Eiti į pradžios puslapį
EUIPO
Apsaugokite savo prekių ženklus ir dizainą Europos Sąjungoje

Apsaugokite savo intelektinę nuosavybę Europos Sąjungoje

Jūsų teisių apsauga

Pagal ESPŽR 9 straipsnį „ES prekių ženklo registracija suteikia savininkui išimtines teises į tą ženklą. Savininkas turi teisę uždrausti visoms trečiosioms šalims, neturinčioms jo sutikimo, vykdant komercinę veiklą naudoti bet kokį žymenį toms pačioms prekėms ar paslaugoms, kurioms šis ženklas yra įregistruotas, žymėti <...>.“

Užtikrinti savo prekių ženklo teisinę apsaugą – ne mažiau svarbu, nei sukurti prekių ženklą. Jeigu neapsaugosite savo ženklo, jo galiojimu gali būti suabejota ir jis gali prarasti vertę.

Jūs esate atsakingas už jums priklausančio registruoto prekių ženklo teisinės apsaugos užtikrinimą. Norėdami tai veiksmingai padaryti, privalote imtis toliau nurodytų priemonių.

  • Pasirūpinkite, kad jūsų prekių ženklas būtų teisingai įregistruotas prekėms ir paslaugoms, kurias siūlote.
  • Būkite budrūs! Įregistravus prekių ženklą, konkurentai žinos, kad jums suteikta teisė, tačiau, jeigu kas nors be leidimo pasinaudos jūsų arba panašiu prekių ženklu, jums teks imtis veiksmų jam sustabdyti.

EUIPO yra atsakinga už ES prekių ženklų ir pramoninio dizaino registravimą.

EUIPO nėra teisėsaugos institucija, todėl neteikiame teisinių konsultacijų dėl prekių ženklų arba dizainų teisinės apsaugos užtikrinimo.

 

Registrai

Įsitikinkite, kad niekas nemėgina apsaugoti tokio pat arba panašaus prekių ženklo.

Prekių ženklų registruose paieškokite prekių ženklų paraiškų arba registruotų prekių ženklų, kurie yra tokie pat kaip jūsų arba panašūs.

Mūsų svetainėje yra paieškos sistema „eSearch plus“, kurioje galima ieškoti ES prekių ženklų paraiškų ir registracijų. Registruoti naudotojai gali sukonfigūruoti automatinius įspėjimus ir gauti pranešimą, kai Tarnyba gaus panašių prekių ženklų paraiškas.

„TMview“ yra pasaulinė prekių ženklų paieškos priemonė, kurioje tiesiogiai pateikiami prekių ženklų duomenys iš maždaug 60 intelektinės nuosavybės tarnybų, įskaitant visas ES nacionalines ir regionines intelektinės nuosavybės tarnybas. Daugiau nei 40 milijonų prekių ženklų duomenys prieinami internetu nemokamai svetainėje www.tmdn.org

Jeigu paieškos negalite atlikti patys, teisės specialistai jums pasiūlys profesionalias prekių ženklų kontrolės paslaugas.

Jeigu pastebėjote, kad jūsų konkurentas pateikė prekių ženklo, kuris yra panašus į jūsų prekių ženklą arba toks pat, registracijos paraišką arba įregistravo tokį prekių ženklą, galite priversti jį gerbti jūsų anksčiau įgytas teises ir pateikti protestą dėl prekių ženklo registracijos arba ją anuliuoti.

Rinka

Pasirūpinkite, kad rinkoje niekas nesinaudotų jūsų prekių ženklu.

Stebėkite rinką, sekdami, ar spaudoje, prekybiniuose leidiniuose ir internete nėra įmonių, kurios naudojasi jūsų prekių ženklu be jūsų leidimo. Galbūt prekiaujama nelegaliomis jūsų produktų kopijomis arba konkurentai naudoja ženklus, kurie yra panašūs, nors ir neidentiški jūsų ES prekių ženklui.

Bendradarbiaudama su įvairiomis elektroninėmis prekyvietėmis EUIPO renka informaciją apie jose taikomas IN apsaugos priemones, kad jums būtų lengviau imtis veiksmų ir naudotis jose esančiais ištekliais. Daugiau informacijos apie tai galite rasti čia

Apsvarstykite galimybę kreiptis į savo šalies muitinės tarnybą dėl savo teisių apsaugos nuo pažeidimų. Pasienio kontrolės pareigūnai naudojasi šiomis duomenų bazėmis, kad išsiaiškintų galimus pažeidimus ir sulaikytų suklastotas prekes.

Informaciją apie savo gaminius ir prekių ženklus galite nurodyti IP Enforcement Portal. Ši duomenų bazė padeda teisėsaugos institucijoms atpažinti suklastotas prekes. Čia galite nemokamai pateikti informaciją apie pakuotes, etiketes ar kontaktinius duomenis. Tokią informaciją teisėsaugos institucijos naudoja suklastotoms prekėms atskirti nuo originalių.

Veiksmų turite imtis jūs patys.

EUIPO ir nacionaliniai registrai

Pateikite protestą dėl tokių pat arba panašių prekių ženklų registracijos arba ją anuliuokite.

 

Protestas

Kai jūsų ES prekių ženklo paraiškai suteikiama pateikimo data, galite pareikšti protestą dėl visų po šios datos Europos Sąjungoje pateiktų ES ir nacionalinių registracijų.
Siekdami apsaugoti savo teises, nuolat tikrinkite ES prekių ženklų paraiškas bei nacionalines registracijas ir tikrinkite rinką, įrodymų ieškodami internete. Prekių ženklų atstovai ir stebėsenos tarnybos gali padėti jums atlikti paieškas ir duoti patarimų.

 

Anuliavimas

Registruotus ES prekių ženklus ir nacionaliniu mastu Europos Sąjungoje registruotus prekių ženklus galima anuliuoti. Jei manote, kad registruotas prekių ženklas nenaudojamas, nors jam taikomas naudojimo reikalavimas, galite pateikti paraišką jį panaikinti. Jeigu manote, kad galiojanti registracija prieštarauja jūsų anksčiau įgytai teisei, arba jeigu galvojate, kad registracija yra neteisėta, galite pateikti prašymą ją paskelbti negaliojančia. ESPŽ paskelbimo negaliojančiu alternatyva gali būti savininko prašymas jam perleisti tą prekių ženklą, jei jis buvo įregistruotas asmens, kuris yra prekių ženklo savininkas, atstovo arba patikėtinio vardu, be jo leidimo.

Teikiant prašymą anuliuoti prekių ženklą, reikia sumokėti 630 EUR mokestį. Pateikus prašymo paskelbti prekių ženklą negaliojančiu formą, prekių ženklas paskelbiamas negaliojančiu atgaline data (ir išbraukiamas iš Prekių ženklų registro), o pateikus panaikinimo prašymą, ženklo galiojimas panaikinamas nuo prašymo tarnybai pateikimo dienos.

Teismuose ir įmonėse

Imkitės veiksmų prieš pažeidėją

Prieš imantis ginčijimo veiksmų patariame pasikonsultuoti su praktikuojančiu teisininku.

 

Informuokite tariamą pažeidėją. Pateikite rašytinius reikalavimus sustabdyti pažeidimus ir jų nebedaryti

Nustatę pažeidimą, apsvarstykite galimybę išsiųsti laišką, kuriuo konkurentui būtų pranešta apie konfliktą ir būtų reikalaujama sustabdyti pažeidimus ir jų nebedaryti. Taip konkurentas bus oficialiai supažindintas su jūsų teisėmis ir informuotas, kad, jeigu jis ir toliau jų nepaisys, jo atžvilgiu gali būti imtasi tolesnių veiksmų.

 

Tarkitės

Tam tikrais atvejais jums gali pavykti susitarti per tarpininkus ir arbitražo įstaigas. Šios tarnybos gali būti naudingos sprendžiant ginčus tarp teisėtai veikiančių įmonių, kai abi šalys ieško nebrangių ir praktiškų sprendimų.

 

Civilinės teisės priemonės

Jeigu jūsų pastangos įspėti tariamą pažeidėją arba su juo susitarti nueina perniek, siekdami užkirsti kelią neteisėtam jūsų prekių ženklų naudojimui galite imtis kitų teisinių priemonių, skirtų kovoti su pažeidimais, pavyzdžiui, tokių, kaip preliminarus uždraudimas ir prevencinis areštas. Bet kuriuo atveju civilinės teisės įgyvendinimo veiksmų turi būti imamasi nacionaliniu lygmeniu, atsižvelgiant į atitinkamą ES jurisdikciją. Vis dėlto, vienas ES prekių ženklo privalumų yra tas, kad vieno teismo sprendimas dėl tokios priemonės taikymo galioja visose valstybėse narėse.

 

Baudžiamosios teisės priemonės

Baudžiamosios teisės priemonės taikomos klastočių ir autorių teisių pažeidimo atvejais. Jums reikės susisiekti su nacionalinėmis teisėsaugos ir baudžiamojo persekiojimo institucijomis atitinkamoje ES jurisdikcijoje.

Atminkite, kad su intelektine nuosavybe susijusios baudžiamosios teisės vykdymo užtikrinimo taisyklės nėra suderintos Europos Sąjungos mastu. Baudžiamosios teisės vykdymo užtikrinimo veiksmų imamasi nacionaliniu lygmeniu, vadovaujantis susijusiais nacionalinės teisės aktais. Todėl galimybės Europos lygmeniu imtis baudžiamosios teisės vykdymo užtikrinimo veiksmų yra labai nevienodos. Ne visuomet galima visose šalyse taikyti tokias pačias baudžiamosios teisės vykdymo užtikrinimo priemones.

Jeigu teismo procese iš jūsų reikalaujama įrodyti jūsų ES prekių ženklo galiojimą, patvirtintą arba nepatvirtintą jūsų registracijos dokumento nuorašą galite gauti naudodamiesi paieškos sistema „eSearch plus“ arba internetine susipažinimo su byla forma.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.