Eiti į pradžios puslapį
EUIPO
Apsaugokite savo prekių ženklus ir dizainą Europos Sąjungoje

Apsaugokite savo intelektinę nuosavybę Europos Sąjungoje

Nuosavybė

Pildydami paraiškos formą, turėsite mums pateikti informacijos apie save.

  • Pateikta informacija bus naudojama tik siekiant aiškiai nustatyti jūsų, kaip vienintelio prekių ženklo savininko, tapatybę.
  • Jeigu per registracijos procesą ar po jo prireiktų daugiau informacijos, mums gali tekti su jumis susisiekti.

Labai svarbu, kad mums praneštumėte savo asmens duomenų pasikeitimus, pavyzdžiui, naują kontaktinį telefono numerį ir pan.

Kokią informaciją pateikti?

Jeigu kartą jau teikėte paraišką, tereikės įrašyti jums tuomet suteiktą unikalų identifikacinį numerį. Naudodamiesi šiuo numeriu mes surasime jūsų duomenis ir jums nereikės jų įvesti iš naujo.

Savo identifikacinį numerį galite rasti ankstesniuose laiškuose arba pasinaudodami paieškos funkcija „eSearch application“.

Jeigu paraišką teikiate pirmą kartą, turėsite pateikti savo duomenis. Jie bus saugomi byloje būsimo susirašinėjimo tikslais.

Turėsite mums nurodyti, ar teikiate paraišką kaip įmonė, ar kaip fizinis asmuo

Piktograma, vaizduojanti žmogų ir pastatą, naudojama, kai savininkas yra įmonė

Įmonė

Jeigu esate įmonė, turėsite mums pateikti šiuos duomenis:

  • Visas pavadinimas ir teisinė forma
  • Registracijos šalis
  • Adresas
Piktograma, vaizduojanti žmogų, naudojama, kai savininkas yra fizinis asmuo

Fizinis asmuo

Jeigu esate fizinis asmuo, turėsite mums pateikti šiuos duomenis:

  • Vardas ir pavardė
  • Pilietybė
  • Adresas

Abiem atvejais labai svarbu, kad mums taip pat nurodytumėte elektroninio pašto adresą, telefono numerį ir fakso numerį (jeigu naudojate), kad galėtume lengvai su jumis susisiekti.

Kaip EUIPO palaikys su jumis ryšį?

Patogiausias ir greičiausias susisiekimo su mumis būdas – internetinė User Area.

Eiti į User area, EUIPO administravimo priemonę

Šioje paskyroje veikia saugi platforma, leidžianti elektroniniu būdu palaikyti ryšį su mumis.

Atkreipkite dėmesį, kad elektroninius laiškus priimame tik neformalaus, t. y. neoficialaus, bendravimo tikslais.

Ar privalau paskirti man atstovausiantį asmenį?

Iš esmės pareiškėjams neprivaloma turėti atstovą. Tačiau jeigu savininkas Europos ekonominėje erdvėje neturi savo verslo vietos, tikros ir veikiančios įmonės arba gyvenamosios vietos, jis privalo paskirti atstovą visoms Tarnyboje atliekamoms procedūroms vykdyti (išskyrus paraiškos padavimą). Europos ekonominę erdvę sudaro visos Europos Sąjungos valstybės narės, Norvegija, Islandija ir Lichtenšteinas.

Atstovas gali būti:

Praktikuojantis teisininkas (arba lygiavertės profesijos atstovas, priklausomai nuo šalies)

Praktikuojantis teisininkas, kurio kvalifikacija pripažįstama vienoje iš EEE valstybių narių ir kuris turi savo verslo vietą EEE. Be to, jis turi turėti teisę toje valstybėje atstovauti prekių ženklų ir (arba) dizaino klausimais.

Profesionalus atstovas

Profesionalus atstovas, įrašytas į EUIPO tvarkomą sąrašą.

Fizinio arba juridinio asmens darbuotojas

Fizinio arba juridinio asmens darbuotojas, kurio nuolatinė gyvenamoji ar pagrindinio verslo vieta arba tikra ir veikianti pramonės ar prekybos įmonė yra Europos ekonominėje erdvėje, gali atstovauti kitiems juridiniams asmenims, jeigu tie du juridiniai asmenys yra susiję ekonominiais ryšiais.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.