Eiti į pradžios puslapį
EUIPO
Apsaugokite savo prekių ženklus ir dizainą Europos Sąjungoje

Apsaugokite savo intelektinę nuosavybę Europos Sąjungoje

Internetinė prašymo forma

Šioje skiltyje paaiškinta, kaip užpildyti internetines prašymo susipažinti su byla, prašymo dėl įrašo, prašymo dėl registracijos galiojimo pratęsimo, prašymo dėl pavertimo ir prašymo dėl atstovo pakeitimo formas.

Norėdami pasinaudoti internetinėmis prašymo formomis, privalote prisijungti.

Yra keli prisijungimo būdai:

 • per „User area" internetinių paslaugų kortelę iš pagrindinės skilties kairėje esančio meniu.
 • Per EUIPO svetainės pradžios tinklalapio internetinių paslaugų langelį.
 • Per „eSearch plus".

 • Prisijungimas prie internetinių prašymo formų per „eSearch plus"

  Atverkite norimo peržiūrėti prekių ženklo, dizaino ar tarptautinės registracijos išsamų vaizdą spustelėję pavadinimą antraštės juostoje.

  Eikite į „Veiksmų ir pranešimų" skiltį ir pasirinkite Europos Sąjungos prekių ženklą (ESPŽ), registruotąjį Bendrijos dizainą (RBD) ar tarptautinę registraciją (TR), atsižvelgiant į tai, ko ieškote.

  Naudokite toliau nurodytas parinktis norėdami atsidaryti internetines prašymo formas:

  • Prašymas susipažinti su byla
  • Įrašas
  • Registracijos galiojimo pratęsimas
  • Atstovo pakeitimas
  • Pavertimas
 • Kalba ir registracijos numeris

  ES prekių ženklų ar registruotųjų Bendrijos dizainų paraiškos
  Jei norite pateikti prašymą, susijusį su Europos Sąjungos prekių ženklu (BPŽ) ar registruotuoju Bendrijos dizainu (RBD), kurių paraiškos dar nėra išnagrinėtos (t. y. jie dar nėra įregistruoti), privalote naudoti pirmąją arba antrąją paraiškos kalbą – vieną iš oficialių Europos Sąjungos kalbų.

  Registruotieji ES prekių ženklai ar Bendrijos dizainai
  Jei prašymas susijęs su jau įregistruotu ES prekių ženklu ar Bendrijos dizainu, privalote naudoti vieną iš penkių oficialių EUIPO kalbų (ispanų, vokiečių, anglų, prancūzų ar italų).

  Paraiškos (registracijos) numeris
  Kiekvieną kartą teikdami prašymą dėl įrašo privalote nurodyti susijusios pramoninės nuosavybės teisės (teisių) paraiškos arba registracijos numerį (numerius), importavę jį (juos) į atitinkamas skiltis arba ten jį (juos) suradę. Norėdami pateikti prašymą dėl įrašų, susijusių su abiem pramoninės nuosavybės teisės formomis (ES prekių ženklu ir RBD), turite pateikti du atskirus prašymus.

 • Prašymo teikėjas

  ID numeris
  Jei EUIPO prašymo teikėjui anksčiau yra suteikusi ID numerį, pakanka šį ID numerį nurodyti kartu su savininko vardu ir pavarde ar pavadinimu (atstovo vardu ir pavarde ar pavadinimu).
  Kitu atveju prašymo teikėjas privalo pateikti savo vardą, pavardę ar pavadinimą, adresą ir tautybę (registracijos šalį).

  Nuoroda
  Tai asmeninė nuoroda, kurią prašymo teikėjas pageidauja naudoti toliau susirašinėdamas su EUIPO. Nuoroda gali būti sudaryta iš ne daugiau kaip 30 lotynų abėcėlės raidžių ir (arba) skaitmenų: a-z, A-Z, 0-9. Nepalikite tarpų.

  Tačiau teikdami užklausas dėl savo prekių ženklo naudokite oficialią EUIPO nuorodą. Jūsų asmeninė nuoroda bus naudojama tik su konkrečiu prašymu ir nepakeis nuorodos, susijusios su prašyme nurodomais ES prekių ženklais ar RBD.

  Prašymo teikėjų tipai
  Prašymo teikėjas privalo nurodyti, ar prašymą teikia bendrovė (juridinis asmuo) ar fizinis asmuo.

  Korespondencijos adresas
  Pašto (korespondencijos) adresą reikia nurodyti tik tuomet, jei jis skiriasi nuo oficialaus adreso.

 • Koncesijos gavėjas ar teisių turėtojas

  Jei prašymo teikėjas yra koncesijos gavėjas arba teisių turėtojas ir Europos Sąjungoje NETURI buveinės, faktinės gyvenamosios vietos, pagrindinės verslo vietos ar tikros ir veikiančios pramonės arba prekybos įmonės, privalo paskirti profesionalų jo vardu veikiantį atstovą EUIPO (išsamesnė informacija pateikta Gairėse).

 • Prekės ir paslaugos

  Kai prašymas dėl įrašo pateikiamas tik tam tikroms prekėms ir paslaugoms, kurios yra įregistruotos, ar dėl kurių pateikta paraiška, privalote nurodyti, kurias prekes ir paslaugas įrašas apima.

 • Parašas

  Internetinę formą būtina pasirašyti ir nurodyti pasirašančiojo (prašymo teikėjo) vardą, pavardę ar pavadinimą. Kitu atveju EUIPO šios formos negalės tvarkyti.

  Kai pirmojo savininko paskirtas atstovas yra paskiriamas ir koncesijos gavėjo ar teisių perėmėjo atstovu, šis atstovas gali pasirašyti prašymą ir pirmojo, ir naujojo savininko vardu.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.