Eiti į pradžios puslapį
EUIPO
Apsaugokite savo prekių ženklus ir dizainą Europos Sąjungoje

Apsaugokite savo intelektinę nuosavybę Europos Sąjungoje

„EUTM Filing“ forma

Ši forma yra skirta sudėtingesnėms paraiškoms nei „Easy Filing“ forma. Šią formą reikia naudoti, kai norite pateikti: savo paruoštą prekių ir paslaugų sąrašą, kolektyvinio prekių ženklo paraišką, prašymą pakeisti tarptautinį prekių ženklą arba daugiakalbius prekių ženklo elementus dviem paraiškos kalbomis.

Atminkite, kad patikrinti, ar jūsų prekių ir paslaugų sąrašas atitinka nagrinėjimo „Fast Track“ tvarka sąlygas, galite naudodamiesi mūsų prekių ir paslaugų sąrašo sudarymo priemone.

Privalomi laukai pažymėti žvaigždute (*.)

ESPŽ paraiškos formą rasite mūsų svetainėje, eidami: „Prekių ženklai > Prieš registraciją > Užpildykite paraišką dabar“, tada spauskite mygtuką „Pildyti paraišką“, kad atidarytumėte išplėstinės paraiškos formą.

Kad galėtumėte pateikti prekių ženklo paraišką naudodami šią priemonę, turite užsiregistruoti. Jei dar nesate registruotas naudotojas, turėsite užsiregistruoti.

ES nepriklausančių šalių piliečių teikiamos ES prekių ženklų paraiškos
Jeigu gyvenate ne Europos Sąjungoje ir norite paduoti ES prekių ženklo paraišką turėsite paskirti atstovą

 • Kalbos ir asmeninė nuoroda
  Asmeninė nuoroda

  Nuorodos turėtų būti sudarytos iš ne daugiau kaip iš 30 lotynų abėcėlės raidžių ir (arba) skaitmenų: a–z, A–Z, 0–9. Nepalikite tarpų.

  Pirmoji kalba
  Iš išskleidžiamojo sąrašo pasirinkite kalbą, kuria norite pildyti paraišką (pirmoji kalba); tai gali būti bet kuri iš 23 ES kalbų.

  Antroji kalba
  Pagal Reglamento nuostatas antroji kalba turi būti viena iš penkių oficialių EUIPO darbo kalbų (anglų, ispanų, italų, prancūzų arba vokiečių). Antroji kalba turi skirtis nuo pirmosios. Atminkite, kad jūsų prekių ženklas gali būti ginčijamas šia antrąja kalba.

 • Naudoti esamus ES prekių ženklo duomenis kaip šabloną

  Įrašius prekių ženklo pavadinimą arba numerį (visą arba dalį), bus rodomas esamų susijusių prekių ženklų sąrašas; šiame sąraše pasirinkite norimą prekių ženklą ir spauskite „Įkelti“.

  Pasirinkdami funkciją įkelti prekių ženklą kaip šabloną, paraišką užpildysite greičiau, nes turimi duomenys į naują paraišką bus įkelti automatiškai. Norimas paraiškos dalis galite redaguoti pagal savo poreikius.

 • Prašyti suteikti prioritetą, pripažinti pirmenybę ar įgytą skiriamąjį požymį arba teikti kitus prašymus (neprivaloma)

  Pasirinkite norimus pridėti prašymus.

  Galimi įvairūs prašymai.

  Prašymas suteikti prioritetą

  Jei norite pridėti prašymą suteikti prioritetą, spauskite mygtuką „Pridėti prioritetą“, tuomet atsidarys nauja skiltis.

  • Įrašykite prekių ženklo pavadinimą (tekstas bus įrašytas automatiškai, jeigu prekių ženklo duomenys yra „TMview“) ir spauskite „Įkelti“ arba

  • spustelėję mygtuką „Kurti rankiniu būdu“, įrašykite duomenis rankiniu būdu

  • Išskleidžiamajame sąraše pasirinkite „Pirmosios paraiškos šalis“

  • Įrašykite paraiškos padavimo datą ir prekių ženklo, kurio paraišką teikiate, pavadinimą arba prioriteto numerį. Galite pasirinkti, kada pridėti reikalingus dokumentus – juos galite pridėti pildydami paraišką arba vėliau.

  Pastaba. Pirmosios paraiškos vertimas turi būti atliktas į pirmąją arba antrąją jūsų paraiškos kalbą (tik tuo atveju, jei liudijimas išduotas kita nei oficialioji ES kalba)

  Prioriteto prašymą pateiksiu vėliau
  Pažymėkite langelį, esantį šalia mygtuko „Pridėti prioritetą“, jeigu prašymą suteikti prioritetą norite pateikti vėliau (šį prašymą galima pateikti ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo paraiškos padavimo datos).

   

  Prašymas pripažinti pirmenybę

  Norėdami prie savo paraiškos pridėti prašymą pripažinti pirmenybę, spauskite mygtuką „Pridėti pirmenybę“. Bus atverta nauja skiltis.

  • Įrašykite prekių ženklo pavadinimą arba numerį (laukas bus užpildytas automatiškai) ir spauskite „Įkelti“ arba

  • spustelėję mygtuką „Kurti rankiniu būdu“, įrašykite duomenis rankiniu būdu;

  • išskleidžiamajame sąraše pasirinkite ES valstybę narę, kurioje prekių ženklas buvo įregistruotas;

  • pažymėkite atitinkamą langelį, esantį lauke „Registracijos pobūdis“;

  • įrašykite paraiškos numerį, paraiškos padavimo datą, registracijos numerį, registracijos datą ir prioriteto datą. Po to pasirinkite, kada pridėti reikalingus dokumentus – juos galite pridėti pildydami paraišką arba vėliau.

   

  Prašymas pakeisti tarptautinę registraciją

  Norėdami prie savo paraiškos pridėti prašymą pakeisti TR, spauskite mygtuką „Pridėti TR pakeitimą“. Bus atverta nauja skiltis.

  • Įrašykite tarptautinio prekių ženklo numerį (TR numerį) *;

  • nurodykite TR datą;

  • nurodykite atšaukimo datą;

  • nurodykite prioriteto ir (arba) pirmenybės datą;

  • spustelėkite mygtuką „+ Pridėti TR PAKEITIMĄ“.

  Pastaba. Šioje skiltyje automatinio užpildymo funkcija nenaudojama. Turite įrašyti visą prekių ženklo numerį.

   

  Prašymas suteikti parodos prioritetą

  Prašymas paraiškai suteikti parodos prioritetą
  Norėdami prie savo paraiškos pridėti prašymą suteikti parodos prioritetą, spustelėkite mygtuką „Pridėti parodos prioritetą“. Bus atverta nauja skiltis.

  • Išskleidžiamajame sąraše pasirinkite parodą;

  • nurodykite pirmojo eksponavimo datą ir pasirinkite, kada pridėti reikalingus dokumentus – juos galite pridėti pildydami paraišką arba vėliau;

  • spustelėkite mygtuką „+ Pridėti parodos prioritetą“.

  Parodos prioriteto prašymą pateiksiu vėliau
  Pažymėkite langelį, esantį šalia mygtuko „Pridėti parodą“, jeigu prašymą suteikti parodos prioritetą norite pateikti vėliau (šį prašymą galima pateikti ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo paraiškos padavimo datos).

 • Pareiškėjai ir atstovai

  Pareiškėjas

  Pareiškėją galite pridėti dviem būdais.

  Pridėti esamą pareiškėją

  Įrašykite pareiškėjo vardą ir pavardę arba identifikacinį numerį čia – tuomet bus rodomas esamų pareiškėjų sąrašas – pasirinkite norimą pareiškėją ir spustelėkite „Įkelti“. Ekrane bus rodomi pareiškėjo duomenys; norėdami tęsti, spauskite mygtuką „Įkelti“.

  Sukurti naują pareiškėją
  1. Spauskite mygtuką „Kurti naują pareiškėją“ ir įrašykite duomenis rankiniu būdu.

  2. Išskleidžiamajame meniu pasirinkite pareiškėjo tipą.

  3. Užpildykite likusią formos dalį (laukai, kuriuos būtina užpildyti, pažymėti žvaigždute*).

  4. Spustelėkite mygtuką „+ Pridėti pareiškėją“ ir tęskite.

  Atstovai

  Atstovą galite pridėti dviem būdais.

  Pridėti esamą atstovą

  Įrašius atstovo vardą ar pavardę (pavadinimą), bus rodomas esamų atstovų sąrašas; pasirinkite norimą atstovą ir spustelėkite „Įkelti“. Ekrane bus rodomi atstovo duomenys; norėdami tęsti, spauskite „Pridėti“.

  Pridėti naują atstovą
  1. Spauskite mygtuką „Kurti naują“ ir įrašykite duomenis rankiniu būdu.

  2. Išskleidžiamajame meniu pasirinkite atstovo tipą.

  3. Užpildykite likusią formos dalį (laukeliai, kuriuos būtina užpildyti, pažymėti žvaigždute *).

  4. Spustelėkite mygtuką „Pridėti“ ir tęskite.

  Pastaba. Jeigu pasirinksite „Atstovaujantis darbuotojas“, matysite langelį „Ekonominiai ryšiai“. Pažymėję šį langelį, turėsite užpildyti du papildomus laukus; viename turėsite nurodyti, koks yra jūsų ekonominis ryšys su pareiškėju (pvz., darbuotojas arba verslo partneris), o kitame – įrašyti savo darbdavio pavadinimą.

  Asociacijos

  Pildydami paraišką asociacijos vardu, įrašykite tik asociacijos identifikacinį (ID) numerį.

 • Ženklų rūšys

  Norėdami įregistruoti prekių ženklą, turite nurodyti jo rūšį. Toliau pateikiamas prekių ženklų rūšių sąrašas:

  • žodinis ženklas;

  • vaizdinis ženklas;

  • tam tikros formos ženklas;

  • garsinis ženklas;

  • spalvinis ženklas;

  • multimedinis prekių ženklas;

  • pozicinis ženklas;

  • judantis ženklas;

  • ženklas su raštais;

  • holograminis ženklas;

  • kitas ženklas.

  Daugiau informacijos apie prekių ženklų rūšis rasite prekių ženklo apibrėžties skiltyje.

  Informacija, kurią reikia pateikti
  Pateikite savo prekių ženklo duomenis.

  Vertimai
  Svarbu, kad ženklo atvaizde, kurį ketinate įkelti, būtų tinkamai atvaizduotas ženklas, kurį norite įregistruoti.

  Ženklo vaizdas
  Svarbu, kad ženklo atvaizde, kurį ketinate įkelti, būtų tinkamai atvaizduotas ženklas, kurį norite įregistruoti. EUIPO skelbs jūsų ženklą, kuris rodomas dabar. Jeigu ženklo, kurį norite apsaugoti, atvaizdas nėra tikslus, prieš paduodami paraišką įkelkite tikslesnį ženklo atvaizdą.

  Žodinis (-ai) elementas (-ai)
  Turi būti nurodomi tik logotipe matomi žodiniai elementai. Jeigu žodiniai elementai neteisingi, EUIPO juos pakeis apie tai nepranešusi.

 • Panašumo ataskaita

  Galite pasinaudoti galimybe atsisiųsti panašumo ataskaitą. Paieška atliekama duomenų bazėje „TMview“; ją galima atlikti ir prieš pradedant pildyti paraišką.

  Po rezultatų lentele yra mygtukas „Atsisiųsti PDF rinkmeną“, kurį paspaudę informacijos sąrašą galite atsisiųsti ir išsaugoti PDF formatu.

 • Priedams keliami techniniai reikalavimai

  Toliau nurodyti standartai turėtų būti taikomi priedams, kurie įkeliami su išplėstinės paraiškos forma.

  JPEG
  Standartinė rinkmenos rūšis, naudojama ženklui (-ams), kurio (-ių) registracijos paraišką pateikiate, atvaizduoti. Maksimalus atskiros rinkmenos dydis negali viršyti 2 MB ir ji turėtų atitikti šiuos standartus:
  • maksimalus atvaizdo dydis: 2835 x 2010 pikselių,
  • spausdinimo raiška: minimali – 96 DPI, maksimali – 300 DPI,
  • spalvų modelis: RGB, Grayscale, BW arba CMYK.

  Atvaizdai automatiškai suvienodinami iki 250 x 250 pikselių. Įkeltą atvaizdą programoje matysite taip, kaip jis vėliau atrodys registracijos liudijime.

  PDF
  PDF rinkmenas galima naudoti tik papildomai informacijai pateikti; jų negalima naudoti ženklo (-ų), kurio (-ių) registracijos paraišką pateikiate, atvaizdams pateikti. Maksimalus atskiros rinkmenos dydis negali viršyti 2 MB. Rinkmenoms atidaryti bus naudojama „Adobe Acrobat X“ (versija 10.0).

  MP3
  MP3 rinkmenas galima naudoti papildomai informacijai pateikti, tik kai registruojami garsiniai prekių ženklai. Maksimalus atskiros rinkmenos dydis negali viršyti 2 MB; ji turėtų atitikti tinklalapio „Techninė informacija“ priedų skiltyje nurodytus standartus.

 • Prekės ir paslaugos

  Nurodykite, kokioms prekėms ir paslaugoms turėtų būti taikomas prekių ženklas.

  Atkreipiame dėmesį

  Duodant paraišką dėl plataus prekių ir (arba) paslaugų asortimento tikimybė, kad prekių ženklas bus užprotestuotas arba galiausiai panaikintas, gerokai padidėja. Konfliktas gali kilti tuomet, kai prekių ženklas yra tapatus anksčiau įregistruotam prekių ženklui arba panašus į jį ir prašoma suteikti apsaugą panašioms prekėms ir paslaugoms. Įregistruotas prekių ženklas taip pat gali būti panaikintas, jei yra nenaudojamas 5 ar daugiau metų.

  Prekės ir paslaugos turi būti nurodytos pirmąja paraiškos kalba.

  Spustelėkite mygtuką „Ieškoti terminų iš suderintos duomenų bazės“.

  Atsidarys naujas iškylantysis langas. Įrašykite prekių ir paslaugų, kurias norite pasirinkti (bus rodomas išskleidžiamasis meniu su automatinio užpildymo pasiūlymais), reikšminį žodį arba ieškokite jų prekių ir paslaugų sąraše.

  Įrašę visas reikalingas prekes ir paslaugas, spustelėkite mygtuką „Peržiūrėti savo sąrašą, o po to – mygtuką „Išsaugoti sąrašą“. Sugrįšite į savo paraišką, kurioje matysite savo pasirinkimus.

  Pridėkite savo terminus

  Atskiri terminai turi būti atskirti kabliataškiais ir negali viršyti 512 ženklų. Galite naudoti tik leistinus ženklus.

  Šį procesą galite kartoti tol, kol pridėsite visus jūsų paraiškai reikalingus terminus ir klases.

   

  Leistini ženklai (prekių ir paslaugų terminus reguliuojančios sintaksės taisyklės):

  Pavadinimas Ženklas Pavyzdys
  Raidės a–z A–Z Transporto priemonių dalys ir priedai
  Skaičiai 0–9 MP3 grotuvai
  Brūkšnys - (ASCII kodas 045) Nealkoholiniai gėrimai
  Kampiniai skliaustai < > Šratasvydžiai> 0,5 džaulio
  Pasvirasis brūkšnys / Vaizdo grotuvai / įrašymo prietaisai
  Žvaigždutė * Drabužiai*
  Lenktiniai skliaustai ( ) Mokymo vadovėliai (vadovai)
  Riestiniai skliaustai { } Skriejikai{mašinų dalys}
  Laužtiniai skliaustai [ ] Emaliai [lakai]
  Dvitaškis : (ASCII kodas 058) Paslaugos susijusios su: elektrinėmis ir elektroninėmis grandinėmis, komponentais
  Kablelis , Kukurūzų miltai, maltozė
  Vienguba kabutė '(ASCII kodas 039) Painters' brushes
  Kabliataškis (neleistinas graikų k.) ; (ASCII kodas 059) Branduoliniai reaktoriai; Liejimo formų gaminimo mišiniai
  Taškas per vidurį (leistinas tik graikų k.) · (ASCII kodas 250) Καρυκεύματα· Μαγειρικά βότανα

  Pastaba. Šioje lentelėje pateikti leistinų ženklų pavyzdžiai

 • Nacionalinė paieškos ataskaita

  Prašymas pateikti nacionalinės paieškos ataskaitą yra apmokestinamas papildomu mokesčiu. Jūsų paraiška bus paskelbta tik tuomet, kai visos paieškos ataskaitos bus surinktos ir perduotos jums.

 • ES paieškos ataskaita

  ES paieškos atskaitos prašymą galima pateikti nemokamai. Šioje ataskaitoje nurodytos ankstesnės tapačios ar panašios ESPŽ paraiškos ir tarptautinės registracijos su nuoroda į Europos bendriją, kuriose pateiktos tapačios ir panašios prekių ir paslaugų klasės.

 
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.