Eiti į pradžios puslapį
EUIPO
Apsaugokite savo prekių ženklus ir dizainą Europos Sąjungoje

Apsaugokite savo intelektinę nuosavybę Europos Sąjungoje

Atstovavimas Tarnyboje

 

Europos Sąjungos prekių ženklo ir dizaino (RBD) paraišką gali užpildyti bet kas. Tačiau pateikęs ES prekių ženklų paraišką pareiškėjas, kurio gyvenamoji arba pagrindinė verslo vieta arba faktiškas ir veikiantis pramoninis ar komercinis padalinys yra ne Europos ekonominėje erdvėje (EEE), turės paskirti atstovą prieš gaudamas arba gavęs oficialų Tarnybos raštą apie trūkumus dėl to, kad nėra atstovo Tarnyboje.

Profesionalaus atstovo ieškokite nemokamoje internetinėje Tarnybos duomenų bazėje „eSearch plus“.

Daugiau informacijos pateikiama Gairių A dalies „Bendrosios nuostatos“ 5 skirsnyje „Profesionalus atstovavimas“.


Europos ekonominei erdvei (EEE) priklauso ES valstybės narės ir trys Europos laisvosios prekybos asociacijos (ELPA) valstybės: Islandija, Lichtenšteinas ir Norvegija. EEE siekiama išplėsti ES vidaus rinką į ELPA šalis.
 
Daugiau informacijos ir EEE šalių sąrašas.


Taip, EUIPO profesionalus atstovas iš EEE gali veikti EUIPO prekių ženklų (ES prekių ženklų) ir Bendrijos dizaino (RBD) procedūrose. Atstovų galima ieškoti naudojantis Tarnybos priemone internete.
Daugiau informacijos rasite skirsnyje Formos ir duomenų pateikimas.

Daugiau informacijos pateikiama Gairių A dalies „Bendrosios nuostatos“ 5 skirsnyje „Profesionalus atstovavimas“.


Sąvoka „ faktiškas ir veikiantis pramoninis ar komercinis padalinys“ yra perimta iš Paryžiaus konvencijos 3 straipsnio. Manyta, kad pradinė nuostata, kurioje nurodytas tiesiog „padalinys“, buvo pernelyg plati ir turėjo būti susiaurinta. Taip pat manyta, kad vartojant prancūzų kalbos žodį „sérieux“ (liet. faktiškas), į nuostatos taikymo sritį neturėtų patekti nesąžiningos arba fiktyvios įmonės.
Iš sąvokos „veikiantis“ aiškiai matyti, kad nors padalinys (kitaip nei paprasčiausias sandėlis) ir turi vykdyti kokią nors pramoninę arba komercinę veiklą, jis nebūtinai turi būti pagrindinė verslo vieta. Fiziniams ar juridiniams asmenims, turintiems tokį padalinį Europos ekonominėje erdvėje (EEE), Tarnyboje gali atstovauti darbuotojas.


Juridinio asmens darbuotojai gali atstovauti ir kitiems juridiniams asmenims, jeigu abu juridiniai asmenys palaiko tarpusavio ekonominius ryšius. Ekonominiai ryšiai šia prasme laikomi egzistuojančiais, kai tarp dviejų juridinių asmenų yra ekonominė priklausomybė – procedūros šalis yra priklausoma nuo atitinkamo darbuotojo darbdavio arba atvirkščiai. Ši ekonominė priklausomybė gali egzistuoti:
  • dėl to, kad du juridiniai asmenys priklauso tai pačiai grupei, arba
  • dėl valdymo kontrolės mechanizmų (T-512/15, § 33 ir kt.).
Tačiau ekonominiai ryšiai negali būti nustatyti vadovaujantis vien tik šiomis aplinkybėmis:
  • dėl prekių ženklo licencinės sutarties atsiradęs ryšys;
  • sutartiniai santykiai tarp dviejų įmonių, kuriais siekiama užtikrinti abipusį atstovavimą arba teisinę pagalbą;
  • paprasčiausias tiekėjo ir kliento ryšys (pvz., remiantis susitarimu dėl išimtinio platinimo arba franšizės).
Jeigu atstovaujantis darbuotojas nori remtis ekonominiais ryšiais, oficialioje formoje jis turi pažymėti atitinkamą laukelį ir nurodyti savo vardą ir pavardę, taip pat savo darbdavio vardą ir pavardę (pavadinimą) bei adresą. Rekomenduojama nurodyti ekonominių ryšių pobūdį, jei jis nėra akivaizdus iš pateiktų dokumentų.

Daugiau ir išsamesnės informacijos apie ekonominius ryšius pateikiama Gairių A dalies „Bendrosios nuostatos“ 5 skirsnio „Profesionalus atstovavimas“ 2.4.2 dalyje „Juridinio asmens, palaikančio ekonominius ryšius, darbuotojų vykdomas atstovavimas“.
 


Bet kuris toliau nurodytas sąlygas atitinkantis fizinis asmuo:
  • yra vienos iš Europos ekonominės erdvės (EEE) valstybės narės pilietis ir turi verslo arba darbo vietą EEE; turi teisę atstovauti fiziniams arba juridiniams asmenims prekių ženklų ir (arba) dizaino klausimais EEE valstybės narės centrinėje pramoninės nuosavybės tarnyboje. (Pastaba. Centrinės pramoninės nuosavybės tarnybos vieta nebūtinai turi sutapti su verslo arba darbo vieta. Tačiau ji turi būti EEE).


Jei norite, kad jus įrašytų į profesionalių atstovų sąrašą, užpildykite, pasirašykite, pažymėkite datą ir atsiųskite mums prašymo formą. Prie prašymo turite pridėti nacionalinės tarnybos išduotą pažymėjimą arba nurodyti bendrą pažymėjimą, kuriame esate nurodytas kaip kvalifikuotas atstovas.

Daugiau informacijos apie profesionalius atstovus dizaino klausimais pateikiama Pastabose dėl paraiškos dėl įrašymo į specialųjį profesionalių atstovų sąrašą formos.

Daugiau informacijos apie profesionalius atstovus pateikiama Gairių A dalies „Bendrosios nuostatos“ 5 skirsnyje „Profesionalus atstovavimas“.Atstovą, kurio gyvenamoji vieta yra Europos ekonominėje erdvėje (EEE), galite rasti mūsų viešojoje duomenų bazėje „eSearch plus“.  Šioje duomenų bazėje lengvai rasite informaciją apie visų rūšių atstovus (asociacijas, darbuotojus, teisininkus arba EUIPO profesionalius atstovus). Ši duomenų bazė kasdien atnaujinama.


Jeigu paskiriamas naujas atstovas, jis gali raštu informuoti Tarnybą, kad ankstesnis atstovas klientui nebeatstovauja. Jokių įgaliojimų pateikti nereikia, nebent naujas atstovas dirba pačioje įmonėje. Tarnyba raštu patvirtina atstovo pakeitimo faktą ir viešai apie tai paskelbia.

Išsamesnė informacija apie tai, kaip valdyti savo RBD.

Išsamesnė informacija apie tai, kaip valdyti savo ESPŽ.

Išsamesnė informacija apie tai, kaip pakeisti savininkų asmens duomenis.

Arba žr. Gairių A dalies „Bendrosios nuostatos“ 5 skirsnį „Profesionalus atstovavimas“.ID numeris – kiekvienam EUIPO paraišką užpildžiusiam atstovui paskirtas identifikacinis numeris.
Visos paraiškos įtraukiamos į „eSearch plus“ duomenų bazę.
Tarnyba savo klientams automatiškai nepraneša šio numerio (išskyrus atvejus, kai tai susiję su sprendimu įrašyti asmenį į profesionalių atstovų sąrašą), tačiau paprašius jį pateikia.
Šį numerį taip pat galite rasti „eSearch plus“ duomenų bazėje savo dokumentuose. Kad Tarnybai būtų paprasta greitai nustatyti, kas esate, susirašinėdami su EUIPO visada nurodykite savo ID numerį.
Atkreipkite dėmesį, kad prisijungę prie User Area galite sukurti žiniatinklio paskyrą ir tai padarę galite užpildyti paraišką naudodami išplėstinę formą.
Kai jūsų paraiška bus patvirtinta, sistemoje jums bus sukurtas ID numeris.


Šiame puslapyje pateikiami klausimai ir atsakymai naudojami tik informaciniais tikslais ir nėra teisinė nuoroda. Daugiau informacijos ieškokite Europos Sąjungos prekių ženklų ir Bendrijos dizaino reglamentuose arba prekių ženklų / dizaino rekomendacijose.

Daugiau informacijos apie tai, kaip Tarnyba tvarko jūsų asmens duomenis, rasite Duomenų apsaugos pranešime.
 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.