Eiti į pradžios puslapį
EUIPO
Apsaugokite savo prekių ženklus ir dizainą Europos Sąjungoje

Apsaugokite savo intelektinę nuosavybę Europos Sąjungoje

Menu

Europos Audito Rūmų ataskaitos

 

Biudžeto dokumentas

 

Europos Audito Rūmai yra ES institucija, atsakinga už ES finansų auditą. Kaip ES išorės audito įstaiga, ji padeda geriau valdyti ES finansus ir veikia kaip nepriklausoma Sąjungos finansinių interesų sergėtoja. Jos paskirtis – tikrinti, ar teisingai apskaitomos ES lėšos, ar jos skiriamos ir panaudojamos laikantis galiojančių taisyklių ir teisės aktų ir ar jos ekonomiškai naudingos. Audito Rūmai kasmet rengia audito ataskaitą apie EUIPO. Parengta ataskaita skelbiama EUIPO svetainėje.

Informacija apie audito taikymo sritį ir auditorių atsakomybę bei audituojamą subjektą pateikiama išsamioje ataskaitoje


PDF

Puslapis paskutinį kartą atnaujintas 17-11-2021
Siekdami svetainės naudojimo patogumo techninės funkcijoms patobulinti naudojame slapukus. Taip pat naudojame analitiką. Čia rasite daugiau informacijos