Sertifikavimo ženklai

Sertifikavimo ženklai

Sertifikavimo ženklai – nauja ES lygiu pripažįstama prekių ženklų rūšis, nors tam tikrose ES šalių nacionalinėse sistemose jie naudojami jau keletą metų.

Europos Sąjungos sertifikavimo ženklas yra ženklas, „pagal kurį prekes ar paslaugas, ženklo savininko sertifikuotas atsižvelgiant į medžiagą, prekių pagaminimo arba paslaugų teikimo būdą, kokybę, tikslumą ar kitas charakteristikas, išskyrus geografinę kilmę, galima atskirti nuo tokiu būdu nesertifikuotų prekių ir paslaugų.“

Iš esmės ES sertifikavimo ženklas suteikia tam tikrų prekių ir paslaugų konkrečių charakteristikų garantiją.

Jis rodo, kad šiuo ženklu pažymėtos prekės ir paslaugos atitinka tam tikrus standartus, nurodytus naudojimo taisyklėse, už kurių priežiūrą atsakingas sertifikavimo ženklo savininkas, nepriklausomai nuo to, kokia įmonė faktiškai gamina ar teikia šias prekes ir paslaugas ir faktiškai naudoja sertifikavimo ženklą.

Sertifikavimo ženklus norintys užregistruoti pareiškėjai paraiškoje turi nurodyti, kad jie teikia paraišką dėl ES sertifikavimo ženklo.

Sertifikavimo ženklo esmę sudaro jo naudojimo taisyklės. Jos turi būti pateiktos per du mėnesius nuo paraiškos pateikimo ir visų pirma turi apibrėžti:

  • sertifikuotinų prekių ir paslaugų charakteristikas;
  • sertifikavimo ženklo naudojimo sąlygas;
  • sertifikavimo ženklo savininko numatytas taikyti bandymų ir priežiūros priemones.

ES sertifikavimo ženklui taikomi du svarbūs apribojimai. Pirma, jo savininkas negali būti asmuo, užsiimantis komercine veikla, apimančia sertifikuojamos rūšies prekių ir paslaugų tiekimą. Sertifikavimo ženklo savininkui neleidžiama naudoti ženklo sertifikuotoms prekėms ir paslaugoms. Antra, paraiškos užregistruoti sertifikuotą prekių ženklą negalima teikti sertifikuotoms prekėms ir paslaugoms išskirti pagal geografinę kilmę.

Sertifikavimo ženklai turi apimti tas prekes ir paslaugas, kurias ženklo savininkas sertifikuos. Paraiškoje užregistruoti ES sertifikavimo ženklą nurodytas prekių ir paslaugų sąrašas taip pat turi būti įtrauktas į naudojimo taisykles.

Jei paraiška teikiama elektroniniu būdu, sertifikavimo ženklo registracijos mokestis – 1 500 EUR.

Daugiau informacijos apie mokesčius.

As and from 1 October 2017, there will be three main areas of change. Click on each section to get full details:

Šiame skirsnyje pateikiama bendro pobūdžio informacija ir trumpa ES prekių ženklų reglamento apžvalga. Ši informacija neturi juridinės galios.
Visiems esamiems ir būsimiems naudotojams rekomenduojame susipažinti su Reglamentu (ES) Nr. 2015/2424, kuris išverstas į visas ES kalbas.
Atkreipiame dėmesį, kad Tarnybos rekomendacijos – tai pagrindinis informacinis dokumentas Bendrijos prekių ženklų sistemos naudotojams ir profesionaliems konsultantams, kurie nori gauti naujausią informaciją apie EUIPO taikomas nagrinėjimo procedūras.

Informaciją apie pokyčius, įsigaliojusius 2016 m. kovo 23 d., rasite čia.