Eiti į pradžios puslapį
EUIPO
Apsaugokite savo prekių ženklus ir dizainą Europos Sąjungoje

Apsaugokite savo intelektinę nuosavybę Europos Sąjungoje

Nuosavybės teisė

Pildydami registracijos formą, turėsite mums pateikti informaciją apie save.

  • Pateikta informacija bus naudojama tik jūsų, kaip vienintelio dizaino savininko, tapatybei nustatyti.
  • Jeigu registruojant arba įregistravus dizainą prireiktų daugiau informacijos, mums gali reikėti su jumis susisiekti.

Labai svarbu, kad mums praneštumėte pasikeitusius savo asmens duomenis, pavyzdžiui, naują kontaktinį telefono numerį ir pan.

Kokią informaciją pateikti?

Jeigu kartą jau teikėte paraišką Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybai (EUIPO), jums tereikės įrašyti jums tuomet suteiktą unikalų identifikacinį numerį. Naudodamiesi šiuo numeriu mes surasime jūsų duomenis ir jums nereikės jų įvesti iš naujo.

Jums suteiktą EUIPO identifikacinį numerį galite rasti ankstesniuose EUIPO laiškuose arba pasinaudodami elektroninės paieškos funkcija „eSearch"

Jeigu paraišką teikiate pirmą kartą, turėsite pateikti savo duomenis. Jie bus saugomi byloje būsimo susirašinėjimo tikslais.

Turėsite mums nurodyti, ar teikiate paraišką kaip įmonė, ar kaip fizinis asmuo.

Piktograma, vaizduojanti žmogų ir pastatą, naudojama, kai savininkas yra įmonė

Įmonė

Duomenys, kurie turi būti pateikti, kai paraišką teikia įmonė

  • Visas pavadinimas ir teisinė forma
  • Registracijos šalis
  • Adresas
Piktograma, vaizduojanti žmogų, naudojama, kai savininkas yra fizinis asmuo

Fizinis asmuo

Duomenys, kurie turi būti pateikti, kai paraišką teikia fizinis asmuo

  • Vardas ir pavardė
  • Pilietybė
  • Adresas

Abiem atvejais taip pat labai svarbu mums nurodyti elektroninio pašto adresą ir telefono ir fakso (jeigu naudojate) numerius, kad galėtume lengvai su jumis susisiekti.

Nors tai nėra privaloma, galite nurodyti dizainą sukūrusį (-ius) dizainerį (-ius). Arba galite nurodyti, kad dizaineris (arba dizainerių grupė) atsisakė teisės būti įvardyti kaip autorius.

Kaip EUIPO palaikys su jumis ryšį?

Patogiausias ir greičiausias susisiekimo su mumis būdas – online User area.

Eiti į User area, EUIPO administravimo priemonę

Šioje paskyroje veikia saugi platforma, leidžianti elektroniniu būdu palaikyti ryšį su EUIPO.

Atkreipkite dėmesį, kad elektroninius laiškus priimame tik neformalaus, t. y. neoficialaus, bendravimo tikslais.


Jeigu nuspręsite nenaudoti User Area kaip pagrindinės ryšio priemonės, EUIPO su jumis bendraus faksu. Jeigu nenurodėte mums fakso numerio, susisieksime su jumis įprastu paštu.

Ar privalau paskirti man atstovausiantį asmenį?

Iš esmės pareiškėjai neprivalo turėti atstovų. Tačiau, jeigu savininkas Europos Sąjungoje (ES) neturi savo verslo vietos, tikros ir veikiančios įmonės arba gyvenamosios vietos, jis privalo paskirti atstovą visoms Tarnyboje atliekamoms procedūroms, išskyrus paraiškos padavimą.

Asmenys, kurie gali būti atstovai

Praktikuojantis teisininkas (arba lygiavertės profesijos atstovas, priklausomai nuo šalies)

Praktikuojantis teisininkas, kurio kvalifikacija pripažįstama vienoje iš ES valstybių narių ir kuris turi savo verslo vietą Sąjungoje. Be to, jis turi turėti teisę toje valstybėje atstovauti prekių ženklų ir (arba) dizaino klausimais.

Profesionalus atstovas

Profesionalus atstovas, įrašytas į Tarnybos tvarkomą sąrašą.

Fizinio arba juridinio asmens darbuotojas

Fizinio arba juridinio asmens darbuotojas, kurio nuolatinė gyvenamoji vieta arba pagrindinio verslo vieta arba tikra ir veikianti pramonės ar prekybos įmonė yra Europos Sąjungoje, gali atstovauti kitiems juridiniams asmenims, jeigu tie du juridiniai asmenys yra susiję ekonominiais ryšiais.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.