Eiti į pradžios puslapį
EUIPO
Apsaugokite savo prekių ženklus ir dizainą Europos Sąjungoje

Apsaugokite savo intelektinę nuosavybę Europos Sąjungoje

Tiesiogiai EUIPO tarnybai mokami mokesčiai

Tiesiogiai EUIPO tarnybai mokamų mokesčių sąrašas
Mokesčio kodas Mokesčio pavadinimas Suma
D-001 Registracijos mokestis (Reglamento (EB) Nr. 6/2002 36 straipsnio 4 dalis; Reglamento (EB) Nr. 2245/2002 6 straipsnio 1 dalies a punktas) 230 EUR
Papildomas registracijos mokestis už kiekvieną papildomą dizainą, įtrauktą į sudėtinę paraišką (Reglamento (EB) Nr. 6/2002 37 straipsnio 2 dalis; Reglamento (EB) Nr. 2245/2002 6 straipsnio 1 dalies c punktas)
D-002 Mokestis už kiekvieną dizainą nuo antrojo iki dešimtojo 115 EUR
D-003 Mokestis už kiekvieną dizainą nuo vienuoliktojo 50 EUR
  Tarptautinės registracijos individualus nuorodos mokestis (Reglamento (EB) Nr. 6/2002; Ženevos akto 7 straipsnio 2 dalis (už kiekvieną dizainą) informacija 62 EUR
D-011 Paskelbimo mokestis (Reglamento (EB) Nr. 6/2002 36 straipsnio 4 dalis; Reglamento (EB) Nr. 2245/2002 6 straipsnio 1 dalies b punktas) 120 EUR
Papildomas paskelbimo mokestis už kiekvieną papildomą dizainą, įtrauktą į sudėtinę paraišką (Reglamento (EB) Nr. 6/2002 37 straipsnio 2 dalis; Reglamento (EB) Nr. 2245/2002 6 straipsnio 1 dalies d punktas)
D-012 Mokestis už kiekvieną dizainą nuo antrojo iki dešimtojo 60 EUR
D-013 Mokestis už kiekvieną dizainą nuo vienuoliktojo 30 EUR
D-021 Paskelbimo atidėjimo mokestis (Reglamento (EB) Nr. 6/2002 36 straipsnio 4 dalis; Reglamento (EB) Nr. 2245/2002 6 straipsnio 1 dalies b punktas) 40 EUR
Papildomas paskelbimo atidėjimo mokestis už kiekvieną papildomą dizainą, įtrauktą į sudėtinę paraišką, kurio paskelbimas atidedamas (Reglamento (EB) Nr. 6/2002 37 straipsnio 2 dalis; Reglamento (EB) Nr. 2245/2002 6 straipsnio 1 dalies d punktas)
D-022 Mokestis už kiekvieną dizainą nuo antrojo iki dešimtojo 20 EUR
D-023 Mokestis už kiekvieną dizainą nuo vienuoliktojo 10 EUR
D-004 Mokestis už pavėluotai sumokėtą registracijos mokestį (Reglamento (EB) Nr. 6/2002 107 straipsnio 2 dalies a punktas; Reglamento (EB) Nr. 2245/2002 10 straipsnio 3 dalis) 60 EUR
D-014 Mokestis už pavėluotai sumokėtą paskelbimo mokestį (Reglamento (EB) Nr. 6/2002 107 straipsnio 2 dalies b punktas; Reglamento (EB) Nr. 2245/2002 10 straipsnio 3 dalis ir 15 straipsnio 4 dalis) 30 EUR
D-024 Mokestis už pavėluotai sumokėtą paskelbimo atidėjimo mokestį (Reglamento (EB) Nr. 6/2002 107 straipsnio 2 dalies c punktas; Reglamento (EB) Nr. 2245/2002 10 straipsnio 3 dalis) 10 EUR
D-030 Mokestis už pavėluotai sumokėtus papildomus sudėtinės paraiškos padavimo mokesčius, nurodytus šio priedo 2, 4 ir 6 skirsniuose (Reglamento (EB) Nr. 6/2002 107 straipsnio 2 dalies d punktas; Reglamento (EB) Nr. 2245/2002 10 straipsnio 3 dalis ir 15 straipsnio 4 dalis) 25 %
papildomų mokesčių sumos
Registracijos galiojimo pratęsimo mokestis (Reglamento (EB) Nr. 6/2002 13 straipsnio 1 dalis; Reglamento (EB) Nr. 2245/2002 22 straipsnio 2 dalies a punktas)
D-041 Mokestis už pirmąjį registracijos galiojimo pratęsimo laikotarpį 90 EUR
D-042 Mokestis už antrąjį registracijos galiojimo pratęsimo laikotarpį 120 EUR
D-043 Mokestis už trečiąjį registracijos galiojimo pratęsimo laikotarpį 150 EUR
D-044 Mokestis už ketvirtąjį registracijos galiojimo pratęsimo laikotarpį 180 EUR
D-045 Mokestis už pavėluotai sumokėtą registracijos galiojimo pratęsimo mokestį arba pavėluotai pateiktą registracijos galiojimo pratęsimo prašymą (Reglamento (EB) Nr. 6/2002 13 straipsnio 3 dalis; Reglamento (EB) Nr. 2245/2002 22 straipsnio 2 dalies b punktas) 25 %
papildomų mokesčių sumos
Tarptautinės registracijos individualaus galiojimo pratęsimo mokestis (Reglamento (EB) Nr. 6/2002 13 straipsnio 1 dalis; Reglamento (EB) Nr. 2245/2002 22 straipsnio 2 dalies a punktas) informacija
  Mokestis už pirmąjį registracijos galiojimo pratęsimo laikotarpį (už kiekvieną dizainą) 31 EUR
  Mokestis už antrąjį registracijos galiojimo pratęsimo laikotarpį (už kiekvieną dizainą) 31 EUR
  Mokestis už trečiąjį registracijos galiojimo pratęsimo laikotarpį (už kiekvieną dizainą) 31 EUR
  Mokestis už ketvirtąjį registracijos galiojimo pratęsimo laikotarpį (už kiekvieną dizainą) 31 EUR
D-050 Mokestis už paraišką dėl pripažinimo negaliojančiu (Reglamento (EB) Nr. 6/2002 52 straipsnio 2 dalis; Reglamento (EB) Nr. 2245/2002 28 straipsnio 2 dalis) 350 EUR
D-052 Mokestis už apeliaciją (Reglamento (EB) Nr. 6/2002 57 straipsnis; Reglamento (EB) Nr. 2245/2002 35 straipsnio 3 dalis) 800 EUR
D-054 Mokestis už restitutio in integrum (Reglamento (EB) Nr. 6/2002 67 straipsnio 3 dalis) 200 EUR
D-060 Mokestis už įrašą apie registruotojo Bendrijos dizaino paraiškos perdavimą (Reglamento (EB) Nr. 6/2002 34 straipsnio 2 dalis ir 107 straipsnio 2 dalies f punktas; Reglamento (EB) Nr. 2245/2002 23 straipsnio 7 dalis) 200 EUR
už kiekvieną dizainą, informacija
D-061 Mokestis už registruotojo Bendrijos dizaino perdavimo registraciją (Reglamento (EB) Nr. 6/2002 107 straipsnio 2 dalies f punktas; Reglamento (EB) Nr. 2245/2002 23 straipsnio 3 dalis) 200 EUR
už kiekvieną dizainą informacija
D-062 Mokestis už registruotojo Bendrijos dizaino licencijos arba kitos teisės į tą dizainą (Reglamento (EB) Nr. 6/2002 107 straipsnio 2 dalies g punktas; Reglamento (EB) Nr. 2245/2002 23 straipsnio 3 dalis ir 24 straipsnio 1 dalis) arba registruotojo Bendrijos dizaino paraiškos (Reglamento (EB) Nr. 6/2002 34 straipsnio 2 dalis ir 107 straipsnio 2 dalies g punktas; Reglamento (EB) Nr. 2245/2002 24 straipsnio 1 ir 4 dalys) registraciją
a) licencijos suteikimas;
b) licencijos perdavimas;
c) teisės in rem sukūrimas;
d) teisės in rem perdavimas;
e) rinkliava už vykdymą
200 EUR
už kiekvieną dizainą informacija
D-063 Mokestis už licencijos ar kitos teisės registracijos panaikinimą (Reglamento (EB) Nr. 6/2002 107 straipsnio 2 dalies h punktas; Reglamento (EB) Nr. 2245/2002 26 straipsnio 3 dalis) 200 EUR
už kiekvieną dizainą informacija
Mokestis už registruotojo Bendrijos dizaino paraiškos kopijos išdavimą (Reglamento (EB) Nr. 6/2002 107 straipsnio 2 dalies n punktas; Reglamento (EB) Nr. 2245/2002 74 straipsnio 5 dalis), už registracijos pažymėjimo kopijos išdavimą (Reglamento (EB) Nr. 6/2002 107 straipsnio 2 dalies e punktas; Reglamento (EB) Nr. 2245/2002 17 straipsnio 2 dalis) arba už registro išrašo išdavimą (Reglamento (EB) Nr. 6/2002 107 straipsnio 2 dalies i punktas; Reglamento (EB) Nr. 2245/2002 69 straipsnio 6 dalis)
D-070 Nepatvirtinta kopija arba išrašas 10 EUR
D-071 Patvirtinta kopija arba išrašas 30 EUR
D-072 Mokestis už susipažinimą su bylomis (Reglamento (EB) Nr. 6/2002 107 straipsnio 2 dalies j punktas; Reglamento (EB) Nr. 2245/2002 74 straipsnio 1 dalis) 30 EUR
Mokestis už byloje esančių dokumentų kopijų išdavimą (Reglamento (EB) Nr. 6/2002 107 straipsnio 2 dalies k punktas; Reglamento (EB) Nr. 2245/2002 74 straipsnio 5 dalis)
D-073 Nepatvirtinta kopija 10 EUR
D-074 Patvirtinta kopija 30 EUR
  ir papildomai už kiekvieną puslapį, kai jų skaičius viršija 10 1 EUR
D-075 Mokestis už byloje esančios informacijos perdavimą (Reglamento (EB) Nr. 6/2002 107 straipsnio 2 dalies l punktas; Reglamento (EB) Nr. 2245/2002 75 straipsnis) 10 EUR
  ir papildomai už kiekvieną puslapį, kai jų skaičius viršija 10 1 EUR
D-080 Mokestis už sprendimo dėl bylos nagrinėjimo išlaidų atlyginimo peržiūrėjimą (Reglamento (EB) Nr. 6/2002 107 straipsnio 2 dalies m punktas; Reglamento (EB) Nr. 2245/2002 79 straipsnio 4 dalis) 100 EUR
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.