Eiti į pradžios puslapį
EUIPO
Apsaugokite savo prekių ženklus ir dizainą Europos Sąjungoje

Apsaugokite savo intelektinę nuosavybę Europos Sąjungoje

Registracijos procedūra

Jūs ką tik pateikėte dizaino paraišką. Kokie tolesni veiksmai? Ar jums reikia ką nors daryti?

Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyboje (EUIPO) gautą paraišką patikrina EUIPO ekspertai. Jeigu dizaino paraišką pateikėte internetu, registracijos procedūra bus paprasta. Daugelis internetu pateiktų paraiškų įregistruojamos per keletą dienų.

Toliau aprašysime paraiškas, paduodamas tiesiogiai EUIPO. Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos (PINO) Tarptautinis biuras atlieka daugumą formalumų patikrų, susijusių su PINO gautomis tarptautinės registracijos paraiškomis, kuriose nurodoma ES.


Paraiškos nagrinėjimo kriterijai

Oficialūs reikalavimai

Atliekama visų paraiškų atitikties oficialiems reikalavimams patikra. Jeigu ekspertas randa trūkumų, apie juos praneša jums arba jūsų atstovui (jeigu esate jį paskyrę), kad jie būtų ištaisyti. Paprastai jums suteikiamas dviejų mėnesių terminas atsakymui dėl eksperto prieštaravimų (arba, kaip mes sakome, trūkumų rašto) pateikti. Jeigu šio termino jums neužtenka, galite prašyti jį pratęsti. Paprastai pirmą kartą EUIPO šį terminą pratęsia automatiškai. Tačiau antrasis prašymas pratęsti terminą patenkinamas tik tuo atveju, jeigu jis pakankamai ir tinkamai pagrįstas.


Pateikiame keletą galimų trūkumų pavyzdžių.

Sprendimas

Jūsų pateiktas vaizdas netinkamas atkurti, t. y. iš vaizdo neaišku, ką norite apsaugoti. Sprendimas Slėpti

Jūsų bus paprašyta atsiųsti (paštu) aiškų dizaino, kurį norite apsaugoti, vaizdą. Diena, kai EUIPO gauna vaizdą, tampa paraiškos padavimo data.

Jūsų pateikti vaizdai nedera tarpusavyje. Sprendimas Slėpti

Jūsų bus paprašyta:

  • pašalinti iš paraiškos nederantį (-čius) vaizdą (-us) arba
  • paversti savo paraišką sudėtine kelių dizainų paraiška ir sumokėti atitinkamus mokesčius.
Esate įmonė, neturinti verslo vietos arba tikros ir veikiančios įmonės Europos Sąjungoje, arba fizinis asmuo, kurio gyvenamoji vieta yra ne Europos Sąjungoje, ir nesate paskyręs atstovo. Sprendimas Slėpti

Jūsų bus paprašyta paskirti atstovą.

Sumokėjote mokesčius ne už visus dizainus, kurių paraiškas teikiate. Sprendimas Slėpti

Jūsų bus paprašyta sumokėti nesumokėtą mokestį arba pašalinti kai kuriuos dizainus.

Nenurodėte gaminio arba jį nurodėte klaidingai. Sprendimas Slėpti

Jūsų bus paprašyta nurodyti gaminį arba apibūdinti gaminių pobūdį ir paskirtį, kad juos būtų galima tinkamai suklasifikuoti. Primygtinai rekomenduojame naudoti klasifikavimo priemonę Eurolocarno.


Jeigu atsakydami trūkumo nepašalinate, ekspertas atmes visą jūsų dizaino paraišką arba, jeigu tai sudėtinė paraiška, kai kuriuos jūsų dizainus. Ekspertas paskelbs sprendimą, dėl kurio, jeigu su juo nesutiksite, galėsite paduoti apeliaciją.

Ką tikriname?

EUIPO, atlikdama išsamią ekspertizę, apsiriboja dviem aspektais:

  1. Ar jūsų dizainas iš tiesų yra dizainas?
    Ar jūsų dizaino vaizdas atitinka viso gaminio arba jo dalies išvaizdą? Nustatęs, kad taip nėra, ekspertas parengs pranešimą. Pavyzdžiui, toks pranešimas bus parengtas, jeigu dizainas vaizduoja gyvą augalą.
  2. Ar dizaine nėra elementų, prieštaraujančių viešajai tvarkai ir moralei?
    Viešosios tvarkos ir moralės supratimas įvairiose šalyse gali būti skirtingas. Tačiau, atsižvelgiant į tai, kad RBD būdingas galiojimas didelėje teritorijoje, jis gali būti atmestas, net jeigu prieštarauja viešajai tvarkai tik tam tikroje Europos Sąjungos dalyje.

Jeigu ekspertas nustato, kad jūsų dizainas prieštarauja bent vienai iš šių dviejų taisyklių, jis išsiunčia trūkumų raštą, kuriame jums siūloma pašalinti arba pakeisti dizaino vaizdą. Be to, galėsite pateikti savo pastabas. Jeigu nuspręsite pateikti iš dalies pakeistą dizaino vaizdą, tas vaizdas bus priimtas tik tuo atveju, jeigu bus išlaikytas dizaino tapatumas. Žinoma, negalite pateikti visiškai kito dizaino. Galite pašalinti tik nesvarbius elementus, pavyzdžiui, tokius, kurių informuotas vartotojas veikiausiai nepastebėtų, arba atsisakyti išimtinių teisių į juos.

Jeigu nepateiksite jokio atsakymo arba nepašalinsite eksperto nurodyto trūkumo, jis jums išsiųs pranešimą, kad dizainas atmestas. Dėl šio sprendimo galite pateikti apeliaciją.

Ko netikriname?

Tarnyba savo iniciatyva netikrina, ar jūsų dizainas yra naujas arba ar jis turi ypatingų savybių. Trečiosios šalys gali pareikalauti pripažinti jūsų dizainą negaliojančiu. RBD pripažinimo negaliojančiu procedūra gali būti pradėta tik dėl įregistruoto dizaino ir negali būti pradėta vykstant registracijos procedūrai.

Registracijos įrodymas

Neradus jokių trūkumų arba išsprendus visus kilusius klausimus, jūsų dizainas įregistruojamas. Jis taip pat bus paskelbtas Bendrijos dizainų biuletenyje. Jeigu prašėte atidėti jūsų dizaino paskelbimą, bus paskelbtas tik dizaino numeris, paraiškos padavimo data, registracijos data ir pareiškėjo bei atstovo vardai ir pavardės (pavadinimai). Paties dizaino vaizdas nebus paskelbtas.

Paskelbus visą registruotąjį Bendrijos dizainą, internetu bus išduotas registracijos pažymėjimas. Siūlome atsisiųsti pažymėjimą per dvi dienas nuo dizaino paskelbimo. Popierinių registracijos pažymėjimo kopijų neišduodame. Tačiau galima prašyti išduoti nepatvirtintą arba patvirtintą registracijos pažymėjimo kopiją.

Kaip užginčyti Tarnybos sprendimą?

Šalys, kurių atžvilgiu priimtas nepalankus galutinis sprendimas, gali pateikti apeliaciją. Apeliaciją galite teikti pasinaudodami mūsų popierine forma. Prireikus taip pat galite pasiskaityti aiškinamąjį raštą. Tai padaryti galite ir internetu, prisijungę prie savo User area (naudotojo paskyros).

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.