Eiti į pradžios puslapį
EUIPO
Apsaugokite savo prekių ženklus ir dizainą Europos Sąjungoje

Apsaugokite savo intelektinę nuosavybę Europos Sąjungoje

Registracijos galiojimo pratęsimas

Europos Sąjungos prekių ženklas (ESPŽ) galioja 10 metų. Galiojimą galima neribotai pratęsti 10 metų laikotarpiams. Registruotasis Bendrijos dizainas (RBD) galioja 5 metus. Galiojimą galima pratęsti kas 5 metus ne ilgiau kaip 25 metų laikotarpiui. Galiojimo pratęsimo prašymą galite pateikti naudodamiesi EUIPO internetine prašymo forma.

Daugiau informacijos rasite prekių ženklų ir dizainų gairėse.

 
 • Europos Sąjungos prekių ženklo registracijos galiojimo pratęsimas

  Galiojimo pratęsimo procedūra

  Kada pateikti prašymą Likus šešiems mėnesiams iki registracijos galiojimo pabaigos EUIPO raštu praneš savininkui, atstovui ar kitam (-iems) registruotam (-iems) teisių turėtojui (-ams), kad registracijos galiojimą reikia pratęsti.
  Mokėjimas Prašymą pratęsti prekių ženklo registracijos galiojimą galima pateikti ir galiojimo pratęsimo mokestį sumokėti per šešis mėnesius iki registracijos galiojimo pabaigos. Pateikti prašymą pratęsti galiojimą ir sumokėti mokestį galima vėliausiai prekių ženklo galiojimo pabaigos dieną. Kitą dieną po prekių ženklo galiojimo pabaigos prasideda papildomas lengvatinis šešių mėnesių laikotarpis. Per šį laikotarpį taikomas papildomas 25 proc. mokestis.
  Pavėluotas galiojimo pratęsimas Jei galiojimo pratęsimo prašymas nepateikiamas laiku, per papildomus šešis mėnesius vis dar galima pateikti vėlyvą pratęsimo prašymą. Per šį lengvatinį laikotarpį, kuris prasideda kitą dieną po galiojimo pabaigos datos, turite pateikti vėlyvą registracijos galiojimo pratęsimo prašymą ir sumokėti registracijos galiojimo pratęsimo mokestį ir 25 proc. priemoką.
  Galiojimo pratęsimo prašymas nepateiktas Jei galiojimo pratęsimo prašymas nepateikiamas arba pateikiamas lengvatiniam laikotarpiui pasibaigus, EUIPO raštu praneša Europos Sąjungos prekių ženklo (ESPŽ) savininkui, kad ESPŽ nebegalioja ir yra išbrauktas iš registro, ir apie tai bus viešai paskelbta ESPŽ biuletenyje.
   

  Pavertimas ar galiojimo pratęsimas?
  Jei nusprendėte nepratęsti ES prekių ženklo galiojimo, tačiau norite išlaikyti savo prekių ženklo teises tam tikrose valstybėse narėse, galite pateikti pavertimo prašymą. Šį prašymą privalote pateikti per tris mėnesius nuo papildomo registracijos galiojimo pratęsimo laikotarpio pabaigos.

  Kaip pratęsti galiojimą?
  Registracijos galiojimo pratęsimo prašymą galite pateikti internetu naudodamiesi galiojimo pratęsimo prašymo forma. Procedūros metu mokesčiai apskaičiuojami automatiškai.

  Praėjus kelioms dienoms po faktinio ESPŽ galiojimo pabaigos, ES prekių ženklo savininkui ar jo atstovui EUIPO raštu pateiks oficialų galiojimo pratęsimo patvirtinimą. Pratęsimas įsigalioja kitą dieną po esamos registracijos galiojimo termino pabaigos. ESPŽ registro informacija bus atnaujinta, ir apie tai bus viešai paskelbta ESPŽ biuletenyje.

  Dalinis ES prekių ženklo galiojimo pratęsimas
  Galite pratęsti viso ESPŽ arba tik jo dalies (pašalindami tam tikras klases) galiojimą.

  Mokesčiai
  Mokesčiai turi būti mokami eurais. Sužinokite, kokie mokesčiai taikomi prekių ženklams ir dizainams.

  Jei ES prekių ženklo galiojimas nepratęsiamas
  Jei ES prekių ženklo registracijos galiojimas nepratęsiamas, praėjus maždaug dviem savaitėms po papildomo laikotarpio pabaigos prie tokio ESPŽ bus pažymėta, kad jis nebegalioja. Tačiau galiojimo anuliavimas pradės galioti kitą dieną po ESPŽ galiojimo pabaigos. EUIPO apie tai raštu praneš ESPŽ savininkui ir pašalins ESPŽ iš registro.

 • Registruotojo Bendrijos dizaino registracijos galiojimo pratęsimas

  Galiojimo pratęsimo procedūra

  Kada pateikti prašymą Likus šešiems mėnesiams iki registracijos galiojimo pabaigos EUIPO raštu praneš savininkui, atstovui ar kitam (-iems) registruotam (-iems) teisių turėtojui (-ams), kad registracijos galiojimą reikia pratęsti.
  Mokėjimas Turite pateikti registracijos galiojimo pratęsimo prašymą ir per šešis mėnesius iki galiojimo termino pabaigos ir ne vėliau kaip paskutinę mėnesio, kurį registracija baigia galioti, dieną sumokėti galiojimo pratęsimo mokestį.
  Pavėluotas galiojimo pratęsimas Jei galiojimo pratęsimo prašymas nepateikiamas laiku, per papildomus šešis mėnesius vis dar galima pateikti pavėluotą pratęsimo prašymą. Per lengvatinį laikotarpį, kuris prasideda kitą dieną po paskutinės to mėnesio, per kurį registruotojo Bendrijos dizaino (RBD) galiojimą reikia pratęsti, dienos, turite pateikti pavėluoto registracijos galiojimo pratęsimo prašymą ir sumokėti registracijos pratęsimo mokestį bei 25 proc. priemoką.
  Galiojimo pratęsimo prašymas nepateiktas Jei galiojimo pratęsimo prašymas nepateikiamas arba pateikiamas lengvatiniam laikotarpiui pasibaigus, EUIPO raštu praneša RBD savininkui, kad RBD nebegalioja ir yra išbrauktas iš registro, ir apie tai bus viešai paskelbta RBD biuletenyje.
   

  Kaip pratęsti galiojimą?
  Registracijos galiojimo pratęsimo prašymą galite pateikti internetu naudodamiesi galiojimo pratęsimo prašymo forma. Procedūros metu mokesčiai apskaičiuojami automatiškai.

  Praėjus kelioms dienoms po faktinio RBD galiojimo pabaigos, RBD savininkui ar jo atstovui EUIPO raštu pateiks oficialų galiojimo pratęsimo patvirtinimą. Pratęsimas įsigalioja kitą dieną po esamos registracijos galiojimo termino pabaigos. RBD registro informacija bus atnaujinta, ir apie tai bus viešai paskelbta RBD biuletenyje.

  Mokesčiai
  Mokesčiai turi būti mokami eurais. Sužinokite, kokie mokesčiai taikomi prekių ženklams ir dizainams.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.