Eiti į pradžios puslapį
EUIPO
Apsaugokite savo prekių ženklus ir dizainą Europos Sąjungoje

Apsaugokite savo intelektinę nuosavybę Europos Sąjungoje

Tvarkymas

Europos Sąjungos prekių ženklus (ESPŽ) galima parduoti, suteikti teisę jais naudotis, jie gali būti keičiami, taip pat gali būti pratęsiamas jų galiojimas. Su registruotais prekių ženklais susiję pokyčiai skelbiami Europos Sąjungos prekių ženklų biuletenyje.

 

Kaip užsitikrinti apsaugą?

ES prekių ženklo registracija galioja 10 metų, tačiau jos galiojimą galima pratęsti neribotą kiekį kartų. Kas dešimt metų turėsite nuspręsti, ar norite pratęsti savo prekių ženklo registracijos galiojimą? Atsakymas priklausys nuo jūsų prekių ženklo strategijos.

Ar norite užtikrinti tolesnę apsaugą?

Pratęsti 

Galite rinktis vieną iš šių trijų galimybių.

 1. Pratęsimas. Registracijos galiojimo pratęsimas internetu vienai klasei kainuoja 850 EUR, antrai klasei – 50 EUR, o trečiai ir tolesnėms klasėms – 150 EUR. Jeigu norite užtikrinti tolesnę apsaugą visoje ES, rinkitės galiojimo pratęsimą internetu.


 2. Pavertimas. Jeigu norite, kad jūsų prekių ženklo apsauga galiotų tik kai kuriose valstybėse narėse, paverskite savo ES prekių ženklą nacionaliniu mastu registruotu prekių ženklu. IN sąsaja


 3. Atsisakymas. Jeigu nusprendėte nepratęsti savo prekių ženklo registracijos galiojimo Europos Sąjungoje, su juo susijusios teisės neteks galios.

 

Kada pratęsti registracijos galiojimą?

Jūs pats privalote stebėti, ar nepasibaigė galiojimo pratęsimo terminas. Vis dėlto Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO), likus šešiems mėnesiams iki galiojimo pabaigos, informuos jus arba jūsų atstovą, kad jūsų prekių ženklo registracijos galiojimą reikia pratęsti. Tarnyba informuos ir kitus asmenis, turinčius teisę naudoti jūsų ES prekių ženklą, pavyzdžiui, licenciatus.

Galiojimas turi būti pratęstas ir mokestis sumokėtas per šešis mėnesius iki jūsų prekių ženklo galiojimo pabaigos. Formą galima pateikti iki paskutinės registracijos galiojimo dienos.

Jeigu praleidote terminą, tačiau vis vien norite pratęsti savo ženklo galiojimą, galite tai padaryti dar šešis mėnesius nuo termino pabaigos. Pavėluotai teikiant prašymą pratęsti galiojimą taikoma 25 proc. mokesčio priemoka.

Kiekvienas pirmame sąraše nurodytas laikotarpis prasideda ir baigiasi po juo einančiame sąraše nurodytu etapu.

 • Registracijos laikotarpis
 • Galiojimo pratęsimas internetu
  Įprastas mokestis
 • Pavėluotas pratęsimo
  prašymas internetu

  Papildomas mokestis
  (25 proc. priemoka)
 • 2007.06.10

  Pateikimo data
 • 2016.12.11

  Prasideda pratęsto galiojimo laikotarpis
 • 2017.06.10

  Paskutinė galiojimo pratęsimo diena, kai taikomas įprastas mokestis
 • 2017.12.10

  Paskutinė galimybė pratęsti galiojimą

Kaip pratęsti galiojimą?

EUIPO rekomenduoja galiojimą pratęsti internetu – tai greičiausias, pigiausias ir lengviausias būdas. Galima užpildyti ir spausdintinę formą ir ją atsiųsti paštu arba per kurjerį. Už spausdintinės formos prašymą pratęsti galiojimą taikomas 1 000 EUR mokestis, o už prašymą, pateiktą, internetu, – 850 EUR. Nepamirškite, kad pratęsdami registracijos galiojimo laiką prekių ženklo keisti negalite. Galite sumažinti prekių ir paslaugų, dėl kurių teikėte paraišką prieš 10 metų, sąrašą, tačiau daugiau prekių ar paslaugų įtraukti negalite.

Praneškite mums apie savo duomenų pasikeitimus

Pvz., galbūt pasikeitė jūsų vardas ir pavardė arba jūsų įmonės pavadinimas, adresas, kontaktiniai duomenys.

Pakeiskite savo asmens duomenis.

User Area 

Kodėl?

Jeigu nesate paskyrę atstovo, turėsime susisiekti su jumis tiesiogiai. Todėl pasikeitus jūsų asmens duomenims, labai svarbu mums apie tai pranešti. Net jeigu esate paskyrę atstovą, vis vien turėtumėte būti suinteresuotas nuolat atnaujinti savo įmonės duomenis. Mums arba trečiajai šaliai gali reikėti su jumis susisiekti.

 

Kada?

Oficialus terminas nenustatytas. Kuo greičiau pranešite mums apie pasikeitimus, tuo geriau.

 

Kaip?

Jeigu turite atstovą, informuokite jį, ir jis viskuo pasirūpins. Taip pat galite nesunkiai tai padaryti patys internetu prisijungę prie savo User Area. Prisijunkite prie savo User Area ir per meniu parinktis įveskite atitinkamų asmens duomenų pakeitimus.

Keičiant asmens duomenis negalima pakeisti pareiškėjo arba savininko tapatybės. Pareiškėjo tapatybės pasikeitimas yra teisės į ES prekių ženklą perdavimas.

Juridiniai asmenys gali turėti tik vieną oficialų adresą. Kilus abejonių, EUIPO gali paprašyti pateikti teisinį statusą arba adresą pagrindžiančius dokumentus.

Nurodant identifikacinį numerį, jums nereikės nurodyti visų jums priklausančių teisių. Pakeitimas automatiškai bus taikomas visoms teisėms.

Ar galiu parduoti arba išduoti licenciją naudoti man priklausantį ES prekių ženklą?

Jūsų prekių ženklas yra turtas. Nuosavybę galima licencijuoti arba parduoti. Pagrindinis šių dviejų galimybių skirtumas yra tas, kad perdavę jums priklausančią ES prekių ženklo nuosavybės teisę kitai šaliai ją perleisite visam laikui, o suteikę teisę ja naudotis pagal licencinę sutartį, nuosavybės teisę išsaugosite. Tai tarsi jums priklausančio namo pardavimas arba išnuomojimas. Kai tik sudarote sutartį, turite mus apie ją informuoti.

Įrašo pateikimas internetu – greita ir patogu

Taikyti 

Licencijos suteikimas ir nuosavybės teisės perdavimas. Išsami informacija
Tik jūs sprendžiate, ar suteikti licenciją naudotis savo ES prekių ženklu, ar perduoti nuosavybės teisę į jį. Mums svarbu tik tai, kad veiksmas būtų teisingai įregistruotas. Reikėtų atsižvelgti į keletą toliau nurodytų aspektų.

Suteikti licenciją naudotis ES prekių ženklu ar perduoti teisę į jį?

 
  Teisės perdavimas Licencijos suteikimas
Mokestis Netaikoma jokių administravimo mokesčių. Administracinis mokestis – 200 EUR už kiekvieną prekių ženklą
Didžiausias mokestis – 1 000 EUR (jei visų licencijų šalys yra tos pačios).
Geografinė taikymo sritis Jūsų teisės perdavimas galios visoje ES. Suteikiant licenciją, galima apsiriboti tik kai kuriomis ES valstybėmis narėmis.
Trukmė Jūsų teisė bus perduota be trukmės apribojimų. Licenciją galima suteikti tam tikram laikotarpiui.
Prekės ir paslaugos Galite perduoti tik dalį sąraše esančių prekių ir paslaugų. Licenciją galite suteikti tik daliai sąraše esančių prekių ir paslaugų.
 

Kada?

Kai tik jūs ir kita šalis sudarysite sutartį, praneškite mums.

 

Kaip?

Jums tereikia paprašyti, kad teisės perdavimas arba licencijos suteikimas būtų įrašytas į registrą: toks prašymas vadinamas įrašu. Įrašą greitai ir lengvai galite pateikti internetu arba paštu ar per kurjerį.

Jeigu abiem šalims esate paskyrę vieną profesionalų atstovą (ir jis yra dabartinio savininko atstovas), šis atstovas prašymą gali pasirašyti jūsų vardu. Tokiu atveju jums nereikia pateikti teisės perdavimo arba licencijos suteikimo dokumento nuorašo.

Kodėl reikėtų peržiūrėti įregistruoto prekių ženklo taikymo sritį?

Strateginiais sumetimais arba dėl išorinių priežasčių (pavyzdžiui, konkurentas grasina teisiniais veiksmais, jeigu nesusiaurinsite savo prekių ženklo taikymo srities) galite nuspręsti peržiūrėti ES prekių ženklo apsaugos sritį. Atminkite, kad nurodytų prekių ir paslaugų taikymo sritį galima tik susiaurinti. Jos išplėsti negalite. ES prekių ženklo taikymo srities susiaurinimą po registracijos mes vadiname daliniu atsisakymu.

Kreiptis dėl visiško ar dalinio atsisakymo

Taikyti 

 

Kada reikėtų peržiūrėti įregistruoto prekių ženklo taikymo sritį?

Nedelsiant. Tik praneškite mums. Tačiau atminkite, kad vėliau jums nebus leista atkurti pradinio sąrašo.

 

Kaip reikėtų peržiūrėti įregistruoto prekių ženklo taikymo sritį?

Patogiausia tai padaryti naudojantis internetine dalinio atsisakymo forma. Prašymą, kurio tekstas turi būti aiškus ir nedviprasmiškas, galite pasirašyti jūs pats arba jį gali pasirašyti jūsų atstovas. Atkreipkite dėmesį, kad jums susiaurinus apsaugos sritį, naujas registracijos pažymėjimas neišduodamas. Naujas pažymėjimas išduodamas tik tada, kai EUIPO įveda pataisas savo iniciatyva. Jeigu pageidaujate gauti naują dokumentą (patvirtintą arba ne), jo galite paprašyti pasinaudodami internetine susipažinimo su byla forma.

Ką dar galima daryti su savo teise?

Savo teisę galite naudoti ir kitoms, mažiau žinomoms, reikmėms. Daugiau informacijos rasite savo User Area, tačiau pagrindiniai dalykai apibendrinti čia.

Pateikti kitus prašymus internetu

Taikyti 

 • Pavertimas. Tai sąsaja tarp ES prekių ženklų ir nacionaliniu mastu registruotų ženklų. Jeigu jūsų paraiška atmetama arba jūsų ES prekių ženklas nebegalioja, nes jo atsisakėte arba jis buvo atmestas arba panaikintas, galite paversti jį viena arba daugiau nacionalinių paraiškų. Paverstų nacionalinių prekių ženklų pateikimo data lieka ta pati, kuri buvo suteikta juos pateikus kaip ES prekių ženklus. IP sąsaja

   


 • Dalijimas. Tokiu būdu galite padalyti savo ES prekių ženklą į du arba keletą ženklų.

   


 • Teisės in rem. Tai suteikia jums galimybę naudoti savo prekių ženklą kaip garantiją.


 • Pirmenybė: Naudodamiesi šia priemone, galite prašyti taikyti pirmenybę ankstesniam nacionaliniam prekių ženklui (arba valstybėje narėje galiojančiai ankstesnei tarptautinei registracijai). Tokiu atveju ES prekių ženklo paraiška apjungiamos ankstesnės nacionalinės registracijos. Jei prašote taikyti pirmenybę vienam arba keletui anksčiau užregistruotų nacionalinių prekių ženklų ir prašymas taikyti pirmenybę patenkinamas, pareiškėjas gali nuspręsti neatnaujinti ankstesnių nacionalinių registracijų. Jei savo nacionalinio prekių ženklo atsisakote arba laukiate, kol baigsis jo galiojimas, vis dar esate tokioje padėtyje, lyg ankstesnis prekių ženklas toliau būtų registruotas. Prašymą taikyti pirmenybę galima pateikti per du mėnesius nuo ESPŽ paraiškos pateikimo datos arba jos registracijos datos.

   

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.