Eiti į pradžios puslapį
EUIPO
Apsaugokite savo prekių ženklus ir dizainą Europos Sąjungoje

Apsaugokite savo intelektinę nuosavybę Europos Sąjungoje

Mokesčiai

EUIPO mokesčių sistema skirsis nuo VRDT taikytos mokesčių sistemos. Naujoje sistemoje pagrindinis mokestis, taikomas nurodant ne daugiau kaip tris prekių ir paslaugų klases, pakeičiamas mokesčiu už vieną klasę.

Iš dalies pakeistame reglamente numatyti šie mokesčių pakeitimai:

  • naujas mokestis už klasę, taikomas teikiant paraišką ir pratęsiant registracijos galiojimą;
  • bendras visų Tarnybai mokėtinų mokesčių sumažinimas;
  • BPŽ mokesčių reglamento nuostatų įtraukimas į pagrindinį reglamentą.
 

Mokesčiai pagal jūsų poreikius

Elektroninės Bendrijos prekių ženklo paraiškos, kurioje prašoma trijų klasių apsaugos, mokestis buvo 900 EUR, o tokios pat popierinės paraiškos –1 050 EUR. Iš dalies pakeistame reglamente numatyta, kad Tarnyba pradeda taikyti mokesčio už klasę sistemą. Tai reiškia, kad pareiškėjai moka mažesnį mokestį, jei jų paraiškoje nurodyta tik viena klasė, tokį patį mokestį, jei nurodytos dvi klasės, ir didesnį mokestį – jei paraiškoje nurodytos trys klasės ar daugiau. Galiojimo pratęsimo mokesčiai gerokai sumažinti visais atvejais ir yra tokio pat dydžio, kaip ir paraiškos mokesčiai. Sumažinti ir protesto, anuliavimo bei apeliacijos mokesčiai.

 

(Elektroninės) paraiškos mokesčiai

BPŽ (senoji sistema) Mokestis ESPŽ (naujoji sistema) Mokestis
Pirma klasė 900 EUR nurodant ne daugiau kaip tris klases Pirma klasė 850 EUR
Antra klasė Antra klasė 50 EUR
Trečia klasė Trečia klasė 150 EUR
Ketvirta ir tolesnės klasės 150 EUR Ketvirta ir tolesnės klasės 150 EUR
 

Galiojimo pratęsimo mokesčiai (teikiant elektronines paraiškas)

BPŽ (senoji sistema) Mokestis ESPŽ (naujoji sistema) Mokestis
Pirma klasė 1 350 EUR nurodant ne daugiau kaip tris klases Pirma klasė 850 EUR
Antra klasė Antra klasė 50 EUR
Trečia klasė Trečia klasė 150 EUR
Ketvirta ir tolesnės klasės 400 EUR Ketvirta ir tolesnės klasės 150 EUR
 

Naujas Europos Sąjungos sertifikavimo ženklas

Europos Sąjungos sertifikavimo ženklas bus pradėtas taikyti po 21 mėnesio. Tai sertifikavimo institucijai ar organizacijai suteiks galimybę leisti sertifikavimo sistemos dalyviams naudoti ženklą prekėms ar paslaugoms, atitinkančioms sertifikavimo reikalavimus, žymėti (ESPŽR 74b straipsnis). ES sertifikavimo ženklo registracijos kaina bus tokia pati, kaip ES kolektyvinio ženklo, t. y. 1 800 EUR (1 500 EUR už elektroninę paraišką), 50 EUR už antrą klasę ir 150 EUR už trečią (ir kiekvieną papildomą) klasę.

 

Kiti mokesčiai

Kaip minėta, bus sumažinti visi Tarnybai mokėtini mokesčiai. Štai keli pavyzdžiai:

ES prekių ženklo mokesčiai Mokestis (sena sistema) ESPŽ (nauja sistema)
Protestas 350 EUR 320 EUR
Anuliavimas 700 EUR 630 EUR
Apeliacija 800 EUR 720 EUR
 

Naujos paraiškos

Mokėtino mokesčio (pagal seną ar naują sistemą) dydis nustatomas pagal ES prekių ženklo paraiškos, pranešimo dėl protesto, prašymo panaikinti ar paskelbti negaliojančiu (anuliavimo) ar apeliacijos (susijusios su ES prekių ženklais) padavimo datą.

Jei bet kurio pirmiau minėto prašymo padavimo data yra ankstesnė už naujojo reglamento įsigaliojimo datą (t. y. iki 2016 m. kovo 23 d.), taikoma senoji mokesčių sistema, net jei mokėjimas atliekamas po naujojo reglamento įsigaliojimo, ir tai apima bet kokias papildomas priemokas už vėluojantį mokėjimą, jei taikoma. Jei prašymo padavimo data yra vėlesnė nei naujojo reglamento įsigaliojimo data (t. y. 2016 m. kovo 23 d. ar vėliau), taikoma naujoji mokesčių sistema. Šiuo atveju vadovaujamasi principu, kad prašymas, už kurį sumokėta, įsigalioja jo padavimo dieną.

Pavyzdžiui, jei trijų mėnesių protesto pateikimo laikotarpis trunka nuo 2016 m. vasario 1 d. iki 2016 m. balandžio 30 d., ir pranešimas dėl protesto paduotas 2016 m. kovo 1 d., protestą pareiškęs asmuo moka mokesčius pagal senąją sistemą (350 EUR). Tačiau, jei, per tą patį protesto laikotarpį, pareiškimas dėl protesto paduodamas 2016 m. balandžio 15 d., protestą pareiškęs asmuo turės mokėti mokesčius pagal naująją sistemą (320 EUR). Protestą norintis pareikšti asmuo gali nepaduoti protesto 2016 m. kovo 1 d. ir laukti iki 2016 m. balandžio 30 d., kad galėtų mokėti mokesčius pagal naują sistemą, nes mokėjimas vis dar bus atliktas per trijų mėnesių laikotarpį, o pranešimo dėl protesto padavimo data (ir jo įsigaliojimas) bus prieš naujojo reglamento įsigaliojimą.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.