Eiti į pradžios puslapį
EUIPO
Apsaugokite savo prekių ženklus ir dizainą Europos Sąjungoje

Apsaugokite savo intelektinę nuosavybę Europos Sąjungoje

Paraiškų teikimo ir registracijos procedūra

 

Paraišką gali paduoti bet kurios šalies fizinis arba juridinis asmuo.
Daugiau informacijos.


ES prekių ženklų paraiškas galima paduoti tik EUIPO. Paraišką galima paduoti vienu iš toliau nurodytų būdų:
 • užpildyti e. paraišką Naudotojo skiltyje,
 • paštu,
 • per kurjerio tarnybą.


Ne. Paraiškos gali būti pateiktos elektroninėmis priemonėmis (be kita ko, pasinaudojant EUIPO internetinėmis priemonėmis, kaip nurodyta atsakant į klausimą „Kaip pateikti Europos Sąjungos prekių ženklo paraišką“), paštu ar per kurjerio tarnybą. E. paštu nepriimama jokia konkretaus formato rinkmena.


ES prekių ženklų paraišką galima pateikti bet kuria iš 23 Europos Sąjungos kalbų („pirmoji kalba“).
Be to, vieną iš penkių Tarnybos kalbų – anglų, prancūzų, vokiečių, italų arba ispanų – būtina nurodyti kaip antrąją kalbą. Antroji kalba turi skirtis nuo pirmosios pasirinktos kalbos; tai bus galimų protesto ir (arba) anuliavimo bylų nagrinėjimo kalba.


Paraiškos pateikimo data bus vėlesnė nei faktinė paraiškos gavimo Tarnyboje data arba paraiška apskritai bus atmesta. EUIPO pateiks raštą apie trūkumus ir paragins per 2  mėnesius ištaisyti su reikalavimais susijusius trūkumus. Šis terminas negali būti pratęstas. Kai reikalavimai įvykdomi, paraiškos pateikimo diena laikoma data, kurią pateikta visa privaloma informacija, įskaitant mokėjimą. Jeigu šie reikalavimai neįvykdomi (žr. Europos Sąjungos prekių ženklų reglamento 31 straipsnį, kuriame nurodyti visi reikalavimai, kuriuos turi atitikti paraiškos, arba Gairių B dalies „Nagrinėjimas“ 2 skirsnio „Formalumai“ 4 punktą, kuriame pateikiama visa informacija), ESPŽ paraiška nebus vertinama kaip paraiška dėl ESPŽ („laikoma nepateikta“), o visi jau sumokėti mokesčiai bus grąžinti.


Mūsų puslapyje   „Formos ir dokumentų pateikimas“  rasite visas mūsų internetines formas, taip pat PDF formas, jei atitinkamoms paslaugoms dar nėra parengta internetinio sprendimo.
Dėl konkrečios rinkmenos korespondencija visada turi būti pateikiama vienu iš šių būdų: Visais atvejais nurodykite rinkmenos numerį.
* Pateikimas asmeniškai – užpildykite ir turėkite su savimi mūsų Dokumentų pateikimo patvirtinimą (po dvi kopijas kiekvienam dokumentui, kurį norite pateikti).  Pažymėtina, kad nuo 2017 m. spalio 1 d.  jokių dokumentų, susijusių su ES prekių ženklais, asmeniškai pateikti nebegalima.  Bus laikoma, kad tokie asmeniškai pristatyti dokumentai nebuvo gauti.
Jei dokumento versijos anglų ir kitomis kalbomis skiriasi ar neatitinka viena kitos, pirmenybė teikiama tekstui anglų kalba.
Daugiau informacijos galima rasti  DUK apie naująjį ES prekių ženklų reglamentą.


Kad galėtų būti suteikta paraiškos pateikimo data, į kiekvieną ESPŽ paraišką turi būti įtrauktas prekių ir paslaugų sąrašas. Sąrašas turi būti klasifikuotas pagal Nicos sutartį. Nicos klasifikacijos 1–34 klasės skirtos prekėms, o 35–45 klasės – paslaugoms. Kiekviena klasė turi antraštę, kurioje nurodoma bendro pobūdžio informacija apie tos klasės prekes ar paslaugas.
Labai svarbu paraišką pateikti dėl prekių ir paslaugų klasių, susijusių su jūsų verslu, nes tai turės tiesioginės įtakos tam, kiek bus apsaugotas jūsų ES prekių ženklas.
Daugiau informacijos apie Nicos klasifikaciją galima rasti Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos (PINO) svetainėje http://www.wipo.int.


Pateikdami elektroninę paraišką, vartotojai gali pasirinkti iš anksto patvirtintus terminus ir kurti savo prekių ir paslaugų sąrašus. Šie terminai paimti iš suderintos duomenų bazės ir bus automatiškai priimti klasifikacijos tikslais. Iš anksto patvirtintų terminų vartojimas padeda užtikrinti sklandesnį prekių ženklų registracijos procesą. Suderintoje duomenų bazėje pateikiami terminai, kurie klasifikavimo tikslais pripažįstami visose ES tarnybose.
Prieš pateikdami paraišką vartotojai gali:


Taip, bet kuris ženklas, atitinkantis ES prekių ženklo reglamento reikalavimus, gali būti registruotas kaip prekių ženklas. Registruodami savo bendrovės pavadinimą ir (arba) logotipą, užtikrintumėte geresnę savo ženklo ir reputacijos apsaugą. Registracija jums padeda užkirsti kelią trečiosioms šalims naudotis ir registruoti tokius pat kaip jūsų arba per daug į juos panašius verslo prekių ženklus.
 


Kilus ginčui dėl interneto domeno vardo, pasidomėkite PINO Alternatyvaus ginčų sprendimo procedūra.


Ne. ES prekių ženklų paraiškoje pateikto originalaus prekių ir paslaugų sąrašo papildyti negalima, jį galima tik apriboti. Kitaip tariant, negalite į pirminę paduotą paraišką įtraukti produktų ar klasių, nebent pateikiate naują to paties prekių ženklo paraišką su papildomomis klasėmis.


Paduodant paraišką baziniu paraiškos mokesčiu sumokama tik už vieną klasę. Jei norite įtraukti daugiau nei vieną prekių ar paslaugų klasę, mokėti reikia už kiekvieną papildomą klasę. Daugiau informacijos.
Jei norėtumėte pridėti naujų prekių ir (arba) paslaugų klasių po savo ES prekių ženklo paraiškos registracijos, turite pateikti naują ES prekių ženklo paraišką ir nurodyti naujas klases, kurias norėtumėte įtraukti.
Daugiau informacijos apie prekių ir (arba) paslaugų klases.


Galima atlikti tik nedidelius pakeitimus, jeigu dėl jų iš esmės nepasikeičia pats ženklas.
Ženklo atvaizdo pakeitimų klausimą tarnyba reglamentuoja labai griežtai. Išsamesnės informacijos galima rasti Gairių B dalies „Nagrinėjimas“ 2 skirsnio „Formalumai“ 15 punkte.


Kad jūsų paraiška būtų išnagrinėta greitai, turėtumėte atlikti tokius veiksmus.
 • Mokėjimas iš anksto. Jei mokate iš einamosios sąskaitos, reikės jūsų sutikimo, kad pinigai būtų nurašyti nedelsiant. Jei mokate banko pinigų pervedimu, pervedimą turėsite atlikti iškart po paraiškos pateikimo. Įveskite pranešime pateiktą sandorio bankinį kodą.
 • Užpildykite parengtą formą, kuri turi būti pateikta jūsų bankui (ją galima rasti jūsų patvirtinimo pranešime, kurį gaunate pateikę paraišką).
 • Norėdami laikytis „Sparčiosios procedūros“ sąlygų*, pasirinkite atitinkamas prekes ir paslaugas (daugiau informacijos pateikiama Suderintos duomenų bazės apraše).

*Jei per nagrinėjimo procedūrą nenustatoma jokių prieštaravimų, jūsų dokumentai bus peržiūrėti greičiau.

Daugiau informacijos apie visą registracijos procesą, įskaitant procesą iki paskelbimo.

 


Taip, galite. Tarnyba informuos jus ir paprašys per nustatytą laiką paskirti atstovą, jei paraišką pateikiate iš EEE (Europos ekonominė erdvė) nepriklausančios šalies.
Papildoma informacija:


Tarnyba atmes jūsų prekių ženklo paraišką, jeigu manys, kad jis neatitinka tam tikrų kitų reikalavimų, kurie dar vadinami absoliučiais pagrindais.

ES prekių ženklų reglamento 7 straipsnyje išvardyti Absoliutūs atsisakymo registruoti pagrindai. Prekių ženklo paraiškos, kurios nėra atmetamos šiame etape, yra paskelbiamos. Žr. visą registracijos eigą.

Absoliučius atsisakymo registruoti pagrindus būtina atskirti nuo santykinių atsisakymo registruoti pagrindų, kurie yra nagrinėjami tik tuomet, kai paskelbus ESPŽ paraišką kokia nors trečioji šalis, remdamasi prieštaravimu dėl vienos ar kelių ankstesnių teisių (kaip antai ankstesnis prekių ženklas), pateikia vieną ar daugiau protestų.

EUIPO ex officio santykinių atsisakymo registruoti pagrindų nenagrinės. Jais gali remtis tik trečiosios šalys per protesto arba registracijos anuliavimo procedūrą po ES prekių ženklo įregistravimo. Norėdami sužinoti apie atitinkamus mokesčius ir pamatyti skirtumus, puslapyje „Registracijos procesas“ pasirinkite kortelę „protestas“.


Taip. Tarnyba atsisako registruoti ES prekių ženklo paraišką, net jeigu atsisakymo registruoti pagrindas galioja ne visoje Europos Sąjungoje. Pavyzdžiui, jeigu prekių ženklą sudaro produkto nuoroda viena oficialiąja Europos Sąjungos valstybės narės kalba, Tarnyba atsisakys registruoti ES prekių ženklo paraišką.
Anksčiau įgytos teisės, kurios nurodomos proteste arba prašyme registraciją pripažinti negaliojančia, apsunkina ES prekių ženklo registraciją, net jeigu jos galioja tik vienoje Europos Sąjungos valstybėje narėje. Vis dėlto atvejų, kai paraiška turi būti atmesta, nes ženklas neturi skiriamojo požymio, yra aprašomasis arba tapęs bendriniu terminu tik vienoje iš Europos Sąjungos kalbų (kuri nėra viena iš pagrindinių pasaulio prekybos kalbų), pasitaiko retai. Tokiais atvejais, EUIPO vykdant protesto arba prekių ženklo pripažinimo negaliojančiu procedūrą, bus sudarytos plačios galimybės pasiekti taikų susitarimą.

Daugiau informacijos apie ES prekių ženklo naudojimą ir apsaugą.


Atmestą ES prekių ženklo paraišką arba paskelbtą negaliojančia ar panaikintą ES prekių ženklo paraišką galima paversti nacionaline prekių ženklo paraiška visose Europos Sąjungos valstybėse narėse, kuriose negalioja atsisakymo pagrindas. Bus laikoma, kad tokios nacionalinės prekių ženklo paraiškos buvo pateiktos ES prekių ženklo paraiškos pateikimo dieną.


Pavertimas – tai procedūra, kuri gali būti taikoma Europos Sąjungos prekių ženklams (ESPŽ) ir tarptautinei registracijai.

Jei ES prekių ženklas nustoja galioti, jį galima paversti tokiais prekių ženklais, kurie galioja tam tikrose valstybėse narėse. Pavertimas ypač naudingas siekiant įveikti galimas su ESPŽ vientisumu susijusias problemas.

Pvz., jei registruojant Europos Sąjungos prekių ženklą susiduriama su problema tik vienoje ar tam tikrose šalyse dėl absoliučių pagrindų arba dėl protesto, pagrįsto anksčiau galiojusia teise tik vienoje ar tam tikrose šalyse, ESPŽ paraiškos teikėjas gali pateikti ESPŽ pavertimo paraišką ir pateikti individualaus nacionalinio prekių ženklo paraišką šalyse, kuriose šie apribojimai nebūtų taikomi.

Tarptautinę registraciją galima paversti ES valstybių narių nacionalinėmis prekių ženklo paraiškomis ir Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos (PINO) Madrido susitarimo arba Madrido protokolo susitariančiųjų šalių nuoroda.

Daugiau informacijos galima rasti Gairių E dalies  „Registro tvarkymo operacijos“ 2 skirsnyje „Pavertimas“.


Tarptautinės registracijos, kuria nurodoma ES teritorija, pavertimo negalima painioti su keitimu – Madrido protokole nustatyta teisine priemone, kuria siekiama sušvelninti 5 metų priklausomybės laikotarpio pasekmes.
Atliekant keitimą, centralizuotai užginčytą ženklą galima paversti tiesiogine ESPŽ paraiška, tačiau galimybė ES nuorodą paversti nacionalinėmis paraiškomis nenumatyta.
Daugiau informacijos apie pavertimo principus ir formalumus galima rasti Gairių  E dalies „Registro tvarkymo operacijos“ 2 skirsnyje „Pavertimas“ ir  M dalyje „Tarptautiniai ženklai“.


Norėdami, kad jūsų paraiška būtų nagrinėjama pagal „Sparčiąją procedūrą“, mokestį turėsite sumokėti teikdami paraišką arba, jeigu pervedate pinigus banke, padaryti tai netrukus po to (žr. išsamiau apie pinigų pervedimus banke ir „Sparčiosios procedūros“ sąlygų sąrašą). Taip pat turėsite naudotis EUIPO iš anksto patvirtintų klasifikavimo terminų duomenų baze (suderinta duomenų bazė).
 


Penkių etapų forma yra pritaikyta „Sparčiajai procedūrai“, todėl joje yra privalomi laukeliai ir pasirenkamos funkcijos, kuriomis užtikrinama, kad jūsų paraiška būtų nagrinėjama kuo greičiau.

Mūsų išplėstinė forma parengta taip, kad būtumėte informuojami, kada jūsų paraiška nagrinėjama pagal „Sparčiąją procedūrą“, o kada – ne. Jeigu jūsų paraiška neatitinka bent vienos „Sparčiosios procedūros“ sąlygos, formoje bus rodomas atitinkamas pranešimas. Tuomet galite nuspręsti, ar atlikti formoje nurodytus pataisymus, ar tiesiog pateikti paraišką įprasta tvarka. Įprasta tvarka nagrinėjamos paraiškos paprastai paskelbiamos per 8–11 savaičių nuo mokesčio sumokėjimo.

Jeigu jūsų prekių ženklo paraiška atitinka „Sparčiosios procedūros“ sąlygas, virš savo prekių ženklo paraiškos nagrinėjimo terminų juostos, kuri rodoma „eSearch plus“, matysite „Sparčiosios procedūros“ logotipą.


Net jei pateikimo metu kai kurios paraiškos atitinka „Sparčiosios procedūros“ sąlygas, vėliau jos gali tų sąlygų nebeatitikti. Tai gali lemti trūkumas, nustatytas nagrinėjant absoliučius pagrindus, pavyzdžiui, vėlavimas sumokėti, prašymas apriboti prekes ir paslaugas arba kiti trūkumai, kaip antai su atstovu susijusi problema.

Žr. išsamų „Sparčiosios procedūros“ sąlygų sąrašą.


Pateiktame paraiškos formos laukelyje pareiškėjai arba atstovai gali įrašyti savo nuorodą, kurią turi sudaryti ne daugiau kaip 20 simbolių, pvz., inicialai, raidžių derinys, skaičiai ir pan. Ši nuoroda gali būti naudinga, kai reikia atskirti įvairias paduotas paraiškas.

Identifikacinis numeris yra Tarnybos paskirtas numeris, pagal kurį atpažįstami pareiškėjai ir atstovai.

Kai EUIPO pareiškėjui ar atstovui suteikia identifikacinį numerį, būsimose paraiškose pakanka nurodyti tą identifikacinį numerį ir pareiškėjo ir (arba) atstovo pavardę ar pavadinimą.

Jeigu identifikacinio numerio nėra, būtina užpildyti visus su pareiškėjais ir (arba) atstovais susijusius laukelius.


Identifikacinius numerius galite nustatyti ieškodami savo prekių ženklo vienoje iš EUIPO internetinių duomenų bazių – „eSearch plus“ arba „TMview“.


Paraišką galite pateikti: Kai jūsų paraiška bus patvirtinta, sistemoje jums bus sukurtas ESPŽ paraiškos numeris.
 


ES prekių ženklas gali būti sudarytas iš bet kokių žymenų, visų pirma iš žodžių, įskaitant asmenvardžius, ar piešinių, raidžių, skaitmenų, spalvų, išorinės prekių ar prekių pakuotės formos arba garsų, jeigu:
 • tokie žymenys gali padėti atskirti vienos įmonės prekes ar paslaugas nuo kitos įmonės prekių ar paslaugų ir
 • tokie žymenys vaizduojami taip, kad kompetentingos institucijos ir visuomenė galėtų aiškiai ir tiksliai nustatyti apsaugos aspektą.
Žymenys turi būti vaizduojami tinkamos formos, panaudojant plačiai prieinamą technologiją, kurią galima aiškiai, tiksliai, užbaigtai, lengvai prieinamai, suprantamai, nuolat ir objektyviai perteikti registre. Daugiau informacijos apie EUIPO priimamus rinkmenų formatus teikiant prekių ženklo paraišką. Taip pat galite peržiūrėti Tarnybos vykdomojo direktoriaus 2017 m. rugsėjo 22 d. sprendimą Nr. EX-17-6 dėl priedų, pateiktų duomenų laikmenose, techninių specifikacijų.

Europos Sąjungos prekių ženklo įgyvendinimo reglamente nustatytos konkrečios taisyklės ir reikalavimai, kurie taikomi dažniausiai pasitaikančioms prekių ženklų rūšims.

Daugiau prekių ženklų ir jų rūšių pavyzdžių rasite mūsų svetainėje.


Pranešime apie gautą paraišką minima tik tai, kad pateikta vaizdinio ženklo paraiška. Taip yra todėl, kad terminas „vaizdinis ženklas“ apima „sudėtinius“ arba „stilizuotus“ ženklus, „žodį ir logotipą“ ir pan. (vaizdinių ženklų pavyzdžių rasite mūsų svetainėje). Pagal EUIPO praktiką vaizdinį ženklą sudaro:
 • tik vaizdiniai elementai,
 • žodinių ir vaizdinių ar kitokių grafinių elementų derinys,
 • žodiniai nestandartinio šrifto elementai,
 • spalvoti žodiniai elementai,
 • žodiniai elementai, užrašyti daugiau nei vienoje eilutėje,
 • ne ES kalbų abėcėlių raidės,
 • žymenys, kurių neįmanoma atkurti rašant klaviatūra,
 • išvardytų elementų deriniai.
Variantas „vaizdinis ženklas su žodiniais elementais“ į paraiškos formą įtrauktas tam, kad pareiškėjas galėtų įvesti žodinius elementus.
Daugiau informacijos apie ES prekių ženklų teisinę informaciją.


Ne, apsauga suteikiama teksto ir vaizdinio elemento deriniui, kuris matomas viso ženklo vaizde. Pavyzdžių rasite mūsų svetainėje.


Vaizdinio ženklo.


Nurodyti spalvų vaizdiniuose ES prekių ženkluose nebėra galimybės.


Teikiant bet kokio ES prekių ženklo paraišką aprašymo pridėti nebereikalaujama. Pagal Europos Sąjungos prekių ženklų įgyvendinimo reglamento 3 straipsnį prie pozicinių ženklų, ženklų su raštais, spalvinių ženklų, kuriuos sudaro spalvų derinys, ir judančių ženklų aprašymus galima pridėti. Kai prie ženklų vaizdo pridedamas aprašymas, tas aprašymas turi derėti su vaizdu, o ženklo taikymo sritis juo neturi būti išplečiama.


Taip, savo paraišką galite atšaukti bet kuriuo metu, tačiau jau sumokėti mokesčiai nebus grąžinti, nebent prašymas dėl atšaukimo bus gautas paraiškos pateikimo dieną (UTC + 1). Už paraiškos atšaukimą papildomai mokėti nereikia. Prašymą dėl atšaukimo galima tiesiogiai pateikti eSearch plus tinklalapyje, pasirinkus atitinkamą e. veiksmą ES prekių ženklo skiltyje „Veiksmai ir komunikacija“.Pareiškimas turėtų būti aiškus ir vienareikšmis, pvz., „Atsiimu ES prekių ženklo paraišką Nr. XYZ“.
Tarnyba neturi spausdintos prašymo atsiimti ES prekių ženklo paraišką versijos, todėl taip pat galima siųsti pranešimą iš savo Naudotojo skilties arba laišku (e. pašto žinutės nepriimamos).


Egzistuoja trijų rūšių ES prekių ženklai: individualūs, kolektyviniai arba sertifikavimo ženklai.


Kolektyvinis ženklas gali būti bet koks ženklas (pvz., žodinis, vaizdinis, trimatis ir pan.), jeigu jis priklauso pagal viešąją teisę įsteigtam juridiniam asmeniui arba asociacijai ir yra naudojamas tos asociacijos narių prekėms ir paslaugoms atskirti nuo kitų įmonių prekių ir paslaugų. Paraiškas dėl ES kolektyvinių ženklų gali teikti tik gamintojų, paslaugų teikėjų arba verslininkų asociacijos, taip pat juridiniai asmenys, kurių veikla reglamentuojama pagal viešąją teisę.


Ne, „kolektyvinis“ nereiškia, kad ženklas priklauso keliems asmenims (bendrapareiškėjams ir (arba) bendrasavininkiams), kad jame nurodoma daugiau nei viena šalis arba kad jis galioja daugiau nei vienoje šalyje (ES prekių ženklų sistema automatiškai galioja visose ES šalyse).

Europos Sąjungos prekių ženklų reglamente pateikiamos konkrečios kolektyvinių ženklų apsaugos nuostatos. Nuoroda, pagal kurią atpažįstama prekių ar paslaugų geografinė kilmė, nėra kliūtis registruoti kolektyvinį ženklą. Priešingai yra su individualiu ES prekių ženklu – tokia geografinė nuoroda negali būti registruota.

Kolektyvinio ženklo pareiškėjas turi pateikti ženklo naudojimo taisykles per 2 mėnesius nuo paraiškos padavimo datos.
Daugiau informacijos galima rasti Europos Sąjungos prekių ženklų reglamento 74–82 straipsniuose ir Gairių B dalies „Nagrinėjimas“ 4 skirsnio „Absoliutūs atsisakymo registruoti pagrindai“ 15 skyriuje „Europos Sąjungos kolektyviniai ženklai“.


Taip, kai pateikiama elektroninė paraiška dėl ES kolektyvinio ženklo, mokėti reikia mažiau nei tada, kai paraiška dėl ES kolektyvinio ženklo pateikiama įprastai.

Daugiau informacijos apie mokesčių skirtumus galima rasti puslapyje, kuriame kalbama apie tiesiogiai EUIPO mokėtinus mokesčius.


Galima prašyti taikyti pirmumo teisę vienai ar kelioms ankstesnėms prekių ženklo paraiškoms, būtent nacionalinei (arba Beniliukso) paraiškai, pateiktai valstybėje, pasirašiusioje Paryžiaus konvenciją, PPO valstybėje narėje ar valstybėje, kurios atžvilgiu Komisija pripažino abipusiškumą (arba bet kurios iš tokių valstybių vardu), taip pat ES prekių ženklo paraiškai.

„Konvencijos pirmumo“ teisė yra laiko požiūriu apribota teisė, atsirandanti pirmą kartą įprasta tvarka pateikus paraišką dėl prekių ženklo. Įprastinis paraiškos pateikimas valstybėje – tai bet koks paraiškos pateikimas, leidžiantis nustatyti datą, kada paraiška buvo pateikta atitinkamoje valstybėje, kad ir kokie sprendimai dėl paraiškos būtų priimti vėliau (Paryžiaus konvencijos 4 straipsnio 3 dalis). Prašymą galima pateikti per 6 mėnesius nuo pirmojo paraiškos pateikimo.

Prašymas pripažinti pirmumo teisę turi būti pateiktas kartu su ES prekių ženklo paraiška arba atskirai tą pačią dieną, kaip ir ESPŽ paraiška. Daugiau informacijos apie prašymų pripažinti „konvencijos pirmumo teisės“ principus ir formalumus galima rasti Gairių B dalies „Nagrinėjimas“ 2 skirsnio „Formalumai“ 15 punkte „Konvencijos pirmumo teisė“, taip pat specialiame skirsnyje „DUK apie teisinę reformą“.


Prašymai pripažinti pirmumo teisę turi būti pateikti kartu su ES prekių ženklo paraiška; juose turi būti nurodyta ankstesnės paraiškos data, numeris ir šalis.

Būtina atsižvelgti į tai, jog Tarnyba paskelbs prašymą suteikti pirmumo teisę „kaip pateikta“, t. y. Tarnyba netvirtins prašymo suteikti pirmumo teisę pagrįstumo.

Daugiau informacijos apie įrodymus, kuriuos reikia pateikti (atitinkamos pirmosios paraiškos kopija, kalba ir terminai) teikiant prašymą pripažinti pirmumo teisę ar pirmaeiliškumą galima rasti Tarnybos vadovo 2005 m. birželio 1 d. sprendime Nr. EX-05-5.

Išsamesnės informacijos galima rasti Gairių B dalies „Nagrinėjimas“ 2 skirsnyje „Formalumai“.
Norėdami gauti daugiau informacijos apie tai, kaip į savo internetinę paraišką įtraukti prašymą pripažinti pirmumo teisę, atsidarykite išplėstinę formą.


Jeigu pareiškėjas ES prekių ženklui eksponavo pateiktu ženklu pažymėtas prekes ar paslaugas oficialiai pripažintoje tarptautinėje parodoje, pateikęs paraišką per 6 mėnesius nuo pirmojo eksponavimo jis gali prašyti suteikti parodos pirmumo teisę. Turi būti pateikti atitinkami eksponavimo įrodymai.
Daugiau informacijos apie prašymų suteikti parodos pirmumo teisę principus ir formalumus galima rasti Gairių B dalies „Nagrinėjimas“ 2 skirsnio „Formalumai“ 16 punkte „Parodos pirmumo teisė“.


Jeigu Europos Sąjungos prekių ženklo pareiškėjai arba savininkai jau turi ankstesnį tapatų įregistruotą nacionalinį arba tarptautinį prekių ženklą tapačioms prekėms ir paslaugoms žymėti vienoje arba keliose valstybėse narėse, jie gali, pateikdami ES prekių ženklo paraišką, per 2 mėnesius nuo jos padavimo dienos arba bet kuriuo metu po ES prekių ženklo registracijos prašyti pripažinti to prekių ženklo pirmaeiliškumą ir taip apsaugoti savo ankstesnes teises, net jeigu ankstesnio ženklo jie ir neatnaujina.
Daugiau informacijos apie prašymų pripažinti pirmaeiliškumą principus ir formalumus galima rasti Gairių B dalies „Nagrinėjimas“ 2 skirsnio „Formalumai“ 17 punkte „Pirmaeiliškumas“.


Iš esmės prašymą pagrindžiantys dokumentai turi būti pateikti per 3 mėnesius nuo datos, kai paprašoma pripažinti pirmaeiliškumą.
Daugiau informacijos apie patvirtinamąją informaciją, pateiktiną su prašymu pripažinti pirmumo teisę ar pirmaeiliškumą, galima rasti Tarnybos vadovo 2005 m. birželio 1 d. sprendime Nr. EX-05-5.
Išsamesnės informacijos galima rasti Gairių B dalies „Nagrinėjimas“ 2 skirsnyje „Formalumai“.
Norėdami gauti daugiau informacijos apie tai, kaip į savo internetinę paraišką įtraukti prašymą pripažinti pirmaeiliškumą, atsidarykite išplėstinę formą.


Pirmumo teisė reiškia, kad pirmumo data yra laikoma ES prekių ženklo paraiškos, kuria siekiama nustatyti pirmenybės teises, pateikimo data.
Pirmaeiliškumas pagal ES prekių ženklų reglamentą reiškia vien tai, kad, jeigu Europos Sąjungos prekių ženklo savininkas atsisako ankstesnio prekių ženklo arba leidžia pasibaigti jo galiojimo laikui, laikoma, jog jis ir toliau naudojasi tokiomis teisėmis, kokias turėtų, jeigu ankstesnio prekių ženklo registracija galiotų toliau.
Pažymėtina, kad prašymą pripažinti pirmaeiliškumą galima pateikti tik dėl ankstesnės registracijos, o ne dėl ankstesnės paraiškos.


Tai – data, kai ES prekių ženklas įtraukiamas į Europos Sąjungos prekių ženklų registrą (prieš suteikiant leidimą apie registraciją paskelbti Europos Sąjungos prekių ženklų biuletenyje). Registracijos pažymėjime ši data nurodoma pirmojo puslapio apačioje, kairėje pusėje prie žodžio „Įregistruota“.
Įregistravus ES prekių ženklą, savininkui bus suteiktos išimtinės teisės į jį. ES prekių ženklo suteikiamos teisės turės pirmenybę trečiųjų šalių atžvilgiu nuo prekių ženklo registracijos paskelbimo dienos.

Daugiau informacijos apie ES prekių ženklų registracijos procedūrą galima rasti puslapyje „Registracijos procesas“.


ESPŽ registracijos procedūrą sudaro šie trys pagrindiniai etapai:
 1. paraiškos nagrinėjimas,
 2. protestas (tik jei dėl ES prekių ženklo paraiškos pateiktas protestas),
 3. registracija.


Europos Sąjungos prekių ženklas (ESPŽ) galioja 10 metų. Jo galiojimą galima neribotai pratęsti 10 metų laikotarpiams. Likus šešiems mėnesiams iki registracijos galiojimo pabaigos, EUIPO raštu praneš savininkui, atstovui ar bet kuriam kitam registruotam teisių turėtojui, kad registracijos galiojimą reikia pratęsti. Jeigu tokia informacija nepateikiama, tai neturi įtakos registracijos galiojimo termino pabaigai ir Tarnyba už tai neprisiima atsakomybės.
Registracijos galiojimo pratęsimo prašymą galima pateikti internetu užpildant galiojimo pratęsimo prašymo formą.

Daugiau informacijos apie ES prekių ženklų galiojimo pratęsimą galima rasti:


Teiginį dėl įgyto skiriamojo požymio galima pateikti registruojant prekių ženklą, kuris neturi skiriamojo požymio per se, bet įgijo skiriamąjį požymį, nes buvo naudojamas rinkoje.
 
Kad prekių ženklas būtų užregistruotas, jis turi turėti būdingą skiriamąjį požymį, t. y. jį turi būti galima atskirti, jis negali būti aprašomojo pobūdžio ir jo negali sudaryti kasdienėje kalboje bendriniais tapę žodžiai ar ženklai. Tačiau, nukrypstant nuo šios taisyklės, ženklo registracija galima, jei pareiškėjas pateikia įrodymų, kad ženklas įgijo skiriamąjį požymį dėl naudojimo. Šiuo atveju reikės įrodyti, kad bent pakankamai didelė atitinkamos visuomenės dalis ženklą suvokia kaip prekių ženklą (t. y. jie suvokia, kad paraiškoje nurodytas prekes pagamino ir paslaugas suteikė tam tikra konkreti įmonė).
 
Tarnyba prekių ženklo įgytą skiriamąjį požymį nagrinėja tik tuomet, kai to aiškiai paprašo pareiškėjas, ir niekada – savo iniciatyva. Teiginį dėl įgyto skiriamojo požymio reikia pateikti kaip papildomą teiginį arba kaip pagrindinį teiginį.
 
Daugiau informacijos rasite Gairėse.


Jei teikiate pagrindinį teiginį, Tarnyba priims sprendimą dėl paties ženklo skiriamojo požymio ir kartu – dėl skiriamojo požymio, įgyto dėl naudojimo. Dėl abiejų aspektų bus priimtas vienas bendras sprendimas. Dėl šio sprendimo galima pateikti apeliaciją.
 
Jei teikiate papildomą teiginį, paraiška bus nagrinėjama dviem etapais. Pirmiausia Tarnyba priims sprendimątik dėl paties ženklo skiriamojo požymio; kai bus priimtas galutinis sprendimas, ji nagrinės tik teiginį dėl įgyto skiriamojo požymio ir dėl šio aspekto priims oficialų sprendimą. Dėl kiekvieno sprendimo atskirai galima pateikti apeliaciją, laikantis atitinkamų jiems nustatytų terminų.
 
Pareiškėjas pats sprendžia, kokio tipo teiginį pateikti. Tai priklauso nuo jo (jos) interesų, pvz., registracijos procedūrų greitumo, sunkumų renkant įrodymus reikalavimui dėl skiriamojo požymio, įgyto dėl naudojimo, pagrįsti arba net tai, ar svarbu, kad būtų priimtas galutinis sprendimas dėl ženklo būdingo skiriamojo požymio.
 
Daugiau informacijos rasite Gairėse.


Tarnyba nagrinėja tariamai įgytą prekių ženklo skiriamąjį požymį tik gavusi aiškų pareiškėjo teiginį.
 
Teiginius galima pateikti registracijos paraiškoje arba tol, kol nesibaigė laikotarpis, per kurį reikia pateikti pastabas atsakant į pirmąjį Tarnybos prieštaravimo raštą.
 
Pateikti teiginį nepakanka; turi būti aiškiai ir tiksliai nurodyta, koks tai teiginys: pagrindinis ar papildomas. Jei teiginio tipas neaiškus, Tarnyba išsiųs trūkumų raštą ir nurodys, per kiek laiko pareiškėjas turi patikslinti teiginio tipą.
 
Daugiau informacijos rasite Gairėse.


Jei teiginys pateiktas su paraiška, kai Tarnyba pareiškia prieštaravimą dėl ženklo, pareiškėjui pasiūloma per nustatytą laiką pateikti reikiamus įrodymus ir pastabas dėl prieštaravimo.
 
Jei pareiškėjas pateikia pagrindinį teiginį atsakydamas į pirmąjį prieštaravimo raštą, bet tuo pačiu metu nepateikia įrodymų, Tarnyba parengia pranešimą, kuriame pareiškėjo prašoma per 2 mėnesius pateikti įrodymus.


Jei pateikėte papildomą teiginį, paraiška nagrinėjama dviem etapais. Pasibaigus pirmam etapui, t. y. kai priimtas galutinis sprendimas dėl būdingo skiriamojo požymio, ir atsižvelgdama į visas apeliacijos galimybes, Tarnyba pradės antrą etapą dėl ženklo įgyto skiriamojo požymio, informuodama pareiškėją apie tai, kad procedūros atnaujinamos ir kad nustatytas terminas naudojimo įrodymams pateikti.


Šiame puslapyje pateikti klausimai ir atsakymai naudojami tik informaciniais tikslais ir nėra teisinė nuoroda. Daugiau informacijos ieškokite Europos Sąjungos prekių ženklų ir Bendrijos dizaino reglamentuose arba prekių ženklų / dizaino rekomendacijose.

Daugiau informacijos apie tai, kaip tarnyba tvarko jūsų asmens duomenis, rasite pareiškime dėl duomenų apsaugos.
 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.