Eiti į pradžios puslapį
EUIPO
Apsaugokite savo prekių ženklus ir dizainą Europos Sąjungoje

Apsaugokite savo intelektinę nuosavybę Europos Sąjungoje

Penkių etapų forma

Penkių etapų forma sukurta taip, kad galėtumėte lengvai pateikti ESPŽ paraišką naudodami bet kurią iš 23 Europos Sąjungos (ES) kalbų.

penkių etapų forma
 

Privalomi laukeliai pažymėti žvaigždute (*).

Penkių etapų paraiškos formą rasite svetainės skiltyje „Prekių ženklai“ > „Prieš registraciją“ > „Užpildykite paraišką dabar“, kurioje spauskite mėlynos spalvos mygtuką „Pradėti pildyti paraišką“.

Pradėti pildyti paraišką
 
 • Juodraščiai (išsaugoti paraišką)

  Bet kuriuo metu galite nustoti pildyti paraišką ir išsaugoti jos juodraštį, o vėliau ją baigti pildyti. Spauskite paraiškos dešinėje pusėje esantį mygtuką „Išsaugoti paraišką“. Juodraštį galite rasti savo „User area“, skiltyje „Juodraščiai“.

 

1 etapas. Prekių ženklų duomenys

 • Kalbos ir nuoroda
  Pirmoji kalba

  Pirmoji kalba pasirenkama puslapyje „Užpildykite paraišką dabar“. Tai gali būti bet kuri iš 23 ES kalbų.

  Antroji kalba

  Antroji kalba turi būti viena iš penkių oficialiųjų EUIPO kalbų (anglų, ispanų, italų, prancūzų arba vokiečių). Antroji kalba turi skirtis nuo pirmosios. Atkreipkite dėmesį, kad jūsų prekių ženklas gali būti ginčijamas antrąja kalba.

  Pažymėkite žymės langelį, jeigu oficialią korespondenciją norite gauti antrąja kalba.

  Pastaba. Jeigu jūsų pirmoji kalba yra viena iš penkių oficialiųjų EUIPO kalbų, negalite pasirinkti funkcijos gauti oficialią korespondenciją savo antrąja kalba. Todėl šis žymės langelis nebus rodomas.

  Asmeninė nuoroda

  Nuorodas turėtų sudaryti ne daugiau kaip 30 lotynų abėcėlės raidžių ir (arba) skaitmenų: a-z, A-Z, 0-9. Nedėkite tarpų. Ateityje teikdami užklausas dėl savo prekių ženklo, naudokite oficialią EUIPO nuorodą.

  Pastaba. Ateityje teikdami užklausas dėl savo prekių ženklo, naudokite oficialią EUIPO nuorodą.

 • Ženklų rūšys

  Norėdami įregistruoti prekių ženklą, turite nurodyti jo rūšį. Toliau pateikiamas prekių ženklų rūšių sąrašas:

  Rūšis Priedų formatai (kai reikalaujama)
  Žodinis ženklas Netaikoma
  Vaizdinis ženklas JPEG
  Vaizdinis ženklas su žodiniais elementais * JPEG
  Tam tikros formos ženklas JPEG, OBJ, STL, X3D
  Tam tikros formos ženklas su žodiniais elementais * JPEG, OBJ, STL, X3D
  Garsinis ženklas JPEG, MP3

  * Pastaba. Šių rūšių prekių ženklai pagal ES prekių ženklo įgyvendinimo reglamentą nėra laikomi atskiromis prekių ženklų kategorijomis. Tačiau dėl praktinių ir techninių priežasčių penkių etapų paraiškos formoje jos yra išskirtos.

  Daugiau informacijos apie prekių ženklų rūšis rasite prekių ženklo apibrėžties dalyje.

  Techninės informacijos puslapyje pateikiama išsami informacija apie priimtinus failo formatus, kuriais galima pateikti priedus.

  Reikalaujami duomenys
  Atsižvelgiant į norimo apsaugoti prekių ženklo rūšį, jūsų bus prašoma pateikti įvairią informaciją.

  Prekių ženklo atvaizdas
  Svarbu, kad ženklo atvaizde, kurį ketinate įkelti, būtų tinkamai atvaizduotas norimas įregistruoti ženklas ir kad iš jo būtų aiškiai galima matyti, kokios apsaugos prašote. Atvaizdą gali papildyti atitinkamos rūšies ženklo nuoroda, o tam tikrais atvejais ir aprašymas. Tačiau abiem atvejais, pateiktas aprašymas ir ženklo rūšies nuoroda turi atitikti atvaizdą.

  Įkėlus ženklo atvaizdą rodomas šis įspėjimas:

    EUIPO skelbs jūsų ženklą, kuris rodomas dabartiniame atvaizde. Jeigu ženklo, kurį norite apsaugoti, atvaizdas nėra tikslus, prieš paduodami paraišką ženklą pataisykite.

    „Vaizdas (-ai) buvo apdorotas (-i), kad atitiktų techninius kriterijus.“

  Žodinis (-iai) elementas (-ai)
  Turi būti nurodomi tik logotipe matomi žodiniai elementai. Jeigu žodiniai elementai neteisingi, EUIPO juos pakeis tiesiogiai apie tai nepranešdama.

 

2 etapas. Prekės ir paslaugos

 • Pridėti prekes ir paslaugas prie paraiškos

  Norėdami prie savo paraiškos pridėti prekes ir paslaugas, spauskite mygtuką „Ieškoti“.

  Atsidarys naujas iššokantysis langas. Įrašykite prekių ir paslaugų, kurias norite pasirinkti (bus rodomas išskleidžiamasis meniu su automatinio užbaigimo pasiūlymais), raktinį žodį arba spauskite nuorodą ieškoti visų prekių ir paslaugų.

  Jei naršydami visas prekes ir paslaugas norite matyti visą prekių ir paslaugų klasę, spauskite „+“ piktogramą, Pliuso ženklo piktograma norėdami sutrumpinti sąrašą spauskite „−“ piktogramą.Minuso ženklo piktograma

  Spauskite „aplanko“ piktogramą, Aplanko piktograma kad pamatytumėte visus pasirinktos klasės terminus. Norėdami prie savo sąrašo pridėti terminą, pažymėkite lentelės eilutės kairėje pusėje esantį žymės langelį.Pasirinkto žymės langelio piktograma

  Norėdami matyti pasirinktus terminus ir klases, spauskite mygtuką „Rodyti mano pasirinkimus“.

  Pasirinkę visas reikalingas prekes ir paslaugas, spauskite mygtuką „Tęsti“, kuris rodomas „Rodyti mano pasirinkimus“ puslapyje. Būsite automatiškai nukreiptas į savo paraišką, kurioje matysite savo pasirinkimus.

  Atkreipkite dėmesį į tai, kad savo prekių ir paslaugų sąrašą pateikti galite tik pildydami išplėstinę paraiškos formą.

 

3 etapas. Panašus (-ūs) prekių ženklas (-ai)

 • Panašumo ataskaita

  EUIPO siūlo užsisakyti panašumo ataskaitą, kurioje pateikiamas prekių ženklų, galinčių daryti poveikį jūsų paraiškai, sąrašas. Ankstesni prekių ženklai gali kelti grėsmę jūsų paraiškai. Sąraše atsižvelgiama tiek į prekių ženklo pavadinimus, tiek į prekes ir paslaugas, dėl kurių prašoma įregistruoti prekių ženklą.

  Atkreipkite dėmesį į tai, kad šis sąrašas nėra išsamus. Jūsų prekių ženklas gali būti ginčijamas net jeigu panašumo ataskaitoje nepateikiami jokie rezultatai.

  Rodyti rezultatus
  Rodoma lentelė, kurioje pateikiamas panašių prekių ženklų sąrašas. Norėdami matyti papildomą informaciją, susijusią su rezultatais, spustelėkite dešinėje lentelės pusėje esančią padidinamojo stiklo piktogramą . Tuomet atsidarys naujas langas, kuriame bus rodoma „TMview“ portale pateikiama informacija.

  Po rezultatų lentele yra mygtukas „Atsisiųsti PDF failą“, kurį paspaudę informacijos sąrašą galite atsisiųsti ir išsaugoti PDF formatu.

  Jei jums kyla kokių nors abejonių dėl registracijos, kreipkitės į intelektinės nuosavybės specialistą, kad jis suteiktų teisinę konsultaciją.

 • Prašymai

  Reikalavimas suteikti prioritetą
  Jūsų prašoma nurodyti, ar per paskutiniuosius šešis mėnesius teikėte paraišką dėl to paties prekių ženklo. Jeigu atsakymas neigiamas, tuomet spustelėkite mygtuką „Kitas“ ir tęskite.

  Jeigu atsakymas teigiamas, tuomet turėsite:

  • išskleidžiamajame sąraše pasirinkti šalį, kurioje paraiška buvo pateikta pirmą kartą.
  • Įrašyti prekių ženklo pavadinimą (laukelyje įrašomas tekstas bus automatiškai užbaigiamas, jeigu prekių ženklo duomenys yra „TMview“ portale) ir spausti „Importuoti“ arba
  • spausti mygtuką „Kurti rankiniu būdu“ ir įrašyti duomenis rankiniu būdu.
  • EUIPO iš esmės nebenagrinėja reikalavimų suteikti prioritetą, tačiau nagrinės tik atitiktį formaliems reikalavimams.
  • Nurodyti paraiškos pateikimo datą, numerį ir šalį, kurioje buvo pateikta ankstesnė paraiška.
  • Dabar reikalavimas suteikti prioritetą turi būti pateikiamas kartu su ESPŽ paraiška ir jo nebegalima pateikti vėlesniame etape.
  • Tokį reikalavimą pagrindžianti dokumentacija turi būti pateikiama per tris mėnesius nuo paraiškos pateikimo dienos.

  Pastaba. Jeigu patvirtinamieji dokumentai (pirmoji paraiška) nėra surašyti EUIPO kalba, jūsų gali būti prašoma išversti tokius dokumentus.

  Reikalavimas suteikti pirmenybę
  Jūsų prašoma nurodyti, ar nacionaliniu lygmeniu tą patį prekių ženklą jau įregistravote ES. Jeigu atsakymas neigiamas, tuomet spauskite mygtuką „Kitas“ ir tęskite.

  Jeigu atsakymas teigiamas, tuomet turėsite:

  • išskleidžiamajame sąraše pasirinkti valstybę narę, kurioje prekių ženklas buvo įregistruotas;

  • įrašyti prekių ženklo pavadinimą (laukelis bus užpildytas automatiškai) ir spausti „importuoti“ arba

  • spausti mygtuką „Kurti rankiniu būdu“ ir įrašyti duomenis rankiniu būdu;

  • pažymėti atitinkamą parinktį „Registracijos pobūdis“;

  • nurodyti paraiškos pateikimo datą, pateikimo numerį, registracijos datą ir numerį, tuomet pasirinkti reikalingų dokumentų pridėjimo funkciją.

 

4 etapas. Jūsų duomenys

 • Sukurti paskyrą / Prisijungti

  Šiame etape galite elgtis dvejopai:

  • jei neturite registruotos EUIPO paskyros, turėsite užsiregistruoti paspausdami mygtuką „Sukurti paskyrą“;
  • jeigu turite EUIPO paskyrą, įrašykite savo duomenis ir spauskite mygtuką „Prisijungti“.

  Tuomet jūsų duomenys bus perkelti į formą ir jums tereikės įrašyti trūkstamą informaciją (pareiškėjo ir (arba) atstovo duomenys).

  Ne ES gyventojams / įmonėms skirtos ESPŽ paraiškos
  ESPŽ paraišką galite pateikti net jeigu gyvenate ne Europos ekonominės erdvės (EEE) valstybėje, tačiau tokiu atveju turėsite paskirti atstovą.

 • Pareiškėjas ir atstovas

  Pareiškėjas ir (arba) atstovas gali būti pridedamas dviem būdais:

  Pridėti esamą pareiškėją / atstovą

  Įrašykite pareiškėjo / atstovo vardą ir pavardę – tuomet matysite esamų įrašų sąrašą – pasirinkite norimą pareiškėją / atstovą ir spustelėkite „Įkelti“. Ekrane pamatysite pareiškėjo / atstovo duomenis; norėdami tęsti, spustelėkite mygtuką „Pridėti“. Šis būdas gali būti naudojamas, jeigu duomenys jau buvo įrašyti anksčiau.

  Pridėti naują pareiškėją / atstovą
  1. Spustelėkite mygtuką „Kurti naują“ ir įrašykite duomenis rankiniu būdu.
  2. Išskleidžiamajame meniu pasirinkite pareiškėjo / atstovo rūšį.
  3. Užpildykite likusią formos dalį (laukeliai, kuriuos būtina užpildyti, pažymėti žvaigždute *).
  4. Norėdami tęsti, spustelėkite mygtuką „Pridėti“.

  *Negalite pridėti atstovo, jei pildote formą kaip pareiškėjas

  Pastaba: pažymėję parinktį „Ekonominiai ryšiai“, turėsite užpildyti du papildomus laukelius; viename turėsite aprašyti savo ir pareiškėjo ekonominius ryšius (pvz., darbuotojas arba verslo partneris), o kitame – įrašyti savo darbdavio pavadinimą.

  Asociacijos

  Teikdami paraišką asociacijos vardu, įrašykite tik asociacijos ID.

 

5 etapas. Patvirtinti ir sumokėti

Šiame etape matysite paraiškos juodraštį, kurį ketinate pateikti. Prieš pateikdami paraišką, vis dar galite keisti juodraščio duomenis.

Kitas etapas − mokėjimo langas, kuriame turėsite pasirinkti jums patogų mokėjimo būdą. Mokėjimą atliekant banko pavedimu rekomenduojama įsidėmėti mokėjimo operacijos kodą. Tai gali padėti nustatyti mokėjimo faktą.

 • Veiksmai po paraiškos pateikimo

  Užbaigus paraiškos pateikimo procesą, gausite patvirtinimą, kad jūsų paraiška pateikta sėkmingai, ir jums bus nurodytas oficialus paraiškos numeris.

  Atminkite, kad .eu domeno vardą turite užregistruoti per akredituotą registruotoją (jų sąrašas pateikiamas Registro tinklavietėje).

  Taip pat turite atsisiųsti oficialų gavimo patvirtinimą. Atkreipkite dėmesį į tai, kad EUIPO neišduoda gavimo patvirtinimo kopijų.

  Naudodamasi WHOIS duomenų baze, EUIPO teikia informaciją susipažinti apie prekių ženklui, dėl kurio pateikta elektroninė paraiška, tapataus eu. domeno prieinamumą. Naudotojai taip pat gali sukurti įspėjimus „User Area“ ir „eSearch“, kad gautų pranešimus, kai užregistruojami jų prekių ženklo pavadinimui tapatūs .eu domeno vardai.

Siekdami svetainės naudojimo patogumo techninės funkcijoms patobulinti naudojame slapukus. Taip pat naudojame analitiką. Čia rasite daugiau informacijos