Eiti į pradžios puslapį
EUIPO
Apsaugokite savo prekių ženklus ir dizainą Europos Sąjungoje

Apsaugokite savo intelektinę nuosavybę Europos Sąjungoje

Sertifikavimo ir kolektyviniai ženklai

EUIPO gali būti registruojami ne tik individualūs ženklai, bet ir kitų dviejų rūšių prekių ženklai – sertifikavimo ženklai ir kolektyviniai ženklai. Šiame puslapyje pateikiama informacija apie abiejų rūšių ženklus, taip pat apie išteklius, kuriais galima naudotis pateikiant jų paraiškas.

ES kolektyvinis ženklas rodo, kad tuo ženklu saugomos prekės ar paslaugos yra kilusios iš asociacijos narių ir kad jį gali naudoti tik jos.

O ES sertifikavimo ženklas rodo, kad prekės arba paslaugos atitinka tam tikras naudojimo taisyklėse apibrėžtas charakteristikas.

H. de Toulouse'o-Lautreco plakatas „Confetti“ – pavyzdys, kaip prekių ženklas tapo meno kūriniu
 

Sertifikavimo ženklai

Sertifikavimo ženklai ESPŽ sistemoje yra naujo tipo prekių ženklai. Tai žymenys, kuriais siekiama patvirtinti tam tikras prekių ir paslaugų charakteristikas (pavyzdžiui, jų kokybę); juos galima registruoti nuo 2017 m. spalio 1 d.

ES prekių ženklo reglamente sertifikavimo ženklas apibrėžiamas kaip ženklas, pagal kurį „prekes ar paslaugas, ženklo savininko sertifikuotas atsižvelgiant į medžiagą, prekių pagaminimo arba paslaugų teikimo būdą, kokybę, tikslumą ar kitas charakteristikas, išskyrus geografinę kilmę, galima atskirti nuo tokiu būdu nesertifikuotų prekių ir paslaugų“. (ESPŽR 83 straipsnio 1 dalis).

Skiriasi individualių ir sertifikavimo ženklų paskirtis, taip pat kai kurie formalesni aspektai. Vienas svarbus skirtumas tarp individualaus ženklo ir sertifikavimo ženklo yra tai, kad sertifikavimo ženklo savininkas (fizinis ar juridinis asmuo, institucija arba viešosios teisės reglamentuojamos institucijos ir įstaigos) negali vykdyti veiklos, susijusios su sertifikuotos rūšies prekių tiekimu ir paslaugų teikimu.

ES sertifikavimo ženklai. Neutralumo pareiga

Jei jums priklauso ES sertifikavimo ženklas, galite sertifikuoti prekes ir paslaugas, kurias kitos įmonės naudos savo verslui, tačiau negalite sertifikuoti savo pačių prekių bei paslaugų ir jomis naudotis. ES sertifikavimo ženklo savininkas turi neutralumo pareigą savo sertifikuojamų prekių gamintojų arba paslaugų teikėjų interesų atžvilgiu.

ES sertifikavimo ženklai. Geografinei kilmei taikoma išimtis

Labai svarbu tai, kad ES sertifikavimo ženklo negalima naudoti prekių ir paslaugų geografinei kilmei patvirtinti. Šis draudimas taikomas žymeniui, jo naudojimo taisyklėms ir prekių ir paslaugų sąrašui.

Iš esmės ES sertifikavimo ženklas yra susijęs su tam tikrų prekių ir paslaugų specifinių charakteristikų garantija. Teikiant paraišką dėl ES sertifikavimo ženklo, reikia atsižvelgti į šiuos keturis aspektus:

:

 • ES sertifikavimo ženklas, kaip ir individualus ženklas, turi būti žymuo, kurį galima pavaizduoti ES prekių ženklų registre. Be to, toks žymuo turėtų padėti atskirti sertifikuotas prekes ir paslaugas nuo prekių ir paslaugų, kurios nėra taip sertifikuotos.
 • Teikdami paraišką dėl ES sertifikavimo ženklo, turite labai aiškiai tai nurodyti (paraiškoje aiškiai nurodydami ženklo rūšį).
 • Savo ES sertifikavimo ženklo paraišką turite pateikti dėl prekių ir paslaugų, kurias sertifikuosite kaip ženklo savininkas (kad būtų lengviau, galite remtis Prekių ir paslaugų sąrašo sudarymo priemone).
 • Turite įtraukti ES sertifikavimo ženklo, kurio paraišką teikiate, naudojimo taisykles. Naudojimo taisyklės yra ES sertifikavimo ženklo pagrindas. Jos turi būti pateiktos per du mėnesius nuo paraiškos pateikimo ir jose turi būti, be kita ko:
  • pareiškėjo pareiškimas, kad jis nevykdo veiklos, susijusios su sertifikuojamų prekių tiekimu ar sertifikuojamų paslaugų teikimu;
  • sertifikuotinų prekių ar paslaugų charakteristikos;
  • ES sertifikavimo ženklo naudojimą reglamentuojančių taisyklių sąlygos;
  • tikrinimo ir priežiūros priemonės, kurias taikysite kaip ES sertifikavimo ženklo savininkas.

Siekdamas padėti naudotojams, EUIPO parengė toliau 23 kalbomis pateikiamą šabloną, kuriuo ES sertifikavimo ženklų pareiškėjai gali vadovautis rengdami naudojimo taisykles.

Šablono naudojimo taisyklės ES sertifikavimo ženklai

 

 

EUIPO įregistruotų sertifikavimo ženklų pavyzdžiai:

017321738
Prekių ženklas be teksto

Savininkai:
Prüfgemeinschaft Mauerbohrer e. V.

017285578
NORMPACK
Savininkai:
Sierteburt Verpakings Pool C.V.

017384496
VERIFIED by SafeShops.be

Klasė: 35

Savininkai:
SafeShops.be

017878132
CAAE

Klasės: 3, 29, 30 , 31, 32, 33

Savininkai:
ASOCIACIÓN VALOR ECOLOGICO, CAAE

 

ES sertifikavimo ženklo baziniai paraiškos mokesčiai yra 1 800 EUR (arba 1 500 EUR, jei paraiška teikiama internetu).

 

Daugiau informacijos apie mokesčius

 

 

Kolektyviniai ženklai

ES kolektyviniu ženklu nurodoma tam tikrų prekių ir paslaugų komercinė kilmė, informuojant vartotoją, kad prekių gamintojas arba paslaugų teikėjas priklauso tam tikrai asociacijai ir turi teisę naudoti ženklą.

ES prekių ženklo reglamente kolektyvinis ženklas apibrėžiamas kaip ženklas, dėl kurio „galima ženklo savininke esančios asociacijos narių prekes arba paslaugas atskirti nuo kitoms įmonėms priklausančių prekių arba paslaugų“. (ESPŽR 74 straipsnis).

ES kolektyviniai ženklai gali būti naudojami siekiant didinti vartotojų pasitikėjimą produktais arba paslaugomis, kuriems taikomas kolektyvinis prekių ženklas. Jie dažnai naudojami panašių interesų turinčių gamintojų produktams ar paslaugoms nustatyti.

ES kolektyviniai ženklai. Kas gali teikti paraiškas?

Paraiškas dėl ES kolektyvinių prekių ženklų gali teikti tik gamintojų, paslaugų teikėjų arba verslininkų asociacijos, taip pat juridiniai asmenys, kurių veiklą reglamentuoja viešoji teisė (jei jie turi į asociacijas panašią organizaciją).

ES kolektyviniai ženklai. Geografinė kilmė

Galima įregistruoti ES kolektyvinį ženklą, kuriuo nurodoma prekių ar paslaugų, kurioms jis taikomas, geografinė kilmė. Naudojimo taisyklėse turi būti aiškiai leidžiama kiekvienam asmeniui, kurio prekės ir paslaugos yra kilusios iš atitinkamos geografinės vietovės, tapti asociacijos, kuri yra ženklo savininkė, nariu (ESPŽR 75 straipsnio 2 dalis).

Naudojimo taisyklės yra neatskiriama bet kokio kolektyvinio ženklo dalis. Jos turi būti pateiktos per du mėnesius nuo paraiškos pateikimo.

 • Jose turėtų būti nurodyti asmenys, kuriems leidžiama naudotis ženklu, ir narystės toje asociacijoje sąlygos. Be to, jose gali būti išdėstytos ženklo naudojimo sąlygos.
 • Jei kolektyviniu ženklu apibūdinama prekių ir paslaugų, kurioms jis taikomas, geografinė nuoroda, naudojimo taisyklėse turi būti pateiktas specialus leidimas bet kuriam asmeniui, kurio prekės ir paslaugos yra kilusios iš atitinkamos geografinės vietovės, tapti asociacijos, kuri yra ženklo savininkė, nariu.

Siekdamas padėti naudotojams, EUIPO parengė toliau 23 kalbomis pateikiamą šabloną, kuriuo kolektyvinių ženklų pareiškėjai gali vadovautis rengdami naudojimo taisykles.

Šablono naudojimo taisyklės ES kolektyviniai ženklai

 

EUIPO įregistruotų kolektyvinių ženklų pavyzdžiai:

EUIPO įregistruotų kolektyvinių ženklų pavyzdžiai:

014249981
AZAFRAN DE LA MANCHA CONSEJO REGULADOR DOP AZAFRAN DE LA MANCHA

Klasė: 30

Savininkai:
FUNDACION ‘CONSEJO REGULADOR DE LA DENOMINACION DE ORIGEN AZAFRAN DE LA MANCHA’

018181726
FLOWERS OF COLOMBIA

Klasė: 31

Savininkai:
Asociación Colombiana De Exportadores De Flores ASOCOLFLORES

018146073
CICERO

Klasė: 41 ir 45

Savininkai:
Cicero League of International Lawyers

018120107
Full Member NB Rail ASSOCIATION

Klasė: 42

Savininkai:
Association NB-Rail

 

ES kolektyvinio ženklo baziniai paraiškos mokesčiai yra 1 800 EUR (arba 1 500 EUR, jei paraiška teikiama internetu).

 

Daugiau informacijos apie mokesčius

 

 

Informacijos šaltiniai

 

 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.