Eiti į pradžios puslapį
EUIPO
Apsaugokite savo prekių ženklus ir dizainą Europos Sąjungoje

Apsaugokite savo intelektinę nuosavybę Europos Sąjungoje

Out-of-Commerce Works Portal

Kūriniai, kuriais nebeprekiaujama, yra autoriaus teisių saugomi kūriniai, kurių negalima įsigyti rinkoje, pavyzdžiui, literatūros kūriniai, audiovizualiniai kūriniai, fonogramos, nuotraukos ir unikalūs meno kūriniai. Daugiau informacijos apie kūrinius, kuriais nebeprekiaujama, pateikiama mūsų interneto svetainėje.

Nenustatytų autoriaus teisių kūriniai yra autoriaus teisių saugomi kūriniai, kurių autoriai ar kitas (-i) teisių turėtojas (-ai) nežinomas (-i) arba negali būti surastas (-i). Informaciją apie nenustatytų autoriaus teisių kūrinius galima rasti mūsų interneto svetainėje ir apsilankius nenustatytų autoriaus teisių kūrinių duomenų bazėje.

Kūrinių, kuriais nebeprekiaujama, naudojimo tvarka papildo nenustatytų autoriaus teisių kūrinių naudojimo Europos lygmeniu įvestas priemones.Kūrinių, kuriais nebeprekiaujama, portalas yra pagrindinė pagal Direktyvą (ES) 2019/790 sukurtos kūrinių, kuriais nebeprekiaujama, sistemos viešinimo priemonė. Pagrindinis portalo tikslas – suteikti prieigą prie informacijos apie dabartinį ir būsimą kūrinių, kuriais nebeprekiaujama, naudojimą.

Portale kaupiama informacija apie kultūros paveldo įstaigų pageidaujamus platinti kūrinius, kuriais nebeprekiaujama, pavyzdžiui, literatūros kūrinius, audiovizualinius kūrinius, nuotraukas, vaizdo žaidimus, programinę įrangą, fonogramas ir unikalius meno kūrinius, įskaitant kūrinius, kuriais niekada neprekiaujama, pavyzdžiui, plakatus, lankstinukus, apkasų žurnalus ar mėgėjiškus audiovizualinius kūrinius, taip pat neišleistus kūrinius. Portale taip pat pateikiama išsami informacija apie kūrinių, kuriais nebeprekiaujama, naudojimą (t. y. informacija apie licencijas arba išimtis).

Kita svarbi portalo ypatybė – teikti informaciją apie teisių turėtojams prieinamus atsisakymo mechanizmus ir sudaryti palankesnes sąlygas teisių turėtojams pašalinti savo kūrinį (-us) iš sistemos.Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO) yra atsakinga už vieno internetinio kūrinių, kuriais nebeprekiaujama, portalo sukūrimą ir valdymą. Portalas prieinamas viešai. Jį galima rasti EUIPO interneto svetainėje.Kultūros paveldo organizacija arba kolektyvinio administravimo organizacija gali prisijungti prie kūrinių, kuriais nebeprekiaujama, portalo kaip viešasis naudotojas ir kreiptis dėl portalo naudotojo registracijos. Tai galima padaryti užpildžius čia pateiktą naudotojo registracijos prašymo formą.

Naudotojo registracijos prašymą nagrinės arba nacionalinė kontaktinė institucija (jei valstybėje narėje tokia institucija paskirta), arba EUIPO administratorius (jei valstybėje narėje tokia institucija nepaskirta).Teisių turėtojas gali bet kuriuo metu uždrausti savo kūriniams taikyti licencijavimo mechanizmą, išimtį ar apribojimą. Atsisakymas gali būti bendras ar konkretus.

Bendras atsisakymas taikomas visiems kūriniams, visoms licencijoms ar visiems naudojimo būdams, kuriems galioja išimtis ar apribojimas. Bendro atsisakymo prašymą teisių turėtojas gali pateikti portale užpildydamas šią formą.

Konkretus atsisakymas taikomas atskiriems kūriniams, atskiroms licencijoms ar naudojimo būdams, kuriems galioja išimtis ar apribojimas. Norėdamas pateikti konkretaus atsisakymo prašymą, teisių turėtojas portale turi nurodyti konkretų įrašą ar įrašus ir užpildyti nurodyto (-ų) įrašo (-ų) atsisakymo prašymo formą.

Portalas padeda taikyti atsisakymo mechanizmą. Atkreipkite dėmesį, kad vien portale inicijavus atsisakymą, šis atsisakymas neįsigalioja. Atsisakymo prašymus tvarkys su portalu nesusijusi (-ios) organizacija (-os), įgaliotos tvarkyti atsisakymo prašymus valstybėje (-se) narėje (-se).

Papildomos informacijos apie teisių turėtojo ypatumus ir galimybes rasite portale.Taip, naudotojo vadovus galite rasti toliau pateiktose nuorodose. Įvairius naudotojus jie supažindins su portalo funkcijomis, o naudojantis portalu pravers kaip techninis vadovas.Jei turite klausimų arba norite kreiptis techninės pagalbos, susisiekite su mumis adresu outofcommerceworks@euipo.europa.eu. Kad aiškiau suprastume, kuo galime padėti, labai prašome nurodyti naudotojo vardą ir, jei įmanoma, pateikti portalo ekrano kopiją, kurioje matyti iškilusi problema arba gautas pranešimas apie klaidą.This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.