Eiti į pradžios puslapį
EUIPO
Apsaugokite savo prekių ženklus ir dizainą Europos Sąjungoje

Apsaugokite savo intelektinę nuosavybę Europos Sąjungoje

Menu


Šiame puslapyje informacija pateikiama tik šiomis kalbomis: English, Español, Deutsch, Français ir Italiano.

Apeliacinės tarybos

„Esame pasiryžę veiksmingai spręsti ginčus, spartinti apeliacijų nagrinėjimo procedūras ir laikytis nuoseklios praktikos.“

Apeliacinės tarybos priima sprendimus išnagrinėjusios apeliacijas, pateiktas dėl EUIPO priimtų pirmosios instancijos sprendimų, susijusių su Europos Sąjungos prekių ženklais ir registruotaisiais Bendrijos dizainais. Apeliacinių tarybų sprendimus galima skųsti Bendrajam Teismui, kurio sprendimų teisinius aspektus apeliacine tvarka galima skųsti Europos Sąjungos Teisingumo Teismui. Apeliacinės tarybos yra nepriklausomos ir priimdamos sprendimą byloje neprivalo vadovautis jokiais nurodymais.

Bylą nagrinėjanti apeliacinė taryba susideda iš trijų narių, įskaitant pirmininką. Du nariai privalo turėti teisininko kvalifikaciją. Tačiau tam tikrose bylose sprendimus gali priimti Didžioji taryba arba vienas narys.

Didžiąją tarybą sudaro devyni nariai: jos pirmininku skiriamas Apeliacinių tarybų pirmininkas, Apeliacinių tarybų pirmininkai ir eiliniai nariai, atrinkti iš konkretaus sąrašo – iš viso devyni nariai. Apeliacinė taryba bylą gali perduoti svarstyti Didžiajai tarybai, jei pagrįstai mano, kad byla yra teisiškai sudėtinga, svarbi ar kai iškyla ypatingų aplinkybių, pavyzdžiui, jei dėl bylos teisinių aspektų Apeliacinės tarybos priėmė skirtingus sprendimus. Dėl tų pačių priežasčių prezidiumas bylą gali perduoti Didžiajai tarybai.

Taryba, kuriai skiriama byla, bylas gali perduoti vienam teisininko kvalifikaciją turinčiam nariui, kai, inter alia, sprendimu užbaigiama apeliacinė procedūra atšaukus, atmetus ginčijamo arba ankstesnio ženklo registraciją, registracijos atsisakius ar ją anuliavus, nustatomas išlaidų dydis, tik nustatoma, ar apeliacija gali būti svarstoma arba kai jis susijęs su apeliacija dėl eksperto sprendimų, priimtų vadovaujantis Europos Sąjungos prekių ženklo reglamento 7 straipsniu, ir Apeliacinė taryba tą sprendimą patvirtina (žr. ESPŽDR 36 straipsnį).

 

Reglamentas

Apeliacinių tarybų veiklą reglamentuoja ESPŽDR. Juo remiantis tvarkomos apeliacijos, pateiktos pagal Prekių ženklo ir Dizaino reglamentus.

 

Prezidiumas

Prezidiumas nustato Apeliacinių tarybų darbo taisykles ir sprendžia organizacinius klausimus, taip pat skiria narius į konkrečias tarybas ir rengia taisykles, kuriomis remiantis bylos paskiriamos taryboms. Jį sudaro Apeliacinių tarybų pirmininkas, pirmininkaujantis prezidiumui, taip pat Apeliacinėms taryboms pirmininkaujantys asmenys ir nariai, kuriuos kiekvieniems kalendoriniams metams renka visi Apeliacinių tarybų nariai (išskyrus Apeliacinių tarybų pirmininką ir taryboms pirmininkaujančius asmenis).

Šį sprendimą kiekvienais metais priima prezidiumas. Šiuo metu yra keturios Apeliacinės tarybos, nagrinėjančios tik su prekių ženklais susijusias bylas, ir viena taryba, nagrinėjanti dizainų bylas. Be to, bet kuri byla, susijusi ir su prekių ženklais, ir su dizainais, dar gali būti nagrinėjama Didžiojoje taryboje.

 

Apeliacinių tarybų nariai

Apeliacinių tarybų pirmininką skiria Europos Sąjungos Taryba. Pirmininkui suteikiami valdymo ir organizaciniai įgaliojimai; jis vadovauja prezidiumui ir Didžiajai apeliacinei tarybai. Apeliacinėms taryboms pirmininkaujančius asmenis taip pat skiria Europos Sąjungos Taryba. Jie vykdo savo tarybos valdymo ir organizacinės veiklos funkcijas ir kiekvienoje apeliacinėje byloje privalo skirti pranešėją. Apeliacinių tarybų narius skiria Tarnybos valdančioji taryba.

 

 
Apeliacinių tarybų sprendimų apžvalga Rodyti Slėpti
 
Apeliacinių tarybų tyrimai * Rodyti Nerodyti


* Šie tyrimai atspindi juos rengusių ekspertų nuomonę. Jų tikslas – suteikti informacijos ir padėti suprasti rinkos realijas ir teisines bei ekonomines taisykles ir praktiką, susijusią su konkrečiais klausimais valstybėse narėse. Jie nelaikytini Apeliacinių tarybų nuomone arba kaip turintys kokį nors privalomąjį poveikį joms.

 

 

 

 

Puslapis paskutinį kartą atnaujintas 30-06-2017
Siekdami svetainės naudojimo patogumo techninės funkcijoms patobulinti naudojame slapukus. Taip pat naudojame analitiką. Čia rasite daugiau informacijos