Eiti į pradžios puslapį
EUIPO
Apsaugokite savo prekių ženklus ir dizainą Europos Sąjungoje

Apsaugokite savo intelektinę nuosavybę Europos Sąjungoje

Koks gali būti ES prekių ženklas?

ES prekių ženklas gali būti sudarytas iš bet kokių žymenų, ypač iš žodžių (įskaitant asmenvardžius) ar piešinių, raidžių, skaitmenų, spalvų, prekių formos ar prekių pakuotės ar garsų.

Pakeitimų reglamente (ES) 2015/2424 numatyta, kad nuo 2017 m. spalio 1 d. nebebus taikomas grafinio vaizdavimo reikalavimas.

Praktikoje tai reiškia, kad jei jūsų prekių ženklas patenka į vieną iš Tarnybos priimamų prekių ženklų kategorijų ir jis gali būti pavaizduotas tinkamais formatais, galite pateikti paraišką be jo grafinio vaizdo.

word mark figurative mark figurative mark word 3D mark 3D mark with letter position pattern colour mark colour sound mark motion multimedia

 

Kokį prekių ženklą norėtumėte apsaugoti?

Sprendimas dėl registruotino prekių ženklo rūšies priklauso nuo to, ką norite apsaugoti (žodį, vaizdą, spalvą ir pan.). Sužinokite, ką galite registruoti.

Prekių ženklą sudarantys žymenys turi padėti atskirti vienos įmonės prekes ir paslaugas nuo kitos įmonės prekių ir paslaugų.

Kad jūsų prekių ženklą būtų galima įregistruoti, jis turi turėti skiriamąjį požymį, tačiau juo neturi būti apibūdinama, kuo jūs prekiaujate.

 
 

Jūsų prekių ženklas turi turėti skiriamąjį požymį

Vartotojai turėtų galėti atpažinti jūsų ženklą kaip tokį, pvz., kaip kilmės nuorodą. Prekių ženklas turėtų padėti jums išsiskirti iš kitų įmonių rinkoje, kad galėtumėte apsaugoti ir stiprinti jo tapatumą ir vertę.

Jūsų prekių ženklu neturėtų būti apibūdinama, kuo jūs prekiaujate

Jūsų prekių ženklas neturėtų monopolizuoti žymens, kuris tik apibūdina jūsų siūlomas prekes ir (arba) paslaugas. Tokie žymenys turėtų išlikti prieinami visiems – jums ir jūsų konkurentams.

 

Vis dar kyla neaiškumų? Toliau pateiktas pavyzdys turėtų išsklaidyti visas likusias abejones.

Neturintis skiriamojo požymio
Čia pavaizduotas butelis vartotojui neatrodytų kaip turintis skiriamąjį požymį ženklas, pagal kurį būtų galima atskirti vieną įmonę nuo kitos. Šis ženklas turėtų išlikti prieinamas visoms įmonėms.

Vynas

Pernelyg apibūdinamojo pobūdžio
Šiuo atveju vartotojams šis butelis neatrodys išskirtinis, nes žodžiu „vynas“ paprasčiausiai apibūdinamas butelio turinys. Vartotojai tai suvoks kaip produkto apibūdinimą.

Pavyzdys, koks turėtų būti jūsų prekių ženklas – išskirtinis ir ne pernelyg apibūdinamojo pobūdžio

Joe
Bloggs

Registruotinas prekių ženklas
Nors pats šiame pavyzdyje pavaizduotas butelis gal ir nebūtų išskirtinis, etiketėje papildomai pateikus išskirtinį pavadinimą, vartotojai suvoktų tai kaip konkretų prekių ženklą.

 

EUIPO atmes jūsų prekių ženklo paraišką, jeigu manys, kad jis neatitinka šių ir tam tikrų kitų reikalavimų. Jeigu norite, galite peržiūrėti kitas priežastis, dėl kurių jūsų prekių ženklą gali būti atsisakyta registruoti (tai vadinamieji absoliutūs atsisakymo registruoti pagrindai).

Jeigu turite kokių nors abejonių, pasitarkite su specialistais. Tarnyba tokių patarimų neteikia.

 

Kokių rūšių prekių ženklus galiu registruoti?

Galite įregistruoti trijų rūšių prekių ženklus: individualius, sertifikavimo ir kolektyvinius.

Individualaus prekių ženklo paskirtis – atskirti vienos konkrečios įmonės prekes ir paslaugas nuo kitos įmonės prekių ir paslaugų.

Tačiau tai nereiškia, kad individualus prekių ženklas turi priklausyti vienam asmeniui: nuosavybės teisė į individualius prekių ženklus gali priklausyti vienam arba keletui juridinių ar fizinių asmenų. Tai reiškia, kad pareiškėjų yra daugiau nei vienas.

Pagrindinis paraiškos už individualų prekių ženklą (pateiktos elektroninėmis priemonėmis) mokestis prasideda nuo 850 EUR.

Kolektyvinio prekių ženklo paskirtis – atskirti įmonių grupės arba asociacijos narių prekes ir paslaugas nuo konkurentų prekių ir paslaugų. Kolektyviniai prekių ženklai gali būti naudojami siekiant didinti vartotojų pasitikėjimą gaminiais (paslaugomis), kurie (-ios) ženklinami (-os) kolektyviniu prekių ženklu. Labai dažnai šie prekių ženklai naudojami gaminiams, kuriems būdinga tam tikra savybė, ženklinti.

Paraiškas dėl kolektyvinių prekių ženklų gali teikti tik gamintojų, paslaugų teikėjų arba verslininkų asociacijos, taip pat viešojo sektoriaus juridiniai asmenys.

Kolektyvinio prekių ženklo paraiškos (pateiktos elektroninėmis priemonėmis) mokestis – 1 500 EUR.

Sertifikavimo ženklai EUIPO registruojami nuo 2017 m. spalio 1 d. Tai nauja prekių ženklo rūšis ES lygmeniu, nors nacionalinėse sistemose jie naudojami jau seniai. Jie parodo, kad prekės ar paslaugos atitinka sertifikavimo institucijos ar organizacijos sertifikavimo reikalavimus, jie yra prižiūrimos kokybės ženklas.

Bet kuris fizinis ar juridinis asmuo, įskaitant institucijas, valdžios institucijas ir įstaigas, kurių veiklą reglamentuoja viešoji teisė, gali teikti ES sertifikavimo ženklų paraiškas su sąlyga, kad pareiškėjas nevykdo veiklos, susijusios su sertifikuojamų prekių ar paslaugų tiekimu.

Sertifikavimo ženklo paraiškos (pateiktos elektroninėmis priemonėmis) mokestis – 1 500 EUR.

Visas mokesčių už prekių ženklus sąrašas 

 

 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.