Eiti į pradžios puslapį
EUIPO
Apsaugokite savo prekių ženklus ir dizainą Europos Sąjungoje

Apsaugokite savo intelektinę nuosavybę Europos Sąjungoje

 

Tiesiogiai EUIPO mokami mokesčiai

Tiesiogiai EUIPO mokamų mokesčių sąrašas
Mokesčio kodas Mokesčio aprašymas Suma
F-001 Pagrindinis individualaus Europos Sąjungos (ES) prekių ženklo paraiškos mokestis (ESPŽR 31 straipsnio 2 dalis) 1 000 EUR
F-001 Pagrindinis individualaus ES prekių ženklo paraiškos, paduotos elektroninėmis priemonėmis, mokestis (ESPŽR 31 straipsnio 2 dalis) 850 EUR
F-002 Antros prekių ir paslaugų klasės, kuri nurodoma individualaus ES prekių ženklo paraiškoje, mokestis (ESPŽR 31 straipsnio 2 dalis) 50 EUR
F-002 Kiekvienos papildomos prekių ir paslaugų klasės, kai individualaus ES prekių ženklo paraiškoje nurodomos daugiau nei dvi klasės, mokestis (ESPŽR 31 straipsnio 2 dalis) 150 EUR
F-001 Pagrindinis ES kolektyvinio ženklo arba ES sertifikavimo ženklo paraiškos mokestis (ESPŽR 31 straipsnio 2 dalis ir 74 straipsnio 3 dalis arba 83 straipsnio 3 dalis) 1 800 EUR
F-001 Pagrindinis ES kolektyvinio ženklo arba ES sertifikavimo ženklo paraiškos, pateiktos elektroninėmis priemonėmis, mokestis (ESPŽR 31 straipsnio 2 dalis ir 74 straipsnio 3 dalis arba 83 straipsnio 3 dalis) 1 500 EUR
F-002 Antros prekių ir paslaugų klasės, kuri nurodoma ES kolektyvinio prekių ženklo arba ES sertifikavimo ženklo paraiškoje, mokestis (ESPŽR 31 straipsnio 2 dalis ir 74 straipsnio 3 dalis arba 83 straipsnio 3 dalis) 50 EUR
F-002 Kiekvienos papildomos prekių ir paslaugų klasės, kai ES kolektyvinio ženklo arba ES sertifikavimo ženklo paraiškoje nurodomos daugiau nei dvi klasės, mokestis (ESPŽR 31 straipsnio 2 dalis ir 74 straipsnio 3 dalis arba 83 straipsnio 3 dalis) 150 EUR
F-003 Mokestis už nacionalines paieškos ataskaitas
* 12 EUR, padaugintų iš ESPŽR 43 straipsnio 2 dalyje nurodytų centrinių pramoninės nuosavybės tarnybų skaičiaus (šiuo metu tai yra 60 EUR: 12 EUR x 5 (5 tarnybos))
60 EUR*
F-005 Protesto mokestis (ESPŽR 46 straipsnio 3 dalis) 320 EUR
F-012 Pagrindinis individualaus ES prekių ženklo galiojimo pratęsimo mokestis (ESPŽR 53 straipsnio 3 dalis) 1 000 EUR
F-012 Pagrindinis individualaus ES prekių ženklo galiojimo pratęsimo, kai prašymas pateiktas elektroninėmis priemonėmis, mokestis (ESPŽR 53 straipsnio 3 dalis) 850 EUR
F-012 Individualaus ES prekių ženklo antros prekių ir paslaugų klasės galiojimo pratęsimo mokestis (ESPŽR 53 straipsnio 3 dalis) 50 EUR
F-012 Individualaus ES prekių ženklo kiekvienos prekių ir paslaugų klasės, kai jų yra daugiau nei dvi, galiojimo pratęsimo mokestis (ESPŽR 53 straipsnio 3 dalis) 150 EUR
F-012 Pagrindinis ES kolektyvinio ženklo arba ES sertifikavimo ženklo galiojimo pratęsimo mokestis (ESPŽR 53 straipsnio 3 dalis ir 74 straipsnio 3 dalis arba 83 straipsnio 3 dalis) 1 800 EUR
F-012 Pagrindinis ES kolektyvinio ženklo arba ES sertifikavimo ženklo galiojimo pratęsimo, kai prašymas pateiktas elektroninėmis priemonėmis, mokestis (ESPŽR 53 straipsnio 3 dalis ir 74 straipsnio 3 dalis arba 83 straipsnio 3 dalis) 1 500 EUR
F-012 Antros prekių ir paslaugų klasės, kuri nurodoma ES kolektyvinio ženklo arba ES sertifikavimo ženklo paraiškoje, galiojimo pratęsimo mokestis (ESPŽR 53 straipsnio 3 dalis ir 74 straipsnio 3 dalis arba 83 straipsnio 3 dalis) 50 EUR
F-012 Kiekvienos papildomos prekių ir paslaugų klasės, kai ES kolektyvinio ženklo arba ES sertifikavimo ženklo paraiškoje nurodomos daugiau nei dvi klasės, galiojimo pratęsimo mokestis (ESPŽR 53 straipsnio 3 dalis ir
74 straipsnio 3 dalis arba 83 straipsnio 3 dalis)
150 EUR
F-016 Papildomas mokestis už pavėluotai sumokėtą galiojimo pratęsimo mokestį arba pavėluotai pateiktą prašymą pratęsti galiojimą (ESPŽR 53 straipsnio 3 dalis) 25 % galiojimo pratęsimo mokesčio, kurį vėluojama sumokėti, bet ne daugiau kaip 1 500 EUR 25 %
(ne daugiau kaip 1 500 EUR)
F-017 Prašymo panaikinti arba paskelbti negaliojančiu mokestis (ESPŽR 63 straipsnio 2 dalis) 630 EUR
F-018 Apeliacijos mokestis (ESPŽR 68 straipsnio 1 dalis) 720 EUR (prekių ženklai)
800 EUR (dizainai)
F-019 Paraiškos dėl restitutio in integrum mokestis (ESPŽR 104 straipsnio 3 dalis) 200 EUR
F-020 Mokestis už prašymą paversti ES prekių ženklo paraišką arba ES prekių ženklą (ESPŽR 140 straipsnio 1 dalis, taip pat kartu su 202 straipsnio 1 dalimi): a) į nacionalinę prekių ženklo paraišką; b) į nuorodą į valstybes nares pagal Madrido protokolą 200 EUR
F-023 Prašymo įregistruoti licenciją ar kitą teisę įregistruoto ES prekių ženklo atžvilgiu (ESPŽR 26 straipsnio 2 dalis) arba ES prekių ženklo paraiškos atžvilgiu (ESPŽR 26 straipsnio 2 dalis) mokestis už: a) licencijos suteikimą; b) licencijos perdavimą; c) daiktinės teisės sukūrimą; d) daiktinės teisės perdavimą; e) išieškojimą vykdymo procese.
(200 EUR už vieną įregistravimą, tačiau tuo atveju, kai tame pačiame prašyme arba tuo pačiu metu pateikiami keli prašymai – neviršijant bendros 1 000 EUR sumos)
200 EUR
(ne daugiau kaip 1 000 EUR)
F-024 Licencijos ar kitos teisės registracijos anuliavimo mokestis (ESPŽR 29 straipsnio 3 dalis): 200 EUR už vieną anuliavimą, tačiau tuo atveju, kai toje pačioje paraiškoje arba tuo pačiu metu pateikiami keli prašymai – neviršijant bendros 1 000 EUR sumos) 200 EUR
(ne daugiau kaip 1 000 EUR)
F-025 Įregistruoto ES prekių ženklo pakeitimo mokestis (ESPŽR 54 straipsnio 4 dalis) 200 EUR
F-026 ES prekių ženklo paraiškos kopijos (ESPŽR 114 straipsnio 7 dalis), registracijos liudijimo kopijos (ESPŽR 51 straipsnio 2 dalis) arba registro išrašo (ESPŽR 111 straipsnio 7 dalis) išdavimo mokestis
nepatvirtinta kopija arba išrašas: 10 EUR
patvirtinta kopija arba išrašas: 30 EUR
* Mokestis netaikomas kopijas pateikiant internetu
10 EUR
30 EUR
F-027 Susipažinimo su bylomis mokestis (ESPŽR 114 straipsnio 6 dalis) 30 EUR
F-028 Bylose esančių dokumentų kopijų išdavimo mokestis (ESPŽR 114 straipsnio 7 dalis):
nepatvirtinta kopija: 10 EUR
patvirtinta kopija: 30 EUR + 1 EUR papildomai už kiekvieną puslapį, kai jų skaičius viršija 10

10 EUR

30 EUR
ir papildomai už kiekvieną puslapį, kai jų skaičius viršija 10

F-029 Byloje esančios informacijos suteikimo mokestis (ESPŽR 114 straipsnio 9 dalis) 10 EUR
F-030 Sprendimų atlyginti procesinių veiksmų išlaidas peržiūrėjimo mokestis (ESPŽR 109 straipsnio 8 dalis) 100 EUR
F-033 Procedūrų pratęsimo mokestis (ESPŽR 105 straipsnio 1 dalis) 400 EUR
F-034 Pareiškimo dėl įregistruoto ES prekių ženklo padalijimo (ESPŽR 56 straipsnio 4 dalis) arba ES prekių ženklo paraiškos padalijimo (ESPŽR 50 straipsnio 3 dalis) mokestis 250 EUR
W-001 Tarptautinės paraiškos padavimo Tarnyboje mokestis (ESPŽR 184 straipsnio 4 dalis) 300 EUR
Tiesiogiai EUIPO mokamų mokesčių sąrašas
Mokesčio kodas Mokesčio aprašymas Suma
Individualus tarptautinės registracijos nurodant Sąjungą mokestis.
B.I.1 arba B.I.2 punkte nurodyto mokesčio dydis atitinka toliau nurodytų sumų ekvivalentą Šveicarijos frankais, kaip nustato PINO Generalinis direktorius, remdamasis bendrųjų nuostatų pagal Madrido susitarimą ir protokolą 35 taisyklės 2 dalimi:
M-001 individualaus prekių ženklo atveju: 820 EUR
M-002 pridėjus mokestį už antrą prekių ir paslaugų klasę: 50 EUR
M-002 pridėjus mokestį už kiekvieną papildomą prekių ir paslaugų klasę, kai tarptautinės registracijos paraiškoje nurodomos daugiau nei dvi klasės: 150 EUR
M-001 kolektyvinio ženklo arba sertifikavimo ženklo atveju: 1 400 EUR
M-002 pridėjus mokestį už antrą prekių ir paslaugų klasę: 50 EUR
M-002 pridėjus mokestį už kiekvieną papildomą prekių ir paslaugų klasę, kai paraiškoje nurodomos daugiau nei dvi klasės: 150 EUR
Individualus tarptautinės registracijos nurodant Sąjungą galiojimo pratęsimo mokestis
B.II.1 punkte nurodyto mokesčio dydis atitinka toliau nurodytų sumų ekvivalentą Šveicarijos frankais, kaip nustato PINO Generalinis direktorius, remdamasis bendrųjų nuostatų pagal Madrido susitarimą ir protokolą 35 taisyklės 2 dalimi:
M-012 individualaus prekių ženklo atveju: 820 EUR
M-012 pridėjus mokestį už antrą prekių ir paslaugų klasę: 50 EUR
M-012 pridėjus mokestį už kiekvieną papildomą prekių ir paslaugų klasę, kai tarptautinės registracijos paraiškoje nurodomos daugiau nei dvi klasės: 150 EUR
M-012 kolektyvinio ženklo arba sertifikavimo ženklo atveju: 1 400 EUR
M-012 pridėjus mokestį už antrą prekių ir paslaugų klasę: 50 EUR
M-012 pridėjus mokestį už kiekvieną papildomą prekių ir paslaugų klasę, kai tarptautinės registracijos paraiškoje nurodomos daugiau nei dvi klasės: 150 EUR
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.