Eiti į pradžios puslapį
EUIPO
Apsaugokite savo prekių ženklus ir dizainą Europos Sąjungoje

Apsaugokite savo intelektinę nuosavybę Europos Sąjungoje

Laiko terminai

 

Tarnyboje taikomus terminus galima suskirstyti į dvi kategorijas:
  • ES prekių ženklų reglamente nustatyti terminai (ESPŽR) ir ESPŽĮR arba Bendrijos dizaino reglamente arba BDĮR nustatyti terminai, kurie dėl šios priežasties yra privalomi;
  • Tarnybos nustatyti terminai, kuriuos galima pratęsti tam tikromis aplinkybėmis.
Daugiau informacijos apie ES prekių ženklams taikomus terminus pateikiama Gairių A dalies „Bendrosios taisyklės“ 1 skirsnyje „Komunikacijos priemonės, terminai“.
Daugiau informacijos apie Bendrijos dizainams taikomus terminus pateikiama Gairių A dalies „Bendrosios taisyklės“ 1 skirsnyje „Komunikacijos priemonės, terminai“.


Išskyrus ESPŽR ir ESPŽĮR aiškiai nustatytus terminus, Tarnybos nustatyti terminai, kai suinteresuotoji šalis EEE turi nuolatinę gyvenamąją vietą ar pagrindinę verslo vietą arba faktinę veikiančią įmonę, yra nuo 1 iki 6 mėnesių. Kai suinteresuotoji šalis EEE neturi nuolatinės gyvenamosios vietos, pagrindinės verslo vietos arba veikiančios įmonės, terminai būna nuo 2 iki 6 mėnesių. Bendra praktika yra suteikti 2 mėnesius.
Išskyrus Bendrijos dizaino reglamente ir BDĮR aiškiai nustatytus terminus, Tarnybos nustatyti terminai, kai suinteresuotoji šalis EEE turi nuolatinę gyvenamąją vietą ar pagrindinę verslo vietą arba faktinę veikiančią įmonę, yra nuo 1 iki 6 mėnesių. Kai suinteresuotoji šalis EEE neturi nuolatinės gyvenamosios vietos, pagrindinės verslo vietos arba veikiančios įmonės, terminai būna nuo 2 iki 6 mėnesių. Bendra praktika yra suteikti 2 mėnesius.


Ex parte procedūroje ir inter partes procedūroje (kurioje dalyvauja dvi ar daugiau šalių), prašymai pratęsti terminus turi būti pateikti prieš pasibaigiant terminui.
Daugiau informacijos apie ES prekių ženklus inter partes procedūroje ir terminų pratęsimą pateikiama Gairių C dalies „Protestas“ 1 skirsnyje „Procedūriniai klausimai“. Daugiau informacijos apie Bendrijos dizainą šiuo klausimu žr. Paraiškų dėl dizaino negaliojimo nagrinėjimo gairių 4.1.6 dalį.


Jeigu terminas pasibaigia, jį praleidusi šalis vis dar turi dvi išeitis:
  • ji gali prašyti tęsti procedūrą (pagal ESPŽR 105 straipsnį); šiuo atveju reikalaujama tik laikytis tam tikrų formalių reikalavimų;
  • ji gali prašyti taikyti ankstesnės padėties atkūrimą (restitutio in integrum) (pagal ESPŽR 104 straipsnį dėl prekių ženklų ir pagal Bendrijos dizaino reglamento 67 straipsnį dėl Bendrijos dizainų); šiuo atveju reikalaujama laikytis tam tikrų formalių ir esminių reikalavimų (pvz., rodyti tinkamą rūpestį).
Daugiau informacijos pateikiama Gairių A dalies „Bendrosios taisyklės“ 8 skirsnyje „Ankstesnės padėties atkūrimas“.


Pranešimas apie protestą turi būti pateiktas per 3 mėnesius nuo ES prekių ženklo paskelbimo ES prekių ženklų biuletenio A dalyje.


Pranešimas apie apeliaciją turi būti pateiktas per 2 mėnesius nuo pranešimo apie ginčijamą sprendimą dienos, o apeliacijos pagrindai turi būti pateikti per 4 mėnesius nuo tos pačios pranešimo dienos.


Jeigu ES prekių ženklo paraiškos atsisakoma Tarnybos sprendimu arba ES prekių ženklas nustoja galioti dėl Tarnybos arba ES prekių ženklo teismo sprendimo, prašymas dėl pavertimo turi būti pateiktas per 3 mėnesius nuo dienos, kurią tas sprendimas tapo galutinis.


Prašymas dėl pavertimo turi būti pateiktas per 3 mėnesius nuo dienos, kurią buvo atsisakyta ES prekių ženklo paraiškos arba kurią nustojo galioti ES prekių ženklas.


Jeigu ES prekių ženklo paraiška arba Bendrijos dizaino paraiška neatitinka ES prekių ženklų reglamento arba Bendrijos dizaino reglamento reikalavimų, Tarnyba prašo, kad pareiškėjas ištaisytų trūkumus arba sumokėtų mokestį per 2 mėnesius nuo pranešimo apie trūkumą.


Terminas, per kurį galima pateikti prašymą panaikinti ES prekių ženklo savininko teises arba prašyti paskelbti, kad prekių ženklas negalioja, nenustatytas.


Terminas, per kurį galima pateikti ieškinį dėl Bendrijos dizaino paskelbimo negaliojančiu, nenustatytas.


Šiame puslapyje pateikiami klausimai ir atsakymai naudojami tik informaciniais tikslais ir nėra teisinė nuoroda. Daugiau informacijos ieškokite Europos Sąjungos prekių ženklų ir Bendrijos dizaino reglamentuose arba prekių ženklų / dizaino rekomendacijose.

Daugiau informacijos apie tai, kaip Tarnyba tvarko jūsų asmens duomenis, rasite Duomenų apsaugos pranešime.
 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.