Eiti į pradžios puslapį
EUIPO
Apsaugokite savo prekių ženklus ir dizainą Europos Sąjungoje

Apsaugokite savo intelektinę nuosavybę Europos Sąjungoje

Protestai

Naudodamiesi internetine protesto pateikimo forma, EUIPO svetainėje galite pateikti pranešimą apie protestą dėl Europos Sąjungos prekių ženklo arba tarptautinės registracijos, siųsti susijusius priedus ir nurodyti reikalingus mokėjimo duomenis.

Internete pateiktai prašymo formai suteikiamas protesto numeris.

Siekiant nustatyti bet kokius trūkumus, susijusius su jūsų pateikta informacija, sistemoje bus automatiškai atliekama preliminari jūsų pranešimo apie protestą patikra − tai yra vienas iš priimtinumo patikros etapų. Tačiau išsamią protestų, kurių priimtinumo negalima patikrinti automatiškai, patikrą atliks EUIPO ekspertai.

Daugiau informacijos apie priimtinumo patikrą galite rasti mūsų parengtose gairėse

 

Veiksmai, kuriuos reikia atlikti norint pateikti inter partes protesto formą:

 • Bendra informacija

  Internetinę pranešimo apie protestą versiją sudaro šios dalys:

  • Nuoroda
  • Ieškinio rūšis
  • Oponentas (-ai)
  • Atstovai
  • Ginčijamas subjektas
  • Protesto pagrindai ir motyvas
  • Argumentai ir įrodymai
  • Mokesčio mokėjimas
  • Parašas

  Savo pranešimą apie protestą sistemoje galėsite pateikti tik užpildę būtinus laukelius. Laukeliai, kuriuos būtina užpildyti, pažymėti žvaigždute (*).

  Įrašykite savo nuorodą

  Šio laukelio pildyti nebūtina.

  Oponentas arba jo vardu veikiantis atstovas gali sukurti savo numerį, kuris turi būti sudarytas iš ne daugiau kaip 30 ženklų (tai gali būti bet koks raidžių, skaitmenų ir (arba) simbolių derinys). Numeryje nereikėtų dėti jokių tarpų.

  Pasirinkite ieškinio rūšį

 • Oponentas

  Šį lauką būtina užpildyti. Privalote pateikti bent vieno oponento duomenis.

  Jei oponentas EUIPO jau pateikė Europos Sąjungos prekių ženklo arba dizaino paraišką arba pranešimą apie protestą, jis turės EUIPO suteiktą identifikacinį (ID) numerį. Jei šį numerį žinote, įrašykite jį į teksto laukelį, pasirinkite atitinkamą numerį iš automatiškai pateikiamų pasiūlymų sąrašo ir spustelėkite „Import“ (importuoti); likę laukeliai bus užpildyti automatiškai.

  Jei oponentas neturi EUIPO ID numerio, turėsite pateikti visą būtiną informaciją apie tokį asmenį; pirmiausia išskleidžiamajame meniu, esančiame po užrašu „Create new oponent“ (Sukurti naują oponentą), pasirinkite oponento rūšį. Oponentas gali būti juridinis arba fizinis asmuo. Reikės užpildyti toliau nurodytus privalomus laukelius:

  Fiziniai asmenys turi nurodyti (pareiškėjo rūšis – asmuo (-enys)):

  • vardą;
  • pavardę;
  • pilietybę;
  • šalį;
  • gatvę ir namo numerį;
  • miestą.

  Juridiniai asmenys turi nurodyti (pareiškėjo rūšis – įmonė / bendrovė):

  • juridinį pavadinimą;
  • teisinę formą;
  • registracijos šalį;
  • šalį;
  • gatvę ir namo numerį;
  • miestą.

  Juridinis asmuo
  Tais atvejais, kai oponentas yra juridinis asmuo, būtina nurodyti jo oficialų pavadinimą, įskaitant jo teisinę formą, pvz., „Incorporated“, „Sociedad Anónima“, „Aktiengesellschaft“ ir t. t. Gali būti nurodyta įprasta teisinės formos santrumpa, pvz., „Inc.“, „S.A.“, „AG“ ir t. t. Taip pat reikia nurodyti šalį, kurioje yra juridinio asmens būstinė.

  Fizinis asmuo
  Tais atvejais, kai oponentas yra fizinis asmuo, būtina nurodyti jo pavardę, vardą ir pilietybę.

  Ypač rekomenduojame pateikti kuo daugiau kontaktinės informacijos (pašto kodą, telefono numerius).

  Jeigu protestas susijęs su daugiau nei vienam oponentu, papildomus oponentus galima pridėti tame pačiame išskleidžiamajame meniu pasirenkant oponento rūšį. Sukūrę oponentų profilį, galite jį peržiūrėti, redaguoti ir pašalinti spustelėdami atitinkamus funkcijų mygtukus, rodomus oponentų lentelėje.

  Nepamirškite spustelėti mygtuko „+Add“ (Pridėti), kad į savo formą įtrauktumėte pasirinktą arba naujai sukurtą oponentą.

 • Atstovas

  Jei nė vienas iš oponentų Europos ekonominėje erdvėje (EEE) neturi savo nuolatinės gyvenamosios vietos, pagrindinės verslo vietos arba faktinės veikiančios prekybos įmonės, visose EUIPO procedūrose jam turi atstovauti profesionalus atstovas.

  Atstovų sąrašą galima rasti EUIPO svetainėje.

  Oponentas atstovą gali paskirti net ir tuomet, kai jis Europos ekonominėje erdvėje turi savo nuolatinę gyvenamąją vietą, pagrindinę verslo vietą arba faktinę veikiančią prekybos įmonę.

  Jei atstovas turi anksčiau EUIPO suteiktą ID numerį, įrašykite šį numerį į teksto laukelį, pasirinkite atitinkamą numerį iš automatiškai pateikiamų pasiūlymų sąrašo ir spustelėkite „Import“ (Importuoti); likę laukeliai bus užpildyti automatiškai.

  Jei atstovas neturi ID numerio, visus laukelius reikės užpildyti rankiniu būdu. Norėdami sukurti naują atstovą, išskleidžiamajame meniu, esančiame po užrašu „Create new“ (Sukurti naują), turite pasirinkti atstovo rūšį. Nauju atstovu gali būti praktikuojantis teisininkas arba atstovaujantis darbuotojas.

  Praktikuojantis teisininkas
  Jei atstovas yra praktikuojantis teisininkas, būtina nurodyti jo pavardę ir vardą. Praktikuojantis teisininkas gali nuspręsti prisijungti prie veikiančios atstovų asociacijos. Jei jau žinote asociacijos ID numerį, įrašykite jį į teksto laukelį, pasirinkite atitinkamą numerį iš automatiškai pateikiamų pasiūlymų sąrašo ir spustelėkite „+Add“ (Pridėti). Į formą bus įkeltas asociacijos pavadinimas. Kita vertus, teksto laukelį „Asociacijos pavadinimas“ galite užpildyti rankiniu būdu. Asociacijos ID numerio galite ieškoti spustelėdami nuorodą „Consult eSearch plus“ (Atlikti paiešką „eSearch plus“ sistemoje).

  Atstovaujantis darbuotojas
  Jei atstovas yra oponento tiesiogiai įdarbintas darbuotojas, pakanka nurodyti jo vardą ir pavardę. Kai atstovaujantis darbuotojas dirba bendrovei (turinčiai Europos ekonominėje erdvėje faktinę veikiančią įmonę), kurią su oponentu sieja ekonominiai ryšiai, būtina nurodyti bendrovės pavadinimą ir ekonominių ryšių pobūdį.

  Ypač rekomenduojame pateikti išsamią kontaktinę informaciją, įskaitant pavadinimą, adresą, telefono ir fakso numerius bei e. pašto adresą.

  Jums taip pat suteikiama galimybė sukurti EUIPO atstovą; tokiu atveju bus rodoma žinutė, informuojanti apie tolesnį nagrinėjimą, kurį EUIPO turi atlikti prieš įtraukdama atstovą į EUIPO profesionalių atstovų sąrašą.

  Baigę pildyti informaciją apie atstovą, spustelėkite „+Add“ (Pridėti), kad įtrauktumėte šią informaciją į savo paraišką.

 • Ginčijamas subjektas

  Turite nurodyti, ar jūsų protestas teikiamas dėl Europos Sąjungos prekių ženklo (ESPŽ) paraiškos, ar dėl tarptautinės registracijos (TR).

  Nurodykite ESPŽ paraiškos arba TR, kurią ginčijate, numerį ir spustelėkite mygtuką „Import entity“ (Importuoti subjektą); jei dėl tos ESPŽ paraiškos arba TR „galima pateikti protestą“, duomenys bus užpildyti automatiškai. Jei dėl ESPŽ paraiškos arba TR „negalima pateikti protesto“, matysite pranešimą, kuriame bus paaiškinta, dėl kokių priežasčių protesto negalima sukurti.

  Protesto procedūros kalbą būtina pasirinkti pagal Europos Sąjungos prekių ženklų reglamento 146 straipsnį. Tai turi būti viena iš dviejų ginčijamos paraiškos kalbų, jei ji taip pat yra viena iš penkių oficialiai pripažįstamų EUIPO kalbų. Pasirinkus ESPŽ paraišką, bus rodomos priimtinos protesto kalbos (jei pirmoji kalba nėra viena iš penkių oficialiai pripažįstamų EUIPO kalbų, ji nebus rodoma kaip kalba, kurią galima pasirinkti).

  Laukelyje „Extent of the opposition“ (Protesto apimtis) nurodomos prekės ir paslaugos, dėl kurių teikiamas protestas. Laukelis „Against all goods and services“ (Apima visas prekes ir paslaugas) žymimas automatiškai.

  Jei protestas teikiamas tik dėl tam tikrų ESPŽ paraiškoje arba TR nurodytų prekių ir paslaugų, pasirinkite kitą variantą – „Against part of the goods and services in the application, namely:“ (Dėl kai kurių paraiškoje nurodytų prekių ir paslaugų, t. y.:) – ir nurodykite konkrečias ginčijamas prekes ir paslaugas. Galite pašalinti visas klases ir (arba) vienos klasės terminus. Norėdami ištrinti visą klasę, spauskite klasės viršutinėje kairėje pusėje esantį kryželį (X). Norėdami ištrinti dalį klasės, norimus ištrinti elementus pasirinkite spustelėdami ant jų arba pasinaudodami pelės funkcija tempti ir įdėti; atlikus šį veiksmą, bus rodomas naujas mygtukas „Remove selected words“ (Pašalinti pasirinktus žodžius), spustelėkite jį, kad ištrintumėte pasirinktus klasės elementus. Norėdami grįžti prie pradinės versijos, spauskite „Reset“ (Atkurti).

 • Protesto pagrindai

  Pasirinkus gaminį, po kuriuo norite pridėti pagrindus, bus rodoma funkcija, kuria naudodamiesi galėsite pridėti protesto motyvą.

  Pranešime apie protestą būtina nurodyti bent vieną protesto motyvą.

  Toliau pateiktoje lentelėje parodyti pagrindai ir jiems taikoma atitinkama protesto motyvas:

  Pagrindas

  Protesto motyvas

  8 straipsnio 1 dalies a punktas
  8 straipsnio 1 dalies b punktas

  ESPŽ paraiška, nacionalinė PŽ registracija / paraiška, tarptautinė registracija, tarptautinė paraiška, gerai žinomas prekių ženklas (Paryžiaus konvencijos 6bis straipsnis).

  8 straipsnio 5 dalis

  ESPŽ paraiška, nacionalinė PŽ registracija / paraiška, tarptautinė registracija, tarptautinė paraiška.

  8 straipsnio 3 dalis

  ESPŽ paraiška, nacionalinė PŽ registracija / paraiška, ES nepriklausančios šalies nacionalinė PŽ registracija / paraiška, tarptautinė registracija, tarptautinė paraiška, gerai žinomas prekių ženklas (Paryžiaus konvencijos 6bis straipsnis), neregistruotas prekių ženklas.

  8 straipsnio 4 dalis

  Prekyboje naudotas neregistruotas prekių ženklas, kitas žymuo.

  Pagrindas

  Atstovavimo rūšis

  8 straipsnio 6 dalis

  Žodinis

  Pasirinkę atitinkamą protesto motyvą, turėsite užpildyti visus nurodytus privalomus laukelius ir spustelėti „Save“ (Įrašyti).

  Tuomet įrašyta informacija bus rodoma lentelėje, kaip parodyta toliau. Protesto motyvą galima ištrinti spustelėjus kryželiu (X) pažymėtą mygtuką „Delete“ (Trinti), esantį lentelėje šalia elemento, kurį norite pašalinti. Tame pačiame pranešime apie protestą galima nurodyti keletą protesto motyvų; tai galima padaryti spustelint mygtuką „+“, esantį lentelėje šalia elemento, prie kurio norite pridėti papildomą motyvą.

 • Argumentai ir įrodymai

  .

 • Parašas

  Šią skiltį užpildyti privaloma.

  Prieš galutinai pateikdami protestą, atitinkamuose elektroninės formos laukeliuose turite nurodyti savo vardą, pavardę bei pareigas ir pasirašyti elektroninę pranešimo apie protestą formą.

  Pasirinkę funkciją „Add second signatory“ (Pridėti antrą pasirašantįjį asmenį), galite pridėti dar vieną asmenį, kuris pasirašys protestą. Pasirašyti gali ne daugiau kaip du asmenys. Pateikdami su parašu susijusią informaciją, jūs patvirtinate, kad patikrinote duomenis ir norite pasirašyti bei pateikti paraiškos formą.

 • Mokesčio mokėjimas

  Šią skiltį užpildyti privaloma.

  EUIPO protesto mokestį turi gauti per protesto terminą.

  Jei protesto mokestis gaunamas pasibaigus protesto terminui, tačiau mokėjimo nurodymai bankui buvo duoti per protesto termino paskutiniąsias 10 dienų, pagal Bendrijos prekių ženklų mokesčių reglamento 8 straipsnį protestą galima palikti galioti, jeigu:

  • oponentas įrodo, kad jis per protesto termino paskutiniąsias 10 dienų pateikė mokėjimo nurodymus, IR
  • oponentas sumoka papildomą mokestį, kurį sudaro 10 % protesto mokesčio (dviguba sąlyga).

  Tačiau šio papildomo mokesčio mokėti nereikia, jeigu asmuo gali įrodyti, kad mokėjimo nurodymai bankui buvo duoti likus daugiau nei 10 dienų iki mokėjimo termino pabaigos. Jei protesto mokestis negaunamas per protesto terminą arba jei netaikoma pirmiau nurodyta nuostata, laikoma, kad pranešimas apie protestą nebuvo pateiktas.

  EUIPO nesiunčia atskiro prašymo sumokėti mokesčius.

  Atkreipkite dėmesį į tai, kad mokesčiai turi būti mokami eurais.

  Daugiau informacijos apie prekių ženklams taikomus EUIPO mokesčius ir jų mokėjimą.

 • Formos pateikimas

  Tikrinant jūsų protesto formą, aiškinamasi, ar joje nėra klaidingų duomenų ir ar netrūksta informacijos; nustačius kokius nors trūkumus, bus rodomas klaidos pranešimas.

  Jeigu formoje pateikta informacija galioja, būsite nukreiptas į patvirtinimo puslapį, kuriame matysite išsamius duomenis apie paraišką, kurią netrukus pateiksite. Prieš pateikdami paraišką, vis dar galite pakeisti duomenis.

   

 • Formos įrašymas, spausdinimas ir atstatymas į pradinę būseną

  Protesto formą galite išsaugoti savo naudotojo paskyroje „User Area“. Pildydami paraiškos formą, bet kuriuo metu galite išsaugoti jau užpildytą paraiškos dalį kaip juodraštį. Spustelėkite paraiškos dešinėje pusėje esantį mygtuką „Save draft“ (Įrašyti juodraštį). Juodraštį galite rasti savo naudotojo paskyros skiltyje „Drafts“ (Juodraščiai).

  Funkcija „Save form data in XML“ (Išsaugoti formos duomenis XML formatu) suteiks jums galimybę eksportuoti informaciją XML formatu ir ją vėl panaudoti vėliau; šiuo atveju pažymėkite parinktį „Import data from XML“ (Importuoti duomenis iš XML).

  Bet kuriame paraiškos pateikimo etape galite atspausdinti savo formą, kad galėtumėte ją peržiūrėti. Ypač rekomenduojame prieš pateikiant pranešimą apie protestą, jį peržiūrėti. Atkreipkite dėmesį, kad šiame etape pranešimas apie protestą dar nėra pateiktas. Todėl ši atspausdinta kopija nebus laikoma pateikto protesto įrodymu.

  Funkcija „Reset“ (Atstatyti) – jeigu norite iš naujo pradėti pildyti paraišką, spustelėkite mygtuką „Reset form“ (Atstatyti pradinę formos būseną) ir visi jūsų anksčiau užpildyti laukeliai bus išvalyti, o informacija ištrinta.

  Norėdami galutinai pateikti savo protesto formą, spustelėkite „Next“ (Toliau). Būsite nukreiptas į mokėjimo platformą, kurioje įrašę mokėjimo duomenis gausite patvirtinimą, kad procesas buvo sėkmingai užbaigtas. Bus rodomas protesto numeris, kurį turėsite naudoti kaip nuorodą toliau bendraudami su EUIPO, taip pat matysite paraiškos pateikimo datą ir laiką (Vidurio Europos laiku). Šiame puslapyje taip pat matysite mygtuką „Download receipt“ (Atsisiųsti patvirtinimą apie gavimą); jį spustelėjus sukuriamas PDF failas, kuriame nurodomas paraiškos gavimo faktas, mokėjimo nurodymai, jei reikia, ir pranešimas apie patį protestą.

  Ypač rekomenduojame atsispausdinti patvirtinimą apie gautą paraišką arba jį išsaugoti, nes EUIPO neišduos jokių papildomų tokio patvirtinimo kopijų. Gavimo patvirtinimo kopiją gaus tik sistemos „eCommunication“ naudotojai, ji bus siunčiama į jų naudotojų skilties pranešimų dėžutę.

  Taip pat rekomenduojame patikrinti ir įsitikinti, ar pridėtų priedų skaičius sutampa su jūsų įkeltų failų skaičiumi.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.