Eiti į pradžios puslapį
EUIPO
Apsaugokite savo prekių ženklus ir dizainą Europos Sąjungoje

Apsaugokite savo intelektinę nuosavybę Europos Sąjungoje

Dizaino paraiškos pildymo patarimai ir geriausia patirtis

Čia kartu pateikiame įvairių patarimų, kaip pildant registruotojo Bendrijos dizaino paraišką išvengti klaidų, dėl kurių nustatoma paraiškos trūkumų.

Trūkumų nustatoma, kai paraiškoje yra formalių klaidų, pvz., jei pamiršote susimokėti arba jei jūsų dizaino vaizdai neatitinka tam tikrų registracijos reikalavimų. Formalių klaidų labai dažnai galima išvengti ir, kaip rodo mūsų patirtis, jų dažniausiai padaroma trijuose skirtinguose paraiškos teikimo internetu proceso etapuose.

 

Vaizdų įkėlimas

1. Visi vaizdai turi būti susiję su tuo pačiu dizainu.

Šiame pavyzdyje naudotojas dėl to paties dizaino (1 dizaino) pateikė du kėdžių su skirtingomis savybėmis vaizdus. Jie nesusiję su tuo pačiu dizainu, todėl negali būti priimti.

1 dizainas / 1 vaizdas

1 dizainas / 2 vaizdas

1 dizainas / 1 vaizdas

2 dizainas / 1 vaizdas

Neteisingai

Gaminiai, pasižymintys nevienodomis savybėmis, atrodo skirtingai, todėl dėl jų reikia pateikti skirtingas dizaino paraiškas.

 

Kitame pavyzdyje naudotojas dėl tų pačių dviejų kėdžių pateikė dvi skirtingas dizainų (1 dizaino ir 2 dizaino) paraiškas, kurios gali būti priimtos.

Teisingai

Kiekvienas iš pirmiau pateiktų vaizdų susijęs su skirtingu dizainu. Skirtingus dizainus galima pateikti sudėtinėje paraiškoje*. Dėl kiekvieno dizaino galima pateikti kelis vaizdus (1–7 vaizdus).

* Sudėtinė paraiška yra paraiška, kurioje nurodyta keletas dizainų. Pateikti sudėtinę paraišką yra pigiau nei atskiras paraiškas dėl atskirų dizainų.

 

2. Dizainui nepriklausanti papildoma informacija, pvz., aiškinamosios pastabos, skaičiai ar rodyklės, neturėtų būti įtraukta.

Neteisingai

Dizaino vaizdas su tekstu, simboliais ir pavadinimais.

Teisingai

Dizaino, kuris įkeltas vienas, vaizdas. Papildomą informaciją galima nurodyti aprašymo laukelyje.

 

3. Dizainas turi būti atvaizduotas neutraliame fone.

Neteisingai

Atvaizde matomi pašaliniai elementai.

Teisingai

Dizainas atvaizduotas neutraliame fone.

 

4. Kiekviename atvaizde turi būti pateiktas tik vienas dizaino vaizdas.

Neteisingai

Tame pačiame atvaizde pateikti du dizaino vaizdai.

Teisingai

Viename atvaizde pateiktas vienas vaizdas.

 

5. Jei dizainas yra spalvotas, spalvos turi būti nuosekliai atvaizduotos visuose vaizduose.

Neteisingai

Tie patys, bet skirtingų spalvų produktai laikomi skirtingais dizainais.
Todėl kartu pateikti spalvotų ir juodai baltų vaizdų negalima.

 

Teisingai

Dizaino vaizdų spalvos atvaizduotos nuosekliai.

 

6. Padidintus vaizdus reikia įkelti kaip atskirus atvaizdus.

Neteisingai

Padidintas vaizdas pateiktas tame pačiame atvaizde.

Teisingai

Padidintas vaizdas pateiktas atskirame atvaizde.

 

7. Išimtinių teisių į vaizdinius elementus atsisakymas nuosekliai rodomas visuose vaizduose, kuriuose pateikiamas išimtinių teisių atsisakymas.

Kartais naudotojai norėtų pateikti paraišką dėl tam tikros produkto sudėtinės dalies registracijos. Tokiu atveju jie gali naudoti išimtinių teisių į vaizdinius elementus, kurių jie nenori registruoti, atsisakymais.

Neteisingai

Išimtinių teisių į vaizdinius elementus atsisakymas nuosekliai nepateikiamas visuose vaizduose.

 

Teisingai

Skirtingi vaizdai su išimtinių teisių į vaizdinius elementus atsisakymais rodomi nuosekliai.

 

8. Bent viename vaizde turi būti matomas visų gaminių rinkinys arba visas sudėtinis gaminys.

Neteisingai

Nėra pateikta bendro gaminių rinkinio ar viso sudėtinio gaminio vaizdo.

 

Teisingai

Pateiktas bendras teisingai rodomų gaminių rinkinio vaizdas.

 

9. Produkto pavadinimas turi atitikti dizaino atvaizdą.

Šiame pavyzdyje naudotojas pateikė kėdės vaizdą su neteisingai nurodytu gaminio pavadinimu. Ornamentika gali būti nurodoma registruojant raštus, bet ne kėdes, todėl jos nurodyti negalima.

Neteisingai

Produkto pavadinimas neatitinka įkelto dizaino vaizdo. Šis dizainas turėtų būti pateiktas nurodant pavadinimą „kėdės“, priskiriamą 06.01. klasei.

Teisingai

Produkto pavadinimas atitinka įkeltą dizaino vaizdą.

 

10. Produkto pavadinimas turi būti pakankamai tikslus, kad produktą būtų galima priskirti vienai Lokarno klasifikacijos klasei arba poklasiui.

Neteisingai

Dizaino pavadinimas nėra pakankamai tikslus, kad jį būtų galima priskirti tam tikrai klasei.

Teisingai

Produkto funkciją galima aiškiai nustatyti pagal jai priskirtą klasę ir poklasį. 

Prašymas pripažinti prioritetą

Asmeniui, kuris padavė nacionalinę, tarptautinę ar Bendrijos dizaino paraišką, suteikiama šešis mėnesius nuo pirmosios paraiškos padavimo dienos galiojanti prioriteto teisė paduoti Bendrijos dizaino paraišką dėl to paties dizaino.

Prioriteto teisė reiškia, kad prioriteto data bus laikoma dizaino paraiškos, kuria siekiama nustatyti pirmumo teises, padavimo data.

  • Prašyti pripažinti prioritetą galima tik remiantis ankstesne paraiška dėl dizaino ar naudingojo modelio.
  • Ankstesnė paraiška turi būti pirmoji paraiška.
  • Ankstesnės paraiškos savininkas ir Bendrijos dizaino paraišką teikiantis asmuo turi būti tas pats asmuo.
  • Patvirtintą ankstesnės paraiškos kopiją reikia pateikti ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo prašymo pripažinti prioritetą pateikimo dienos.
  • Jei ankstesnė paraiška pateikta ne viena iš penkių oficialiųjų tarnybos kalbų, pareiškėjas turėtų atsiųsti vertimą.
 

Prašymas dėl atidėjimo

Teikdami Bendrijos dizaino paraišką, galite prašyti atidėti jo paskelbimą ne ilgesniam kaip 30 mėnesių laikotarpiui. Taip dizainas gali išlikti konfidencialus, kol nuspręsite jį atskleisti. Jeigu nuspręsite apskritai nepaskelbti RBD, registracija nustos galioti po 30 mėnesių atidėjimo termino.

  • Atkreipiame dėmesį, kad prašyti atidėti paskelbimą galima tik teikiant paraišką.
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.