Eiti į pradžios puslapį
EUIPO
Apsaugokite savo prekių ženklus ir dizainą Europos Sąjungoje

Apsaugokite savo intelektinę nuosavybę Europos Sąjungoje

Koks turi būti registruotasis Bendrijos dizainas

Dizaino paraiškų pavyzdžiai

Dulkių siurblys, dizaino paraiškos pavyzdys

Dulkių siurblys

Dizaino numeris: 003305929-0002

Sodo namelis, dizaino paraiškos pavyzdys

Sodo nameliai

Dizaino numeris: 002068585-0003


Prieš teikiant dizaino paraišką, reikia įvertinti tris aspektus.


Ar jūsų dizainas tinkamas registruoti?

Dizainas užtikrina gaminio išvaizdos apsaugą ir yra neatsiejamas nuo gaminio. Jeigu nėra gaminio, negali būti ir apsaugos.

Gaminys – tai pramoniniu būdu arba rankomis pagamintas daiktas su pakuote, grafiniais simboliais ir spaustuvės šriftais. Gaminių dalys, kurias galima išrinkti ir vėl surinkti, taip pat gali būti saugomos.

Atskiros spalvos, žodiniai elementai ir garsai – tai pavyzdžiai dalykų, kurie negali būti registruojami ir nėra laikomi gaminio išvaizdos elementais. Tačiau jiems gali būti taikoma prekių ženklų apsauga.

Gyvi organizmai ir sąvokos dėl tos pačios priežasties irgi negali būti registruojami kaip dizainas; jiems netaikoma ir prekių ženklų apsauga.

Be to, jūsų dizainas turėtų neprieštarauti viešajai tvarkai ir tam tikroms moralės normoms. Dizainai, vaizduojantys arba skatinantys smurtą arba diskriminaciją dėl lyties, rasės arba etninės kilmės, religijos, įsitikinimų, negalios, amžiaus arba lytinės orientacijos, atmetami.

Ar jūsų dizainas yra naujas?

Reglamente dėl dizainų reikalaujama, kad jūsų dizainas (nesvarbu, ar tai registruotasis, ar neregistruotasis Bendrijos dizainas) būtų naujas ir turėtų individualių savybių.

Naujumas

Dizainas yra naujas, jeigu iki jo nepaviešintas joks kitas tapatus dizainas. Jeigu du dizainai skiriasi tik neesminiais elementais, jie laikomi vienodais.

Individualios savybės

Dizainas turi individualių savybių, jeigu jo bendras įspūdis informuotam vartotojui skiriasi nuo bendro įspūdžio, kurį tokiam vartotojui padaro bet koks kitas dizainas.

Ar jūsų dizainas tinkamai ir tiksliai pavaizduotas?

Grafinio vaizdo paskirtis – parodyti visas dizaino, kurio paraišką teikiate, savybes. Tik jūs esate atsakingi už tai, kad jūsų dizaino savybės būtų pavaizduotos kuo tiksliau.

Todėl svarbu, kad savo dizaino vaizdą parengtumėte kruopščiai ir detaliai. Vaizdo kokybė nepaprastai svarbi užtikrinant jūsų dizaino apsaugą.

Kalbant konkrečiai, grafinio vaizdo kokybė turi būti tokia, kad dizainą būtų galima sumažinti arba padidinti iki 8 x 16 cm, t. y. kad jis būtų tinkamas įrašyti į Bendrijos dizainų registrą ir paskelbti Bendrijos dizainų biuletenyje.

Vaizdai

Galite pateikti ne daugiau kaip dešimt skirtingų savo dizaino vaizdų – septynis apsaugotus vaizdus ir tris neapsaugotus vaizdus. Įkeliami vaizdai gali būti paprastieji (plokštieji), iškilieji, skersinio pjūvio, perspektyviniai arba padidinti. Internetinėje dizaino paraiškoje įdegta tempimo funkcija, kurios pagalba galima įkelti ir trimačius, ir statinius dizaino vaizdus. Įsitikinkite, kad jūsų įkelti vaizdai susiję su tuo pačiu dizainu ir vaizduoja matomą dizaino dalį.

Jeigu teikiate paraišką dėl sudėtinio gaminio, t. y. gaminio, sudaryto iš daugybės sudedamųjų dalių, kurios gali būti keičiamos ir kurios suteikia galimybę išrinkti ir vėl surinkti gaminį, bent viename iš vaizdų sudėtinis gaminys turi būti parodytas surinktas. Toks pat reikalavimas taikomas gaminių rinkiniui, pavyzdžiui, šachmatų lentai ir jos elementams arba stalo įrankių rinkiniui.

Spalvos

Dizaino vaizdai gali būti nespalvoti arba spalvoti. Negalima maišyti spalvinės išraiškos formų, pavyzdžiui, negalima teikti trijų nespalvotų ir keturių spalvotų to paties dizaino vaizdų.

Bendra informacija

Jūsų dizainas turi būti pavaizduotas neutraliame fone. Dizainas turėtų aiškiai išsiskirti iš aplinkos.

Identifikatoriai

Jeigu norite atkreipti dėmesį į tam tikras dizaino dalis arba parodyti, kad apsaugos siekiate tik tam tikrai daliai, arba kad jos nesiekiate tam tikrai dizaino daliai, galite naudoti kurį nors iš toliau nurodytų identifikatorių.

  • brūkšnines linijas – elementams, kurių apsaugos neprašoma, nurodyti;
  • ribines linijas – dizaino savybėms, kurias norite apsaugoti, išskirti;
  • šešėliavimą ir neryškų vaizdavimą – konkrečioms savybėms, kurių apsaugos neprašoma, nurodyti;
  • atskyrimą – nurodyti, kad neprašoma apsaugoti tikslaus dizaino ilgio.

Dizaino atvaizduose negali būti jokio teksto, žodžių arba papildomų simbolių.

Siekdami svetainės naudojimo patogumo techninės funkcijoms patobulinti naudojame slapukus. Taip pat naudojame analitiką. Čia rasite daugiau informacijos