Eiti į pradžios puslapį
EUIPO
Apsaugokite savo prekių ženklus ir dizainą Europos Sąjungoje

Apsaugokite savo intelektinę nuosavybę Europos Sąjungoje

Pagrindinė skiltis

Savo „User Area“ Pagrindinėje skiltyje rasite visus savo Europos Sąjungos prekių ženklus (ESPŽ), konfidencialius registruotuosius Bendrijos dizainus (RBD), viešus RBD ir protestus. Be to, čia galite pateikti sparčiąsias nuorodas ir susikurti paieškos programų, pvz., „eSearch plus“ nuorodas.

User Area Pagrindinė skiltis

Atidarykite Pagrindinę skiltį spustelėdami „User Area“ ženklą ekrano antraštės juostoje. Atsidarys Pagrindinė skiltis.

Slinkdami pelės žymeklį per peržiūros lentelėje elementus, matysite iškylančiuosius langus su papildoma informacija.

„User Area“ Pagrindinėje skiltyje yra 4 kortelės:

 • ESPŽ

 • Konfidencialūs RBD

 • Vieši RBD

 • Protestai

 • Peržiūra lentelėje ir išsami peržiūra

  ESPŽ, konfidencialaus RBD ir viešo RBD skilčių duomenis galite peržiūrėti „Peržiūros lentelėje“ (numatytoji parinktis) arba „Išsamios peržiūros“ lange spustelėdami atitinkamą piktogramą, esančią ekrano viršuje, dešinėje pusėje Peržiūros lentelėje ir išsamios peržiūros piktogramos.

  Pastaba. Protestai rodomi tik peržiūros lentelėje lange.

  Statusas
  Paraiška (prekių ženklo, dizaino arba protesto) gali būti skirtinguose paraiškų teikimo etapuose. Tai nurodoma stulpelyje „Statusas“.

  Peržiūros lentelėje lange užveskite pelės žymeklį ant piktogramos „Statuso piktograma“ ir iškylančiajame lange pamatysite paraiškos statusą.

  Išsamios peržiūros lange statusas nurodomas automatiškai viename iš laukų.

  Pastaba. Paskelbto dizaino informaciją galima peržiūrėti viešo RBD kortelėje. Jei dizaino paraiška dar neišnagrinėta, jo duomenis galima peržiūrėti konfidencialaus RBD kortelėje. Jei dizaino paraiškos nagrinėjimas atidėtas, savininkas (atstovas) jo informaciją matys ir viešo RBD, ir konfidencialaus RBD kortelėje (ne visą informaciją). Kiti naudotojai dizainą, kurio nagrinėjimas atidėtas, matys tik viešo RBD kortelėje, kurioje bus pateikta ne visa informacija.

 • Duomenų filtravimas ir rūšiavimas

  Peržiūros lentelėje lange rodomus duomenis galima filtruoti ir rūšiuoti naudojantis išskleidžiamojo filtravimo meniu numatytosiomis parinktimis arba savo poreikiams susikurtais filtrais.

  Duomenų rūšiavimas

  Naujo filtro sukūrimas
  Norėdami sukurti naują filtrą, spustelėkite meniu išskleidimo rodyklę ir pasirinkite „Sukurti naują filtrą“. Atsivers kitas langas su galimomis parinktimis. Atsiradusiame sąraše spustelėkite piktogramą „+“, kad pamatytumėte visas papildomas parinktis.

  Duomenų filtravimas

  Pasirinkus norimas parinktis, filtrą galima išsaugoti pažymint žymimąjį langelį „Išsaugoti filtrą“. Reikės nurodyti naujo filtro pavadinimą. Galiausiai spustelėkite mygtuką „Filtruoti“ užduočiai atlikti.

 • Veiksmų kortelės

  Toliau pateikiamos veiksmų kortelės (ir jų funkcijos), kuriomis galima naudotis Pagrindinėje skiltyje.

  Peržiūra lentelėje
  Peržiūros lentelėje lange veiksmų korteles suaktyvinsite spustelėdami vieną iš lentelės kairėje pusėje esančių žymimųjų langelių.

  Veiksmų kortelės

  Išsami peržiūra
  Išsamios peržiūros lange veiksmų korteles suaktyvinsite pasirinkdami antraštės kairėje pusėje esantį žymimąjį langelį.

  Veiksmų kortelės

  Naujų pastabų pridėjimas

  • Pridėti pastabą prie vieno elemento: spustelėkite piktogramą „Pridėti naują pastabą“ Piktograma naujai pastabai pridėti peržiūros lentelės eilutės dešinėje pusėje. Pastabą įrašykite į iškilusį langą.

  • Pridėti pastabą prie kelių elementų: pažymėkite žymimąjį (-uosius) langelį (-ius) peržiūros lentelės eilučių kairėje pusėje Žymimojo langelio piktograma arba išsamios peržiūros lango viršuje kairėje pusėje ir veiksmų kortelių skiltyje spustelėkite mygtuką „Redaguoti pastabas“.

   Pastabų redagavimo mygtukas veiksmų kortelių skiltyje

   Pastabą įrašykite į iškilusį langą.

  Pastabų redagavimas

  • Redaguoti vieną pastabą: pridėjus pastabą prie sąrašo elemento, šalia jo esanti piktograma patamsėja Pastabų redagavimo piktograma
   Spustelėkite patamsėjusią piktogramą peržiūros lentelės eilutės dešinėje pusėje. Pastabą redaguokite iškilusiame lange.

  • Redaguoti kelias pastabas: pažymėkite kairėje pusėje esantį (-čius) žymimąjį (-uosius) langelį (-ius) ir veiksmų kortelių skiltyje spustelėkite mygtuką „Redaguoti pastabas“. Pastabą redaguokite iškilusiame lange.

  Galiojimo pratęsimas
  Pažymėkite žymimąjį (-uosius) langelį (-ius) peržiūros lentelės eilutės kairėje pusėje arba išsamios peržiūros lango viršuje, kairėje pusėje, ir veiksmų kortelių skiltyje spustelėkite mygtuką „Galiojimo pratęsimas“.

  Ši funkcija galima tik su tais prekių ženklais ir dizainais, kurių galiojimą reikia pratęsti.

  Prašymas susipažinti su byla
  Prašymai susipažinti su byla teikiami kiekvienai bylai atskirai.

  Spustelėjus mygtuką „Prašymas susipažinti su byla“, atsivers internetinė prašymo forma. Į atsidariusį naują langą galėsite įrašyti savo prašymą susipažinti su byla.

  Nuorodos pakeitimas
  Susikurkite naują asmeninę savo paraiškos ID nuorodą. Pažymėkite žymimąjį langelį peržiūros lentelės eilutės kairėje pusėje ir veiksmų kortelių skiltyje spustelėkite mygtuką „Nuorodos pakeitimas“. Numatytame iškylančiojo lango laukelyje nurodykite savo naują asmeninę ID nuorodą. Ši funkcija tarptautinėms registracijoms netaikoma.

  Panašių prekių ženklų paieška
  Spustelėję šią nuorodą pateksite į „TMview“, kur galėsite ieškoti panašių prekių ženklų.

 • Kaip iš Pagrindinės skilties patekti į „eSearch plus“?

  Peržiūros lentelėje lange spustelėkite norimą duomenų eilutę, kad pasirinktas elementas atsidarytų „eSearch plus“.

  Išsamios peržiūros lange spustelėkite ženklo (dizaino) pavadinimą arba nuorodą „Rodyti „eSearch plus““, kad pasirinktas elementas atsidarytų „eSearch plus“.

 • Valdiklių pridėjimas

  Puslapio apačioje, dešinėje pusėje esantis mygtukas „Valdiklių pridėjimas“ Valdiklių pridėjimo mygtukas suteikia galimybę į savo Pagrindinę skiltį įkelti naujus valdiklius šioms funkcijoms:

  • Sparčiosios nuorodos

  • „TMview“

  • „eSearch plus“

  • Internetinės formos

  • „eSearch case law“

  Spustelėkite mygtuką „Valdiklių pridėjimas“ ir iš išskleidžiamojo meniu pasirinkite norimą valdiklį. Pasirinktas valdiklis atsiras puslapio apačioje. Norėdami jį pašalinti, spustelėkite antraštės juostoje esančią piktogramą „x“.

  Sparčiųjų nuorodų portalo komponentas
 • Sparčiosios nuorodos

  Į sparčiųjų nuorodų valdiklį galite įkelti nuorodas, kurios padės lengvai rasti norimą informaciją. Turint tokią nuorodą informacijos nereikia ilgai ieškoti.

  Pirma savo „User Area“ turite sukurti sparčiųjų nuorodų valdiklį.

  Susikūrę sparčiųjų nuorodų valdiklį, į jį galite įkelti norimas nuorodas. Naršomos interneto svetainės dešinėje lango pusėje rasite parinktį puslapio nuorodai įkelti į sparčiųjų nuorodų valdiklį. Ji žymima tokia piktograma: . Spustelėkite ją ir įkelkite nuorodą į savo valdiklį.

  Sparčiosios nuorodos pašalinimas

  • Sparčiųjų nuorodų valdiklyje spustelėkite redagavimo mygtuką, žymimą rašiklio piktograma:

  • Prie pasirinktos nuorodos atsiras piktograma „x“. Norėdami pašalinti nuorodą, spustelėkite šią piktogramą. Spustelėkite „Išsaugoti“.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.