Eiti į pradžios puslapį
EUIPO
Apsaugokite savo prekių ženklus ir dizainą Europos Sąjungoje

Apsaugokite savo intelektinę nuosavybę Europos Sąjungoje

Neregistruotasis Bendrijos dizainas

 

Atskleisti dizainą – tai padaryti dizainą prieinamą visuomenei taip, kad Europos Sąjungoje (ES) veikiančios suinteresuotosios grupės galėtų pagrįstai apie jį sužinoti. Labai svarbūs yra atskleidimo laikas ir būdai, nes atskleidžiant sukuriama neregistruotojo Bendrijos dizaino teisė, tačiau kartu gali būti panaikinamas registruotojo dizaino naujumas, jeigu pastarasis per atskleidimui skirtus 12 mėnesių nėra pritaikomas. Kad būtų sukurta neregistruotojo Bendrijos dizaino teisė, dizainą reikia atskleisti ES teritorijoje.


Kad dizainas atskleistas, galima įrodyti, pvz., taip: datuotoje spausdintinėje apžvalgoje, žiniasklaidoje, nacionalinės intelektinės nuosavybės tarnybos biuletenyje paskelbtoje medžiagoje apie dizainą, demonstruojant dizainą tarptautinėje parodoje arba datuotuose laiškuose, kurie siunčiami visoms atitinkamo pramonės sektoriaus prekybos asociacijoms.


Į atskleidimą nebus atsižvelgta, jeigu atskleistas dizainas įprastomis veiklos sąlygomis netaps žinomas atitinkamame sektoriuje besispecializuojančioms ir Europos Sąjungoje veikiančioms grupėms.

Todėl apie dizainą turi žinoti bent suinteresuotosios Europos Sąjungoje veikiančios atitinkamo sektoriaus grupės, be to, turi būti aiški atskleidimo data.

Daugiau informacijos galima rasti Gairių skirsnyje „Prašymų paskelbti dizainą negaliojančiu nagrinėjimas“.


Ypač svarbi pirmojo atskleidimo data, kad vėliau, prasidėjus teisinėms procedūroms, tokių įrodymų nereikėtų ieškoti. Todėl kiekvienas įrodymas, kuriuo patvirtinama, kad buvo siekiama atskleisti dizainą (ir kad šis tikslas pasiektas), turi būti kruopščiai saugomas.


Atskleidimas suinteresuotosioms grupėms Europos Sąjungoje turi suteikti galimybę sužinoti apie dizainą. Atskleisti dizainą vienoje valstybėje narėje pakanka, jeigu dizainas atskleidžiamas tokiu būdu, kad šiame sektoriuje Europos Sąjungoje veikiančios suinteresuotosios grupės galėtų sužinoti apie dizainą. To turėtų pakakti neregistruotojo Bendrijos dizaino teisei nustatyti. Šios teisės atsiradimą būtų lengviau nustatyti atskleidus dizainą, pavyzdžiui, Europos Sąjungoje rengiamose tarptautinėse mugėse, kuriose dalyvauja visos suinteresuotosios grupės iš visų šalių.

Daugiau informacijos apie ginčus.


Neregistruotųjų Bendrijos dizainų apsauga galioja nuo 2002 m. kovo 6 d. Apsauga suteikiama dizainams, kurie pirmą kartą atskleisti tą dieną ar vėliau. Iki tos dienos atskleisti dizainai nesaugomi.


Pilietybė negali būti kliūtis įgyti dizaino apsaugą Europoje. Pagal apsaugos ir atskleidimo sąlygas ES atskleistas dizainas – tai jį atskleidusiam (juridiniam arba fiziniam) asmeniui suteikiama teisė nepriklausomai nuo jo pilietybės.

Daugiau informacijos apie ginčus.


Neregistruotojo Bendrijos dizaino turėtojas, siekdamas apginti savo teisę arba kovoti su klastojimu, turi sugebėti teismo byloje trečiajai šaliai pateikti:
  1. laiko ir vietos, kada dizainas buvo pirmą kartą atskleistas, įrodymą;
  2. įrodymą, kad dizainas yra būtent atskleistasis dizainas (su jo pagrindinėmis ypatybėmis, ypač tomis, kurios susijusios su individualiomis savybėmis);
  3. įrodymą, kad suinteresuotosios grupės Europos Sąjungoje galėjo sužinoti apie patį atskleidimą. Reikia nepamiršti, kad, mėginant įrodyti atskleidimo datą ir taikymo sritį, gali kilti sunkumų. Tai būdinga neregistruotojo Bendrijos dizaino sistemai, nors kitais atžvilgiais tai yra lengvai pritaikoma apsaugos forma.
  4. įrodymą, kad įtariamas klastotojas iš tikrųjų nukopijavo saugomą dizainą.
Išsamesnės informacijos ieškokite2001 m. gruodžio 12 d. Tarybos reglamente (EB) Nr.  6/2002 dėl Bendrijos dizaino.


Ieškinius dėl pažeidimo nagrinėja ne EUIPO, o Bendrijos dizaino teismai, kuriuos paskiria valstybės narės. Jeigu jūsų dizainas nukopijuojamas, turite paduoti ieškinį dėl jūsų teisę pažeidusio asmens padarytos žalos vienam iš šių teismų.

Sužinokite daugiau apie registraciją, kad šito išvengtumėte.


Nederėtų kalbėti apie vienos teisės pavertimą kita. Tam pačiam dizainui gali būti taikomos abi teisės.
Vis dėlto svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad reglamente nustatytas 1 metų lengvatinis laikotarpis, per kurį galite ištirti rinką turėdami neregistruotojo Bendrijos dizaino apsaugą, ir vėliau įregistruoti registruotąjį Bendrijos dizainą. Taikant lengvatinį laikotarpį nebus laikoma, kad per šį laikotarpį panaikinote savo dizaino naujumą.
Tačiau jeigu savo registruotojo Bendrijos dizaino paraišką paduodate praėjus daugiau nei 1 metams nuo pirmojo dizaino atskleidimo, gali atsitikti taip, kad jūsų registruotasis Bendrijos dizainas vėliau bus paskelbtas negaliojančiu.
Todėl negalima visus 3 metus turėti neregistruotojo Bendrijos dizaino apsaugą, o vėliau paduoti registruotojo Bendrijos dizaino paraišką, nes tada dizainas nebeatitiks naujumo reikalavimų.


Šiame puslapyje pateikiami klausimai ir atsakymai naudojami tik informaciniais tikslais ir nėra teisinė nuoroda. Daugiau informacijos ieškokite Europos Sąjungos prekių ženklų ir Bendrijos dizaino reglamentuose arba prekių ženklų / dizaino rekomendacijose.

Daugiau informacijos apie tai, kaip Tarnyba tvarko jūsų asmens duomenis, rasite Duomenų apsaugos pranešime.
 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.