Eiti į pradžios puslapį
EUIPO
Apsaugokite savo prekių ženklus ir dizainą Europos Sąjungoje

Apsaugokite savo intelektinę nuosavybę Europos Sąjungoje

Instituciniai pakeitimai

Reglamento pakeitimais siekiama racionalizuoti procedūras ir užtikrinti didesnį teisinį tikrumą, aiškiai apibrėžti Tarnybos uždavinius, o taip pat bendradarbiavimo ir Tarnybos bei ES nacionalinių ir regioninių IN tarnybų praktikos derinimo sistemą.

 

Pasikeitęs pavadinimas

VRDT logotipas
EUIPO logotipas
 

Iki kovo 23 d.

Nuo kovo 23 d.

 

Suderinimas su Lisabonos sutartimi: terminų pakeitimai

Reglamento terminai suderinti su Lisabonos sutartimi: visuose terminuose žodis „Bendrija“ pakeistas žodžiais „Europos Sąjunga“ arba tam tikrais atvejais „Sąjunga“. Vadinasi, terminas „Bendrijos prekių ženklas“ pakeistas terminu „Europos Sąjungos prekių ženklas“. Įsigaliojus Pakeitimų reglamentui, esami Bendrijos prekių ženklai ir Bendrijos prekių ženklų paraiškos automatiškai tapo Europos Sąjungos prekių ženklais ir Europos Sąjungos prekių ženklų paraiškomis, o Bendrijos prekių ženklų reglamentas – Europos Sąjungos prekių ženklų reglamentu.

 

Bendradarbiavimas

Pakeitimų reglamentu nustatyta tvirta Tarnybos ir valstybių narių intelektinės nuosavybės tarnybų bendradarbiavimo teisinė bazė. Kitas svarbus šios naujos sistemos aspektas yra tai, kad ji suteikia galimybę konsultuotis su vartotojų atstovais dėl bendradarbiavimo projektų, ypač projektų apibrėžimo ir jų rezultatų įvertinimo etapais.

 

Bendradarbiavimo sritys

Pakeitimų reglamente numatytas nebaigtinis veiklos sričių, kuriose Tarnyba bendradarbiauja su valstybių narių tarnybomis, sąrašas:

  • bendrų standartų ir praktikos nustatymas;
  • bendrų duomenų bazių ir portalų kūrimas;
  • dalijimasis duomenimis ir informacija ir abipusis techninės kompetencijos bei pagalbos teikimas;
  • informuotumo apie prekių ženklų sistemą didinimas ir kova su klastojimu.

Kiti instituciniai pakeitimai:

  • VRDT pirmininkas tapo EUIPO vykdomuoju direktoriumi, o Administracinė taryba – Valdančiąja taryba;
  • pirmą kartą į Valdančiąją tarybą ir Biudžeto komitetą įtraukiamas vienas Europos Parlamento atstovas.
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.