Eiti į pradžios puslapį
EUIPO
Apsaugokite savo prekių ženklus ir dizainą Europos Sąjungoje

Apsaugokite savo intelektinę nuosavybę Europos Sąjungoje

Prekės ir paslaugos

Jūsų Europos Sąjungos prekių ženklo paraiškoje turi būti pateiktas prekių ženklo, kurį norite įregistruoti, atvaizdas ir su tuo prekių ženklu susijusių prekių ir (arba) paslaugų sąrašas.

Prekių ir paslaugų sąrašą turite pateikti laikydamiesi tam tikrų taisyklių:

  • Prekes ir paslaugas būtina apibūdinti kuo tiksliau ir konkrečiau.
  • Jas reikia priskirti tam tikrai Nicos klasifikacijos klasei.

Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO) patvirtino Nicos klasifikaciją prekėms ir paslaugoms klasifikuoti. Pagal Nicos klasifikaciją prekės ir paslaugos skirstomos į 45 kategorijas (arba klases).

Sumokėję 850 EUR paraiškos mokestį, galite pasirinkti vieną iš šių klasių. Už papildomą 50 EUR mokestį galite pridėti antrą klasę, o už tris ar daugiau klasių turėsite sumokėti 150 EUR už kiekvieną klasę mokestį.

 

Rasti ir klasifikuoti jūsų prekes ir paslaugas

Jei prekių ženklo paraišką teikiate užpildydami vieną iš internetinių paraiškos formų, penkių etapų formą ir išplėstinę formą, galite ieškoti ir naršyti prekių ir paslaugų sąraše, vadinamame suderinta duomenų baze.

Šioje duomenų bazėje pateikiami EUIPO ir Europos Sąjungos bei kitų šalių nacionalinių intelektinės nuosavybės tarnybų jau patvirtinti terminai.

Greičiausias jūsų prekių ženklo paskelbimo būdas

Jei pasirinksite prekes ir paslaugas iš suderintos duomenų bazės, jūsų paraiškos nagrinėjimas tarnyboje vyks sklandžiau. Jūsų paraiška gali būti nagrinėjama ir „Fast Track“ tvarka. Tai yra paspartinta EUIPO procedūra, pagal kurią paraiška paskelbiama greičiau.

Be to, prieš pateikdami paraišką galite naudoti „Prekių ir paslaugų sąrašo sudarymo priemonę“ sąrašui sudaryti. Ši priemonė rekomenduojama paraiškų pildymo specialistams, nes tam tikrais atvejais tenka vienu metu pateikti kelias paraiškas.

Parengti prekių ir paslaugų specifikaciją – nelengvas uždavinys, reikalaujantis suderinti keletą skirtingų aspektų.

Galvokite apie ateitį

Galbūt iš tiesų siūlote daugiau prekių ir paslaugų, nei manote. Nors šiandien gal ir neabejojate dėl savo rinkos, bet pagalvokite, kaip norėtumėte išplėtoti savo prekių ženklą ateityje. Pavyzdžiui, jei šiandien gaminate saldainius, po dvejų ar penkerių metų galbūt norėsite pasiūlyti daugiau prekių (pavyzdžiui, valgomuosius ledus).

Būkite realistai

Gali norėtis įtraukti daugybę prekių ir (arba) paslaugų, tačiau nepamirškite, kad jei nenaudosite savo ženklo visoms prekėms ar paslaugoms, dėl kurių pateikėte paraišką, jūsų ES prekių ženklą bus lengviau užginčyti.

Susiaurinus sąrašą, sumažės konflikto su kitais ženklais rizika.

Balansavimas ant akmens, parodantis, kad renkantis prekes ir paslaugas, kuriems bus taikomas prekių ženklas, reikia viską gerai pasverti.

Norėtume priminti, kad ilgas prekių ir (arba) paslaugų sąrašas gali lemti tam tikrus sunkumus, būtent:

  • didesnė klasifikavimo klaidų rizika;
  • gali vėluoti ESPŽ paskelbimas ir registracija;
  • didėja konflikto su kitais prekių ženklais rizika (protestai);
  • didesnė rizika, kad prekių ženklas bus galiausiai panaikintas dėl panašumo į ankstesnį ženklą arba dėl visų įregistruotų prekių ir (arba) paslaugų nenaudojimo.

Nepamirškite: pateikę paraišką, specifikacijos papildyti nebegalėsite, todėl rūpestingai apgalvokite, kokias prekes ir (arba) paslaugas pasirinkti.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.