Eiti į pradžios puslapį
EUIPO
Apsaugokite savo prekių ženklus ir dizainą Europos Sąjungoje

Apsaugokite savo intelektinę nuosavybę Europos Sąjungoje

ES plėtra

 

Į Europos Sąjungą priėmus naujų valstybių narių, kiekvienas įregistruotas ES prekių ženklas ir registruotasis Bendrijos dizainas arba atitinkama paraiška automatiškai įsigalioja naujojoje (-ose) valstybėje (-ėse) narėje (-ėse) netaikant jokių formalumų ar mokesčių.
 
Daugiau informacijos pateikiama Gairių A  dalies „Bendrosios nuostatos“ 9  skirsnyje „Plėtra“.

Ne. Išplėstų ES prekių ženklų galiojimo (ES prekių ženklų registracijos ar nagrinėjamų ES prekių ženklų paraiškų) negalima užginčyti remiantis absoliučiais pagrindais, taikomais tik dėl to, kad į ES įstoja naujos valstybės narės. Pavyzdžiui, jei egzistuojantį ES prekių ženklą sudaro žodis, kuris vienos iš naujųjų valstybių narių kalboje yra aprašomojo pobūdžio, tai nėra pagrindas prašyti paskelbti jį negaliojančiu pagal ES prekių ženklų reglamentą.

Išsamiau apie prekių ženklus Europos Sąjungoje.

Ne. ES prekių ženklai, kurių paraiškos paduotos arba kurie užregistruoti prieš tai, kai naujos valstybės narės įstoja į ES, nebus verčiami į naujas kalbas ar jomis skelbiami. Tačiau nuo įstojimo dienos naujųjų valstybių narių kalbos tampa oficialiosiomis ES kalbomis ir dėl to visi ES prekių ženklai, kurių paraiškos paduodamos arba kurie registruojami po tos datos, verčiami į naujas oficialiąsias kalbas.

Taip. Ankstesnių nacionalinių teisių turėtojai gali uždrausti (tik) išplėstų ES prekių ženklų naudojimą naujosios valstybės narės teritorijoje pagal nacionalinius teisės aktus, laikydamiesi dviejų sąlygų. Pirma, ankstesnės teisės turi būti įregistruotos, taikomos arba įgytos naujojoje valstybėje narėje iki jos įstojimo dienos ir, antra, ankstesnės teisės turi būti įgytos sąžiningai. Šia nuostata užtikrinamas ES prekių ženklų sistemos vientisumas, kadangi ES prekių ženklas galioja visose ES valstybėse narėse, bet negali būti naudojamas naujosios valstybės narės teritorijoje, kur galioja anksčiau įgyta prieštaraujanti teisė.

Daugiau informacijos pateikiama 2013 m. liepos 5 d. Apeliacinių tarybų prezidiumo sprendime Nr. 2013-3 dėl draugiško ginčų sprendimo „Sprendimas dėl mediacijos“.

Pagal ES ir Jungtinės Karalystės sudarytą  Susitarimą dėl išstojimo  (paskutines naujienas skaitykite  čia) Jungtinė Karalystė 2020 m. vasario 1 d. išstojo iš ES.

Susitarime numatytas pereinamasis laikotarpis, per kurį ES teisė (o kartu ir ESPŽ ir RBD reglamentai ir jų įgyvendinimo teisės aktai) liko galioti Jungtinei Karalystei ir jos teritorijoje, baigėsi 2020 m. gruodžio 31 d.

Išsamesnės informacijos rasite:

Šiame puslapyje pateikti klausimai ir atsakymai naudojami tik informaciniais tikslais ir nėra teisinė nuoroda. Daugiau informacijos ieškokite Europos Sąjungos prekių ženklų ir Bendrijos dizaino reglamentuose arba prekių ženklų / dizaino rekomendacijose.

Daugiau informacijos apie tai, kaip tarnyba tvarko jūsų asmens duomenis, rasite pareiškime dėl duomenų apsaugos.
 

Siekdami svetainės naudojimo patogumo techninės funkcijoms patobulinti naudojame slapukus. Taip pat naudojame analitiką. Čia rasite daugiau informacijos