E. operacijos „Papildomos ryšio priemonės“ naudojimo sąlygos

Kaip nurodyta 2021 m. liepos 2 d. Vykdomojo direktoriaus sprendimo EX-20-9 dėl ryšių palaikymo elektroninėmis priemonėmis 1 priedo 2 dalies d punkte.

c) Tarnybai siunčiamos paraiškos, pranešimai ar kiti dokumentai

Paraiškas, pranešimus ar dokumentus „User Area“ naudotojas gali pateikti elektroniniu būdu. Paprastai elektroniniu būdu pateikus paraišką, pranešimą ar kitą dokumentą, vėlesnės tos pačios bylos paraiškos, pranešimai ar kiti dokumentai turėtų būti teikiami tokiu pačiu būdu.

„User Area“ taip pat galima naudoti mygtuką „Papildomos ryšio priemonės“. Jį galima naudoti tik esant vienai iš toliau nurodytų dviejų sąlygų.

  1. „User Area“ nėra specialios e. operacijos.
  2. „User Area“ yra speciali e. operacija, tačiau ši e. operacija dėl techninių gedimų laikinai neveikia. Jeigu ši speciali e. operacija yra ESPŽ paraiškos elektroninis pateikimas arba ESPŽ registracijos galiojimo e. pratęsimas, turi būti laikomasi Vykdomojo direktoriaus sprendimo EX-19-1 4 straipsnio 6 dalyje nustatytų sąlygų, būtent – registracijos ar galiojimo pratęsimo paraiškos teikėjas turi iš naujo pateikti tą patį prašymą (to paties turinio) naudodamasis specialia e. operacija „User Area“ per tris darbo dienas nuo prašymo pateikimo. Išsamesnę informaciją rasite Vykdomojo direktoriaus sprendimo EX-19-1 4 straipsnio 6 dalyje.

Elektroninis paraiškos, pranešimo ar dokumento, išsiųsto naudojant e. operaciją „Papildomos ryšio priemonės“, gavimo patvirtinimas bus pateiktas „User Area“ išsiųstų elementų aplanke kaip „išsiųstas patvirtinimas“.