Eiti į pradžios puslapį
EUIPO
Apsaugokite savo prekių ženklus ir dizainą Europos Sąjungoje

Apsaugokite savo intelektinę nuosavybę Europos Sąjungoje

Strategija

Europos Sąjungos prekių ženklų apsauga suteikia jums didžiulį potencialą kurti ir ginti savo ženklą ir pasinaudoti gausiomis intelektinės nuosavybės teikiamomis galimybėmis. Vis dėlto, šį potencialą turite išnaudoti – kuo daugiau įdėsite, tuo daugiau ir gausite.

 

Turite pasirinkti, kokią prekių ženklo strategiją taikysite. Ji atspindės platesnius jūsų įmonės interesus ir intelektinės nuosavybės teisių paketą. Puoselėdami šiuos interesus, pirmiausia turėtumėte apsvarstyti šiuos tris dalykus:

 

Jūsų prekių ženklo naudojimas

Kaip jau minėta, nėra teisių be pareigų. Jums suteikta teisė yra galingas įrankis, kurį galite pasitelkti siekdami, kad jūsų prekių ženklas būtų pripažįstamas rinkoje. Vis dėlto jūsų turima išimtinė teisė turėtų būti naudojama pagal paskirtį, nes kitaip ji gali būti panaikinta. Jūsų prekių ženklo paskirtis – atskirti jūsų prekes ir (arba) paslaugas nuo prekių ir paslaugų, kurias rinkoje siūlo jūsų konkurentai. Todėl jūsų prekių ženklas turi būti naudojamas. Jeigu jo nenaudosite, trečiosios šalys gali užginčyti jūsų prekių ženklo apsaugą dėl to, kad jis nenaudojamas. Teisės aktuose nustatyta, kad ESPŽ būtina pradėti naudoti Europos Sąjungoje per penkerius metus nuo jo įregistravimo.

Jūsų prekių ženklas taip pat gali būti panaikintas, jei dėl to, kaip jį naudojate, jis tampa prekės ar paslaugos bendriniu pavadinimu, arba ima klaidinti, o prekių ir paslaugų, kurioms registruoti jis naudojamas, pobūdis, kokybė ar geografinė kilmė tampa neaiški.

Jūsų prekių ženklo gynimas

Tai, kad prekių ženklas priklauso jums, nereiškia, kad trečiosios šalys nemėgins jo ginčyti. Trečiosioms šalims, kurios per nustatytą laiką nepateikė pastabų arba protesto, suteikiama papildoma galimybė siekti, kad jūsų teisė būtų panaikinta.

Galbūt jums tai atrodo šiek tiek neteisinga, tačiau, atsidūrę jų vietoje, manytumėte kitaip: įsivaizduokite, kad praleidote protesto padavimo dėl kurio nors iš jūsų konkurentų prekių ženklų terminą.

Pateikus panaikinimo prašymą, pradedama procedūra, kurios metu susijusios šalys keičiasi argumentais. Galiausiai, jeigu nepavyksta pasiekti susitarimo, sprendimą priimame mes.

Teikiant prašymą panaikinti prekių ženklo galiojimą, reikia sumokėti 630 EUR mokestį. Galite naudoti dvi skirtingas formas: prašymo paskelbti negaliojančiu formą ir panaikinimo formą. Jos skiriasi tuo, kad pateikus prašymo paskelbti negaliojančiu formą prekių ženklas paskelbiamas negaliojančiu atgaline data (ir išbraukiamas iš Prekių ženklų registro), o pateikus panaikinimo prašymą, ženklo galiojimas panaikinamas nuo prašymo tarnybai pateikimo dienos.

Jūsų prekių ženklo plėtojimas

Ilgainiui jūsų intelektinės nuosavybės strategija bus plėtojama, o kartu su ja didės ir jūsų poreikis plėstis. Jeigu savo veiklą ketinate plėtoti už Europos Sąjungos (ES) ribų, turėtumėte pasirūpinti, kad jūsų prekių ženklas galiotų ne tik ES teritorijoje.

Tai galima padaryti keliais būdais. Galite pateikti atskiras paraiškas tiesiogiai ne ES intelektinės nuosavybės teisių apsaugos tarnyboms arba tarptautinę paraišką pagal Madrido protokolą.

Madrido protokolas – esminė pasaulinės prekių ženklų apsaugos priemonė. Tai tarptautinė registracijos sistema, kurią administruoja Pasaulinė intelektinės nuosavybės organizacija (PINO) Ženevoje ir kurią ratifikavo daugelis pasaulio šalių, įskaitant beveik visas atskiras Europos valstybes, JAV, Japoniją, Australiją, Kiniją, Rusiją ir – nuo 2004 m. spalio mėn. – Europos Sąjungą.

Pagal Madrido protokolą reikalaujama pateikti pagrindinį ženklą, kurio teritorinis galiojimas vėliau išplečiamas į kitas valstybes, kurios yra Madrido susitarimo ir (ar) protokolo šalys. Privalote žinoti, kad norėdami pateikti prašymą dėl prekių ženklo teritorinio galiojimo išplėtimo už ES ribų, teisiniu požiūriu neprivalote laukti, kol jūsų ES prekių ženklo paraiška bus įregistruota. Tačiau pagrindinis ESPŽ ir tarptautinė registracija bus glaudžiai susiję penkerius metus. Jei dėl kokios nors priežasties jūsų ES prekių ženklo paraiška nebus įregistruota, jūs prarasite tarptautinę registraciją.

Tarptautinės registracijos paraišką reikia pateikti Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybai (EUIPO). Norėdamas pasirinkti EUIPO kaip „kilmės tarnybą“, ES prekių ženklo savininkas ir (arba) paraiškos teikėjas turi būti ES valstybės narės pilietis arba turėti faktiškus ir veikiančius pramoninius ar komercinius padalinius arba gyvenamąją vietą Europos Sąjungoje. Kitaip tariant, ne visi ES prekių ženklų savininkai ir (arba) pareiškėjai gali teikti tarptautinės registracijos paraiškas, pagrįstas ES prekių ženklu.

Teikiant tarptautinę paraišką privaloma naudoti oficialias formas: Pareiškėjai negali naudoti kitų formų ar keisti formų turinį ir struktūrą.

  • EUIPO sukūrė visomis oficialiosiomis kalbomis prieinamą e. paraiškų teikimo priemonę, kurios formatas yra toks pat kaip EUIPO EM 2 formatas. EUIPO pareiškėjams primygtinai rekomenduoja naudoti e. paraiškų teikimo priemonę, kadangi ji padeda pareiškėjui teisingai užpildyti paraišką ir taip sumažinti potencialių trūkumų skaičių ir pagreitinti paraiškos nagrinėjimą. E. paraiškų teikimo priemonė prieinama visomis ES oficialiosiomis kalbomis, bet taip pat būtina nurodyti Madrido protokolo kalbą (prancūzų, anglų arba ispanų), nes paraiška PINO bus persiųsta būtent šia kalba.
     
  • EUIPO EM 2 popierinė forma (the EUIPO pritaikyta PINO MM2 forma) prieinama visomis oficialiosiomis ES kalbomis.
     
  • PINO MM2 forma anglų, prancūzų arba ispanų kalba.

Teikiant tarptautinę paraišką, EUIPO turi būti sumokėtas 300 EUR paraiškos tvarkymo mokestis. Tarptautinės paraiškos mokesčius reikia mokėti tiesiogiai PINO. Visi PINO skirti, bet EUIPO nusiųsti mokėjimai bus grąžinti pareiškėjui.

Patikrinusi paraiškos turinį ir išsamumą, EUIPO tarptautinę paraišką perduos PINO. EUIPO privalo pranešti PINO apie visus svarbius teisės galiojimo laikotarpiu (penkeri metai nuo tarptautinės paraiškos pateikimo datos) įvykusius pokyčius, turinčius įtakos ES prekių ženklui.

PINO įregistravus ženklą, į tarptautinę registraciją galėsite įtraukti daugiau šalių. Nors tai galima padaryti per EUIPO, kaip kilmės tarnybą, vis dėlto gerokai paprasčiau tokius nurodymus pateikti tiesiogiai PINO tarptautiniam biurui.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.