Eiti į pradžios puslapį
EUIPO
Apsaugokite savo prekių ženklus ir dizainą Europos Sąjungoje

Apsaugokite savo intelektinę nuosavybę Europos Sąjungoje

„Fast Track“ procedūros sąlygos

Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyboje (EUIPO) prekių ženklų pareiškėjams suteikiama galimybė pasinaudoti pagreitinta („Fast Track“) paraiškų nagrinėjimo ir paskelbimo procedūra, kai jos atitinka šios procedūros sąlygas.

Tarnyboje gautą paraišką išnagrinėja mūsų personalas ir nustato, ar joje pateiktą prekių ženklą galima įregistruoti. Kuo paraiška yra sudėtingesnė, tuo mūsų personalas ilgiau ją nagrinėja. Dėl šios priežasties Tarnyboje gautos paraiškos, kurios atitinka tam tikras sąlygas, bus patikrintos sparčiau ir greičiau pasieks pirmą registracijos proceso etapą – paraiškos paskelbimą. Šią pagreitintą procedūrą vadiname „Fast Track“ procedūra.


Taikant „Fast Track“ procedūrą paraiška išnagrinėjama greičiau

 

Kokie yra šios procedūros privalumai?

 • Ji greitesnė. Jūsų paraiška gali būti paskelbta dvigubai greičiau nei įprasta tvarka nagrinėjamos paraiškos.
 • Tai yra saugesnė procedūra. Jei taikoma „Fast Track“ procedūra, paraiškoje nurodytos prekės ir paslaugos turi būti pasirinktos iš Tarnybos ir visų ES intelektinės nuosavybės tarnybų patvirtintų terminų duomenų bazės, vadinamos suderinta duomenų baze. Toks reikalavimas padeda išvengti daugybės trūkumų, todėl galite būti tikri, jog prekes ir paslaugas nurodėte teisingai.

Norėdami gauti daugiau informacijos apie mūsų paslaugų standartus, skaitykite EUIPO paslaugų chartiją mūsų kokybės puslapyje.

 

Kaip įvykdyti „Fast Track“ procedūros sąlygas?

Siekdami, kad paraiška būtų sėkmingai nagrinėjama pagal „Fast Track“ procedūrą, turite laikytis dviejų pagrindinių sąlygų: .

 • prekes ir paslaugas, kurios bus ženklinamos jūsų prekių ženklu, turite pasirinkti iš terminų, kuriuos jau patvirtino EUIPO, duomenų bazės. Penkių etapų forma sukurta taip, kad padėtų jums pateikti paraišką, kuri gali būti nagrinėjama pagal „Fast Track“ procedūrą.
 • Turite sumokėti iš anksto – mūsų personalas gali pradėti nagrinėti jūsų paraišką tik gavęs mokėjimo patvirtinimą. Jei mokestis buvo sumokėtas nedelsiant, ir jei paraiškos užpildymo momentu ir nagrinėjimo metu nenustatyta jokių trūkumų, jūsų paraiška bus nagrinėjama pagal „Fast Track“ procedūrą.

Jei mokate iš einamosios sąskaitos, atkreipkite dėmesį, jog pinigai iš jūsų sąskaitos bus nuskaičiuoti nedelsiant. Jei mokate banko pavedimu, pavedimą turėsite atlikti nedelsiant po paraiškos padavimo. 

Net jei padavimo akimirką kai kurios paraiškos „Fast Track“ sąlygas atitinka, vėliau jos gali tų sąlygų nebeatitikti. Taip gali nutikti dėl trūkumų, kai, pvz., prekių ženklas, kurį norite užregistruoti, neturi pakankamai skiriamųjų požymių. Jei jūsų paraiška nebeatitiks kokių nors „Fast Track“ procedūros sąlygų, jums apie tai bus pranešta raštu.

 

„Fast Track“ procedūra. Visos sąlygos

 1. Pareiškėjo nuolatinė gyvenamoji vieta turi būti Europos ekonominėje erdvėje (EEE). Priešingu atveju pareiškėjas privalo nurodyti teisėtą atstovą.
 2. Prekių ženklas neturi būti kolektyvinis prekių ženklas arba sertifikuotas ženklas.
 3. Savo paraiškoje neprašykite atlikti nacionalinės ar europinės paieškos.
 4. Dėl prašymų pripažinti prioritetą ar pirmenybę:
  • neturi būti prašymų pripažinti prioritetą ir (arba) pirmenybę, arba,
  • jeigu nurodomas prašymas pripažinti prioritetą ir (arba) pirmenybę, prekių ženklas, kurio pagrindu yra pateiktas prašymas, gali būti parsisiųstas iš „TMView“ duomenų bazės paraiškos pateikimo proceso metu, arba,
  • jeigu nurodomas prašymas pripažinti prioritetą ir (arba) pirmenybę, o susijusio (-ių) prekių ženklo (-ų) nėra „TMView“ duomenų bazėje, turi būti pridėtas atitinkamas pažymėjimas.
 5. Jei prašoma pripažinti parodos prioritetą, paraiškos padavimas taikant „Fast Track“ procedūrą vis vien yra įmanomas pateikus priedą su atitinkamu pažymėjimu.
 6. Turi būti pateikiamas vienos iš toliau nurodytų rūšių prekių ženklas: žodinis prekių ženklas; vaizdinis prekių ženklas; tam tikros formos prekių ženklas; garsinis prekių ženklas.
 7. Jei prekių ženklas yra vaizdinis ir (arba) tam tikros formos, apsaugos spalvai reikalauti nebegalima.
 8. Jei prekių ženklas yra vaizdinis, tam tikros formos arba garsinis, turi būti pridėti atitinkami galiojantys priedai.
 9. Visi prekių ir paslaugų sąraše pateikti terminai turi būti pasirinkti iš terminų, kuriuos jau patvirtino EUIPO, duomenų bazės.
 10. Mokestį reikėtų sumokėti bet kuriuo priimtinu mokėjimo būdu. Vis dėlto, jei paraiška nagrinėjama pagal „Fast Track“ procedūrą, mokesčio negalima sumokėti iš trečiosios šalies einamosios sąskaitos.
 11. Mokesčių mokėjimui taikomos toliau išvardintos sąlygos.
  • Kredito kortele: nėra kokių nors konkrečių reikalavimų.
  • Banko pavedimu: pareiškėjas (1) naudoja paraiškos formoje pateiktą mokėjimo operacijos kodą ir prekių ženklo numerį paraiškai identifikuoti; (2) įsipareigoja nedelsiant pervesti atitinkamą sumą ir, (3) pageidautina, atlieka atskirą mokėjimą dėl kiekvienos pateiktos paraiškos.
  • Einamosios sąskaitos turėtojai teikdami paraišką mokėjimo formoje privalo pasirinkti „Nurašyti dabar“.
 12. Jei paraiška pateikiama ne viena iš penkių EUIPO kalbų (anglų, prancūzų, vokiečių, italų ir ispanų), pareiškėjas privalo sutikti su Tarnybos pateiktu vertimu iš vienos pasirinktos kalbų (t. y. vienos iš penkių Tarnybos kalbų) į antrąją kalbą.

Atkreipkite dėmesį: mokėjimai banko pavedimu su nurodytu sandorio kodu Tarnybą turi pasiekti per devynias dienas nuo paraiškos padavimo datos. Kitu atveju EUIPO negalės užtikrinti „Fast Track“ procedūros terminų.

Spausdinti visas sąlygas
 

Visos nuorodos į laiko terminus yra pateikiamos paaiškinimo tikslais ir Tarnybai nėra teisiškai privalomos.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.