Eiti į pradžios puslapį
EUIPO
Apsaugokite savo prekių ženklus ir dizainą Europos Sąjungoje

Apsaugokite savo intelektinę nuosavybę Europos Sąjungoje

Paraiškų teikimo ir registracijos tvarka

 

Greičiausias ir lengviausias būdas įregistruoti Bendrijos dizainą – užpildyti paraišką internetu.

Paraišką taip pat galima siųsti faksu, paštu arba įteikti asmeniškai EUIPO registratūroje darbo valandomis.
Jeigu paraiška siunčiama faksu, tikėtina, kad dizaino atvaizdas bus gana prastos kokybės (ypač jeigu naudojamos nuotraukos), nes ši technologija nėra tinkama atvaizdams perduoti.
Dėl šios priežasties paraiškų faksu geriau nesiųsti. Jeigu vis dėlto norite pateikti paraišką šiuo būdu, per 1 mėnesį nuo paraiškos išsiuntimo faksu atsiųskite popierinę vaizdinės medžiagos kopiją. Prieš toliau nagrinėdamas paraišką ekspertas ne ilgiau kaip 1 mėnesį lauks patvirtinamosios kopijos.
Teikiant paraišką, reikia sumokėti taikomus mokesčius.
Reikia užpildyti paraiškos formą (pateiktą EUIPO svetainėje) ir prie jos pridėti aiškiai matomą dizaino vaizdą. Tai gali būti piešinys arba nuotrauka.
Paraiškoje turi būti nurodyta, kad sumokėti reikiami mokesčiai. Šie mokesčiai priklauso nuo paraiškoje pateikiamo prašymo rūšies, pvz., ar prašoma atidėti paskelbimą.

Daugiau informacijos, kaip pateikti paraišką:


Paraišką gali pateikti kiekvienas bet kurios pasaulio šalies fizinis arba juridinis asmuo.
Papildomos informacijos galite rasti mūsų svetainės nuosavybės klausimų skiltyje.
Daugiau informacijos galima rasti Gairių B dalies „Nagrinėjimas“ 2 skirsnio „Formalumai“ 2 dalyje.


Lokarno klasifikacija – tai Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos (PINO) tvarkoma tarptautinė pramoninių dizainų klasifikacijos sistema. Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO) sudarė Lokarno klasifikacija paremtą produktų sąrašą „EuroLocarno“, pagal kurį klasifikuojami registruotuosiuose Bendrijos dizainuose (RBD) ir RBD paraiškose nurodyti gaminiai.
Nurodant gaminius RBD paraiškoje pareiškėjams primygtinai rekomenduojama vartoti Lokarno klasifikacijos ar „EuroLocarno“ sąrašo terminus ir taip paspartinti registracijos procedūrą, kuri priešingu atveju būtų lėtesnė, nes pateiktus terminus reikėtų išversti.
 
Išsamesnė informacija apie Lokarno klasifikaciją (dizainai).


Pirmą kartą teikiant paraišką dėl konkretaus dizaino, savininkui suteikiamas 6 mėnesių laikotarpis, kuris pradedamas skaičiuoti nuo pirmos paraiškos pateikimo datos ir per kurį savininkas savo Bendrijos dizaino paraiškoje, pateiktoje EUIPO, gali prašyti suteikti pirmumo teisę. Jeigu paprašote suteikti pirmumo teisę ir kas nors po jūsų pateiks paraišką, jūsų paraiška turės pirmumo teisę kitų paraiškų atžvilgiu.


Taip. Prašyti pripažinti pirmumo teisę gali bet kuris asmuo, pateikęs dizaino paraišką bet kurioje valstybėje, kuri yra pasirašiusi Paryžiaus konvenciją dėl pramoninės nuosavybės saugojimo arba Pasaulio prekybos organizacijos steigimo sutartį. Vėlesnę paraišką reikia pateikti EUIPO per 6 mėnesius nuo pirmosios paraiškos pateikimo. Su dokumentais, susijusiais su prašoma suteikti pirmumo teise, turėtų būti pateiktas ankstesnio dizaino vaizdas.
Net jeigu per nagrinėjimo procedūrą RBD registracija atmetama, vėliau galima pateikti paraišką EUIPO prašant pripažinti ankstesnės RBD paraiškos pirmumo teisę.

Daugiau dizaino paraiškos pildymo patarimų ir gerosios patirties pavyzdžių.

Daugiau informacijos, kaip pateikti paraišką, pateikiama Registruotųjų Bendrijos dizainų paraiškų nagrinėjimo gairėse.


Paraišką pateikiant įprastu būdu, toks skaičius neribojamas. Pateikdamas sudėtinę paraišką pareiškėjas gali nurodyti tiek dizainų, kiek pageidauja; vienintelė sąlyga – produktai, kuriems taikomas dizainas, turi priklausyti tai pačiai Lokarno klasifikacijos klasei, kitaip tariant, jie turi priklausyti tai pačiai gaminių rūšiai. Ši sąlyga netaikoma, jei paraiška susijusi su ornamentika.

Mūsų svetainėje galite rasti daugiau informacijos apie dizainą ir su juo susijusį (-ius) produktą (-us).

Daugiau informacijos, kaip pateikti paraišką, pateikiama Registruotųjų Bendrijos dizainų paraiškų nagrinėjimo gairėse.


Vienam dizainui turėtų būti pateikiamas mažiausiai vienas atvaizdas, tačiau galima pateikti iki septynių vieno dizaino atvaizdų ir dar papildomus tris nesaugomus atvaizdus. Tokia pat sąlyga taikoma ir sudėtinėms paraiškoms – leidžiama pateikti iki septynių kiekvieno dizaino, dėl kurio teikiama paraiška, atvaizdų. Tais atvejais, kai pateikiami daugiau negu septyni atvaizdai, EUIPO, registruodama ir skelbdama dizainus, nepaisys papildomai pateiktų atvaizdų ir atvaizdus priims tokia eilės tvarka, kokia juos sunumeravo pareiškėjas (RBDĮR 4 straipsnio 2 dalis).

Daugiau dizaino paraiškos pildymo patarimų ir gerosios patirties pavyzdžių.
 
Daugiau informacijos pateikiama Registruotųjų Bendrijos dizainų paraiškų nagrinėjimo gairėse.

Daugiau informacijos pateikiama mūsų skiltyje „Pildykite paraišką dabar“.


Maksimalus atvaizdų skaičius, į kuriuos EUIPO atsižvelgia nagrinėdama RBD paraišką, yra septyni. Jeigu dizaino paraišką norite naudoti kaip reikalavimo suteikti pirmumo teisę pagrindą vėliau kitoje registracijos sistemoje teikdami dizaino paraišką, pertekliniai atvaizdai bus patalpinti į RBD paraiškos bylos archyvą. Jei paprašysite EUIPO pateikti jūsų RBD paraiškos patvirtintą kopiją, kad galėtumėte ja remtis prašydami pripažinti pirmumo teisę, šioje kopijoje bus pateikta visa informacija, susijusi su RBD paraiška, įskaitant papildomus vaizdus.

Išsamesnė informacija pateikiama mūsų skiltyje „Pildykite paraišką dabar“.


Iš esmės tikrinama, ar paraiška atitinka formalius reikalavimus. Paraiška nenagrinėjama išsamiai, tik patikrinama, ar teikiama būtent dizaino paraiška ir ar dizainas nepažeidžia viešosios tvarkos reikalavimų ar moralės principų. Skirtingai nuo ES prekių ženklų sistemos, dizainui netaikoma protesto procedūra.
Dizaino paraiška bus išnagrinėta ir, jeigu ji atitiks oficialius reikalavimus, dizainas bus įregistruotas ir nedelsiant paskelbtas arba, atsižvelgiant į paskelbimo atidėjimo terminą (kai savininkas arba jo atstovas paprašo paskelbimą atidėti), paskelbtas per 27 mėnesius nuo paraiškos pateikimo dienos arba pirmumo teisės datos.
Jei paraiška neatitinka oficialių reikalavimų, bus pareikštas prieštaravimas (kitaip tariant, pareiškėjui nusiunčiamas trūkumų raštas, kuriame nurodomi taisytini trūkumai ir nustatomas atsakymo pateikimo laikotarpis). Dėl to gali būti reikalaujama paraišką pakeisti arba ji gali būti atmesta, jeigu į pareikštus prieštaravimus nebus atsakyta. Jei pareiškėjas per 2 mėnesius nepateikia atsakymo į trūkumų raštą, jo paraiška gali būti atmesta, iš jos gali būti pašalinti tam tikri dizaino vaizdai arba pareiškėjas gali prarasti galimybę prašyti suteikti pirmenybės teisę.

Išsamesnė informacija apie registracijos procesą.


Po registracijos paraiška paskelbiama visa arba jos paskelbimas atidedamas ne ilgesniam kaip 30 mėnesių laikotarpiui nuo paraiškos pateikimo dienos arba anksčiausios prašyme pripažinti pirmumo teisę nurodytos datos.
Prašymą atidėti paskelbimo terminą reikia pateikti kartu su paraiška; vėlesni prašymai nepriimami.
Šis konfidencialumo laikotarpis suteikia pareiškėjui galimybę toliau plėtoti savo rinkodaros strategiją arba galutinai pasirengti gamybai, konkurentams nieko nežinant apie jo dizainą.
Po registracijos bus skelbiami tik pagrindiniai elementai. Dizaino esmė (atvaizdai, produkto nuoroda ir klasifikacija) liks konfidenciali. Tai labai svarbu tokiems sektoriams kaip mados ar automobilių pramonė, kuriems būtina apsaugoti dizainus nuo konkurentų ir tuo pat metu pasiruošti galutinio produkto gamybai. Jeigu kuriuo nors momentu per 30 mėnesių laikotarpį prašytojas nori panaikinti atidėjimą, jis tai gali padaryti prašydamas EUIPO paskelbti dizainą. Taip dizaineriai ir verslo atstovai gali patikimai valdyti procesus, susijusius su jų sukurtais produktais.
Pasibaigus atidėjimo laikotarpiui, savininkui arba jo atstovui tenka atsakomybė paprašyti, kad dizainas būtų visiškai paskelbtas, ir sumokėti paskelbimo mokesčius. Jeigu savininkas to nepadaro iki galutinio termino (vėliausiai per 27 mėnesius nuo paraiškos pateikimo dienos arba, jeigu yra, pirmumo teisės datos), teisė į registruotąjį Bendrijos dizainą nebus paskelbta ir bus prarasta.

Daugiau informacijos, kaip pateikti prašymą dėl atidėjimo.

Daugiau informacijos pateikiama Registruotųjų Bendrijos dizainų paraiškų nagrinėjimo gairėse.


Taip, turite prisijungti, kad galėtumėte užpildyti e. paraiškos formą. Jei neturite vartotojo vardo ar slaptažodžio, užsiregistruoti galite čia.


Taip. Internetinė paraiškos forma yra prieinama visomis ES kalbomis.


Informacija apie internetines paraiškas pateikiama skiltyje „Užpildyti dizaino paraišką“.


Paraiškos pasirašyti negalima; prašoma tik nurodyti asmenį, suteikiantį leidimą sumokėti paraiškos mokesčius.
Daugiau informacijos, kaip pateikti paraišką, rasite Registruotųjų Bendrijos dizainų paraiškų nagrinėjimo gairėse.


Taip. Pagalbiniai dokumentai dėl prašymo pripažinti pirmumo teisę gali būti siunčiami kaip elektroninės paraiškos formos priedas. Jie turi būti pateikti PDF formatu. Kito formato dokumentai nebus laikomi pateiktais. Išskyrus atvaizdus ir pirmumo teisės dokumentus, jokių kitų dokumentų ar informacijos negalima siųsti kaip priedų.


EUIPO nepriima e. paštu siunčiamų trūkstamų dokumentų.
Prireikus su paraiška susiję trūkstami dokumentai turėtų būti siunčiami įprastu paštu, nurodant registracijos numerius ir elektroninį numerį, gautą paraiškų pateikimo internetu sistemoje. Tačiau, jei įmanoma, nesikreipkite į EUIPO dėl savo elektroninės paraiškos, kol negavote pranešimo, kuriame nurodytas dizaino, dėl kurio pateikėte paraišką, paraiškos numeris.

Daugiau informacijos, kaip pateikti paraišką, rasite Registruotųjų Bendrijos dizainų paraiškų nagrinėjimo gairėse.


Taip. Kai tik EUIPO gaus jūsų elektroninę paraišką, turėtumėte gauti gavimo patvirtinimą. Šiame patvirtinime turėtų būti nurodytas registracijos numeris (pvz., e 0000000456982). Tai nėra registruotojo Bendrijos dizaino paraiškos numeris. RBD paraiškos numerį kartu su patvirtinimu apie RBD paraiškos gavimą vėliau jums atsiųs Dizainų departamentas. Patariame atsispausdinti šio patvirtinimo kopiją.

Jeigu negaunate elektroninio patvirtinimo, tikėtina, kad paraiška nebuvo teisingai nusiųsta arba EUIPO jos negavo. Kuo greičiau susisiekite su Informacijos centru.


Registruotieji Bendrijos dizainai (RBD) galioja 5 metus nuo paraiškos pateikimo datos. RBD galite pratęsti kas 5 metus, tačiau bendras laikotarpis neturi viršyti 25 metų nuo paraiškos pateikimo datos.
Galiojimo pratęsimo mokestis priklauso nuo laikotarpio, kuriam RBD yra pratęsiamas.

Daugiau informacijos apie galiojimo pratęsimo mokesčius pateikiama mokesčių ir mokėjimų skiltyje.

Prašymas pratęsti galiojimo laikotarpį turi būti pateiktas per 6 mėnesių laikotarpį, kuris pasibaigia paskutinę to mėnesio, kurį nutrūksta apsaugos galiojimas, dieną. Per šį laikotarpį turi būti sumokėti ir mokesčiai. To nepadarę, galite pateikti prašymą ir sumokėti mokesčius per pratęstą 6 mėnesių laikotarpį po paskutinės mėnesio, kurį baigia galioti apsauga, dienos, jeigu per šį pratęstą laikotarpį sumokėsite papildomą mokestį.
Galiojimo pratęsimas bus įregistruotas ir įsigalios kitą dieną po pasibaigusios esamos registracijos galiojimo datos, jeigu prašymas pratęsti dizainą atitiks visus reikalavimus.

Išsamesnė informacija apie tai, kaip valdyti savo RBD.


Šiame puslapyje pateikti klausimai ir atsakymai naudojami tik informaciniais tikslais ir nėra teisinė nuoroda. Daugiau informacijos ieškokite Europos Sąjungos prekių ženklų ir Bendrijos dizaino reglamentuose arba prekių ženklų / dizaino rekomendacijose.

Daugiau informacijos apie tai, kaip tarnyba tvarko jūsų asmens duomenis, rasite pareiškime dėl duomenų apsaugos.
 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.