Pateikti paraišką dėl tarptautinio prekių ženklo internetu

Naudodamiesi tarptautinės paraiškos (TP) forma registruotieji naudotojai gali per Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos (PINO) administruojamą Madrido protokolo sistemą pateikti paraišką dėl tarptautinio prekių ženklo. Tarptautinė paraiška gali būti pagrįsta Europos Sąjungos prekių ženklais (ESPŽ), Europos Sąjungos prekių ženklų paraiškomis (ESPŽP) ar abiem kartu.

Atminkite, kad norėdami naudotis šiomis priemonėmis turite būti prisijungę ir kad šiems veiksmams taikomas mokestis.

Pastaba. Visada turite pateikti su konkrečia rinkmena susijusią korespondenciją prisijungę prie savo „User Area“, paštu, įteikdami asmeniškai arba naudodamiesi specialia kurjerių paslauga.

Šiame skyriuje paaiškinta, kaip pateikti vienu ar daugiau ESPŽ (viena ar daugiau ESPŽP) pagrįstą tarptautinę paraišką.

Forma prieinama 23 oficialiosiomis ES kalbomis.

 

1. Kaip rasti tarptautinės paraiškos formą?

2. Kas gali pateikti tarptautinę paraišką?

3. Tarptautinės paraiškos pildymo etapai

4. Kas vyksta pateikus paraiškos formą?