Eiti į pradžios puslapį
EUIPO
Apsaugokite savo prekių ženklus ir dizainą Europos Sąjungoje

Apsaugokite savo intelektinę nuosavybę Europos Sąjungoje

Klausimai ir atsakymai

Bendrieji klausimai

1. Kas nutiks mano prekių ženklui?

2. Ar pasikeis mano darbiniai santykiai su Tarnyba?

3. Kur gauti informacijos apie prekių ženklų srities praktiką pagal iš dalies pakeistą reglamentą?

Mokesčiai

4. Ką daryti gavus sąskaitą, dėl kurios man kyla abejonių?

5. Kuo skiriasi senoji ir naujoji prekių ženklams taikomų mokesčių sistema?

6. Ar bus grąžinama permoka, jei atsižvelgiant į mokesčių sistemos pokyčius buvo sumokėta per daug?

7. Naujoms paraiškoms taikomi „seni" ar „nauji" mokesčiai?

Pareiškimas pagal ESPŽR 28 straipsnio 8 dalį

8. Kas gali pateikti pareiškimą pagal ESPŽR 28 straipsnio 8 dalį?

9. Kada galima pateikti pareiškimą pagal ESPŽR 28 straipsnio 8 dalį?

10. Kokią formą naudoti teikiant pareiškimą pagal ESPŽR 28 straipsnio 8 dalį?

Registracijos galiojimo pratęsimas

11. Į kokią datą atsižvelgiama, nustatant ESPŽ taikytinus registracijos galiojimo pratęsimo mokesčius?

12. Ar prekių ženklo, kuriam taikoma senoji registracijos galiojimo pratęsimo mokesčių sistema, savininkas gali atidėti mokėjimą ir per lengvatinį šešių mėnesių laikotarpį sumokėti naują sumažintą mokestį?

13. Ar įprastinis registracijos galiojimo pratęsimo laikotarpis baigiasi mėnesio pabaigoje ar tam tikrą tikslią datą?Bendrieji klausimai

1. Kas nutiks mano prekių ženklui?

Įsigaliojus iš dalies pakeistam reglamentui, esami Bendrijos prekių ženklai ir Bendrijos prekių ženklų paraiškos automatiškai taps Europos Sąjungos prekių ženklais ir Europos Sąjungos prekių ženklų paraiškomis. Naudotojams nereikia nieko daryti.

2. Ar pasikeis mano darbiniai santykiai su Tarnyba?

Ne. Visos mūsų internetinės programos bus atnaujintos ir parengtos naudoti iš dalies pakeisto reglamento įsigaliojimo dieną. Naujoji mokesčių sistema bus įdiegta mūsų internetinėje prekių ženklų paraiškoje ir visose kitose mūsų svetainėje prieinamose programose. Mūsų mokesčių skaičiuoklė ir išsamus mokesčių sąrašas bus atnaujinti pagal naują mokesčių sistemą iš dalies pakeisto reglamento įsigaliojimo dieną.

3. Kur gauti informacijos apie prekių ženklų srities praktiką pagal iš dalies pakeistą reglamentą?

Iš dalies pakeisto reglamento įsigaliojimo dieną, t. y. 2016 m. kovo 23 d., taip pat įsigalios atnaujinta nagrinėjimo gairių versija, kurioje bus aptartos pakeitimais nustatytos prekių ženklų nagrinėjimo Tarnyboje praktikos naujovės. Ši informacija bus prieinama mūsų dabartinės prekių ženklų srities praktikos puslapyje. Išsamesnė informacija taip pat pateikta Tarnybos naujienlaiškyje Alicante News (Alikantės naujienos), kuriame pristatoma naujausia intelektinės nuosavybės srities informacija ir Tarnybos aktualijos.

 

Mokesčiai

4. Ką daryti gavus sąskaitą, dėl kurios man kyla abejonių?

Jeigu gavote laišką arba sąskaitą, labai atidžiai patikrinkite, kas jums siūloma ir ar mokėjimo prašymas yra teisėtas. Jeigu kyla abejonių, pasitarkite su savo teisės patarėjais arba susisiekite su mumis. Daugiau informacijos apie apgaulingas sąskaitas galima rasti čia.

5. Kuo skiriasi senoji ir naujoji prekių ženklams taikomų mokesčių sistema?

2016 m. kovo 23 d. įsigaliojusiu iš dalies pakeistu reglamente sumažinami visi Tarnybai mokami prekių ženklų mokesčiai ir jame įvedama mokesčio už klasę sistema teikiant paraišką ir pratęsiant registracijos galiojimą. Visi mokesčiai išvardinti iš dalies pakeisto reglamento I priede ir daugiau informacijos galima rasti internete, įskaitant senos ir naujos mokesčių už ESPŽ paraiškas, galiojimo pratęsimus, protestus, panaikinimus ir apeliacijas palyginimo lenteles.

6. Ar bus grąžinama permoka, jei atsižvelgiant į mokesčių sistemos pokyčius buvo sumokėta per daug?

Taip. Sausio 29 d. Tarnybos pirmininkas internete paskelbė permokų už registracijos galiojimo pratęsimą grąžinimo tvarkaraštį. Kompensavimo metodas priklausys nuo naudoto mokėjimo būdo. Maloniai prašome perskaityti internete paskelbtą straipsnį ir susipažinti su išsamesne informacija apie mokesčių kompensavimo tvarką.

7. Naujoms paraiškoms taikomi „seni" ar „nauji" mokesčiai?

Mokėtino mokesčio (pagal seną ar naują sistemą) dydis nustatomas pagal ES prekių ženklo paraiškos, pranešimo dėl protesto, prašymo panaikinti ar paskelbti negaliojančiu (anuliavimo) ar apeliacijos (susijusios su ES prekių ženklais) padavimo datą.

Jei bet kurio pirmiau minėto prašymo padavimo data yra ankstesnė už naujojo reglamento įsigaliojimo datą (t. y. iki 2016 m. kovo 23 d.), taikoma senoji mokesčių sistema, net jei mokėjimas atliekamas po naujojo reglamento įsigaliojimo, ir tai apima bet kokias papildomas priemokas už vėluojantį mokėjimą, jei taikoma. Jei prašymo padavimo data yra vėlesnė nei naujojo reglamento įsigaliojimo data (t. y. 2016 m. kovo 23 d. ar vėliau), taikoma naujoji mokesčių sistema. Šiuo atveju vadovaujamasi principu, kad prašymas, už kurį sumokėta, įsigalioja jo padavimo dieną.

Pavyzdžiui, jei trijų mėnesių protesto pateikimo laikotarpis trunka nuo 2016 m. vasario 1 d. iki 2016 m. balandžio 30 d., ir pranešimas dėl protesto paduotas 2016 m. kovo 1 d., protestą pareiškęs asmuo moka mokesčius pagal senąją sistemą (350 EUR). Tačiau, jei, per tą patį protesto laikotarpį, pareiškimas dėl protesto paduodamas 2016 m. balandžio 15 d., protestą pareiškęs asmuo turės mokėti mokesčius pagal naująją sistemą (320 EUR). Protestą norintis pareikšti asmuo gali nepaduoti protesto 2016 m. kovo 1 d. ir laukti iki 2016 m. balandžio 30 d., kad galėtų mokėti mokesčius pagal naują sistemą, nes mokėjimas vis dar bus atliktas per trijų mėnesių laikotarpį, o pranešimo dėl protesto padavimo data (ir jo įsigaliojimas) bus prieš naujojo reglamento įsigaliojimą.

 

Pareiškimas pagal ESPŽR 28 straipsnio 8 dalį

8. Kas gali pateikti pareiškimą pagal ESPŽR 28 straipsnio 8 dalį?

ES prekių ženklų arba tarptautinių registracijų, kuriose nurodoma ES, užpildytų ar nurodytų iki 2012 m. birželio 22 d. ir užregistruotų iki 2015 m. gruodžio 16 d. Reglamento 2015/2424, kuriuo iš dalies keičiamas 2009 m. vasario 26 d. Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 207/2009, dėl ES prekių ženklų, kuriuose nurodoma visa Nicos klasifikacijos klasės antraštė, įsigaliojimo, savininkai.

9. Kada galima pateikti pareiškimą pagal ESPŽR 28 straipsnio 8 dalį?

Pareiškimus pagal ESPŽR 28 straipsnio 8 dalį reikia pateikti nuo 2016 m. kovo 23 d. iki 2016 m. rugsėjo 24 d. imtinai.

10. Kokią formą naudoti teikiant pareiškimą pagal ESPŽR 28 straipsnio 8 dalį?

Tarnyba skilties „ESPŽ įrašas" potipių skiltyje sukūrė naują internetinę įrašo paraiškos formą „Pareiškimas pagal 28 str. 8 dalį". Formą bus galima rasti nuo 2016 m. kovo 23 d. skiltyje Formų ir dokumentų pateikimas. Naudotojai turi prisijungti, kad galėtų paraišką pateikti internetu. Savininkai ir (arba) teisių turėtojai, norintys pateikti popierines paraiškas, turėtų naudotis įprasta įrašo paraiškos forma. Galima pateikti tik vieną formą vienam ES prekių ženklui.
Išsamesnė informacija apie pareiškimus pagal ESPŽR 28 straipsnio 8 dalį pateikta išsamių klausimų ir atsakymų skiltyje.

 

Registracijos galiojimo pratęsimas

11. Į kokią datą atsižvelgiama, nustatant ESPŽ taikytinus registracijos galiojimo pratęsimo mokesčius?

Apskaičiuojant galiojimo pratęsimo mokestį remiamasi prekių ženklo registracijos galiojimo pabaigos data. Visiems prekių ženklams, kurių registracijos galiojimas baigiasi prieš 2016 m. kovo 23d., taikoma senoji mokesčių sistema, nepriklausomai nuo to, kada jie sumokėti. Visiems prekių ženklams, kurių registracija nustoja galioti po 2016 m. kovo 23  d., taikoma naujoji mokesčių sistema. Tai patvirtinta Tarnybos pirmininko 2016 m. sausio 20 d. pranešime Nr. 2/2016 ir daugiau informacijos galima rasti internete čia.

12. Ar prekių ženklo, kuriam taikoma senoji registracijos galiojimo pratęsimo mokesčių sistema, savininkas gali atidėti mokėjimą ir per lengvatinį šešių mėnesių laikotarpį sumokėti naują sumažintą mokestį?

Ne. Apskaičiuojant galiojimo pratęsimo mokestį remiamasi prekių ženklo registracijos galiojimo pabaigos data ir ši taisyklė taikoma net ir tuo atveju, jei savininkas nusprendžia laukti ir mokesčius mokėti per papildomą lengvatinį šešių mėnesių laikotarpį. Tais atvejais, kai ženklo registracijos galiojimo terminas baigiasi prieš 2016 m. kovo 23 d., net jei savininkas nusprendžia pratęsimo mokestį sumokėti įsigaliojus iš dalies pakeistam reglamentui, visi papildomi mokesčiai už pavėluotą mokėjimą (būtent 25 proc. pavėluoto sumokėti mokesčio sumos) bus skaičiuojami remiantis prekių ženklo registracijos galiojimo pabaigos dieną mokėtinu mokesčiu.

13. Ar įprastinis registracijos galiojimo pratęsimo laikotarpis baigiasi mėnesio pabaigoje ar tam tikrą tikslią datą?

Pagal BPŽ reglamentą prašymą dėl registracijos galiojimo termino pratęsimo reikia pateikti ir mokestį sumokėti iki mėnesio, kurį nustoja galioti prekių ženklas, pabaigos, o papildomas lengvatinis mokėjimo periodas pradeda galioti nuo pirmos po to einančio mėnesio dienos.

Iš dalies pakeistame reglamente šis straipsnis buvo pataisytas ir prašymą dėl registracijos galiojimo termino pratęsimo reikia pateikti ir mokestį sumokėti per šešis mėnesius iki registracijos galiojimo pabaigos termino (kitaip tariant, iki prekių ženklo registracijos galiojimo pabaigos datos), o papildomas lengvatinis šešių mėnesių laikotarpis prasideda kitą dieną po registracijos galiojimo pratęsimo termino pabaigos.

Tačiau Tarnyba nustatė pereinamojo laikotarpio sąlygas tiems prekių ženklams, kurių pagrindinis šešių mėnesių registracijos galiojimo pratęsimo laikotarpis prasidėjo prieš 2016 m. kovo 23 d. įsigaliojant iš dalies pakeistam reglamentui. Tokiems prekių ženklams bus taikoma senoji mokesčių sistema, net jei jų galiojimo terminas baigiasi po 2016 m. kovo 23 d. Tai reiškia, kad ESPŽ, kurių registracija nustoja galioti 2016 m. kovo 22 d., bus pirmieji prekių ženklai, kuriems bus taikoma naujoji mokesčių sistema.

Siekdami svetainės naudojimo patogumo techninės funkcijoms patobulinti naudojame slapukus. Taip pat naudojame analitiką. Čia rasite daugiau informacijos