Eiti į pradžios puslapį
EUIPO
Apsaugokite savo prekių ženklus ir dizainą Europos Sąjungoje

Apsaugokite savo intelektinę nuosavybę Europos Sąjungoje

Rekomendacijos dėl mokėjimų

Kad mokėjimai būtų atliekami laiku ir registracijos procesas vyktų sparčiai, prašytume visų naudotojų atsižvelgti į toliau pateiktas rekomendacijas dėl banko pavedimų.

Atkreipkite dėmesį, kad mūsų bankas perduoda ribotą ženklų, nurodomų laukuose „Siuntėjas" ir „Aprašas", skaičių. Todėl maloniai prašome laikytis toliau pateiktų rekomendacijų.


Aprašomieji laukai

Šį lauką užpildykite taip, kaip nurodyta toliau.

 • Naudokite žemiau pateiktose lentelėse nurodytus kodus
  pvz., rašykite „EUTM", o ne „EUROPOS SĄJUNGOS PREKIŲ ŽENKLO REGISTRACIJOS PARAIŠKOS MOKESTIS"

 • Įvesdami skaičius, nerašykite priekyje esančių nulių, nedėkite tarpų arba brūkšnelių įvesdami fakso arba telefono numerius, nes jie be reikalo užima vietą.

 • Jeigu mokate daugiau kaip už vieną prekių ženklą arba dizainą, nurodykite tik pirmąjį ir paskutinįjį ir išsiųskite mums faksą su išsamia informacija apie visus prekių ženklus arba dizainus,
  pvz., EUTM-3558961-3558969


Pavyzdžiai

Mokamų mokesčių aprašų pavyzdžiai.
Įmokos tipas Įmokos aprašo pavyzdys
Paraiškos mokestis (EUTM – Europos Sąjungos prekių ženklas, angl. European Union trade mark), kai teikiama elektroninė paraiška EUTM-5104422 Prekių ženklo pavadinimas E-00031516-S REF. JSE06
Paraiškos mokestis (RCD – registruotasis Bendrijos dizainas, angl. Registered Community design), kai teikiama elektroninė paraiška RCD REF. JSE07 E-00031517-T
Protestas EUTM-4325047 OPP prekių ženklo pavadinimas
Tarptautinė registracija EUTM-4325047 INT
Registracijos galiojimo termino pratęsimas (EUTM) EUTM-509936 RENEW
Mokėjimas į einamąją sąskaitą Nr. 1361 ACC-1361
Patvirtintos kopijos EUTM-1820061 COPIES
Daugiau nei vieno dizaino perdavimas (pirmasis – 1420061, paskutinysis – 1420065) RCD-1420061-1420065 TRANSF


Oficialūs kodai (svarbos tvarka)

Oficialių kodų sąrašas
Kodas Aprašymas Pavyzdys
ACC Mokėjimas į einamąją sąskaitą ACC-1361
OWN, REP Savininko identifikacinis numeris, atstovo identifikacinis numeris (jeigu jie žinomi) REP-10711
EUTM, RCD Prekių ženklo ar dizaino numeris EUTM-5104422
RCD-1698
  Prekių ženklo arba dizaino pavadinimas Prekių ženklo pavadinimas
REF Pareiškėjo vidaus kodas REF JSE06
OPP, REC, RENEW, INSP, INT, TRANSF, INV, CONV, COPIES. APP Operacijos kodas: protestas, įrašas, registracijos galiojimo pratęsimas, susipažinimas, tarptautinė registracija, perdavimas, negaliojimas, pavertimas, patvirtintos kopijos, apeliacija OPP
INT
INV
APP
FAX Fakso numeris FAX(49)07511245574


Siuntėjo laukas

Šį lauką užpildykite taip, kaip nurodyta toliau.

 • Įrašykite vardą, pavardę (pavadinimą), pagal kurį būtų galima identifikuoti mokėtoją, pareiškėją (savininką arba atstovą), protestą padavusį asmenį arba siuntėją.

 • Nurodydami mokėtojo vardą, pavardę (pavadinimą), įrašykite tik vardą, pavardę (pavadinimą), nenaudodami tokių santrumpų, kaip DIPL. INŽ. PHYS, PATENTŲ TARNYBA

 • Būsimoms įmokoms naudokite tokią pat formą

 • Adresų pavyzdžiai
  Mokėtojo vardas ir pavardė (pavadinimas)
  MARY MOCHAN
  Mokėtojo adresas
  7 LOCH LONG
  Mokėtojo pašto kodas ir miestas
  GLASGOW G742EL

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.