Eiti į pradžios puslapį
EUIPO
Apsaugokite savo prekių ženklus ir dizainą Europos Sąjungoje

Apsaugokite savo intelektinę nuosavybę Europos Sąjungoje

Tarptautinės paraiškos formos

Nuo 2004 m. spalio 1 d. galima pateikti Europos Sąjungos prekių ženklu (ESPŽ) ar ESPŽ paraiška grindžiamą tarptautinę paraišką arba paskesnio Sąjungos nurodymo dokumentą.

 

Tarptautinės paraiškos forma

Privaloma naudoti Tarnybos arba Tarptautinio biuro pateiktą oficialią formą (ESPŽR 183 ir 184 straipsniai, ESPŽDR 65 straipsnis ir ESPŽĮR 28 straipsnis). Tarptautinę paraišką galima pateikti internetu:

Pateikti tarptautinę paraišką internetu

Teikiant tarptautinę paraišką, EUIPO reikia sumokėti 300 EUR perdavimo mokestį. Visi kiti su tarptautine paraiška susiję mokesčiai mokami tiesiogiai PINO. Visi su tarptautine paraiška susiję mokesčiai, sumokėti EUIPO, bus grąžinti pareiškėjams. Išsamesnę informaciją apie mokesčių mokėjimą galima rasti PINO svetainės skiltyje Mokesčių mokėjimas.

Išsamesnė informacija apie tarptautinių paraiškų teikimą, kai EUIPO yra kilmės tarnyba, pateikiama Gairių M dalyje „Tarptautiniai ženklai“

 

 

Paskesnio nurodymo forma

Privaloma naudoti oficialią formą, t. y.:

  • anglų, prancūzų ar ispanų kalboms — naudokite atitinkamą PINO formą (MM4);
     
  • kitoms 20 oficialiųjų kalbų (išskyrus airių) — naudokite EUIPO formą (EM4). Jos turinys yra toks pat, o formatas beveik toks pat kaip PINO formos (MM4).

Mokesčio apskaičiavimo dokumentas (PDF, Word formatu) yra būtiniausia paskesnio nurodymo dalis. Jei šis dokumentas nebus parengtas nurodyta kalba (t. y., kalba, kuria reikia perduoti tarptautines paraiškas PINO), ir nebus pateiktas kartu su EM4 forma, PINO tokią paraišką laikys neatitinkančia reikalavimų.

 

Tarptautinės paraiškos ir paskesnio nurodymo dokumento formos nurodant ES teritoriją (nurodoma tarnyba – EUIPO)

Nuo 2004 m. spalio 1 d. galima nurodyti Europos Sąjungos teritoriją naudojant PINO formas

  • MM2 (Tarptautinės registracijos (TR) paraiškai taikomas tik Madrido protokolas)

  • MM4 (Nurodymas po TR)

PINO pakoregavo šias formas tam, kad būtų galima nurodyti antrą, kitą nei pirmoji, kalbą iš keturių kitų EUIPO kalbų, kai nurodoma ES teritorija.

Jei tarptautinėje paraiškoje (TP) prašote pripažinti pirmenybę, yra dar viena forma, kurią turite pridėti prie TP, kurioje nurodoma Europos Sąjungos teritorija, arba prie paskesnio Europos Sąjungos teritorijos nurodymo dokumento.

  • MM17 (Prašymas pripažinti pirmenybę – Europos Sąjunga)

 

Tarptautinės registracijos (TR), kurioje nurodyta ES teritorija, pavertimo paraiška

Visų rūšių pavertimo užpildyta forma (pastabos) turi būti siunčiamos tiesiai EUIPO į Alikantę.

Kadangi „atšaukimą“ – tam tikros rūšies pavertimą – PINO laiko paskesniu nurodymu, šios rūšies pavertimo atveju visus su paskesniu (-iais) nuorodymu (-mais) susijusius mokesčius reikia mokėti tiesiogiai PINO.

Todėl turite pridėti PINO Mokesčio apskaičiavimo dokumentą (PDF, Word formatu), parengtą tarptautinės registracijos kalba.

 

Tarptautinės registracijos (TR), kurioje nurodyta ES teritorija, padalinimo paraiška

Nuo 2019 vasario 1 d. galima prašyti tarptautinėje registracijoje nurodytos ES teritorijos padalinimo.
Privaloma naudoti oficialią PINO formą MM22 (įskaitant atitinkamą mokesčio apskaičiavimo lapą), pateikiamą anglųprancūzųispanų kalbomis.

Formą EUIPO būtina pateikti tarptautinės registracijos kalba. Kadangi PINO formoje nenumatyta pateikti informaciją apie prekes ir paslaugas, kurios turi likti pirminėje registracijoje, reikalaujama prie formos pridėti papildomą lapą jame nurodant tokias prekes ir paslaugas pagal ESPŽĮR 8 ir 11 straipsnius.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.