Eiti į pradžios puslapį
EUIPO
Apsaugokite savo prekių ženklus ir dizainą Europos Sąjungoje

Apsaugokite savo intelektinę nuosavybę Europos Sąjungoje


MVĮ fondas


 
„Ideas Powered for Business“ MVĮ fondas – tai dotacijų schema, skirta padėti ES mažosioms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ) naudotis savo intelektinės nuosavybės (IN) teisėmis. MVĮ fondas yra Europos Komisijos iniciatyva, įgyvendinama Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybos (EUIPO), ir veiks nuo 2022 m. sausio 10 d. iki 2022 m. gruodžio 16 d.

Lėšų kiekis yra ribotas, lėšos skiriamos laikantis eiliškumo principo.

Kodėl būtina apsaugoti savo intelektinę nuosavybę

Skaitmeniniame amžiuje privalu apsaugoti savo IN. Tai vienintelis teisinis būdas išvengti jūsų unikalių idėjų, produktų arba paslaugų kopijavimo ir naudojimo be leidimo. IN apsauga gali apimti daug įvairių rūšių turto, įskaitant prekių ženklus, dizainą, patentus, įmonių tapatybę, produktus, paslaugas ir procesus.

Kas gali pasinaudoti MVĮ fondu

MVĮ fondo finansinė parama teikiama Europos Sąjungoje įsteigtoms MVĮ. Paraišką gali teikti įmonės vardu veikiantis ES MVĮ savininkas, darbuotojas arba įgaliotasis atstovas. Dotacijos visada pervedamos tiesiogiai MVĮ.

Kaip veikia MVĮ fondas:

Pasirinkite

SAVO ŠALĮ

MVĮ fondas yra kompensavimo programa, pagal kurią išduodami kuponai, kurie gali būti naudojami pasirinktos veiklos mokesčiams iš dalies padengti. Atsižvelgiant į atitinkamą veiklą, gali būti naudojami dviejų rūšių kuponai:

1 kuponas

1 500 EUR

Galima naudoti paslaugai „IP Scan“, prekių ženklų ir dizaino mokesčiams.

2 kuponas

750 EUR

Galima naudoti patento mokesčiams.

 
 
 
 
 
 


Kad galėtumėte pasinaudoti MVĮ fondu, turite:
 1. užsiregistruoti, prisijungti prie savo MVĮ fondo paskyros ir pateikti paraiškos formą.
 2. Kai jūsų paraiška bus patvirtinta, gausite pranešimą apie dotacijos skyrimą ir savo kuponą (-us)*. Vėliau galite prašyti reikiamos su IN susijusios veiklos.
 3. Kad gautumėte kompensaciją už prašomą veiklą, susijusią su IN, kompensacijos turite prašyti po to, kai sumokate už veiklą; tam naudokite jūsų MVĮ fondo paskyroje pateiktą formą.
*Pastaba. Kuponai galioja 4 mėnesius nuo dotacijos gavimo momento ir prireikus gali būti pratęsti dar 2 mėnesiams per paskutines 30 pradinio 4 mėnesių laikotarpio dienų. Šiuo laikotarpiu galite prašyti su IN susijusios veiklos, už ją sumokėti, o vėliau galite kreiptis dėl atitinkamos kompensacijos ir taip aktyvuoti savo kuponą (-us).

Savo kuponą (-us) būtinai panaudokite per jų galiojimo laikotarpį!

Jums aktyvavus savo kuponą (-us), prasidės įgyvendinimo laikotarpis, ir per jį galite prašyti papildomos veiklos bei papildomos kompensacijos. Šis laikotarpis trunka:
 • 6 mėnesius, kai naudojamas 1 kuponas,
 • 12 mėnesių, kai naudojamas 2 kuponas.
Kiekvienu atveju galite prašyti kompensuoti išlaidas ne ilgiau kaip dar 30 dienų po įgyvendinimo laikotarpio.

Veikla, dėl kurios galite kreiptis

2022 m. MVĮ fondas aprėpia kelių rūšių veiklą, kad jums būtų lengviau įgyvendinti savo IN turto strategiją pagal jūsų verslo poreikius.

Kompensuojama 90 proc. intelektinės nuosavybės išankstinio nustatymo paslaugų („IP Scan“) kainos.

 • Per rengiamus pokalbius su nacionalinės intelektinės nuosavybės tarnybos paskirtu IN specialistu kartu nagrinėjate jūsų verslo modelį, produktus arba paslaugas ir augimo planus, kad nustatytumėte jūsų verslui tinkamiausią intelektinės nuosavybės strategiją. „IP Scan“ paslauga nėra teisinė paslauga.

 • Atlikęs vertinimą, IN specialistas jums pateiks išsamią ataskaitą apie jūsų IN strategiją ir pasiūlys geriausios praktikos pavyzdžių ir rekomendacijų, kaip ateityje valdyti ir apsaugoti jūsų IN teises.

 • „IP Scan“ paslauga apima visas intelektinės nuosavybės teises (prekių ženklus, dizainus, patentus, naudinguosius modelius, augalų veisles, geografines nuorodas), net tas, kurios yra neregistruotos / kurių negalima užregistruoti (pvz., autorių teises, komercines paslaptis) taip pat įmonių pavadinimus ir domenų vardus.

 • Daugiau informacijos apie „IP Scan“ paslaugą ir naudą ieškokite „IP Scan“ puslapyje. Daugiau informacijos apie „IP Scan“ ir MVĮ Fondą, galima rasti IN tarnybosinterneto svetainėje.

 

Jūsų pasirinktas apsaugos lygis (nacionalinis, regioninis, ES arba tarptautinis) priklausys nuo jūsų verslo strategijos ir augimo planų. Jei nesate tikras dėl jums reikalingos apsaugos arba jos teritorinio lygmens, IN išankstinio nustatymo paslauga („IP Scan“) arba nemokama konsultacija (pro bono paslauga) galėtų padėti jums priimti tinkamą sprendimą.

 • Kompensuojama 75 proc. ES lygmens prekių ženklų ir dizaino mokesčių sumos.
  Galite prašyti kompensuoti 75 proc. ES lygmens prekių ženklų ir (arba) dizaino paraiškos mokesčių, papildomų klasės mokesčių ir nagrinėjimo, registravimo, paskelbimo ir paskelbimo atidėjimo mokesčių sumos. Tokios rūšies apsaugos registracija turėtų būti atliekama per EUIPO.

 • Kompensuojama 75 proc. nacionalinio ir regioninio lygmens prekių ženklų ir dizaino mokesčių sumos.
  Galite prašyti kompensuoti 75 proc. nacionalinio ir regioninio lygmens prekių ženklų ir (arba) dizaino paraiškos mokesčių, papildomų klasės mokesčių ir nagrinėjimo, registravimo, paskelbimo ir paskelbimo atidėjimo mokesčių sumos. Šios rūšies apsaugos registracija turėtų būti vykdoma tiesiogiai per nacionalinę intelektinės nuosavybės tarnybą arba Beniliukso intelektinės nuosavybės tarnybą (dėl apsaugos regioniniu lygmeniu Belgijoje, Nyderlanduose ir Liuksemburge).

 • Kompensuojama 50 proc. už ES ribų taikomų prekių ženklo ir dizaino mokesčių sumos.
  Galite prašyti kompensuoti 50 proc. už ES ribų taikomų prekių ženklo ir (arba) dizaino bazinių paraiškos mokesčių, nuorodos mokesčių ir vėlesnės nuorodos mokesčių sumos. Nuorodos mokesčiai, taikomi ES valstybėse, ir kilmės šalies tarnybos taikomi tvarkymo mokesčiai neįtraukiami. Tokios rūšies apsaugos paraiška turėtų būti teikiama per Pasaulinę intelektinės nuosavybės organizaciją (EUIPO).

 

 • Kompensuojama 50 proc. nacionalinio lygmens patento mokesčių sumos.
  Galite prašyti kompensuoti 50 proc. iki nacionalinio lygmens patento išdavimo mokėtinų mokesčių (pvz., paraiškos teikimo, paieškos ir ekspertizės), išdavimo mokesčių ir paskelbimo mokesčių sumos. Šios rūšies apsaugos registracija turėtų būti vykdoma tiesiogiai per nacionalinę intelektinės nuosavybės tarnybą.

Išsami informacija apie apribojimus ir mokesčius pateikiama kvietime teikti paraiškas ir atitinkamuose prieduose.

IN tarnyba taip pat teikia savo pačios IN išankstinio vertinimo paslaugą, tačiau jos MVĮ fondas nefinansuoja. Spauskite čia ir sužinokite daugiau.

Prieš teikiant paraišką:

paraiškos teikimo procesas – paprastas. Tik pasirūpinkite, kad teikiant paraišką būtų parengti šie dokumentai. Šie dokumentai turi būti PDF formato (priimtinos nuskaitytos fizinių dokumentų versijos PDF formatu). Visi pateikti dokumentai turi būti įskaitomi ir be slaptažodžio apsaugos.
 
Jūsų bendrovės banko sąskaitos išrašas ( pavyzdys), kuriame pateikiama ši informacija: įmonės, sąskaitos turėtojos, pavadinimas; visas IBAN numeris su šalies kodu ( pavyzdžiai) ir BIC/SWIFT kodas.
 
Jūsų įmonės PVM mokėtojo pažymėjimas arba nacionalinio registracijos numerio pažymėjimas, išduotas kompetentingos nacionalinės institucijos.
 
Jeigu jūsų MVĮ naudojasi atstovo paslaugomis arba esate MVĮ vardu veikiantis atstovas, turite pateikti priesaikos deklaraciją ( šablonas), pasirašytą MVĮ įgaliotojo savininko arba darbuotojo.

Mokesčių ir kontaktų sąrašas:

Žemiau rasite kompensuotinų mokesčių sąrašą pagal veiklos sritį ir šalį, taip pat EUIPO, PINO ir VN INT kontaktus, kur gausite pagalbą visais su MVĮ Fondu susijusiais klausimais

Šis sąrašas yra tik orientacinio pobūdžio ir bus toliau keičiamas, nes jame kaupiama iš įvairių šaltinių gauta informacija. Naujausios informacijos prašome ieškoti pirminiame šaltinyje

Here you can also find a summary of the Contacts at the National IP Offices

 

Jei jums reikia pagalbos,

Kvietime teikti paraiškas galite rasti išsamią informaciją apie „Ideas Powered for Business“ MVĮ fondą.

Jei turite klausimų, apsilankykite mūsų Dažnai užduodamų klausimų skiltyje arba susisiekite internetinių pokalbių kanalu anglų, prancūzų, vokiečių, italų ar ispanų kalbomis. Mes dirbame nuo pirmadienio iki penktadienio, 8.30–18.30 val. (GMT+1).

Į mus taip pat galite kreiptis e. paštu bet kuria ES oficialiąja kalba: information@euipo.europa.eu.

Naudingos priemonės:

Siekdami svetainės naudojimo patogumo techninės funkcijoms patobulinti naudojame slapukus. Taip pat naudojame analitiką. Čia rasite daugiau informacijos