Eiti į pradžios puslapį
EUIPO
Apsaugokite savo prekių ženklus ir dizainą Europos Sąjungoje

Apsaugokite savo intelektinę nuosavybę Europos Sąjungoje

Negaliojimas

 

Prašymą dizainą paskelbti negaliojančiu EUIPO gali pateikti bet kuris fizinis ar juridinis asmuo, taip pat kiekviena tokią teisę turinti valdžios institucija. Už prašymą dizainą paskelbti negaliojančiu reikia sumokėti mokestį.
 
Išsamesnę informaciją apie prašymus dizainą paskelbti negaliojančiu galima rasti Gairių skirsnyje „Prašymų paskelbti dizainą negaliojančiu nagrinėjimas“.


Daugiau informacijos apie prašymo paskelbti negaliojančiu mokestį galima rasti mokesčių ir mokėjimo skirsnyje.


Pareiškėjai, kurie neturi nuolatinės gyvenamosios vietos, pagrindinės verslo vietos arba faktiškų ir veikiančių pramoninių ar komercinių padalinių Europos ekonominėje erdvėje (EEE), Bendrijos dizaino pripažinimo negaliojančiu procedūroms privalo paskirti atstovą ryšiams su Tarnyba. Tarnybos atstovų sąrašą galima rasti duomenų bazėje eSearch plus.


Dizainų pripažinimo negaliojančiais procedūroms taikoma ne tokia pati kaip prekių ženklų procedūroms taikoma kalbų vartojimo tvarka.
Paraiška dėl negaliojimo paskelbimo teikiama ta kalba, kuria vyksta nagrinėjimas, t. y. kalba, kuria buvo paduota paraiška įregistruoti ginčijamą Bendrijos dizainą (paraiškos pateikimo kalba), jei ta kalba yra viena iš penkių Tarnybos darbo kalbų (BDR 98 straipsnis; BDĮR 29 straipsnis).
Jei paraiškos pateikimo kalba nėra viena iš penkių Tarnybos darbo kalbų, jos nagrinėjimas vyksta antrąja paraiškoje įregistruoti ginčijamą Bendrijos dizainą nurodyta kalba (BDR 98 straipsnio 4 dalis; BDĮR 29 straipsnio 1 dalis).
Daugiau informacijos galima rasti Gairėse dėl paraiškų dėl dizaino negaliojimo nagrinėjimo.


Prašymus paskelbti negaliojančiu gaus EUIPO, kuri, kaip ir Bendrijos dizainų teismai, yra kompetentinga spręsti ginčus, kylančius dėl registruotųjų Bendrijos dizainų. Kita vertus, ginčus, susijusius su neregistruotaisiais Bendrijos dizainais, spręs išimtinai Bendrijos dizainų teismai.
Tarnybai ir kompetentingiems nacionaliniams teismams (Bendrijos dizainų teismams) arba Europos teismams priėmus sprendimus šiais klausimais, savaime ir palaipsniui bus formuojama teismų praktika, kuri bus dokumentuojama ir dėl kurios bus teikiamos pastabos, kad visi galėtų ja remtis.
Norėdami sužinoti daugiau apie teismų praktiką, eikite į duomenų bazę eSearch Case Law.


Šiame puslapyje pateikti klausimai ir atsakymai naudojami tik informaciniais tikslais ir nėra teisinė nuoroda. Daugiau informacijos ieškokite Europos Sąjungos prekių ženklų ir Bendrijos dizaino reglamentuose arba prekių ženklų / dizaino rekomendacijose.

Daugiau informacijos apie tai, kaip tarnyba tvarko jūsų asmens duomenis, rasite pareiškime dėl duomenų apsaugos.
 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.