Reglamentas dėl Europos Sąjungos prekių ženklo

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 2015/2424, kuriuo iš dalies keičiamas reglamentas dėl Europos Sąjungos prekių ženklo, buvo paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. Iš dalies keičiantis reglamentas įsigalios 2016 m. kovo 23 d. Nuo tos dienos Tarnyba bus vadinama Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO), o Bendrijos prekių ženklas – Europos Sąjungos prekių ženklu. Daugiau informacijos

Norėdami peržiūrėti originalų dokumentą, įveskite identifikacinį kodą

Įvedant kodą svarbu skirti didžiąsias ir mažąsias raides