Eiti į pradžios puslapį
EUIPO
Apsaugokite savo prekių ženklus ir dizainą Europos Sąjungoje

Apsaugokite savo intelektinę nuosavybę Europos Sąjungoje

Pagrindiniai klausimai

 

Europos Sąjungos prekių ženklo sistemą sudaro viena bendra registracijos procedūra, kuria jo savininkui suteikiama išimtinė teisė 27 Europos Sąjungos valstybėse narėse.
Tarnyba rekomenduoja prieš pateikiant ES prekių ženklo paraišką patikrinti informaciją internetiniame kontroliniame sąraše.
Išsamesnė informacija:


2017 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/1001 dėl Europos Sąjungos prekių ženklo (ESPŽR) taikomas tam tikroms teritorijoms, kurios palaiko ypatingus santykius su ES valstybėmis narėmis. Tarnyba kartu su Europos Komisija toliau pateikiamame sąraše nurodo kai kurių atitinkamų teritorijų padėtį pagal ES teisę.

Yra ES teritorijos dalis[1]

Nėra ES teritorijos dalis[2]

Alandų Salos

Šiaurinė Kipro dalis

Martinika

Farerų Salos

Gvadelupa

Grenlandija

Sen Martenas (FR)

Sen Bartelemi

Prancūzijos Gviana

Naujoji Kaledonija

Reunjonas

Prancūzijos Polinezija

Azorų salos

Prancūzijos Pietų ir Antarkties Sritys

Madeira

Volisas ir Futūna

Seuta ir Melilja

Sen Pjeras ir Mikelonas

Kanarų salos

Aruba

Majotas

Boneras

Kiurasao

Saba

Sint Eustatijus

 

Sint Martenas (NL)

Atkreipkite dėmesį, kad šis sąrašas yra tik orientacinis, neprivalomas, skirtas tik informuoti ir nėra išsamus.Nacionaliniu prekių ženklu apsauga suteikiama tik valstybėje narėje, kurioje jis įregistruotas, o ES prekių ženklu jo savininkui suteikiama išimtinė apsauga visose dabartinėse ir būsimose ES valstybėse narėse.
Prašytojai turi visišką laisvę nuspręsti, ar jie nori gauti nacionalinę, regioninę, ES ar tarptautinę savo prekių ženklo registraciją.
Išsamesnė informacija apie naudą, kuri gaunama įregistruojant prekių ženklą Europos Sąjungoje.


ESPŽ savininkai gali būti visi fiziniai arba juridiniai asmenys, tarp jų ir pagal viešosios teisės reikalavimus įsteigtos institucijos.
Spustelėkite čia ir sužinokite daugiau apie nuosavybę.
Informacijos taip pat galite rasti Gairių B dalies „Nagrinėjimas“ 2 skirsnio „Formalumai“ 2.1 dalyje.


Produktas / prekė – tai bet kokios rūšies daiktas, kuriuo galima prekiauti.

Paslauga – tai veikla, vykdoma žmonių poreikiams tenkinti.

Jūsų Europos Sąjungos prekių ženklo paraiškoje turi būti norimo įregistruoti prekių ženklo atvaizdas ir prekių (ir) arba paslaugų, kurios bus žymimos šiuo ženklu, sąrašas (žr. ESPŽR 31 straipsnį, kuriame pateikiamos visos paraiškoms taikomos sąlygos, arba Gairių B dalies „Nagrinėjimas“ 2 skirsnio „Formalumai“ 4 dalį, kurioje pateikiama daugiau informacijos).

EUIPO yra sukūrusi šį internetinių priemonių rinkinį, kuriuo galite pasinaudoti kurdami savo prekių ir paslaugų sąrašą.


Taip, galima gauti nacionalinę registraciją. ES veikia keturių lygių prekių ženklų registracijos sistema. Galite pasirinkti atsižvelgdami į jūsų verslo poreikius.
Išsamesnė informacija apie prekių ženklus Europos Sąjungoje.


Skiriasi pagrindinė dizaino ir prekių ženklo funkcija.
  • Dizainu iš esmės siekiama apibrėžti produkto formą.
  • Prekių ženklas taip pat naudojamas produktui žymėti (žr. pavyzdžius). Pagrindinė prekių ženklo funkcija − nurodyti konkrečią tam tikrų prekių ir (arba) paslaugų kilmę.
E. mokymosi portale EUIPO rengia visų lygių kursus intelektinės nuosavybės (IP) klausimais.


Taip, prekių ženklą galima naudoti bet kuriuo etapu, net ir prieš pateikiant paraišką. Tačiau toks naudojimas nereiškia, kad prekių ženklas bus įregistruotas.


Sąjungos teisės aktuose dėl prekių ženklų įregistruoto prekių ženklo savininkui nustatoma „pareiga“ tikrai naudoti šį ženklą.
Daugiau informacijos apie naudojimo įrodymus ir tikrą naudojimą galima rasti Gairių C dalies „Protestas“ 6 skirsnio „Naudojimo įrodymas“ 1.1 dalyje „Naudojimo įrodymo funkcija“.


ES prekių ženklui apsauga suteikiama jį įregistravus. ES prekių ženklo paraišką pateikusiam pareiškėjui suteikiama teisė pareikšti protestus dėl vėlesnių paraiškų, kuriose gali būti prašoma įregistruoti prekių ženklus, tapačius arba panašius į pareiškėjo naudojamą prekių ženklą, kuriais būtų siekiama žymėti tapačias arba susijusias prekes ir (arba) paslaugas (žr. 8 skilties dažnai užduodamus klausimus apie protestą).
Be to, ES prekių ženklo paraišką galima perduoti, paraiška gali būti daiktinių teisių objektas, ją galima išieškoti pagal vykdomąjį raštą, įtraukti į bankroto bylą ir licencijuoti. Visus registre atliktus pakeitimus galima rasti Gairių E dalyje „Registro operacijos“.


Ne, nėra jokių teisinių pagrindų, dėl kurių toks naudojimas būtų privalomas. Prekių ženklo savininkas gali laisvai juos naudoti savo nuožiūra.


Jeigu jau pateikėte paraišką, tačiau norite ištrinti tą ženklą ar raides, privalote prašyti pakeisti ESPŽ. Jeigu ženklas jau įregistruotas, už pakeitimą reikia sumokėti 200 EUR mokestį.


Prekių ženklų paieška prieš pateikiant paraišką yra svarbus veiksmas, kuriuo siekiama kuo labiau sumažinti bet kokį galimą konfliktą. Registruotų prekių ženklų galite ieškoti Tarnybos internetinėse priemonėse naudodami dvi skirtingas EUIPO duomenų bazes: „eSearch plus“ ir „TMview“.
 


Dabartinių paraiškų statusą galima stebėti internete naudotojo skiltyje (Naudotojo skiltis) ir (arba) „eSearch plus“ duomenų bazėje.
EUIPO paraiškos skelbiamos internete „eSearch plus“ – tai duomenų bazė, kurioje jums pateikiama išsami informacija apie prekių ženklus, dizainus, savininkus, atstovus ir biuletenius.
Registracijos procesą sudaro keturi etapai. Išsamesnė informacija.


Visą informaciją apie procedūrų terminus galima rasti EUIPO paslaugų chartijoje. Tarnyba rengia ketvirčio ataskaitas, kuriose pateikiami duomenys apie įvairių rodiklių, įskaitant terminų laikymąsi, įgyvendinimą.


ES prekių ženklų registracija galioja 10 metų, tačiau jos galiojimą galima pratęsti neribotą skaičių kartų.
Išsamesnė informacija apie tai, kaip valdyti savo ES prekių ženklą.
Su intelektine nuosavybe susijusius pranešimus ir tyrimus galima rasti Europos intelektinės nuosavybės teisių pažeidimų stebėsenos centro svetainėje.

Nuorodos į pranešimus ir tyrimus apie intelektinę nuosavybę.


EUIPO dirba kartu su Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybomis, tarptautinėmis organizacijomis ir naudotojų grupėmis, kad suderintų Europos Sąjungoje taikomą praktiką ir naudojamas priemones, ir šiuo tikslu sukūrė Europos prekių ženklų ir dizaino tinklą.


Domeno vardas naudojamas internete konkrečių tinklalapių tapatybės nustatymo tikslais. Kiekvienas domeno vardas turi priesagą, kuri rodo aukščiausio lygio domeną (angl. TLD), kuriam priklauso vardas. TLD yra sudedamoji interneto domeno vardo dalis, kurią galima rasti dešinėje pusėje po paskutinio taško.
Išsamesnė informacija apie „.eu“ aukščiausio lygio domeną ir jo variantus pagal kitus scenarijus.


Šiame puslapyje pateikiami klausimai ir atsakymai naudojami tik informaciniais tikslais ir nėra teisinė nuoroda. Daugiau informacijos ieškokite Europos Sąjungos prekių ženklų ir Bendrijos dizaino reglamentuose arba prekių ženklų / dizaino rekomendacijose.

Daugiau informacijos apie tai, kaip Tarnyba tvarko jūsų asmens duomenis, rasite Duomenų apsaugos pranešime.
 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.