Eiti į pradžios puslapį
EUIPO
Apsaugokite savo prekių ženklus ir dizainą Europos Sąjungoje

Apsaugokite savo intelektinę nuosavybę Europos Sąjungoje

Dizainas ir su juo susijęs (-ę) gaminys (-iai)

Visose paraiškose būtina nurodyti, kokiam (-iems) gaminiui (-iams) dizainas taikomas.

Kai teiksite paraišką, jūsų bus paprašyta nurodyti gaminių, kuriems numatoma taikyti dizainą arba kuriuose numatoma panaudoti dizainą, pavadinimus. Gaminių specifikacijos turėtų būti formuluojamos taip, kad būtų aiškiai nurodytas gaminių pobūdis ir kad gaminius būtų galima priskirti tik vienai Lokarno klasifikacijos klasei.

Lokarno klasifikacija yra tarptautinė pramoninių dizainų klasifikacija. Bendradarbiaudama su EU intelektinės nuosavybės tarnybomis EUIPO parengė paieškos priemonę „Eurolocarno“, kurią naudojant jūsų gaminys bus automatiškai priskirtas deramai klasei ir poklasiui. Ši priemonė pagrįsta Lokarno klasifikacija ir jos struktūra atitinka šią klasifikaciją. Ši priemonė parengta visomis oficialiomis ES kalbomis.

Tarptautinė pramoninių dizainų klasifikacija

„Eurolocarno" 

Kodėl turėčiau naudoti šią priemonę?

Dėl dviejų priežasčių:

  • jeigu pavadinimas bus pasirinktas iš „Eurolocarno“ priemonėje siūlomo sąrašo, garantuojame, kad mes jį priimsime. Be to, naudojant šią priemonę labai paspartinama ir supaprastinama registracijos procedūra. Tai galite padaryti tiesiogiai mūsų e. paraiškų pildymo sistemoje.
  • Klasifikacija naudojama tik administravimo tikslais ir suteikia galimybę atlikti paiešką registruotųjų Bendrijos dizainų duomenų bazėje. Gaminių nurodymas ir klasifikacija neturi įtakos paties Bendrijos dizaino apsaugos taikymo sričiai. Kitaip tariant, terminai, kuriais apibūdinsite savo gaminį, neturės reikšmės apsaugai, kurią užsitikrinsite tapęs RBD savininku.

Sudėtinės paraiškos

Jeigu norite pateikti keletą dizainų vienoje paraiškoje ir taip gauti nuolaidą už didesnį kiekį, svarbi gaminių klasifikacija, nes visi dizainai, kuriuos norite apsaugoti, turi būti priskiriami tai pačiai Lokarno klasifikacijos klasei. Tai vadinama „vienos klasės reikalavimu".

Tačiau dizainai nebūtinai turi būti priskiriami tam pačiam poklasiui. Pavyzdžiui, sudėtinė paraiška bus priimtina, jeigu joje bus vienas dizainas, kurio gaminio nuoroda – „Variklinės transporto priemonės", ir vienas dizainas, kurio gaminio nuoroda – „Transporto priemonių vidus". Šiuo atveju abi sąvokos priskiriamos Lokarno klasifikacijos 12 klasei, tik viena 08 poklasiui, o kita – 16 poklasiui.


Ornamentika

Teikiant sudėtinę paraišką, taikoma vienos klasės reikalavimo išimtis, susijusi su ornamentika.

Ornamentika – dekoratyvinis elementas, kuris gali būti taikomas gaminiui nekeičiant jo kontūrų. Pagal Lokarno klasifikaciją ornamentikos elementai priskiriami 32-00 klasei. Jie gali būti įtraukiami į sudėtinę paraišką, nors ir priskiriami kitai klasei.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.