Eiti į pradžios puslapį
EUIPO
Apsaugokite savo prekių ženklus ir dizainą Europos Sąjungoje

Apsaugokite savo intelektinę nuosavybę Europos Sąjungoje


„FastTrack“ registracija

Norite apsaugoti savo prekių ženklą ar dizainą?

PREKIŲ ŽENKLAS DIZAINAS


Prekių ženklo registravimas Kas gali būti
prekių ženklas?
Kokia
nauda?

Per bendrą registracijos sistemą užregistruotas Europos Sąjungos prekių ženklas suteikia jums išimtines teises visose esamose ir būsimose Europos Sąjungos valstybėse narėse. Jis galioja 10 metų ir jo galiojimą galima neribotai pratęsti tolesniems 10 metų laikotarpiams.

Norėtume pasiūlyti jums greitą ir patikimą Europos Sąjungos prekių ženklo registravimo būdą.

Savo paraišką galite sukurti ir pateikti trimis paprastais etapais, naudodami formą, kuri skirta padėti Europos ekonominėje erdvėje įsisteigusioms MVĮ ir asmenims, be prekių ženklų specialisto pagalbos.

 
 


Dizaino registravimas Kas gali
būti dizainas?
Kokia
nauda?

Norėtume pasiūlyti jums greitą ir patikimą Europos Sąjungos dizaino registravimo būdą.

Savo paraišką galite parengti ir pateikti su mūsų pagalba atlikdami penkis veiksmus. Turėsite pateikti:

 • savo pavadinimą (vardą, pavardę) ir adresą
 • savo dizainą (7 atvaizdus)
 • Ar jūsų dizainas yra naujas? Sužinokite čia, ar jūsų dizainas neužimtas.
 • Kuo užsiima jūsų bendrovė? Prekiaujate produktais? Teikiate paslaugas? Ieškokite atitinkamų terminų čia.
 • Bazinis mokestis už dizaino registraciją ir paskelbimą yra 350 eurų.

Pateikite registruotojo Bendrijos dizaino paraišką naudodamiesi penkių etapų procedūra

„Fast Track“ procedūra jūsų dizainui įregistruoti

„Fast Track“ paraiškos logotipas
 
 • Paraiškai paruošti ir pateikti užteks vos 10 minučių.
 • Mes jums padėsime kiekviename paraiškos pildymo etape.
 • Sužinokite daugiau apie „Fast Track“.
 • Mokėti galima tik kredito kortele arba iš einamosios sąskaitos. Banko pavedimai nepriimami.

Dizaino paraiškų teikėjams EUIPO siūlo galimybę greičiau įregistruoti savo dizainus. Šią pagreitintą procedūrą vadiname „Fast Track“.

EUIPO gautą paraišką patikrina mūsų ekspertai. Jei paraiška atitinka nustatytus standartus ir nėra jokių trūkumų, ji bus patikrinta sparčiau, ir jūsų dizainą bus galima įregistruoti per dvi darbo dienas.

Daugiau informacijos apie mūsų paslaugų standartus rasite EUIPO paslaugų chartijoje mūsų kokybės puslapyje.

 

Kokios yra „Fast Track“ procedūros sąlygos?

Norėdami įregistruoti savo dizainą pagal „Fast Track“ procedūrą, turite:

 • naudoti mūsų internetinę keturių etapų paraiškos formą;
 • naudoti duomenų bazę „Designclass“ gaminiams, kuriems taikomas jūsų dizainas, nurodyti;
 • pridėti visus reikiamus priedus, jei pageidaujate teikti prašymą pripažinti prioritetą;
 • sumokėti mokestį iš savo einamosios sąskaitos arba kreditine kortele;
 • naudoti EUIPO duomenų bazėje teikiamus ID numerius, jei esate atstovas.

Kas gali būti Bendrijos dizainas?
Tai jūsų produkto ar pakuotės išvaizda. Registruotasis dizainas apsaugo jūsų investicijas į gaminio išvaizdą ir neleidžia kitoms įmonėms jo kopijuoti. Jis suteikia pridėtinės vertės jūsų verslui ir išskiria jį iš kitų visoje Europos Sąjungoje!

 

„Fast Track“ procedūros sąlygos

Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyboje (EUIPO) prekių ženklų pareiškėjams suteikiama galimybė pasinaudoti pagreitinta („Fast Track“) paraiškų nagrinėjimo ir paskelbimo procedūra, kai jos atitinka šios procedūros sąlygas.

Tarnyboje gautą paraišką išnagrinėja mūsų personalas ir nustato, ar joje pateiktą prekių ženklą galima įregistruoti. Kuo paraiška yra sudėtingesnė, tuo mūsų personalas ilgiau ją nagrinėja. Dėl šios priežasties Tarnyboje gautos paraiškos, kurios atitinka tam tikras sąlygas, bus patikrintos sparčiau ir greičiau pasieks pirmą registracijos proceso etapą – paraiškos paskelbimą. Šią pagreitintą procedūrą vadiname „Fast Track“ procedūra.


Taikant „Fast Track“ procedūrą paraiška išnagrinėjama greičiau

 

Kokie yra šios procedūros privalumai?

 • Ji greitesnė. Jūsų paraiška gali būti paskelbta dvigubai greičiau nei įprasta tvarka nagrinėjamos paraiškos.
 • Tai yra saugesnė procedūra. Jei taikoma „Fast Track“ procedūra, paraiškoje nurodytos prekės ir paslaugos turi būti pasirinktos iš Tarnybos ir visų ES intelektinės nuosavybės tarnybų patvirtintų terminų duomenų bazės, vadinamos suderinta duomenų baze. Toks reikalavimas padeda išvengti daugybės trūkumų, todėl galite būti tikri, jog prekes ir paslaugas nurodėte teisingai.

Norėdami gauti daugiau informacijos apie mūsų paslaugų standartus, skaitykite EUIPO paslaugų chartiją mūsų kokybės puslapyje.

 

Kaip įvykdyti „Fast Track“ procedūros sąlygas?

Siekdami, kad paraiška būtų sėkmingai nagrinėjama pagal „Fast Track“ procedūrą, turite laikytis dviejų pagrindinių sąlygų: .

 • prekes ir paslaugas, kurios bus ženklinamos jūsų prekių ženklu, turite pasirinkti iš terminų, kuriuos jau patvirtino EUIPO, duomenų bazės. Penkių etapų forma sukurta taip, kad padėtų jums pateikti paraišką, kuri gali būti nagrinėjama pagal „Fast Track“ procedūrą.
 • Turite sumokėti iš anksto – mūsų personalas gali pradėti nagrinėti jūsų paraišką tik gavęs mokėjimo patvirtinimą. Jei mokestis buvo sumokėtas nedelsiant, ir jei paraiškos užpildymo momentu ir nagrinėjimo metu nenustatyta jokių trūkumų, jūsų paraiška bus nagrinėjama pagal „Fast Track“ procedūrą.

Jei mokate iš einamosios sąskaitos, atkreipkite dėmesį, jog pinigai iš jūsų sąskaitos bus nuskaičiuoti nedelsiant. Jei mokate banko pavedimu, pavedimą turėsite atlikti nedelsiant po paraiškos padavimo. 

Net jei padavimo akimirką kai kurios paraiškos „Fast Track“ sąlygas atitinka, vėliau jos gali tų sąlygų nebeatitikti. Taip gali nutikti dėl trūkumų, kai, pvz., prekių ženklas, kurį norite užregistruoti, neturi pakankamai skiriamųjų požymių. Jei jūsų paraiška nebeatitiks kokių nors „Fast Track“ procedūros sąlygų, jums apie tai bus pranešta raštu.

 

„Fast Track“ procedūra. Visos sąlygos

 1. Pareiškėjo nuolatinė gyvenamoji vieta turi būti Europos ekonominėje erdvėje (EEE). Priešingu atveju pareiškėjas privalo nurodyti teisėtą atstovą.
 2. Prekių ženklas neturi būti kolektyvinis prekių ženklas arba sertifikuotas ženklas.
 3. Savo paraiškoje neprašykite atlikti nacionalinės ar europinės paieškos.
 4. Dėl prašymų pripažinti prioritetą ar pirmenybę:
  • neturi būti prašymų pripažinti prioritetą ir (arba) pirmenybę, arba,
  • jeigu nurodomas prašymas pripažinti prioritetą ir (arba) pirmenybę, prekių ženklas, kurio pagrindu yra pateiktas prašymas, gali būti parsisiųstas iš „TMView“ duomenų bazės paraiškos pateikimo proceso metu, arba,
  • jeigu nurodomas prašymas pripažinti prioritetą ir (arba) pirmenybę, o susijusio (-ių) prekių ženklo (-ų) nėra „TMView“ duomenų bazėje, turi būti pridėtas atitinkamas pažymėjimas.
 5. Jei prašoma pripažinti parodos prioritetą, paraiškos padavimas taikant „Fast Track“ procedūrą vis vien yra įmanomas pateikus priedą su atitinkamu pažymėjimu.
 6. Turi būti pateikiamas vienos iš toliau nurodytų rūšių prekių ženklas: žodinis prekių ženklas; vaizdinis prekių ženklas; tam tikros formos prekių ženklas; garsinis prekių ženklas.
 7. Jei prekių ženklas yra vaizdinis ir (arba) tam tikros formos, apsaugos spalvai reikalauti nebegalima.
 8. Jei prekių ženklas yra vaizdinis, tam tikros formos arba garsinis, turi būti pridėti atitinkami galiojantys priedai.
 9. Visi prekių ir paslaugų sąraše pateikti terminai turi būti pasirinkti iš terminų, kuriuos jau patvirtino EUIPO, duomenų bazės.
 10. Mokestį reikėtų sumokėti bet kuriuo priimtinu mokėjimo būdu. Vis dėlto, jei paraiška nagrinėjama pagal „Fast Track“ procedūrą, mokesčio negalima sumokėti iš trečiosios šalies einamosios sąskaitos.
 11. Mokesčių mokėjimui taikomos toliau išvardintos sąlygos.
  • Kredito kortele: nėra kokių nors konkrečių reikalavimų.
  • Banko pavedimu: pareiškėjas (1) naudoja paraiškos formoje pateiktą mokėjimo operacijos kodą ir prekių ženklo numerį paraiškai identifikuoti; (2) įsipareigoja nedelsiant pervesti atitinkamą sumą ir, (3) pageidautina, atlieka atskirą mokėjimą dėl kiekvienos pateiktos paraiškos.
  • Einamosios sąskaitos turėtojai teikdami paraišką mokėjimo formoje privalo pasirinkti „Nurašyti dabar“.
 12. Jei paraiška pateikiama ne viena iš penkių EUIPO kalbų (anglų, prancūzų, vokiečių, italų ir ispanų), pareiškėjas privalo sutikti su Tarnybos pateiktu vertimu iš vienos pasirinktos kalbų (t. y. vienos iš penkių Tarnybos kalbų) į antrąją kalbą.

Atkreipkite dėmesį: mokėjimai banko pavedimu su nurodytu sandorio kodu Tarnybą turi pasiekti per devynias dienas nuo paraiškos padavimo datos. Kitu atveju EUIPO negalės užtikrinti „Fast Track“ procedūros terminų.

Spausdinti visas sąlygas
 

Visos nuorodos į laiko terminus yra pateikiamos paaiškinimo tikslais ir Tarnybai nėra teisiškai privalomos.

Koks gali būti ES prekių ženklas?

ES prekių ženklas gali būti sudarytas iš bet kokių žymenų, ypač iš žodžių (įskaitant asmenvardžius) ar piešinių, raidžių, skaitmenų, spalvų, prekių formos ar prekių pakuotės ar garsų.

Pakeitimų reglamente (ES) 2015/2424 numatyta, kad nuo 2017 m. spalio 1 d. nebebus taikomas grafinio vaizdavimo reikalavimas.

Praktikoje tai reiškia, kad jei jūsų prekių ženklas patenka į vieną iš Tarnybos priimamų prekių ženklų kategorijų ir jis gali būti pavaizduotas tinkamais formatais, galite pateikti paraišką be jo grafinio vaizdo.

word mark figurative mark figurative mark word 3D mark 3D mark with letter position pattern colour mark colour sound mark motion multimedia

 

Kokį prekių ženklą norėtumėte apsaugoti?

Sprendimas dėl registruotino prekių ženklo rūšies priklauso nuo to, ką norite apsaugoti (žodį, vaizdą, spalvą ir pan.). Sužinokite, ką galite registruoti.

Prekių ženklą sudarantys žymenys turi padėti atskirti vienos įmonės prekes ir paslaugas nuo kitos įmonės prekių ir paslaugų.

Kad jūsų prekių ženklą būtų galima įregistruoti, jis turi turėti skiriamąjį požymį, tačiau juo neturi būti apibūdinama, kuo jūs prekiaujate.

 
 

Jūsų prekių ženklas turi turėti skiriamąjį požymį

Vartotojai turėtų galėti atpažinti jūsų ženklą kaip tokį, pvz., kaip kilmės nuorodą. Prekių ženklas turėtų padėti jums išsiskirti iš kitų įmonių rinkoje, kad galėtumėte apsaugoti ir stiprinti jo tapatumą ir vertę.

Jūsų prekių ženklu neturėtų būti apibūdinama, kuo jūs prekiaujate

Jūsų prekių ženklas neturėtų monopolizuoti žymens, kuris tik apibūdina jūsų siūlomas prekes ir (arba) paslaugas. Tokie žymenys turėtų išlikti prieinami visiems – jums ir jūsų konkurentams.

 

Vis dar kyla neaiškumų? Toliau pateiktas pavyzdys turėtų išsklaidyti visas likusias abejones.

Neturintis skiriamojo požymio
Čia pavaizduotas butelis vartotojui neatrodytų kaip turintis skiriamąjį požymį ženklas, pagal kurį būtų galima atskirti vieną įmonę nuo kitos. Šis ženklas turėtų išlikti prieinamas visoms įmonėms.

Vynas

Pernelyg apibūdinamojo pobūdžio
Šiuo atveju vartotojams šis butelis neatrodys išskirtinis, nes žodžiu „vynas“ paprasčiausiai apibūdinamas butelio turinys. Vartotojai tai suvoks kaip produkto apibūdinimą.

Pavyzdys, koks turėtų būti jūsų prekių ženklas – išskirtinis ir ne pernelyg apibūdinamojo pobūdžio

Joe
Bloggs

Registruotinas prekių ženklas
Nors pats šiame pavyzdyje pavaizduotas butelis gal ir nebūtų išskirtinis, etiketėje papildomai pateikus išskirtinį pavadinimą, vartotojai suvoktų tai kaip konkretų prekių ženklą.

 

EUIPO atmes jūsų prekių ženklo paraišką, jeigu manys, kad jis neatitinka šių ir tam tikrų kitų reikalavimų. Jeigu norite, galite peržiūrėti kitas priežastis, dėl kurių jūsų prekių ženklą gali būti atsisakyta registruoti (tai vadinamieji absoliutūs atsisakymo registruoti pagrindai).

Jeigu turite kokių nors abejonių, pasitarkite su specialistais. Tarnyba tokių patarimų neteikia.

 

Kokių rūšių prekių ženklus galiu registruoti?

Galite įregistruoti trijų rūšių prekių ženklus: individualius, sertifikavimo ir kolektyvinius.

Individualaus prekių ženklo paskirtis – atskirti vienos konkrečios įmonės prekes ir paslaugas nuo kitos įmonės prekių ir paslaugų.

Tačiau tai nereiškia, kad individualus prekių ženklas turi priklausyti vienam asmeniui: nuosavybės teisė į individualius prekių ženklus gali priklausyti vienam arba keletui juridinių ar fizinių asmenų. Tai reiškia, kad pareiškėjų yra daugiau nei vienas.

Pagrindinis paraiškos už individualų prekių ženklą (pateiktos elektroninėmis priemonėmis) mokestis prasideda nuo 850 EUR.

Kolektyvinio prekių ženklo paskirtis – atskirti įmonių grupės arba asociacijos narių prekes ir paslaugas nuo konkurentų prekių ir paslaugų. Kolektyviniai prekių ženklai gali būti naudojami siekiant didinti vartotojų pasitikėjimą gaminiais (paslaugomis), kurie (-ios) ženklinami (-os) kolektyviniu prekių ženklu. Labai dažnai šie prekių ženklai naudojami gaminiams, kuriems būdinga tam tikra savybė, ženklinti.

Paraiškas dėl kolektyvinių prekių ženklų gali teikti tik gamintojų, paslaugų teikėjų arba verslininkų asociacijos, taip pat viešojo sektoriaus juridiniai asmenys.

Kolektyvinio prekių ženklo paraiškos (pateiktos elektroninėmis priemonėmis) mokestis – 1 500 EUR.

Sertifikavimo ženklai EUIPO registruojami nuo 2017 m. spalio 1 d. Tai nauja prekių ženklo rūšis ES lygmeniu, nors nacionalinėse sistemose jie naudojami jau seniai. Jie parodo, kad prekės ar paslaugos atitinka sertifikavimo institucijos ar organizacijos sertifikavimo reikalavimus, jie yra prižiūrimos kokybės ženklas.

Bet kuris fizinis ar juridinis asmuo, įskaitant institucijas, valdžios institucijas ir įstaigas, kurių veiklą reglamentuoja viešoji teisė, gali teikti ES sertifikavimo ženklų paraiškas su sąlyga, kad pareiškėjas nevykdo veiklos, susijusios su sertifikuojamų prekių ar paslaugų tiekimu.

Sertifikavimo ženklo paraiškos (pateiktos elektroninėmis priemonėmis) mokestis – 1 500 EUR.

Visas mokesčių už prekių ženklus sąrašas 

 

 

Dizaino apibrėžtis

Dizaino apsauga – tai svarbus bet kokio dydžio įmonių (ne vien didesnių) komercinis turtas.

EUIPO tyrimai rodo, kad dizainų turinčių mažųjų ir vidutinių įmonių (MVĮ) pajamos vienam darbuotojui yra 17 proc. didesnės nei tų MVĮ, kurios neturi jokių intelektinės nuosavybės teisių.

Europos Sąjungoje dizainai aiškiai apibrėžti:

Tai „viso gaminio ar jo dalies vaizdas, susidarantis visų pirma dėl paties gaminio ir (arba) jo ornamentikos, specifinių linijų, kontūrų, spalvų, formos, tekstūros ir (arba) medžiagų savybių“.

Dizaino reglamento 3 straipsnis

 

Dizaino pavyzdžiai

Dizaino apsauga gali būti taikoma beveik visiems pramoniniu būdu arba rankomis pagamintiems daiktams (išskyrus kompiuterių programas)

Ieškoti gaminių pakuočių pavyzdžių

Gaminių pakuotės

RCD 002710731-0001
Ieškoti gaminių ir (arba) gaminių rinkinių pavyzdžių

Gaminys ir (arba) gaminių rinkinys

RCD 002490193-0001
Ieškoti sudėtinių gaminių pavyzdžių

Sudėtiniai gaminiai

RCD 000408166-0001
Ieškoti gaminių dalių pavyzdžių

Gaminių dalys

RCD 229752-0001
 
Ieškoti logotipų pavyzdžių

Logotipai

RCD 000754098-0001
Ieškoti kompiuterinių piktogramų pavyzdžių

Kompiuterinės piktogramos

RCD 003001494-0002
Ieškoti spaustuvės šriftų pavyzdžių

Spaustuvės šriftai

RCD 004007441-0016
Ieškoti piešinių ir iliustracijų pavyzdžių

Grafiniai dizainai

RCD 004547370-0002
 
Ieškoti apipavidalinimo pavyzdžių

Apipavidalinimas

RCD 002213793-0001
Ieškoti ornamentikos pavyzdžių

Ornamentika

RCD 001446066-0009
Ieškoti interneto dizaino pavyzdžių

Interneto dizainas

RCD 003465632-0001
Ieškoti žemėlapių pavyzdžių

Žemėlapiai

003567155-0001
 

Šiek tiek teorijos

Intelektinė nuosavybė

Intelektinės nuosavybės (IN) sąvoka yra aiški ir žinoma jau ilgą laiką. Su intelektine nuosavybe susiduriame kiekviename žingsnyje.

Paprasčiausios mintys ir idėjos nėra intelektinė nuosavybė; intelektinė nuosavybė padeda apibrėžti ir apsaugoti žmonių išradimus ir kūrinius

 • Prekių ženklai padeda vartotojams sužinoti produktų kilmę
 • Dizainas atspindi konkrečią produkto išvaizdą
 • Autorių teisės – tai teisės į meno kūrinius, pvz., knygas, muziką, piešinius, skulptūras ir filmus
 • Patentais apsaugomi visų technologinių sričių techniniai išradimai

Intelektinė nuosavybė – tai atlygis naujovių kūrėjams ir priemonė, padedanti visiems pasinaudoti jų laimėjimais.

 

Intelektinės nuosavybės metro žemėlapis: norėdami sukurti kažką naujo, naudingo ir unikalaus, dizaineriai dažnai naudojasi ankstesnėmis idėjomis. Atsisiųskite šį žemėlapį – jis bus naudingas registruojant savo teises.


Pritaikytas metro žemėlapis su pažymėtais įvairių intelektinės nuosavybės procedūrų terminais

 

Daugiau informacijos šaltinių apie IN

 

4 Reasons 4 Trademarks

rademarks are one of several intellectual property rights that help protect and enhance your brands. They help consumers identify products and services with the entity from which they originate. Organisations rely on trademarks to distinguish themselves from their competitors, to create an association between their trademarks and product quality, and to build their reputation and consumer loyalty. So, there are good reasons to consider how you develop a trademark protection strategy and safeguard your brand.


4iP Council has developed this interactive guide in cooperation with eminent academics and experts to share best practice and deepen understanding of the value of design rights. In particular, we would like to thank the following organisations for their valuable insights, engagement and support.


4 Reasons 4 Design Rights

Design rights are one of several intellectual property rights. They are exclusive rights that protect the appearance of a product, or a part of it, provided it is new and has individual character that sets it apart from any pre-existing designs that could be known about (however old). Businesses register designs to strengthen their competitive advantage, prevent work from being copied and build assets for value creation.

This means that the absence of design protection can be detrimental on those dimensions.


4iP Council has developed this interactive guide in cooperation with eminent academics and experts to share best practice and deepen understanding of the value of design rights. In particular, we would like to thank the following organisations for their valuable insights, engagement and support.


This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.