Eiti į pradžios puslapį
EUIPO
Apsaugokite savo prekių ženklus ir dizainą Europos Sąjungoje

Apsaugokite savo intelektinę nuosavybę Europos Sąjungoje

 

Prekių ženklų paieška

Jeigu kas nors kitas jau įregistravo jūsų ženklą, jo nebegalėsite naudoti. Jeigu prieš paduodami paraišką atliksite ženklų, galinčių prieštarauti jūsų ženklui, paiešką, sutaupysite laiko ir pinigų. Europos Sąjungoje (ES) įregistruota daugiau nei 11 mln. prekių ženklų.

Paieška nieko nekainuoja, o rasta informacija bus labai svarbi rengiant paraišką. Jeigu prekių ženklas jau kažkam priklauso, jūsų paraiškai gali būti prieštaraujama.

ES prekių ženklai

Registruotųjų prekių ženklų galite ieškoti dviejose skirtingose duomenų bazėse:

Eikite į EUIPO „eSearch plus“ duomenų bazę

„eSearch plus“ – tai EUIPO paieškos sistema, per kurią patenkama į Europos Sąjungos prekių ženklų ir registruotųjų Bendrijos dizainų duomenų bazę. Ji gali padėti jums sužinoti, ar kas nors jau įregistravo į jūsiškį panašų prekių ženklą. Naudodamiesi „eSearch plus“ paieškos sistema taip pat galite ieškoti vaizdų, užsisakyti vaizdų stebėsenos paslaugą, ieškoti atstovo arba atlikti paiešką biuletenyje.

Eiti į Europos prekių ženklų ir dizaino duomenų bazę „Designview“

„TMview“ duomenų bazėje pateikiama informacija, gauta iš visų ES nacionalinių intelektinės nuosavybės tarnybų, Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybos (EUIPO) ir įvairių tarptautinių partnerių tarnybų, įsteigtų ne ES valstybėse narėse ir tvarkančių prekių ženklų paraiškas bei registruotus prekių ženklus. Jeigu kažkas anksčiau už jus pateikia prekių ženklo paraišką arba įregistruoja prekių ženklą nacionaliniu lygmeniu, gali iškilti grėsmė jūsų paraiškai.

Paieškos būdai

Analizuojant paieškos rezultatus, reikėtų atsižvelgti į tris pagrindinius veiksnius: laiką, ženklą, prekes ir paslaugas. Patikrinus šiuos tris svarbius dalykus, rizika neišnyksta, tačiau gerokai sumažėja.

Prioritetas

Prekių ženklų apsauga užtikrinama vadovaujantis pirmumo principu.

Prekių ženklo apsauga pradedama taikyti teisiškai užregistravus paraiškos padavimo datą.

Tačiau nustatant, kas pirmas padavė paraišką, atsižvelgiama ne tik į galimo konkurento prekių ženklo paraiškos padavimo datą, bet ir į galimą prioriteto datą.

Kas yra prioritetas?

Anksčiau paduotoms prekių ženklo paraiškoms gali būti suteikiama prioriteto teisė, kuri galioja 6 mėnesius nuo ES prekių ženklo paraiškos padavimo datos, ir atvirkščiai. Prioritetą galima prašyti suteikti nacionaliniu (arba Beneliukso) lygmeniu paduotoms paraiškoms, prekių ženklų paraiškoms, kurias padavė Paryžiaus konvencijos arba TRIPS sutarties susitariančioji šalis arba valstybė, kurios atžvilgiu Komisija taiko patvirtintą abipusiškumo mechanizmą, arba ES prekių ženklo paraiškai.

Jeigu norite pasinaudoti prioriteto teise, savo ES prekių ženklo paraišką turite paduoti per šešis mėnesius nuo prekių ženklo paraiškos padavimo nacionaliniu lygmeniu. Jeigu jūsų nacionaliniam prekių ženklui suteikiamas prioritetas, laikoma, kad savo ES prekių ženklo paraišką padavėte tą pačią dieną kaip ir ankstesnę paraišką; kitaip tariant, jai bus suteiktas prioritetas paraiškų, kurias kiti asmenys padavė per tą šešių mėnesių terminą, atžvilgiu.

Pildydami prekių ženklo paraiškos formą, turėtumėte užpildyti su prioritetu susijusią dalį. Pirmosios paraiškos padavimo data tampa atskaitos tašku nustatant, kas pirmas padavė paraišką.

 

Kaip veikia prioritetas, parodo šis pavyzdys. Šiame pavyzdyje ES prekių ženklui B suteikiamas prioritetas ES prekių ženklo A atžvilgiu, net jei prekių ženklo A paraiška ES buvo pateikta prieš prekių ženklo B paraišką:

 • 2014.07.01
  Prioriteto data nurodyta pirmojo paraiškos padavimo JAV data

 • 2014.10.01
  Paraiškos padavimo EUIPO data

 • 2014.11.01
  Paraiškos padavimo EUIPO data

 

 

Panašumas

Lygindami savo prekių ženklą su anksčiau įregistruotais prekių ženklais, turėtumėte įsivaizduoti, kad esate tipinis vartotojas. Privalote užduoti sau tokį klausimą: ar vartotojas būtų linkęs manyti, kad mano prekių ženklas jau kažkam priklauso? Jeigu atsakymas teigiamas, gali kilti sunkumų.

Beje, atlikdami paiešką neapsiribokite identiškais prekių ženklais. Panašūs ženklai taip pat gali kelti grėsmę. „eSearch plus“ paieškos sistemoje paiešką galite atlikti pagal prekių ženklo pavadinimą, rūšį, paraiškos padavimo datą ir daugybę kitų kriterijų, be to, norėdami rasti panašiai atrodančius prekių ženklus, galite naudoti atvaizdus.

 

Analogijos principas

Prekės ir paslaugos, kurias siūlote jūs, ir prekės ir paslaugos, kurios ženklinamos tariamai prieštaraujančiu ženklu, dažniausiai yra susijusios. Šiuo atveju jūsų siūlomos prekės ir paslaugos nebūtinai turi būti tokios pat, kaip kitos šalies prekės ir paslaugos. Grėsmė gali kilti, net jeigu jos tiktai panašios.

Ką turėtumėte daryti su paieškos rezultatais?

Nustatę, kad jūsų ženklas arba į jūsų ženklą panašus ženklas jau įregistruotas arba jau paduota tokio ženklo paraiška, galite rinktis iš kelių galimybių.

 • Tarkitės: susisiekite su ankstesnio prekių ženklo savininku ir pamėginkite susitarti (rinkoje yra nemažai bendrai naudojamų tapačių arba panašių prekių ženklų).
 • Rizikuokite ir registruokite: pateikite paraišką, rizikuodami, kad dėl jos bus paduotas protestas (sprendimas, ar pateikti protestą dėl ES prekių ženklo paraiškos, priklauso nuo daugybės veiksnių; tai, kad ženklas jau įregistruotas, nereiškia, kad negalite teikti paraiškos).
 • Ginčykite: ginčykite pirmiau įregistruotą prekių ženklą.
 • Atsitraukite: nieko nedarykite, nes rizika, kad bus pateiktas protestas, pernelyg didelė.
 

Galite kreiptis patarimo į advokatą, išmanantį prekių ženklų klausimus. Skelbiame profesionalių konsultantų sąrašą.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.