Eiti į pradžios puslapį
EUIPO
Apsaugokite savo prekių ženklus ir dizainą Europos Sąjungoje

Apsaugokite savo intelektinę nuosavybę Europos Sąjungoje

Keturių etapų forma

Naudodamiesi mūsų parengta keturių etapų paraiškos pildymo forma, galite paprastai bet kuria iš 23 ES kalbų pateikti registruotojo Bendrijos dizaino paraišką, kurią sudaro keturi pildymo etapai. Forma pildoma taikant „Fast Track" procedūrą, kurioje pateikiamos gairės ir naudojamos automatinio užpildymo funkcijos, padedančios įregistruoti dizainą per dvi dienas ar greičiau.

Norėdami užpildyti keturių etapų paraiškos formą, interneto svetainėje atlikite toliau nurodytus veiksmus:

 1. „Dizainai" > „Įregistruokite savo dizainą – Greita ir patogu" > „Teikti paraišką internetu", tuomet pasirinkite keturių etapų paraiškos formą ir spustelėkite mėlyną mygtuką „Pradėti pildyti paraišką".
 2. „Dizainai" > „Prieš registraciją" > „Pradėti pildyti paraišką", tuomet pasirinkite keturių etapų paraiškos formą ir spustelėkite mėlyną mygtuką „Pradėti pildyti paraišką".
 3. „Į pradžios puslapį" > „Internetinės paslaugos" > „Užpildyti dizaino paraišką – keturių etapų paraiškos forma" ir spustelėkite mėlyną mygtuką „Pradėti pildyti paraišką".

Daugiau informacijos apie dizaino paraiškų nagrinėjimo tvarką galite rasti mūsų parengtose gairėse.


1 etapas. Dizaino duomenys

 • Kalbos ir pareiškėjo pavadinimas

  Pirmoji kalba
  Puslapyje „Pradėti pildyti paraišką" pasirinkite vieną iš 23 ES kalbų kaip pirmąją kalbą.

  Antroji kalba
  Antrąją kalbą turite pasirinkti iš 5 oficialių Tarnybos kalbų (anglų, ispanų, italų, prancūzų arba vokiečių). Antroji kalba turi skirtis nuo pasirinktos pirmosios kalbos. Atkreipkite dėmesį į tai, kad jūsų dizainas gali būti ginčijamas antrąja kalba. Jeigu oficialią korespondenciją norite gauti antrąja kalba, pasirinkite atitinkamą langelį.

  Pastaba. Jeigu jūsų pirmoji kalba yra viena iš penkių oficialių Tarnybos kalbų, negalite pasirinkti funkcijos gauti oficialią korespondenciją savo antrąja kalba. Todėl šis langelis nebus rodomas.

  Pareiškėjo pavadinimas
  Jūsų pavadinimas turėtų būti sudarytas ne daugiau kaip iš 30 lotynų abėcėlės raidžių ir (arba) skaitmenų: a-z, A-Z, 0-9. Nepalikite tarpų.

  Ateityje siųsdami užklausas dėl savo dizaino, naudokite Tarnybos suteiktą RBD paraiškos numerį.

 • Informacija apie dizainą (-us)

  Savo dizaino atvaizdus galite pridėti dviem būdais:

  • pridėti atvaizdus (JPEG formato),
  • pridėti trimačius dinaminius ir statinius atvaizdus išgautus iš 3D atvaizdo.

  Atvaizdų paveikslėliai
  Naudokite tempimo funkciją arba įkelkite dizaino atvaizdus iš savo kompiuterio. Galite įkelti ne daugiau kaip septynis apsaugotus atvaizdus ir ne daugiau kaip tris neapsaugotus atvaizdus.

  Neapsaugotus atvaizdus galėsite įkelti tik tada, kai įkelsite septynis apsaugotus atvaizdus.

  Reikalavimai atvaizdui:

  • Atvaizdo dydis negali viršyti 2 MB,
  • JPEG formatas
  • RGB, CMYK spalvos (kurios bus paverstos į RGB, dėl to spalvos gali keistis), pilkumo tonas, juodai balti arba spalvoti modeliai. Siekiant išvengti automatinio spalvų konvertavimo ir išlaikyti jų tikslumą ekrane, rekomenduojama naudoti RGB atvaizdus, o ne CMYK. Apribota galimybė įkelti 3D dinaminius vaizdus IR kitus statinius vaizdus,
  • spausdinimo raiška: minimali – 72, maksimali – 300 taškų colyje,
  • didžiausias galimas atvaizdo dydis: 5 000 x 5 000 pikselių,
  • JPEG progresiniai atvaizdai bus paversti baziniais atvaizdais.

  Reikalavimai priedams (prašymams suteikti prioritetą, parodos prioritetams, bendriesiems darbuotojų atstovų įgaliojimams):

  • PDF,
  • JPEG.

  Specialūs reikalavimai
  Atvaizdas turi būti pateiktas neutraliame fone ir jo kokybė turi būti tokia, kad būtų aiškiai matomos visos dizaino, kurį siekiama apsaugoti, detalės, be to, vaizdą turi būti galima padidinti arba sumažinti, kad būtų galima jį įrašyti į registrą ir iš karto skelbti Bendrijos dizainų biuletenyje.

  Dizaino atvaizde negali būti jokio aiškinamojo teksto, žodžių ar simbolių, jie negali būti sunumeruoti.

  Pasikartojantys paviršiaus ornamentai. Kai prašoma įregistruoti dizainą, kurį sudaro pasikartojanti paviršiaus struktūra, dizaino atvaizde turi būti matoma visa struktūra ir pakankama pasikartojančio paviršiaus dalis.

  Šriftas. Kai registruojamas dizainas, kurį sudaro tipografinis šriftas, dizaino atvaizde turi būti pateikta visų didžiųjų ir mažųjų abėcėlės raidžių eilė, visi arabiški skaitmenys, taip pat penkių eilučių tekstas – visų rašmenų dydis turi būti 16.

  Rekomenduojame atkreipti ypatingą dėmesį į šiuos specialius reikalavimus. Praktika rodo, kad šių reikalavimų nesilaikymas yra viena iš dažniausių Tarnybos nustatomų trūkumų priežasčių, dėl kurių naudotojai neišvengiamai turi imtis papildomų veiksmų ir praranda nemažai laiko.

  Kitų elementų, padedančių nustatyti dizaino savybes, naudojimas
  Dizaino atvaizde turi matytis tik tos dizaino savybės, kurias siekiama apsaugoti. Tačiau gali būti nurodyti ir kiti elementai, padedantys nustatyti dizaino savybes, kurias siekiama apsaugoti. Pats pareiškėjas privalo pasirūpinti, kad, pavyzdžiui, punktyrinė linija ir ribinės linijos būtų pažymėtos taip, kad būtų aišku, kurias dizaino savybes siekiama apsaugoti.

  Jeigu norite paryškinti tam tikrą dizaino dalį, norėdami parodyti, kad siekiate apsaugoti būtent tą dalį arba kad būtent tos dalies nenorite apsaugoti, galite rinktis vieną iš šių žymėjimo būdų:

  • brūkšnines linijas – elementams, kurių apsaugos neprašoma, nurodyti;

  • ribines linijas – dizaino savybėms, kurias norite apsaugoti, išskirti;

  • žymėti šešėliais ir vaizduoti neryškiai – konkrečioms savybėms, kurių apsaugos neprašoma, nurodyti;

  • atskirti elementus – nurodant, kad tikslus dizaino ilgis nesvarbus.

  Dizaino atvaizduose negali būti jokio teksto, žodžių arba papildomų simbolių.

  Kokie yra pagrindiniai neapsaugotų atvaizdų privalumai?

  • Laikoma, kad jie yra pateikti kartu su paraiškos forma, o tai reiškia, kad jie gali būti naudojami vėlesnėje paraiškoje teikiant prašymą suteikti prioritetą.
  • Juos galima naudoti siekiant paaiškinti dizainą ir jie gali būti naudingi ekspertui vertinant apsaugotus atvaizdus.
  • Pareiškėjas gali peržiūrėti įkeltus atvaizdus ir tuomet pakeisti neapsaugoto atvaizdo statusą į apsaugoto atvaizdo statusą ir atvirkščiai.

  Pastaba. Neapsaugotus atvaizdus „eSearch" paieškos sistemoje galės matyti tik dizaino savininkai.

  Trimačiai dinaminiai atvaizdai (3D dinaminiai atvaizdai)
  RBD elektroninėje paraiškų teikimo sistemoje priimami naujos rūšies atvaizdai, kurių apsaugos siekiama paraiškoje: 3D dinaminiai atvaizdai. Jeigu iš savo kompiuterio įkelsite OBJ, STL arba X3D formato 3D dinaminį atvaizdą, galėsite matyti statinius apsaugotų arba neapsaugotų dizaino vaizdų atvaizdus.

  3D dinaminiai vaizdai pritaiko 3D vaizdus prie 2D vaizdo (vaizdas ekrane) reikalavimų, nes (perkeldami arba priartindami ar nutolindami vaizdą) galite keisti atvaizdo matymo kampą ir matyti jį iš skirtingų pusių. Iš 3D atvaizdo išgautų vaizdų (statiniai vaizdai) matymo kampo negalima keisti ir jie prie paraiškos formos bus pridedami kaip susijusio dizaino atvaizdas.

  Norėdami įkelti savo dizaino dinaminius 3D atvaizdus, naudokite tempimo funkciją arba įkelkite failus iš savo kompiuterio.

  3D dinaminių atvaizdų techniniai reikalavimai
  RBD paraiškos formoje matysite įkeltą savo 3D dinaminį atvaizdą ir šiuos techninius reikalavimus:

  • pilkos spalvos fonas;
  • pats 3D dinaminis vaizdas bus rodomas balta spalva;
  • galima įkelti bet kurio iš toliau nurodytų trijų formatų 3D dinaminius atvaizdus: OBJ, STL arba X3D;
  • didžiausias leistinas 3D modelių priedų – OBJ,STL, X3D – (dizaino atvaizdams) dydis: 20MB;
  • iš 3D dinaminio atvaizdo gauti statiniai vaizdai bus vienspalviai (tik juodai balti);
  • šešėliavimas: 3D dinaminis atvaizdas paryškinamas naudotojo pasirinkta spalva;
  • dydis pikseliais – 490 x 315; jis išlieka pastovus. Rėmelyje naudotojai gali matyti, kad, didinant arba mažinant naršyklės langą, 3D dinaminiam atvaizdui skirtas plotas nesikeičia;
  • naudojant 3D dinaminio atvaizdo rodymo funkciją, visi vaizdai turi būti išgauti iš 3D atvaizdo.

  Pastaba. X3D failo tipas nepritaikytas naudoti su naršykle „Internet Explorer 10" ar ankstesne jos versija.

  Pastaba. Dizainai, kuriuos sudaro arba kuriuose naudojama paviršiaus ornamentika, turėtų būti pateikiami nenaudojant 3D dinaminių atvaizdų.

  Pastaba. Binarinio STL naudoti negalima. Binarinį STL standartiniu STL galima paversti naudojant konvertavimo priemones.

  Kokie pagrindiniai 3D dinaminių atvaizdų naudojimo privalumai?

  • Paskelbus dizainą, jis bus rodomas „eSearch" paieškos sistemoje ir jį matyti galės ne tik ekspertai, bet ir visos suinteresuotosios šalys, pvz., trečiosios šalys ir teisėjai.
  • Bus aišku, kad statiniai vaizdai yra išgauti iš to paties dizaino.
  • Tai padės suprasti, kaip skirtingi statiniai vaizdai yra susiję vienas su kitu.
  • Tikimybė, kad dizaino atvaizdas bus su trūkumais, bus labai nedidelė, o tai yra naudinga tiek pareiškėjams, tiek Tarnybai.

  Kaip perkelti 3D dinaminį atvaizdą?
  Naudodami 3D dinaminį atvaizdą, savo dizaino atvaizdą galite pateikti naudodami skirtingus kameros vaizdus.

  Norėdami judinti 3D dinaminį atvaizdą
  Naudokite rodyklėmis (į kairę, į dešinę, į viršų, į apačią) pažymėtus klaviatūros klavišus ir (arba) priartinimo funkciją.

  Klaviatūros valdikliai

  Arba naudodamiesi pele spustelėkite ant paties atvaizdo.

  3D atvaizdo dinaminis modelis

  Norėdami paprasčiau keisti kameros vaizdus, naudokitės „Pagrindinių klaviatūros valdiklių" funkcija ir pasirinkite vieną iš atvaizdų.

  Pagrindiniai klaviatūros valdikliai

  Kaip sukurti norimus atvaizdo vaizdus
  Yra du būdai:

  Mygtukas Sukurti atvaizdą iš šio taško
  Atvaizdas iš šio taško Mygtukas Sukurti iš anksto nustatytus atvaizdus
  Iš anksto nustatyti atvaizdai
  • Pasirinkę savo 3D dinaminio atvaizdo vaizdą, spustelėkite mygtuką „Sukurti atvaizdą iš šio taško". Tuomet bus rodomas atvaizdas, kaip matyti toliau.


  • Spustelėjus mygtuką „Iš anksto nustatyti atvaizdai", bus automatiškai sukurti visi septyni atvaizdai, rodomi ant pagrindinių klaviatūros valdiklių. Tuomet bus rodomi toliau esantys atvaizdai.


  Galite sukurti ne daugiau kaip septynis apsaugotus atvaizdus ir pasinaudoti trijų papildomų neapsaugotų atvaizdų sukūrimo funkcija.

  Perkelti, panaikinti ir atverti atvaizdą
  Spustelėkite atvaizde esančią piktogramą „Perkelti" Piktograma Perkelti, kad pakeistumėte dizaino atvaizdų eiliškumą ir neapsaugotų atvaizdų statusą pakeistumėte į apsaugotų atvaizdų statusą.

  Spustelėkite atvaizde esančią piktogramą „Panaikinti" Piktograma Panaikinti, kad panaikintumėte dizaino atvaizdą.

  Spustelėkite ant įkelto atvaizdo ir atverkite jį visu dydžiu.

 • Produkto pavadinimas (-ai) / Lokarno klasifikacija

  Produkto pavadinimas
  Turėsite nurodyti produkto pavadinimą. Tai neturi jokios įtakos registruotojo Bendrijos dizaino apsaugos apimčiai, šis reikalavimas taikomas dėl teisinių priežasčių. Primygtinai rekomenduojame produkto pavadinimą pasirinkti iš „Eurolocarno" klasifikacijos produktų sąrašo. Produkto pavadinimus turėsite pateikti kiekvienam dizainui, kurį norite užregistruoti.

  Klasifikacija
  Naudodami „Eurolocarno" klasifikaciją, iš karto matysite, kuriai Lokarno klasifikacijos klasei priklauso jūsų produktas.

 • Kaip galiu nurodyti produkto pavadinimą?

  Prieš paaiškinant, kaip nurodyti produkto pavadinimą, svarbu žinoti, kad:

  • vieno dizaino pavadinimą gali sudaryti ne daugiau kaip penki terminai;
  • Sudėtinėje paraiškoje visi terminai turi priklausyti tai pačiai klasei, išskyrus 32 klasę (ornamentika), kuri gali būti nurodoma kaip papildoma klasė.

  Produkto pavadinimą ir Lokarno klasifikaciją galima nurodyti dviem būdais:

  1. Įrašius produkto, su kuriuo yra susijęs jūsų dizainas, pavadinimą ir spustelėjus mygtuką „Pridėti", terminas bus automatiškai užbaigtas ir patikrintas atsižvelgiant į „Eurolocarno" klasifikacijos produktų sąrašą.

   Lokarno klasifikacija

   Jeigu produkto pavadinimas rodomas žaliame rėmelyje, tai reiškia, kad terminai buvo patvirtinti sėkmingai. Kairiajame stulpelyje „Lokarno klasifikacija" bus automatiškai rodomi klasės ir poklasio numeriai, kaip matyti toliau.

   Lokarno klasifikacijos terminai
    
  2. Spustelėję nuorodą „Naršyti", modaliniame lange matysite visą „Eurolocarno" produktų pavadinimų sąrašą.

   Nuoroda Naršyti

   Pasirinkite savo produkto pavadinimą

   Ši priemonė padeda pasirinkti teisingus produkto pavadinimus, įskaitant klases ir poklasius. Paieškos langelyje turėsite įrašyti produkto pavadinimą ir spustelėti mygtuką „Ieškoti", arba ieškoti pagal klasę / poklasį.

   Ieškoti produkto pavadinimo

   Tuomet bus rodomi visi paieškos rezultatai, įskaitant nuorodas į su šiais rezultatais susijusios klasės ir poklasio pavadinimą. Norėdami pasirinkti teisingą produkto pavadinimą pažymėkite kairėje rezultatų sąrašo pusėje esantį langelį. Pasirinkę produkto pavadinimą ir spustelėję mygtuką „Rodyti pasirinktus" arba „Kitas", galite peržiūrėti visą sąrašą. Tuomet , kad savo dizaino paraiškoje nurodytumėte terminus, spustelėkite „Tęsti".

   Jeigu terminas buvo patvirtintas teisingai, žalia punktyrine linija apibrėžtuose langeliuose rodomas teisingas produkto pavadinimas, o kairiajame stulpelyje „Lokarno klasifikacija" bus automatiškai rodoma klasė ir poklasis.

   Patvirtintų terminų sąrašas
 • Atidėjimas ir aprašymas

  Atidėjimas
  Teikdami Bendrijos dizaino paraišką, galite prašyti, kad jo paskelbimas būtų atidėtas ne ilgesniam nei 30 mėnesių terminui. Todėl produktas gali būti saugomas konfidencialiai iki tol, kol nuspręsite jį atskleisti. Jeigu nuspręsite apskritai nepaskelbti RBD, registracija nustos galioti po 30 mėnesių atidėjimo termino.

  Norėdami paskelbti dizainą po paskelbimo atidėjimo termino, turėsite sumokėti susijusius paskelbimo mokesčius.

  Pastaba. Paskelbimo mokestį galima sumokėti kartu su atidėjimo mokesčiu teikiant paraišką. Tačiau, jeigu galiausiai nuspręsite nepaskelbti dizaino, paskelbimo mokestis nebus grąžinamas.

  Aprašymas
  Jeigu pageidaujate, galite pridėti dizaino aprašymą, tačiau tai neprivaloma.

  BDĮR 1 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad paraiškoje gali būti atskiras kiekvieno dizaino aprašymas, neviršijantis 100 žodžių, paaiškinantis dizaino arba pavyzdžio grafinį vaizdą; aprašymas turi būti susijęs tik su tomis dizaino savybėmis, kurios pasikartoja dizaino arba pavyzdžio atgaminimo procese; jame neturi būti pareiškimų apie tariamą dizaino naujumą ar individualias jo savybes arba techninę vertę.

  Tačiau jeigu aprašymas neatitinka reglamento, tai nėra priežastis pareikšti prieštaravimą. Aprašymas nėra nagrinėjamas, nors ekspertas juo gali naudotis siekdamas išsklaidyti kilusias abejones. Pavyzdžiui, jeigu dviejuose atvaizduose matomos skirtingos kortelės, tyrėjas turi pareikšti prieštaravimą, tačiau, jeigu aprašyme nurodyta, kad atvaizduose parodytos dvi skirtingos tos pačios kortelės pusės, prieštaravimo pareikšti nereikia.

  Pastaba. Aprašymai, kurie buvo patiekti po paraiškos pateikimo datos, nėra priimami.

  Atidėjimas
 • Informacija apie dizainerį (-ius)

  Ši skiltis nėra privaloma, ji padeda nustatyti dizainerio ir atitinkamo dizaino ryšį. Tačiau pasirinkę funkciją „Sukurti naują", turite pateikti toliau nurodytą informaciją apie dizainerį (-ius):

  • jeigu tai atskiras asmuo – jo vardą ir pavardę;
  • kai galima, dizainerių kolektyvo pavadinimą.
  Dizainerio duomenys

  Pridėti dizainerį

  Jeigu Tarnyba anksčiau priskyrė dizaineriui ID numerį, jums tereikės įrašyti šį numerį ir tuomet duomenys bus atsiųsti iš duomenų bazės.

  Jeigu dizaineris atsisakė teisės būti įvardijamas kaip autorius, pažymėkite atitinkamą langelį („Atsisakęs teisės").

  Teisės atsisakymas
 • Noriu pateikti prašymą suteikti prioritetą

  Jeigu dėl to paties dizaino per pastaruosius 6 mėnesius jau teikėte paraišką, prašymą suteikti prioritetą galite pateikti spustelėdami mygtuką „Pridėti prioritetą".

  prioriteto numerį arba dizaino ID įrašykite rankiniu būdu Pridėti prašymą suteikti prioritetą
  • Iš išskleidžiamojo sąrašo pasirinkite „Šalį, kurioje pateikta pirmoji paraiška";
  • įrašykite prioriteto numerį arba dizaino ID (jeigu duomenys apie dizainą yra prieinami „DesignView" priemonėje, laukelis bus užpildytas automatiškai) ir spustelėkite „Įkelti" arba
  • spustelėję mygtuką „Sukurti rankiniu būdu", įrašykite duomenis rankiniu būdu;
  • nurodykite paraiškos pateikimo datą ir paraiškos numerį. Teikiant paraišką būtina pridėti reikalaujamus dokumentus, išskyrus atvejus, kai Tarnyba yra pirmoji šalis, kuriai pateikta paraiška.

  Pastaba. Jeigu paraiška pirmą kartą nebuvo pateikta viena iš oficialių ES kalbų, tuomet būtina pridėti vertimo kopiją.

 • Išsaugokite dizainą ir dizaino kopiją

  Nurodę visą reikalaujamą informaciją apie dizainą, išsaugokite ją. Tuomet galėsite matyti informacijos apie savo dizainą santrauką ir ją redaguoti.

  Informacija apie dizainą (-us)

  Norėdami pridėti naują dizainą, spustelėkite mygtuką „Pridėti naują" arba nukopijuokite jau įrašytą informaciją apie dizainą spustelėdami mygtuką „Kopijuoti dizainą" Jeigu jau pateikėte keletą dizaino paraiškų, galite pasirinkti konkretaus dizaino, kurio informaciją norite kopijuoti, numerį.

  Dizaino kopijos funkcija

2 žingsnis Panašūs dizainai

 • Kas yra „DesignView" priemonė?

  „DesignView" yra daugiakalbė internetinė informacijos paieškos priemonė, kuria paprasta naudotis. Pasitelkdamas šią priemonę bet kuris interneto naudotojas gali nemokamai ieškoti visų dalyvaujančių tarnybų, įskaitant EUIPO ir dalyvaujančias nacionalines tarnybas, dizainų.

  Joje naudojant vieną unikalią platformą suteikiama prieiga prie dalyvaujančių tarnybų pateiktos informacijos apie dizaino paraiškas ir registruotuosius dizainus. Kiekviena tarnyba suteikia prieigą prie savo turinio, kurį atnaujina kasdien.

 • Kuo „DesignView" priemonė gali būti naudinga?
  1. Susipažinkite su visoje Europoje naudojamais dizainais ir rinkos tendencijomis nemokamai.
  2. Gaukite paprastą prieigą prie paslaugų, kurios teikiamos po registracijos.
  3. Padeda patikrinti, ar jūsų dizainas yra naujas.
  4. Padeda muitinėms vykdyti procedūras arba teisėjams, pvz., taikant teisines administracines ir teismines procedūras, nagrinėti šalių konfliktus.
  5. Padeda, pvz., tarnyboms atlikti išsamų nagrinėjimą arba tyrėjams patikrinti ankstesnes prioriteto teises.

3 žingsnis Sukurti paskyrą / Prisijungti

 • Sukurti paskyrą / Prisijungti

  Šiame etape galite elgtis dvejopai:

  • jeigu neturite Tarnybos paskyros, spustelėkite mygtuką „Sukurti paskyrą";
  • jeigu turite Tarnybos paskyrą, įrašykite savo duomenis ir spustelėkite mygtuką „Prisijungti".

  Tuomet jūsų duomenys bus perkelti į formą.

  RBD paraiškos ne ES gyventojams / įmonėms
  Jeigu gyvenate ne Europos Sąjungoje (ES), RBD paraišką galite pateikti tik naudodami išplėstinę paraiškos formą ir paskirdami atstovą

 • Pareiškėjai ir atstovai

  Pareiškėjas ir (arba) atstovas gali būti pridedamas:

  Pridėti esamą pareiškėją / atstovą
  Įrašykite pareiškėjo / atstovo vardą ir pavardę – tuomet matysite esamų įrašų sąrašą – pasirinkite norimą pareiškėją / atstovą ir spustelėkite „Įkelti". Ekrane bus rodomi pareiškėjo / atstovo duomenys; norėdami tęsti, turėsite spustelėti mygtuką „Pridėti". Šis būdas gali būti naudojamas, jeigu duomenys jau buvo įrašyti anksčiau.

  Pastaba. Esamą atstovą galite pridėti tik tuo atveju, jeigu esate prisijungęs kaip atstovas.

  Pridėti naują pareiškėją

  1. Spustelėkite mygtuką „Sukurti naują" ir įrašykite duomenis.
  2. Iš išskleidžiamojo sąrašo pasirinkite pareiškėjo rūšį.
  3. Užpildykite likusius formos laukelius (privalomi laukeliai pažymėti žvaigždute *).
  4. Norėdami tęsti, spustelėkite mygtuką „Pridėti".

  Pastaba. Naudodami keturių etapų „Fast Track" procedūrą, naujų atstovų įrašyti negalite.

  Asociacijos
  Teikdami paraišką asociacijos vardu, įrašykite tik asociacijos ID.

 • Juodraščiai (išsaugokite paraišką kaip juodraštį)
  Baigdami pildyti paraiškos formą, jau užpildytą paraiškos dalį bet kuriuo metu galite išsaugoti kaip juodraštį. Spustelėkite paraiškos dešiniajame stulpelyje esančioje piktogramoje Piktograma Išsaugoti pavaizduotą mygtuką „Išsaugoti paraišką". Juodraštis bus išsaugotas jūsų Naudotojo skilties juodraščių aplanke.
 • Atkurkite paraiškos formą

  Norėdami iš naujo pradėti pildyti paraišką, spustelėkite mygtuką „Atkurti paraiškos formą" ir visi anksčiau užpildyti laukeliai bus išvalyti, o informacija ištrinta.

 • Spausdinkite savo paraišką

  Savo paraiškos formą galite atsispausdinti bet kuriuo paraiškos pildymo etapu.


4 žingsnis Patvirtinti ir sumokėti

 • Patvirtinimas

  Peržiūrėti savo duomenis ir dizaino duomenis
  Šiame etape galite matyti paraiškos, kurią ketinate pateikti, duomenis; prieš pateikdami paraišką šiuos „Dizaino duomenis" vis dar galite keisti.

 • Parašas

  Užpildę laukelius „Vardas ir pavardė" ir „Pasirašančio asmens pareigos", patvirtinate, kad patikrinote duomenis ir norite pateikti dizaino paraišką.

  Parašas

  Galite pridėti vieną asmenį kaip papildomą pasirašančiąją šalį.

  Pastaba. Nepamirškite, kad paraiškos formą gali pasirašyti tik fiziniai asmenys.

  Peržiūrėję savo paraišką, spustelėkite mygtuką „Patvirtinti ir sumokėti".

  Mygtukas Patvirtinti ir sumokėti

  Mokėjimo lange turėsite pasirinkti pageidaujamą mokėjimo būdą.

  Pastaba. Naudojant keturių etapų „Fast Track" procedūrą, negalima pasinaudoti banko pavedimo funkcija.

  Spustelėjus mygtuką „Patvirtinti mokėjimą" ir kitame lange esantį mygtuką „Tęsti", jūsų paraiška bus pateikta.

  Mygtukas Patvirtinti ir sumokėti Mygtukas Patvirtinti ir sumokėti
 • Kas vyksta pateikus paraiškos formą?

  Užbaigus paraiškos pateikimo procesą, gausite patvirtinimą, kad jūsų paraiška buvo sėkmingai pateikta, be to, atsiųstame pranešime apie patvirtinimą bus nurodytas oficialus paraiškos numeris. Taip pat turėsite atsisiųsti viename PDF faile pateiktus oficialią sąskaitą ir patvirtinimą. Atkreipkite dėmesį į tai, kad Tarnyba neišduoda gavimo patvirtinimo kopijų.

  patvirtinimas, kad jūsų paraiška buvo sėkmingai pateikta.
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.