Eiti į pradžios puslapį
EUIPO
Apsaugokite savo prekių ženklus ir dizainą Europos Sąjungoje

Apsaugokite savo intelektinę nuosavybę Europos Sąjungoje

Mokesčiai ir jų mokėjimas

 

Norėdami įregistruoti ES prekių ženklą, privalote pateikti paraišką. Už paraišką būtina sumokėti vienkartinį mokestį.
Mokesčio suma priklauso nuo to:
  • ar paraiška pateikiama elektroniniu būdu,
  • ar tai paraiška dėl atskiro ES prekių ženklo, ES kolektyvinio ženklo ar ES sertifikavimo ženklo,
  • kiek prekių ir (arba) paslaugų klasių yra nurodyta jūsų paraiškoje (paprastai taikomi du mokesčiai: bazinis mokestis ir mokestis už klasę).
Daugiau informacijos apie mokesčių lentelę galite rasti svetainės skiltyje Mokesčiai ir mokėjimas. Mokesčio dydį, kuris priklauso nuo klasių skaičiaus ir paraiškos pateikimo būdo, galite apskaičiuoti naudodamiesi mokesčių skaičiuokle.
Siekiant išsaugoti laikinąją pateikimo datą, bazinis mokestis ir, kai reikia, mokesčiai už klasę, turi būti sumokėti per 1 mėnesį nuo paraiškos pateikimo datos. Jei mokestis nesumokamas per 1 mėnesį, laikinoji pateikimo data bus atšaukta.


Pateikimo data suteikiama, kai paraiška atitinka tokius reikalavimus:
  • paraiškos mokestis yra sumokėtas,
  • paraiška yra prašymas įregistruoti ESPŽ,
  • paraiškoje pateikta pareiškėją identifikuojanti informacija,
  • paraiškoje pateiktas prekių ženklo vaizdas,
  • paraiškoje pateiktas prekių ir (arba) paslaugų sąrašas.
Jeigu neįvykdomas kuris nors iš pirmiau nurodytų reikalavimų, siunčiamas pranešimas apie trūkumą, prašant pareiškėjo pateikti trūkstamus duomenis per du mėnesius nuo pranešimo apie trūkumą pateikimo. Šis terminas negali būti pratęstas. Paraiškos pateikimo diena bus laikoma data, kurią pateikta visa privaloma informacija, įskaitant mokėjimą.

Bendrosios mokėjimų taisyklės pateikiamos Gairių A dalies „Bendrosios nuostatos“ 3 skirsnyje „Mokesčių ir rinkliavų mokėjimas bei išlaidų padengimas“.


Paprastai leidžiama mokėti banko pinigų pervedimu, nurašant atitinkamą sumą nuo Tarnyboje turimų einamųjų sąskaitų ir (tik už tam tikras paslaugas internetu) debeto arba kredito kortele.
Jei paraišką teikiate elektroniniu būdu, rekomenduojame mokėti kredito ar debeto kortele, nebent esate nuolatinis ar dažnas ES prekių ženklų sistemos naudotojas; tokiu atveju rekomenduojama atsidaryti einamąją sąskaitą.
Jei nusprendžiate mokėti banko pinigų pervedimu, pasinaudokite pranešime pateiktu sandorio bankiniu kodu. Kita galimybė – pasinaudoti parengta forma, kuri turi būti pateikta jūsų bankui.
Daugiau informacijos apie mokėjimo būdus pateikta svetainės skiltyje Mokesčiai ir mokėjimas.


Tai galima atlikti internetu, parsisiuntus ir užpildžius formą.

Minimali suma, kuri turi būti sąskaitoje – 1 000 EUR. Daugiau informacijos apie tai, kokių veiksmų reikėtų imtis, galima rasti skiltyje, kurioje aprašyta, kodėl verta registruotis Privilegijuotųjų vartotojų programoje, taip pat skiltyje Naudotojo skiltis.
 
Taip pat galite peržiūrėti Tarnybos vykdomojo direktoriaus 2017 m. rugsėjo 18 d. sprendimą Nr. EX‑21-5 dėl mokesčių ir rinkliavų mokėjimo būdų ir dėl nedidelės mokesčių ir rinkliavų sumos nustatymo.


Pagrindinis einamosios sąskaitos sistemos privalumas yra tas, kad paraiškas ir prašymus, kuriems taikomas terminas (kaip antai protestus arba apeliacijas), galėsite pateikti pačią paskutinę termino dieną. Jei einamojoje sąskaitoje yra pakankamai lėšų, atitinkamai bus laikoma, kad mokėjimas buvo atliktas tą pačią dieną.
Paprastai mokėjimo data bus prašymo dėl lėšų nurašymo gavimo diena, net jei lėšos iš einamosios sąskaitos bus nurašytos vėliau.
Tarnyba primygtinai rekomenduoja dažniems naudotojams atsidaryti sąskaitą EUIPO.

Sužinokite daugiau apie tai, kodėl verta registruotis Privilegijuotųjų vartotojų programoje.


Jei turite einamąją sąskaitą, iš jūsų sąskaitos atitinkama suma bus nedelsiant nurašyta (pasinaudojant funkcija „Debit now“ („Nurašyti dabar“). Jei nenorite mokėti iki suteikto 1 mėnesio laikotarpio pabaigos, turėtumėte pažymėti langelį „Debit later“ („Nurašyti vėliau“). Jei paraišką jau pateikėte, elektroninių pranešimų skiltyje spustelėkite „Debit now request“ („Prašymas nurašyti dabar“) (tik einamosios sąskaitos turėtojams), nurodykite paraiškos numerį ir pateikite prašymą nedelsiant nurašyti mokesčius iš jūsų einamosios sąskaitos.


One month from the date you filed the application.

However, the examiners will deal with the applications and their related communications only when the fee has been paid. If the basic fee is not paid within 1 month from the date the Office received the application, the provisional filing date will be lost.

For more information, see the Guidelines Part A, General Rules, Section 1, Means of Communication, Time Limits.
Further information regarding time limits and deadlines.


Ne, bet paraiškos pateikimo data bus ne diena, kai paraiška buvo gauta, o diena, kai buvo sumokėti mokesčiai.


Ne, bylos nagrinėjimo procedūra bus baigta ir turėsite pateikti naują paraišką.


Ne, ES prekių ženklo mokestis mokamas už paraiškos pateikimą ir ją pateikus mokestis negrąžinamas.
Daugiau informacijos apie mokesčių grąžinimą pateikta Gairių A dalies „Bendrosios nuostatos“ 3 skirsnyje „Mokesčių bei rinkliavų mokėjimas ir išlaidų padengimas“.


Jei papildomą sąrašą pridedate kaip priedą prie elektroninės paraiškos arba jį siunčiate tą pačią dieną faksu, gausite pranešimą, kad turite sumokėti spausdintos formos mokestį (+ 150 EUR ). Tik sumokėjus spausdintos formos mokestį bus laikoma, kad papildomas prekių ir paslaugų sąrašas gautas. Tai itin svarbu pareiškėjams, kurie į savo elektronines paraiškas neįtraukia prekių ir paslaugų sąrašo, nes dėl to paraiškos pateikimo data gali pasikeisti.
Jei spausdintos formos mokestis (+ 150 EUR ) sumokamas per vieną mėnesį nuo paraiškos pateikimo, pradinė paraiškos pateikimo data liks nepakeista. Jei mokestis sumokamas vėliau (bet ne vėliau kaip per du mėnesius nuo pranešime nurodytos datos), paraiškos pateikimo data bus diena, kada sumokėtas visas mokestis.
Tarnyba primygtinai rekomenduoja pareiškėjams prekes ir paslaugas įtraukti į tam skirtą elektroninės paraiškos laukelį. Jei to nepadarysite, galite turėti papildomų išlaidų, o prekių ženklo paraiškos tvarkymo procesas gali sulėtėti. Dėl to gali būti pakeista ir jūsų paraiškos pateikimo data. Prekių ir paslaugų sąrašo sudarymo priemonė gali padėti jums sukurti prekių ir paslaugų sąrašą.

Daugiau informacijos apie prekių ženklo mokesčius pateikiama skiltyje Mokesčiai ir mokėjimas.


Šiame puslapyje pateikiami klausimai ir atsakymai naudojami tik informaciniais tikslais ir nėra teisinė nuoroda. Daugiau informacijos ieškokite Europos Sąjungos prekių ženklų ir Bendrijos dizaino reglamentuose arba prekių ženklų / dizaino rekomendacijose.

Daugiau informacijos apie tai, kaip Tarnyba tvarko jūsų asmens duomenis, rasite Duomenų apsaugos pranešime.
 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.