Eiti į pradžios puslapį
EUIPO
Apsaugokite savo prekių ženklus ir dizainą Europos Sąjungoje

Apsaugokite savo intelektinę nuosavybę Europos Sąjungoje

 

Dizainų paieška

Dizainai registruojami vadovaujantis pirmumo principu. Jeigu kas nors kitas jau įregistravo arba atskleidė dizainą, kuris yra toks pat arba panašus į jūsų, jis yra užimtas. Sutaupysite laiko ir pinigų, jeigu prieš teikdami paraišką atliksite panašių arba tapačių dizainų paiešką.

Paieška nieko nekainuoja, o rasta informacija turės lemiamos reikšmės jūsų paraiškai. Jeigu dizainas jau kažkam priklauso, tas asmuo gali prieštarauti jūsų dizainui.

Ieškant svarbu neapsiriboti tik registruotaisiais dizainais. Visi anksčiau atskleisti dizainai – ar jie būtų neregistruoti, ar registruoti, bet nebegaliojantys – taip pat gali kelti grėsmę jūsų dizainui.


Registruotieji dizainai

Registruotųjų dizainų galite ieškoti dviejose skirtingose duomenų bazėse:

Eikite į EUIPO „eSearch plus

„eSearch plus" – tai paieškos sistema, suteikianti prieigą prie EUIPO registruotųjų Bendrijos dizainų duomenų bazės. Ji gali padėti jums sužinoti, ar kas nors jau įregistravo dizainą, kuris panašus į jūsų.

Eikite į „Designview

„Designview" galite rasti EUIPO dizainų duomenų bazę ir kitų nacionalinių registrų duomenų bazes. Jeigu kažkas anksčiau už jus pateikė dizaino paraišką arba įregistravo dizainą nacionaliniu lygmeniu, tai gali būti kliūtis jūsų paraiškai.


Neregistruotieji dizainai

Atlikite paiešką sektoriuose, kurie atitinka jūsų specializaciją. Peržiūrėkite visą esamą literatūrą, apsilankykite prekybos mugėse, atlikite paiešką internete ir t. t.

Kaip savo srities ekspertas galėsite susipažinti su dabartinėmis dizaino tendencijomis ir sužinoti, kaip šias žinias paversti nauda. Ieškodami neturėtumėte apsiriboti ES teritorija: turite atsižvelgti į kiekvieną dizainą, kada nors atskleistą bet kurioje pasaulio šalyje, jeigu yra pagrindo manyti, kad jis dėl įprasto naudojimo verslo praktikoje tapo žinomas atitinkamame sektoriuje besispecializuojantiems ir Europos Sąjungoje veikiantiems asmenims.

Paieškos būdai

Analizuodami paieškos rezultatus, turėtumėte atsižvelgti į du pagrindinius veiksnius – laiką ir dizainą. Patikrinus šiuos veiksnius, rizika neišnyksta, tačiau gerokai sumažėja.

Prioritetas

Teisės į neregistruotuosius dizainus įsigalioja, kai dizainas tampa prieinamas visuomenei – tai vadinama atskleidimu.

Registruotojo dizaino apsauga pradedama taikyti, kai patvirtinama padavimo data.

Tačiau, nustatant pirmumą, atsižvelgiama ne tik į galimo konkurento dizaino paraiškos padavimo datą. Jeigu egzistuoja prioriteto data, į ją taip pat reikia atsižvelgti.

Kas yra prioriteto teisė?

Bet kuris asmuo, padavęs dizaino paraišką bet kurioje šalyje, kuri yra pasirašiusi Paryžiaus konvenciją dėl pramoninės nuosavybės saugojimo arba Pasaulio prekybos organizacijos steigimo sutartį, pasinaudodamas savo dizaino paraiška gali prašyti suteikti prioritetą būsimai RBD paraiškai.

Kad galėtumėte pasinaudoti šia prioriteto teise, savo RBD paraišką privalote pateikti per šešis mėnesius nuo ankstesnės dizaino paraiškos. Jei jūsų prašymas suteikti prioritetą patenkinamas, po to kai jūsų dizainas įregistruojamas, jam bus suteikiamas prioritetas kitų paraiškų, paduotų per minėtą šešių mėnesių terminą, atžvilgiu.

Taip pat galite pasinaudoti galimybe prašyti suteikti prioritetą pildydami RBD paraiškos formą. Pirmosios paraiškos padavimo data tampa atskaitos tašku nustatant, kas pirmas padavė paraišką.

 


Dizaino prioriteto laikotarpis

Toliau pateikti du sąrašai susiję tarpusavyje. Pirmojo sąrašo pirmasis elementas susijęs su antrojo sąrašo pirmuoju elementu ir t. t.

 • 2015-07-01
  Paraiškos padavimo JAV data

 • 2015-10-01
  Paraiškos padavimo EUIPO data

 • 2015-11-01
  Paraiškos padavimo EUIPO data


Šiame pavyzdyje B dizaino savininkas gali reikalauti A dizainą pripažinti negaliojančiu, net jeigu laiko požiūriu A dizaino paraiška Europos Sąjungoje paduota anksčiau.

Jūsų dizaino palyginimas su kitais dizainais

Lygindami ankstesnio dizaino išvaizdą su savo dizaino, palyginimą atlikite pasauliniu mastu. Jeigu visus jūsų dizaino elementus galima rasti ankstesniame dizaine, tokie du dizainai bus laikomi vienodais ir jūsų dizainas nebus laikomas nauju.

Lyginti sudėtingiau, kai du dizainai šiek tiek skiriasi, tačiau vis vien atrodo labai panašiai. Turite užduoti sau tokį klausimą:

„Ar mano dizainas informuotam vartotojui sudaro kitokį bendrą įspūdį nei jau egzistuojantis dizainas?"

Šias dvi sąvokas reikėtų šiek tiek paaiškinti.

 • Informuotas vartotojas. Informuotas vartotojas – tai asmuo, šiek tiek išmanantis atitinkamo sektoriaus dizainus, bet tai nebūtinai dizaineris, technikos ekspertas, gamintojas arba pardavėjas.
 • Bendras įspūdis. Lygindami dizainus pasistenkite nekreipti daug dėmesio į požymius, kurie nėra labai akivaizdūs ar pastebimi naudojant gaminį, arba į įprastus tokio tipo gaminio požymius. Geriau sutelkite dėmesį į požymius, dėl kurių kyla abejonių arba kurie nukrypsta nuo normos.

Ką turėtumėte daryti su paieškos rezultatais?

Radę registruotąjį arba neregistruotąjį dizainą, kuris sudaro panašų bendrą įspūdį kaip jūsų dizainas, galite rinktis iš toliau nurodytų galimybių.

 • Tarkitės: susisiekite su ankstesnio dizaino savininku ir pamėginkite susitarti (vis dėlto yra nemažai rinkoje bendrai naudojamų tapačių arba panašių dizainų).
 • Rizikuokite ir registruokite: paduokite paraišką, tačiau tuomet rizikuojate, jog bus imtasi veiksmų, kad jūsų dizainas būtų pripažintas negaliojančiu. Sprendimas prieštarauti RBD registracijai priklauso nuo daugelio veiksnių. Tai, kad egzistuoja ankstesnis registruotasis arba neregistruotasis dizainas, nereiškia, kad negalite teikti paraiškos; tačiau tai reiškia, kad rizikuojate pažeisti kito asmens teises ir galbūt tapti atsakovu teisme.
 • Ginčykite: ginčykite anksčiau įregistruotą dizainą.
 • Atsitraukite: nieko nebedarykite, nes konflikto rizika pernelyg didelė.

Prieš priimant sprendimą, kurį iš nurodytųjų variantų pasirinkti, rekomenduojama kreiptis profesionalaus patarimo.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.