Esame EUIPO

DUK Nuo 2017 m. spalio 1 d. taikomi pakeitimai

Ši dažnai užduodamų klausimų skiltis parengta remiantis klausimais, kuriuos naudotojai jau pateikė mūsų informacijos centrui.

Šiame puslapyje klausimai ir atsakymai yra suskirstyti į keturis skiltis: informacija ir ištekliai; reikalavimo pateikti grafinį atvaizdą panaikinimas; sertifikavimo ženklai ir procedūriniai pakeitimai.

Naudotojams siūlome susipažinti su mūsų pagrindinės svetainės skiltimi, kurioje pateikiama informacija apie pakeitimus.

Nuo spalio 1 d. Tarnybos prekių ženklų gairės bus visiškai atnaujintos atsižvelgiant į pakeitimus, kurie bus pradėti taikyti dėl įvykdytos teisės aktų reformos.

Jeigu turite papildomų klausimų arba norite gauti informacijos apie pakeitimus, kurie bus taikomi nuo spalio 1 d., susisiekite su mumis.

 • Informacija ir ištekliai

 • Kur galiu rasti santrauką apie pagrindinius pakeitimus, kurie bus taikomi nuo 2017 m. spalio 1 d.?

  Parengėme svetainės skiltį, kurioje pateikiame informaciją apie pagrindinius pakeitimus (įskaitant procedūrinius pakeitimus, reikalavimo pateikti grafinį atvaizdą panaikinimą ir ES sertifikavimo ženklus), su kuriais galima susipažinti čia. Nuo 2017 m. spalio 1 d. galima susipažinti su mūsų nagrinėjimo gairėmis, kurios buvo visiškai atnaujintos atsižvelgiant į pakeitimus.

 • Kur galiu rasti susijusius teisinius dokumentus?

 • Reikalavimo pateikti grafinį atvaizdą panaikinimas ir prekių ženklų rūšys

 • Kokį praktinį poveikį turi reikalavimo pateikti grafinį atvaizdą panaikinimas?

  Reikalavimo pateikti grafinį atvaizdą panaikinimas reiškia, kad dabar priimami tam tikrų rūšių prekių ženklai, kuriuos galima atvaizduoti tik elektronine forma (pvz., multimediniai ženklai). Tai taip pat reiškia, kad vaizdo neturinčius ESPŽ (garsiniai prekių ženklai) arba ESPŽ, kuriuose naudojami judantys vaizdai (judantys ženklai), galima lengviau pateikti naudojant elektronines atvaizdavimo priemones, užuot naudojus grafinius atvaizdus. Vis dėlto galioja keletas reikalavimų, kuriuos ESPŽ atvaizdas vis dar turi atitikti. Atvaizdas turi būti tokios formos, kuri atgaminama naudojant visuotinai prieinamą technologiją, kurią naudojant atvaizdą registre būtų galima atgaminti aiškiai, tiksliai, atskirai, lengvai įžiūrimai, patvariai ir objektyviai. Be to, neleidžiama pateikti mėginių ar pavyzdžių.

  Todėl, pvz., kalbant apie kvapus, pažymėtina, kad jeigu kokie nors pažangiausi metodai leistų pateikti iš kvapo sudarytą prekių ženklą naudojant „visuotinai prieinamą technologiją“, teikiant tokius prekių ženklus galima būtų pažymėti kategoriją „kita“. Tačiau vargu, ar tai bus įmanoma padaryti artimiausioje ateityje. Todėl reikalavimo pateikti grafinį atvaizdą panaikinimas neturi didelio poveikio tokioms paraiškoms.

 • Kokios yra „naujos“ prekių ženklų rūšys?

  ES prekių ženklo įgyvendinimo reglamente (ESPŽĮR) nustatytos konkrečios taisyklės ir reikalavimai, kurie taikomi populiariausioms prekių ženklų rūšims, t. y.:

  PREKIŲ ŽENKLŲ RŪŠYS

  Žodinis

  Spalvinis
  (sudarytas iš vienos spalvos arba spalvų derinio)

  Vaizdinis

  Garsinis

  Tam tikros formos

  Judantis

  Pozicinis

  Multimedinis

  Su raštais

  Holograminis

  Tik viena prekių ženklo rūšis yra nauja – tai multimedinis ženklas, kuris apibūdinamas kaip „prekių ženklas, sudarytas iš (be kita ko) vaizdo ir garso derinio“. Kitų rūšių pirmiau išvardyti prekių ženklai apima tam tikrus jau esamus prekių ženklus (pvz., vaizdiniai arba garsiniai prekių ženklai), tam tikrus platesnės kategorijos prekių ženklus (pvz., ženklas su raštais) ir trimačius ženklus, kurie dabar vadinami tam tikros formos ženklais.

  Su prekių ženklų rūšimis, įskaitant techninius reikalavimus, kurie taikomi teikiant tokių ženklų paraiškas (failo formatai), galima susipažinti mūsų svetainėje, o nuo spalio 1 d. veiks atnaujinta mūsų e. paraiškų pateikimo priemonė, į kurią bus įtraukti visų rūšių prekių ženklai.

 • Ar, teikdamas paraišką dėl vaizdinio prekių ženklo, galiu pateikti reikalavimą dėl spalvos?

  Ne. Nuo 2017 m. spalio 1 d. EUIPO nepriima jokių vaizdinių prekių ženklų aprašymų. Taip pat nebus atsižvelgiama į vaizdinių ESPŽ spalvos nuorodas ir tai neturės jokios įtakos ESPŽ paraiškos nagrinėjimo procese. Tai atitinka principą „gaunate tai, ką matote“, kuriuo grindžiamas reikalavimo pateikti grafinį atvaizdą panaikinimas, kuriuo skatinama užtikrinti, kad į ESPŽ registrą įtraukiami prekių ženklai būtų aiškesni, lengviau prieinami ir paprasčiau randami.

  Kadangi kai kurios šalys reikalauja pateikti rašytinę spalvos nuorodą tais atvejais, kai reikalaujama suteikti prioritetą, EUIPO e. paraiškos formoje įterps papildomą lauką, kuriame bus galima išvardyti spalvas. Šis aprašymas bus matomas ESPŽ paraiškos formoje, todėl naudotojai juo gali naudotis atitinkamose šalyse, tačiau EUIPO nenagrinės šio aprašymo ir jis nebus įtrauktas į ESPŽ registrą.

 • Ar pateikiant spalvinio prekių ženklo (vienspalvio arba sudaryto iš spalvų derinio) atvaizdą, būtina nurodyti spalvos kodą?

  Taip. Nuo 2017 m. spalio 1 d. prekių ženklas, kurį sudaro tik viena spalva arba spalvų derinys, turi būti pateikiamas kartu su spalvos reprodukcija ir nuoroda į visuotinai pripažintą spalvos kodą, pvz., „Pantone“, „HEx“, „RAL“, „RGB“ arba „CMYK“.

 • Kokią reikšmę aprašymas turi teikiant spalvinio prekių ženklo, sudaryto iš spalvų derinio, paraišką?

  Prekių ženklas, kurį sudaro tik spalvų derinys (be kontūrų), turi būti pateikiamas kartu su spalvų derinio reprodukcija, iš kurios matyti sisteminis spalvų derinio išdėstymas vienodu ir iš anksto nustatytu būdu. Taip pat gali būti pridedamas aprašymas, kuriame išsamiai nurodytas sisteminis spalvų išdėstymas. Tačiau šis aprašymas turi derėti su atvaizdu ir negali apimti atvaizde nesančių elementų.

 • Kaip galiu pateikti garsinio ženklo paraišką po 2017 m. spalio 1 d.?

  Tai galima padaryti dviem būdais: pateikiant garso failą, kuriame atkuriamas garsas, arba tiksliai perteikiant garsą užrašant muzikos natas. Kitos atvaizdavimo priemonės, įskaitant sonogramas, garso aprašymą žodžiais arba onomatopėją, nebus priimamos. Išsamesnę informaciją apie techninius reikalavimus, kurių reikia laikytis teikiant garsinio prekių ženklo paraišką, galima rasti čia.

 • Kokių rūšių prekių ženklų aprašymus būtina pateikti?

  Teikiant paraišką dėl bet kurios rūšies prekių ženklo nebereikalaujama pridėti aprašymą. Tačiau aprašymą galima pateikti dėl pozicinio ženklo, ženklo su raštais, spalvinio (sudaryto iš spalvų derinio) ženklo ir judančio ženklo. Aprašymas turi derėti su atvaizdu ir negali apimti atvaizde nesančių elementų.


 • ES sertifikavimo ženklai

 • Kas yra ES sertifikavimo ženklas ir kas gali jį įregistruoti?

  Sertifikavimo ženklas yra trečios rūšies ESPŽR nustatytas naujas Europos Sąjungos prekių ženklas; kitos prekių ženklų rūšys yra individualus prekių ženklas ir kolektyvinis prekių ženklas.

  Sertifikavimo ženklas rodo, kad prekės ir paslaugos atitinka tam tikrus kontroliuojamos kokybės standartus, kurie yra nustatyti vadinamajame „naudojimą reglamentuojančių taisyklių“ dokumente, kurį privaloma pateikti kartu su prekių ženklo paraiška.

  ES sertifikavimo ženklą gali naudoti bet kuris viešasis ar privatusis subjektas, kuris laikosi naudojimą reglamentuojančių taisyklių. Tačiau šios rūšies ženklo savininkai negali vykdyti veiklos, susijusios su šiuo ženklu žymimų prekių tiekimu ar paslaugų teikimu, be to, savininkas turi pateikti deklaraciją, kad jis laikosi šio reikalavimo.

  Norint pateikti ES sertifikavimo ženklo paraišką internete, reikia sumokėti 1 500 EUR mokestį. Daugiau informacijos apie ES sertifikavimo ženklus galima rasti mūsų specialioje interneto skiltyje.

 • Kuo ES kolektyvinis prekių ženklas skiriasi nuo ES sertifikavimo ženklo?

  ES kolektyvinis prekių ženklas rodo, kad tuo prekių ženklu saugomas prekes ar paslaugas gamina arba teikia asociacijos nariai, be to, tokį prekių ženklą gali naudoti tik asociacijos nariai.

  Tuo tarpu ES sertifikavimo ženklą gali naudoti bet kuris subjektas, kuris laikosi ženklo naudojimą reglamentuojančių taisyklių.

  Toliau pateiktoje lentelėje apibendrinami pagrindiniai individualaus prekių ženklo, kolektyvinio prekių ženklo ir sertifikavimo ženklo skirtumai.

   

  Sertifikavimo ženklas

  Kolektyvinis prekių ženklas

  Individualus prekių ženklas

  Formalumai

  Taikomi aiškiai nustatyti tokiam prekių ženklui keliami reikalavimai

  Naudojimo taisyklės

  Taikomi aiškiai nustatyti tokiam prekių ženklui keliami reikalavimai

  Naudojimo taisyklės

  Jei netaikomi sertifikavimo ženklui  / kolektyviniam prekių ženklui keliami reikalavimai

  Teisės turėtojas

  Fiziniai asmenys

  Juridiniai asmenys

  Pareiškėjas negali vykdyti veiklos, susijusios prekių ir paslaugų, kurios žymimos sertifikavimo ženklu, tiekimu (teikimu).

  Tam tikros asociacijos

  Pagal viešąją teisę įsteigti juridiniai asmenys (fiziniai asmenys negali būti savininkais)

  Fiziniai asmenys

  Juridiniai asmenys

  Absoliutūs nagrinėjimo pagrindai

  Papildomi reikalavimai

  Geografinės kilmės negalima sertifikuoti*

  Papildomi reikalavimai

  7 straipsnio 1 dalies c punkte nustatyta geografinės kilmės išimtis

  Visas 7 straipsnis

  Naudojimas

  Priklauso savininkui

  Naudoja sertifikuotos įmonės ir fiziniai asmenys

  Priklauso asociacijai

  Naudoja nariai

  Paprastai priklauso savininkui, kuris jį ir naudoja

  Funkcija

  Padeda atskirti prekes ir paslaugas, kurias sertifikuoja savininkas, nuo nesertifikuotų prekių ir paslaugų

  Padeda atskirti asociacijai priklausančių narių prekes ir paslaugas

  Komercinės kilmės nuoroda

  Mokesčiai

  1 500 EUR (jei paraiška teikiama internete) už pirmą klasę; 50 EUR už antrą klasę ir 150 EUR už kiekvieną papildomą klasę

  500 EUR (jei paraiška teikiama internete) už pirmą klasę; 50 EUR už antrą klasę ir 150 EUR už kiekvieną papildomą klasę

  850 EUR (jei paraiška teikiama internete) už pirmą klasę; 50 EUR už antrą klasę ir 150 EUR už kiekvieną papildomą klasę

  * Pagal ESPŽR 83 straipsnį ES sertifikavimo ženklas negali būti naudojamas prekėms ir paslaugoms, kurių geografinė kilmė yra sertifikuota, atskirti.

 • Kada galiu pateikti ES sertifikavimo ženklo paraišką?

  Paraiškas galima teikti bet kuriuo metu po 2017 m. spalio 1 d. 00:00 val. Vidurio Europos vasaros laiku (CEST).

 • Ar galiu kolektyvinį prekių ženklą paversti sertifikavimo ženklu?

  Ne. Nei ESPŽR, nei antrinės teisės aktuose nenumatyta galimybė kolektyvinius prekių ženklus paversti sertifikavimo ženklais, jeigu kolektyvinio prekių ženklo paraiškos data yra ankstesnė nei 2017 m. spalio 1 d., todėl Tarnyba negali priimti jokių prašymų pakeisti prekių ženklo rūšį.

 • Ar yra kokių nors rekomendacijų dėl reikalavimų ir procedūrų, kurių reikia laikytis norint užtikrinti apsaugą pagal ES sertifikavimo ženklą?

  ES prekių ženklo įgyvendinimo reglamento 17 straipsnyje nustatytas ES sertifikavimo ženklų naudojimą reglamentuojančių taisyklių turinys.


 • Procedūriniai pakeitimai

 • Kaip galiu prašyti, kad įgytas skiriamasis požymis būtų laikomas papildomu reikalavimu?

  Įgytas skiriamasis požymis kaip papildomas reikalavimas yra nauja koncepcija, numatyta ESPŽĮR 2 straipsnio 2 dalyje, o tokio reikalavimo tikslas leisti pareiškėjui pasinaudoti teise pateikti apeliaciją dėl būdingo skiriamojo požymio ir tai padaryti prieš tai, kai iš jo reikalaujama įrodyti įgytą skiriamąjį požymį. Nuo 2017 m. spalio 1 d. tai galima padaryti teikiant ESPŽ paraišką arba ne vėliau kaip pateikiant atsiliepimą į pirmąjį prieštaravimą. Pirmą kartą to nebegalima daryti apeliacinėje taryboje. E. paraiškos formoje nustatyta parinktis leidžia pareiškėjams pažymėti įgytą skiriamąjį požymį kaip papildomą reikalavimą.

 • Kada turėčiau pateikti reikalavimą suteikti prioritetą?

  Nuo 2017 m. spalio 1 d. reikalavimai suteikti prioritetą turi būti pateikiami tą pačią dieną kaip ir ESPŽ paraiška. Kai reikalaujama, reikalavimą pagrindžianti dokumentacija turi būti pateikiama per tris mėnesius nuo paraiškos pateikimo dienos. Be to, jeigu pagrindžianti dokumentacija nėra surašyta Tarnybos kalba, dabar Tarnyba gali savo nuožiūra nuspręsti, ar prašyti išversti tokią dokumentaciją. Pareiškėjai taip pat turėtų žinoti, kad nuo 2017 m. spalio 1 d. reikalavimas suteikti prioritetą iš esmės nebenagrinėjamas paraiškos pateikimo etape. Šiame etape Tarnyba nagrinės tik tai, ar įvykdyti visi formalūs reikalavimai, t. y. nurodytas tariamos pirmos paraiškos numeris, data ir šalis, ir oficialių internetinių šaltinių prieinamumą, kad patikrintų prioriteto datą (arba tai, ar pateikti su prioritetu susiję dokumentai ir vertimai raštu).

  Dabartinis reikalavimas pateikti susijusios registracijos, kurią patvirtino kompetentinga institucija, kopiją ištrintas ir dabar pagal ESPŽĮR 6 straipsnį paprasčiausiai reikalaujama pateikti atitinkamos registracijos kopiją. Tačiau pagal ESPŽR 39 straipsnį (buvęs ESPŽR 34 straipsnis) vykdomasis direktorius jau sušvelnino atitinkamai dokumentacijai keliamus reikalavimus. Todėl esminių praktinių pokyčių, susijusių su pirmenybe, nėra.

 • Kokius internetinius šaltinius Tarnyba laiko priimtinais?

  Tarnyba pripažįsta visas nacionalinių ir regioninių ES intelektinės nuosavybės tarnybų duomenų bazes. „TMview“ yra tinkamas portalas, per kurį galima gauti prieigą prie nacionalinių tarnybų. Geografinių nuorodų atžvilgiu protestą pareiškę asmenys ir anuliavimo pareiškėjai dabar gali remtis ES duomenų bazėmis (pvz., „E-Bacchus“, „E-Spirits“ ir „E-Door“). Pakanka pateikti bendro pobūdžio nuorodas į tokias duomenų bazes ir šaltinius, o tiesioginių saitų naudojimas nėra privalomas.

 • Ar pasikeitė Tarnybos kalbos režimas?

  Ne. Europos Sąjungos prekių ženklo (ESPŽ) paraiška vis tiek gali būti pateikiama bet kuria oficialia ES kalba, kuri naudojama kaip pirmoji kalba. Be to, vieną iš penkių Tarnybos kalbų – anglų, prancūzų, vokiečių, italų ir ispanų – būtina nurodyti kaip antrąją kalbą. Šis kalbos režimas taikomas visos paraiškos pateikimo ir nagrinėjimo procedūros metu iki registracijos, išskyrus protestus ir papildomus prašymus. Protestą arba prašymą dėl anuliavimo galima pateikti:

  • protestą pareiškusio asmens / anuliavimo pareiškėjo nuožiūra pirmąja arba antrąja ESPŽ paraiškos kalba, jeigu pirmoji kalba yra viena iš penkių Tarnybos kalbų;
  • antrąja kalba, jeigu pirmoji kalba nėra Tarnybos kalba.
 • Kokie nauji reikalavimai ir standartai taikomi vertimui raštu?

  Nuo 2017 m. spalio 1 d. daugumą įrodymų galima pateikti bet kuria oficialia ES kalba. Jeigu įrodymams (išskyrus paraiškos pateikimo, registracijos ir galiojimo pratęsimo pažymėjimus arba susijusios teisės nuostatas) pagrįsti naudojama kalba nėra procedūros kalba, dabar vertimu raštu reikės pasirūpinti tik tais atvejais, kai to prašys Tarnyba (savo iniciatyva arba remdamasi pagrįstu kitos šalies prašymu). Įgyto skiriamojo požymio arba reputacijos įrodymai taip pat patektų į šią kategoriją.

  Tačiau įrodymų (paraiškos pateikimo, registracijos ir galiojimo pratęsimo pažymėjimai arba susijusios teisės nuostatos) pagrindimas vis tiek turi būti pateikti procedūros kalba (arba išversti į procedūros kalbą) per pagrindimo pateikimui taikomą terminą.

  Be to, vertimo raštu standartas pagal ESPŽĮR 25 straipsnį nebėra toks griežtas kaip anksčiau. Jeigu šalis nurodė, kad susijusios yra tik tam tikros dokumento dalys, gali būti verčiamos tik tos dalys.

  Šie pakeitimai turi realią naudą ESPŽ sistemos naudotojams. Jie padeda užtikrinti didesnį ekonomiškumą, supaprastinimą ir apskritai sumažina išlaidas.

 • Kaip turėčiau pateikti įrodymus?

  Prie dokumentacijos pridėti įrodymai turi būti aiškūs, įtraukti į turinį ir nurodyti. Naujos priedams taikomos taisyklės iš esmės atspindi Bendrojo Teismo taisykles (C.2., „Priedų sąrašas“ ir C.3. „Priedai“).

 • Kaip pasikeitė bendravimas su Tarnyba?

  Atsižvelgiant į informacinių technologijų pokyčius, pakeistos Tarnybos naudojamos ir bendravimo su Tarnyba priemonės. Visų pirma:

  • panaikintos pasenusios bendravimo priemonės, t. y. asmeninis įteikimas ir dokumentų palikimas Tarnybos pašto dėžutėje;
  • elektroninės priemonės apibrėžiamos plačiai, kad dabar apimtų faksą ir įvairias kitų rūšių komunikacijos priemones. Vykdomasis direktorius nustato, kokia apimtimi ir kokiomis techninėmis sąlygomis gali būti naudojamos šios priemonės, be to naudotojai bus tinkamai informuoti apie tokius pakeitimus.
  • Antrinės teisės aktuose panaikinama konkreti nuoroda į faksimilinį ryšį ir kitas technines komunikavimo priemones, kurios apima faksą (tačiau žr. ankstesnį punktą dėl elektroninių priemonių);
  • Greta komunikavimo įprastu paštu, nustatyta kurjerio sąvoka; kurjerių paslaugomis naudojasi Tarnyba ir jomis galima naudotis bendraujant su Tarnyba.
 • Ar vis dar galiu naudoti faksą?
  • Nuo 2017 m. spalio 1 d. faksas kartu su User Area (e. paraiškų teikimo sistema) patenka į elektroninių komunikacijos priemonių apibrėžtį, o tai reiškia, kad ESPŽR I priede nurodytomis elektroninėmis priemonėmis, įskaitant faksą, pateiktoms ESPŽ paraiškoms ir registracijos galiojimo pratęsimo paraiškoms taikomas sumažintas mokestis.
  • Tačiau nuo 2018 m. sausio 1 d. ESPŽ paraiškos ar registracijos galiojimo pratęsimo paraiškos faksu nebepriimamos, išskyrus atvejus, kai faksas naudojamas kaip atsarginė priemonė, kai dėl techninių kliūčių paraiškos negalima pateikti per e. paraiškų teikimo sistemą. Tokiu atveju pareiškėjai gali užsitikrinti paraiškos pateikimo datą faksu, jei: (i) ESPŽ paraišką jie pakartotinai pateikia per tris darbo dienas per e. paraiškų teikimo sistemą; (ii) ESPŽ registracijos galiojimo paraišką jie pateikia faksu ne vėliau kaip per tris paskutines darbo dienas prieš pasibaigiant pradiniam arba pratęstam teisės aktuose nustatytam galiojimo pratęsimo terminui. Šios taisyklės nustatytos vykdomojo direktoriaus Sprendime Nr. EX-17-4.