Eiti į pradžios puslapį
EUIPO
Apsaugokite savo prekių ženklus ir dizainą Europos Sąjungoje

Apsaugokite savo intelektinę nuosavybę Europos Sąjungoje

Kaip atlikti išplėstinę paiešką?

EUIPO duomenų bazėje ieškodami informacijos apie paskelbtus prekių ženklus, dizainus, savininkus, atstovus ir Tarnybos sprendimus, naudokitės išplėstine paieška. Iš išplėstinės paieškos skilties taip pat galite parsisiųsti kasdienius leidinius (biuletenius).

Naudokitės išplėstinės paieškos funkcija, jeigu norite atlikti tikslesnę paiešką ir greičiau gauti rezultatus, susijusius su:

 • prekių ženklais;
 • dizainais;
 • informacija apie savininką;
 • informacija apie atstovą.

Išplėstinė paieška leidžia atlikti tikslią paiešką kiekvienoje atskiroje grupėje (prekių ženklų, dizainų ir t. t.) pasinaudojant įvairiais paieškos kriterijais. Norėdami gauti tikslesnius paieškos rezultatus, naudokitės šia funkcija. Kiekvienos paieškos kriterijus galite nustatyti taip, kad būtų ieškoma konkrečių žodžių, žodžių ar frazių su tam tikra simbolių seka, frazių su konkrečiais žodžiais ir be tam tikrų žodžių, žodžių su pakaitos simboliais ir t. t.


 • Išplėstinės paieškos kriterijai

  Išplėstinės paieškos funkcija leidžia susiaurinti paiešką.

  Numatytieji išplėstinės paieškos kriterijai rodomi dešinėje ekrano pusėje esančiame pilkame lange. Kairėje pusėje galite matyti papildomus paieškos kriterijus, kuriais galite papildyti savo paiešką.

  Pridėti paieškos kriterijų
  Paieškos kriterijų galite pridėti spustelėdami norimą (-us) kriterijų (-us) kairėje ekrano pusėje. Pridėtas (-i) naujas (-i) kriterijus (-ai) rodomas (-i) paieškos kriterijų sąrašo apačioje.

  Pašalinti paieškos kriterijų
  Norėdami iš sąrašo pašalinti paieškos kriterijų, spustelėkite kryžiuko piktogramą, esančią šalia kriterijaus (-ų), kurį (-iuos) norite pašalinti.

  Pašalinti paieškos kriterijų

  Jeigu norite ištrinti laukelyje (-iuose) įrašytus duomenis, išjungti sąlyginės paieškos parinktis ir atstatyti numatytuosius kriterijus, spustelėkite puslapio apačioje esantį mygtuką „Išvalyti".

  Norėdami atstatyti numatytuosius paieškos kriterijus, spustelėkite po paieškos kriterijų sąrašu esantį mygtuką „Atkurti numatytuosius kriterijus".

 • Sąlyginės paieškos parinktys

  Sąlyginės paieškos parinktys („ir", „arba", „ne") leidžia susiaurinti paiešką. Jos naudojamos taip:

  • „ir" – naudojama norint į paiešką įtraukti papildomų terminų,
  • „arba" – naudojama, norint, kad būtų ieškoma pakaitinių terminų,
  • „ne" – naudojama norint konkrečiai nurodyti, kokių terminų neturi būti ieškoma.

  Sąlyginės paieškos parinktys taikomos tik tiems paieškos kriterijams, kurie yra toje pačioje eilutėje kaip ir paieškos parinktis.

 • Paieškos žodžių taisyklių išskleidžiamieji meniu

  Norėdami susiaurinti paieškos rezultatus, kiekviename pildomame paieškos laukelyje (ieškomų žodžių eilutėje) įterpkite taisyklę, kurią galite pasirinkti iš išskleidžiamųjų meniu („apima", „yra", „prasideda", „baigiasi").

  Paieškos žodžių taisyklių išskleidžiamasis meniu

  Pasirinkite taisyklę, kuri geriausiai tinka jūsų paieškai. Pavyzdžiui, jei ieškote žodžio „akis", paieškos rezultatai priklausys nuo pasirinktos taisyklės:

  • „yra" – bus pateikti tik tie paieškos rezultatai, kuriuose yra žodis „akis";
  • „apima" – bus pateikti visi paieškos rezultatai su dėmeniu „akis", nesvarbu, kurioje žodžio vietoje jis yra, pavyzdžiui, „mėlynakis";
  • „prasideda" – bus pateikti visi rasti žodžiai, prasidedantys dėmeniu „akis", pavyzdžiui, „akistata";
  • „baigiasi" – bus pateikti visi rasti žodžiai, kurie baigiasi dėmeniu „akis", pavyzdžiui, „keturakis".

  Vienos klasifikacijos teksto laukas
  Šis laukas rodomas, kai paiešką vykdote „Prekių ženklų" ir „Dizainų" kortelėse.

  Pildant šį lauką, reikiamas vaizdinių elementų Vienos klasifikacijos klases arba poklasius padeda rasti automatinio įrašymo funkcija, kuri pateikia galimus pasiūlymus.

  Spustelėjus žvaigždutę (*) atsidaro PDF formato EUIPO vaizdinių ženklų klasifikacijos vadovas.

  Pastaba. Vienos klasifikacijos klasės įrašomos tik šių Lokarno klasifikacijos klasių registruotiesiems Bendrijos dizainams: 01.01, 05.05, 09.01, 09.03, 19.04, 19.08 ir 32.00. 99.00 klasė paraiškoms nebenaudojama nuo 2009 m. sausio 1 d. (kai įsigaliojo devintoji Lokarno klasifikacijos redakcija), bet ji vis dar galioja iki šios datos pateiktoms paraiškoms.

  Lokarno klasifikacijos teksto laukas
  Šis laukas rodomas, kai paiešką vykdote „Dizainų" kortelėje.

  Pildant šį lauką reikiamą atitinkamų prekių Lokarno klasifikacijos klasę padeda rasti automatinio įrašymo funkcija, kuri pateikia galimas klases.

  Spustelėjus žvaigždutę (*), atsidaro „DesignClass" paieškos priemonė, kurioje pateikiamas išplėstinis gaminių pavadinimų, kuriems pritarė visos Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybos, sąrašas.

  Daugiau informacijos apie Lokarno klasifikaciją

 • Paieškos teksto parametrai

  Paieškos teksto laukelyje naudojamas šis sutartinis žymėjimas:

  • Tekstas – tai bet koks raidinis ar skaitinis simbolis. Į teksto laukelį galima įrašyti bet kokį simbolį. Tačiau žvaigždutė (*), klaustukas (?) ir dvigubos kabutės (" ") yra tam tikras funkcijas turintys pakaitos simboliai. Daugiau informacijos apie tai rasite pakaitos simbolių skiltyje.
  • Mažosios ir didžiosios raidės paieškos laukelyje neskiriamos, todėl rašydami „coke" arba „Coke" gausite tuos pačius paieškos rezultatus.
  • Paieškos sistema taip pat nepripažįsta tam tikrų specialių simbolių, pavyzdžiui, paieškos rezultatai bus tokie patys rašant „Müller" arba „Muller".
  • Pakaitos simboliai (*) ir (?) gali būti įterpiami bet kurioje ieškomo žodžio vietoje ir gali būti naudojami, kai vienas ar daugiau žodžio dėmenų yra nežinomi.
 • Pakaitos simboliai

  Pakaitos simbolį galima naudoti kitam simboliui ar simbolių junginiui pakeisti.

  Klaustukas (?)
  Jis pakeičia vieną nežinomą simbolį.

  Pavyzdžiui, jeigu rašote „compl?ment", paieškos rezultatai apims „complement" ir „compliment".

  Į paieškos eilutę galite įrašyti daugiau nei vieną klaustuką.

  Pastaba. Klaustukas nepakeičia tarpo (kaip žvaigždutė).

  Žvaigždutė (*)
  Ji pakeičia vieną ar daugiau nežinomų simbolių (įskaitant tarpus).

  Pavyzdžiui, jei rašote „compl*ment", paieškos rezultatai apims „complement" ir „Complete Management".

  Į paieškos eilutę žvaigždutę galima įrašyti kartu su klaustuku.

  Pavyzdžiui, rašant „*1?3" paieškos rezultatai apims „123" ir „Farmacia +123".

  Dvigubos kabutės (" ")
  Tarp dvigubų kabučių įrašyto žodžio ar žodžių junginio paieška apsiriboja tik dvigubose kabutėse nurodytų simbolių paieška.

  Pavyzdžiui, įrašant "Hello" paieškos rezultatai bus susiję tik su žodžiu „Hello"

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.