Eiti į pradžios puslapį
EUIPO
Apsaugokite savo prekių ženklus ir dizainą Europos Sąjungoje

Apsaugokite savo intelektinę nuosavybę Europos Sąjungoje

Patikslintoji paieška

Patikslintosios paieškos funkcija leidžia atlikti tikslią paiešką pasitelkiant įvairius paieškos kriterijus. Patikslintosios paieškos kriterijus galima nustatyti taip, kad būtų galima ieškoti konkrečių žodžių, frazių su tam tikrų žodžių ar simbolių seka, teisinių normų ir kitos informacijos.

Naudodamiesi patikslintosios paieškos funkcija, galite ieškoti dokumentų bet kurioje iš šių keturių kortelių: „sprendimai dėl prekių ženklų", „sprendimai dėl dizainų", „nacionalinių teismų sprendimai" ar „prejudiciniai sprendimai". Atkreipiame dėmesį, kad nacionalinių teismų sprendimai yra tik trečioje kortelėje, o kitose kortelėse pateikiama Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybos (EUIPO), Bendrojo Teismo ir Teisingumo Teismo informacija.

 • Sprendimų dėl prekių ženklų kortelė

  Šioje kortelėje galima taikyti šiuos filtrus:

  • informacija apie sprendimą
  • savininkai ir atstovai
  • nagrinėjami
  • pareikštas protestas
  • panaikinti
  • Apeliacinės tarybos
  • Bendrasis Teismas/Teisingumo Teismas

  Kiekvieną iš šių skilčių galima išskleisti, kad būtų matomi kiti paieškos kriterijai. Jie atsidaro spustelėjus į apačią nukreiptą rodyklę į apačią nukreipta rodyklė. Norėdami juos paslėpti, spustelėkite į viršų nukreiptą rodyklę į viršų nukreipta rodyklė.

 • Sprendimų dėl dizaino kortelė

  Šioje kortelėje galima taikyti šiuos filtrus:

  • informacija apie sprendimą
  • informacija apie paraišką
  • negaliojantys
  • Apeliacinės tarybos
  • Bendrasis Teismas/Teisingumo Teismas

  Kiekvieną iš šių skilčių galima išskleisti, kad būtų matomi kiti paieškos kriterijai. Jie atsidaro spustelėjus į apačią nukreiptą rodyklę į apačią nukreipta rodyklė. Norėdami juos paslėpti, spustelėkite į viršų nukreiptą rodyklę į viršų nukreipta rodyklė.

 • Nacionalinių teismų sprendimų ir prejudicinių sprendimų kortelės

  Pagal numatytąją nuostatą visi šių dviejų kortelių paieškos laukeliai yra aktyvūs. Konkrečius paieškos laukelius galima pridėti daugybę kartų, pavyzdžiui, jei norite toje pačioje paieškos užklausoje įrašyti papildomų reikšminių žodžių.

 • Patikslintosios paieškos kriterijai

  Patikslintosios paieškos funkcija leidžia EUIPO duomenų bazėje ieškoti su intelektine nuosavybe susijusių nutarimų ir sprendimų.

  Sistemoje „eSearch" patikslintosios paieškos kriterijai pagal numatytąją nuostatą rodomi ekrano dešinėje, o papildomi paieškos kriterijai – kairėje.

  Pridėti paieškos kriterijus
  Pridėti įvairius paieškos kriterijus galite spustelėdami norimą kriterijų kairėje ekrano pusėje. Atsivers atitinkamas teksto laukas.

  Pašalinti paieškos kriterijus
  Pašalinti paieškos kriterijus galite spustelėdami jų dešinėje esančią piktogramą „X" („Šalinti)".

  Jei norite išvalyti laukelį (-ius), išjungti sąlyginės paieškos parinktis ir atstatyti numatytuosius kriterijus, spustelėkite mygtuką „Išvalyti" lentelės apačioje.

  Norėdami atkurti numatytuosius paieškos kriterijus, spustelėkite „Atkurti numatytuosius kriterijus" lentelės apačioje.

 • Sąlyginės paieškos parinktys

  Sąlyginės paieškos parinktys (ir, arba, ne) leidžia susiaurinti paiešką. Jos sugrupuotos į išskleidžiamuosius meniu paieškos kriterijų laukelių kairėje. Taikomos tokios taisyklės:

  • ir – naudojama norint į paiešką įtraukti papildomų žodžių,
  • arba – naudojama, norint, kad būtų ieškoma pakaitinių terminų,
  • ne – naudojama norint nurodyti terminus, kurių nereikia ieškoti.

  Sąlyginės paieškos parinktys taikomos tik tiems paieškos kriterijams, kurie yra toje pačioje eilutėje kaip ir paieškos parinktis.

 • Paieškos teksto parametrai

  Paieškos teksto laukelyje naudojamas toks sutartinis žymėjimas:

  • tekstas – tai bet koks raidinis ar skaitinis simbolis. Į teksto laukelį galima įrašyti bet kokį simbolį, tačiau žvaigždutė (*), klaustukas (?), brūkšnelis (-) ir dvigubos kabutės (" ") yra tam tikras funkcijas turintys pakaitos simboliai. Daugiau informacijos apie tai rasite pakaitos simbolių skiltyje;
  • mažosios ir didžiosios raidės paieškos laukelyje neskiriamos, todėl rašydami „coke" arba „Coke" gausite tuos pačius paieškos rezultatus;
  • paieškos sistema taip pat nepripažįsta tam tikrų specialių simbolių, pavyzdžiui, paieškos rezultatai bus tokie patys rašant „Müller" arba „Muller";
  • pakaitos simboliai (*) ar (?) gali būti įterpiami bet kurioje ieškomo žodžio vietoje ir gali būti naudojami, kai vienas ar daugiau žodžio dėmenų yra nežinomi.
 • Pakaitos simboliai

  Pakaitos simbolis paieškoje atlieka tam tikrą funkciją.

  Klaustukas (?)
  Jis pakeičia vieną nežinomą simbolį.

  Pavyzdžiui, jeigu rašote „compl?ment", paieškos rezultatai apims „complement" ir „compliment".

  Į paieškos eilutę galima įrašyti daugiau nei vieną klaustuką.

  Pastaba. Klaustukas nepakeičia tarpo ženklo (kaip žvaigždutė).

  Žvaigždutė (*)
  Žvaigždutė pakeičia vieną ar daugiau nežinomų simbolių (įskaitant tarpus).

  Pavyzdžiui, jei rašote „compl*ment", paieškos rezultatai apims ir „compliment", ir „Complete Management".

  Paieškos eilutėje žvaigždutę galima įrašyti kartu su klaustuku.

  Pavyzdžiui, jei rašote „admis*", paieškos rezultatai apims žodžius „admission", „admissible" ir „admissibility".

  Dvigubos kabutės (" ")
  Jei ieškomas žodis ar frazė įrašomi tarp dvigubų kabučių, paieškos sistema ieškos tik to žodžio ar frazės.

  Pavyzdžiui, tarp dvigubų kabučių nurodant „translation of evidence", paieškos rezultatai apims tik dokumentus, kuriuose pavartota formuluotė „translation of evidence", bet ne dokumentus, kuriuose formuluotė pavartota daugiskaita „translations of evidence", ar dokumentus, kuriuose žodžiai „translation" ir „of evidence" vartojami vieni.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.